ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 335

Alfeios

Alfeios, var i henhold til gresk mytologi en elvgud og en elv, elven Asopos på Peloponnes i Hellas som renner nordover gjennom Arkadia og munner ut i Det joniske hav i nærheten av byen Olympia.

Anemoi

Anemoi var i henhold til gresk mytologi vindguder som hver av dem ble tilskrevet en hovedretning fra hvor deres respektive vinder kom fra. Hver av dem ble også assosiert med ulike årstider og værforhold. De ble tidvis representert som bare vindka ...

Apollon

Apollon er i gresk og romersk mytologi en av de mest betydningsfulle av de olympiske guder og med flest sider knyttet til sin guddom. Som idealet av kouros har Apollon blitt anerkjent som en gud av lyset og solen, sannhet og profeti, bueskyting, ...

Ares

Ares er krigens gud i gresk mytologi og sønn av Zevs og Hera. Ares representerte krigen i sin råskap. Ares var flere ganger i konflikt med Athene, som var krigsstrategiens gudinne. Som oftest gikk Athene seirende ut av oppgjørene dem imellom. His ...

Asklepios

Asklepios er i gresk mytologi guddommen for medisin og helbredelse. Figuren representerer det helbredende aspektet ved de medisinske kunstartene; hans døtre var Hygieia, Iaso, Akeso, Aglaia, og Panakeia. Asklepios ble forbundet med den romerske o ...

Asopos

Asopos er navnet på fire forskjellige elver i Hellas og en i Anatolia. I gresk mytologi var det også navnet på en elveguden i disse elvene. Han er nevnt som sønn av Okeanos og Tethys.

Dioskurene

Dioskurene er i gresk mytologi benevnelsen på tvillingene Kastor og Polydevkes. Moren deres var Leda, men de hadde forskjellige fedre. Spartakongen Tyndareus, ektemannen til Leda, var far til Kastor, mens guden Zevs, i henhold til gresk mytologi, ...

Eros

Eros er en av kjærlighetsgudene i antikken. Det er mye usikkert om Eros, om hans opphav, hans virke og hvem han i det hele tatt er. I Platondialogene Symposion og Faidros blir Eros behandlet. I begge dialogene er det Sokrates taler om Eros som fr ...

Fanes (mytologi)

Fanes eller Protogonos, var en opphavlig fruktbarhetsguddom for avling og utvikling av nytt liv i gresk mytologi. Hans andre navn var blant annet Erikapaios og Metis. Fanes er ofte likestilt med Eros og Mithras og har blitt avbildet som en hermaf ...

Forkys

Forkys var en havgud i gresk mytologi, de skjulte farