ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 333

Per Gynt

Per Gynt skal ha vært en sagnomsust reinjeger fra Sødorp i Gudbrandsdalen. Dersom han også var en historisk person, må han ha levd en gang på 1600-tallet. Per Gynt-sagnene er ofte konsentrert om hvordan han evnet å tukte troll, omgås huldrejenter ...

Piken fra karpedammen

Opprinnelig kom Piken fra karpedammen fra Danmark. Da Ulrik Fredrik Gyldenløve i 1671 reiste fra København til Norge for å opprette Laurvigen grevskap i Brunla amt og bygge Herregården i Larvik, ble hun med, sammen med skredderen, fordi hun var s ...

Polykrates-sagnet

Polykrates-sagnet eller Ringen i fisken er et vandresagn som er blitt fortalt mange steder i Norge. I kortform der det slik: En rik person kaster en gullring i havet og sier at det er like usannsynlig at han får denne ringen tilbake som at han sk ...

Sagn

Sagn er en kort, ofte enepisodisk, muntlig fortelling nært knyttet til folketroen. Sagnene er gjenfortalt folkediktning. Fortellinger om fortellerens egne møter med det overnaturlige kalles memorat. Sagn forekommer i flere varianter og kan katego ...

Sagnet om Anders Solli

Sagnet om Anders Solli forteller sagnet om soldaten "Anders Solli" som var på vei til kirkebygden for å være med på en tradisjonell parade under gudstjenesten juledagen 1612. Fortellingen har siden midten av 1800-tallet blitt tatt til inntekt for ...

Sjødraugane og landdraugane

Sjødraugane og landdraugane er et vandresagn. Sagnet har vært fortalt både i norsk og samisk tradisjon og har vært kjent fra Tjøtta i Nordland til Petsamo i finsk Lappmark. I kortform er sagnet slik: I et fiskevær hendte det en gang at de hadde f ...

Skuldalsbruri

Folkeminnegranskeren og språkforskeren Sophus Bugge innhentet materiale fra bygdefolk som fortalte at Skuldalsbruri var ei jente som het Tone Nilsdatter Skuldalen og kom fra Åmotsdal i øvre Telemark. Denne teorien har blant andre folkloristen Rik ...

Tannhäuser

Tannhäuser, WWV 70, er en tyskspråklig opera i tre akter med musikk og libretto av Richard Wagner. Operaen er basert på to tyske legender: Tannhäuser, en legendarisk Minnesänger og dikter fra middelalderen, samt fortellingen om sangerkrigen ved W ...

Tristan og Isolde

Tristan og Isolde er en legendarisk romanse og tragedie fra middelalderen, gjenfortalt i tallrike tekstkilder med mange og ulike variasjoner. Det er en tragisk fortelling om ekteskapsbrudd og kjærlighet mellom en ung ridder fra Cornwall, Tristan, ...

Tristan und Isolde (opera)

Tristan und Isolde, WWV 90, er en tyskspråklig opera i tre akter med tekst og musikk av Richard Wagner, hovedsakelig basert på ridderromanen Tristan av Gottfried von Strassburg fra det 12. århundre. Den ble komponert mellom 1857 og 1859 og hadde ...

Trollsteinen (Vågan)

Trollsteinen, også kalt Djevelsteinen, er en flyttblokk som ligger ved Europavei 10, om lag hundre meter sør for Lofotkatedralen, i Kabelvåg i Vågan kommune. På steinen er det avbildet et kors som det ikke har blitt funnet tilsvarende til i Europ ...

Trysil-Knut

Trysil-Knut er en myteomspunnet skiløper fra Trysil, best kjent fra filmen Trysil-Knut fra 1942, men også fra Bernt Lunds episke dikt fra 1861, og fra Ole Haugen-Flermoes og Rudolf Muus fortellinger fra henholdsvis 1909 og 1913. I den grad sagnen ...

Ukyndig bruk av svarteboka

Sagntypen forteller om en person som tilfeldig finner svarteboka, åpner den, og kommer i skade for å lese på den siden hvor djevelen løses og kommer settende for å be om tjeneste. Nå gjelder det å oppholde ham med en umulig oppgave adynaton, til ...

Ættestup

Ættestup er et begrep fra islandske sagaer og nyere sagn, som beskriver hvordan mennesker som var arbeidsuføre grunnet alderdom angivelig ble presset til selvmord ved å kaste seg utfor en klippe. I Norge fins det fra gammelt av en muntlig tradisj ...

Alv

For mannsnavnet Alv, se Alf. Alv er i germansk og norrøn mytologi, i folketro og litterær diktning en form for et uklart, overnaturlig vesen som representerer erotiske følelser. I sin opprinnelige og tidligste form kan alvene oppfattes som en per ...

Banshee

Banshee eller Bean Sídhe er en mytisk skapning som dukker opp i irsk og skotsk folklore. Navnet er satt sammen av de gæliske ordene bean kvinne og sidhe fe, og betyr følgelig kvinnelig fe. Bansheene følger bestemte familier, og varsler et familie ...

Buggane

Buggane var i mansk mytologi og folkeminne store troll, særegne for øya Man i Irskesjøen. De var etter sigende dekket med svart hår, med klor, hoggtenner og en stor, rød munn. Ettersom det var kjent at de gravde seg ned under jorda ble det sagt a ...

Buse

For det tyrkiske kvinnenavnet, se Buse navn. En buse eller busemann er et fiktivt vesen som voksne har skremt barn med. Hensikten har vært få barna til å oppføre seg lydig og pent. En vanlig trussel kunne for eksempel lyde: - Er du ikke snill nå, ...

Bytting

En bytting var i folketroen ansett for å være et barn av underjordsfolket som var ombyttet med et menneskebarn. Motivet er kjent i hele Europa. Ofte var det huldra som ble mistenkt for å ha stjålet et menneskebarn og lagt sitt eget avkom i vuggen ...

Bøyg

Denne artikkelen handler om sagnskikkelsen Bøygen i nordisk folketro og i Peer Gynt. For å lese om litteraturtidsskriftet med samme navn, se Bøygen tidsskrift Bøyg, ofte omtalt i bestemt form Bøygen, det vil si "den som er bøyd", er et overnaturl ...

Elementærånder

Elementærånder er ifølge gammel folketro en type ånder som er knyttet til de fire elementene jord, vann, luft og ild i naturen. Den mystisk-kabbalistiske filosofien mente disse åndene kunne ta synlig form som gnomer, undiner, sylfer og salamander ...

Fe (eventyr)

Feer "> er overnaturlige vesener fra folketroen, særlig kvinnelige eventyrskikkelser, eksempelvis i faste uttrykk som "den gode fe" eller "skjønn som en fe". I norrøn mytologi og andre vesteuropeiske mytologier var feene en av mange makter enn ...

Fenoderee

Fenodyree er en mansk alv, en liten nisse, eller en form for ånd i folketroen som er særlig framtrenden i mansk folkeminne. Fenodyree benyttes stundom som et særskilt navn og tidvis som navn på en gruppe rare vesener. Alternative skrivemåter er f ...

Goblin

Gobliner er fiktive vesener som har opprinnelse i europeisk folketro, og som det er spunnet videre på i engelsk eventyrtradisjon, og senere i fantasy-litteraturen. Gobliner blir noen ganger slik beskrevet at de må kunne sies å svare til nisser på ...

Gårdsnisse

Gårdsnisse er en type nisse som ifølge norsk folketro bodde på de fleste gårder og småbruk. Forestillingene om skikkelsen stammer fra eldre fortellinger i nordeuropeisk tradisjon om gardvorder, tuftekaller og tomter. Gårdsnissen skiller seg fra d ...

Helhest

Helhest, på dansk også kalt kirkehest og lighest, er i dansk folketro en vette i skikkelse av en hest, gjerne beskrevet som et svart dyr med tre bein og ofte uten hode. Den var tenkt som en gjenganger etter en hest som var gravd ned levende på ny ...

Hulder

Hulder er i norsk folketradisjon et overnaturlig kvinnelig vesen. Begrepet hulder blir også brukt som samlebetegnelse for underjordiske, og i slike sammenhenger kan det også bli snakk om huldremenn. Sentralområdet for huldreforestillinger er sete ...

Kosjtsjej

Kosjtsjej er ifølge slavisk folkeminne er en mannlig antagonist som kidnapper heltens kone i fortellinger. Ingen av de kjente fortellingene beskriver utseendet hans. Illustrasjoner representerer ham derimot som en veldig gammel og stygg mann. Nav ...

Lussi

For Tor Karseths syngespill Lussi, se det Lussi er navn både på lussi langnatt og den kvinnelige, demonliknende vetten som er knyttet til denne natta i norsk og svensk folketro. Lussinatta var kvelden og natta før luciamesse og luciadagen 13. des ...

Lyktemann

En lyktemann er små lys, ofte flakkende, som observeres i og ved myrer. Tidligere antok man at lyktemannen var en overnaturlig skapning som gikk ute i myra for å lede folk på avveier. Lignende sagn finnes i mange kulturer. På latin kalles lyset i ...

Munken i Nidarosdomen

Munken i Nidarosdomen er et påstått spøkelse i Nidarosdomen. Det finnes mange beretninger, både vandrehistorier og bekreftede vitnesbyrd, om Munken. Hvis han har opphav i Nidarosdomen, må han nødvendigvis være før-reformatorisk. Det er likevel ve ...

Nisse

Nisse er en skikkelse som ifølge skandinavisk folketro særlig holdt til i uthusene på en bondegård. Nissen i norsk tradisjon overtok for den norrøne gardvorden, et vette som passet på gården. Andre navn på gardvorden eller nissen kunne være "tuft ...

Nøkk

En nøkk, oftest omtalt i bestemt form som nøkken, eller nykken og nykkjen i noen norske dialekter og på nynorsk, er en nifs, mannlig vette som holder til i elver, tjern, vann og sjøer i innlandet. Figuren er kjent fra nordisk folketro og diktning ...

Oberon

Oberon, også tidvis stavet Auberon, er en legendarisk konge av feene i middelalderen og renessansens litteratur. Han er best kjent som en figur i William Shakespeares skuespill En midtsommernattsdrøm, skrevet i tiden 1595–1596. Her er Oberon gema ...

Pesta

"Pesta" var i norsk folketro personifiseringen av svartedauden, det første utbruddet av en pest-pandemi som rammet Norge med ujevne mellomrom i perioden fra 1349 til 1654. I gamle sagn blir navnet særlig brukt om en kvinnelig sykdomsdemon. Skikke ...

Salamander (fabeldyr)

Salamander er i folketroen, og som symbol, navnet på en skapning med en øgle-lignende form, som vanligvis knyttes til det klassiske elementet ild. I Paracelsus sitt verk om alkymi, er salamander beskrevet som ildens elementærånd. De andre element ...

Selkier

Selkier, silkier eller selchier er fabelvesner i færøysk, irsk og skotsk folketro. Ifølge gamle sagn og fortellinger lever mannlige og kvinnelige selkier som seler i havet, men kan gå på land, gå ut av skinnet som en hamløper og dermed forvandle ...

Titania (alvedronning)

Titania er en skikkelse i skuespillet En midtsommernattsdrøm av William Shakespeare. Hun er alvedronningen som er gift med alvekongen Oberon. I tradisjonell folklore hadde alvedronningen intet navn; Shakespeare hentet navnet fra verket Metamorfos ...

Troll

Troll er en samlebetegnelse for flere typer menneskeliknende vesener i nordisk folkediktning og eventyrtradisjon med røtter til norrøn mytologi. Både utseende og egenskaper varierer, men troll er oftest både farlige og dumme. Det kan være snakk o ...

Tusse

Tusse eller tuss, i flertall tusser, er i mange norske bygder navn på noen av de vanligste overnaturlige vesnene eller vettene i norsk folketradisjon, nemlig huldrefolket, også kalt "de underbuans" eller "underjordiske". Norrønt þurs eller þuss b ...

Undiner

Undiner eller ondiner er i folketroen en slags ånder som er knyttet til vann. I sitt verk om alkymi, ble de beskrevet av Paracelsus som vannets elementærånder. De andre elementæråndene var ifølge Paracelsus sylfene, som er luftens ånder, salamand ...

Vette

Vette er en fellesbetegnelse for alle overnaturlige vesener. Ordet betyr "skapning", fra en urgemansk rot * wihti, beslektet med tysk Wicht og engelsk wight, og vi kjenner det fra gammelnordisk; "vǣtr". Vettene er ofte beskrevet etter hvor man fi ...

James Endicott (1865–1954)

Sarah og James giftet seg, og etterhvert tok James teologisk utdannelse og ble ordinert i 1893. Samme år ble han kinamisjonær i provinsen Sichuan. Paret fikk fem barn, og dro tilbake til Canada i 1910 da deres yngste datter, den siste av fem barn ...

Jean Paul de Gua de Malves

Jean Paul de Gua de Malves var en fransk geistlig, encyklopedist og matematiker. Abbé Jean Paul de Gua de Malves publiserte i 1740 sine arbeider innen analytisk geometri der han viste hvordan en kan finne tangenten og asymptoten til algebraiske k ...

Ali Khamenei

Ayatollah Seyyed Ali Hosseini Khamenei er en iransk politiker og åndelig leder som siden 1989 har vært den øverste lederen i Iran. Han var president fra 1981 til 1989.

Ruhollah Khomeini

Ruhollah Khomeini, kjent som ayatollah Khomeini, var en iransk sjia-muslimsk geistlig og den politiske og åndelige lederen av den islamske revolusjon som kastet Muhammed Reza Pahlavi, den siste sjahen i Iran. Han ble regnet som den åndelige leder ...

Max Lucado

Max Lucado er en amerikansk pastor og religiøs skribent. Lucado har skrevet mer enn 50 bøker. Mange av hans bøker er oversatt, også til norsk. Han er pastor i menigheten Oak Hills Church of Christ i San Antonio i Texas. Lucado har blitt kalt "Ame ...

Reza Mohammadi Langroudi

Reza Mohammadi Langroudi var en iransk tolver-sjiittisk geistlig med rang av ayatollah. Han var representant for Irans øverste leder Ali Khamenei i Langroud. Reza Mohammadi Langroudi hadde studert under Hossein Borujerdi, Ruhollah Khomeini og Moh ...

Hossein-Ali Montazeri

Hossein Ali Montazeri, var en av lederne i den islamske revolusjonen i Iran. Han falt i unåde hos Ayatollah Khomeini i 1988, etter han kritiserte henrettelsene av politiske fanger og andre brudd på menneskerettene. Hussein Ali Montazeri skulle væ ...

Munk

Se også Munk fugl. En munk er en mann som har avgitt et løfte om å vie sitt liv til sin religion innenfor spesielle rammer. Munker finnes innenfor flere religioner, men uttrykket brukes spesielt mye innen kristendom og buddhisme, og til dels inne ...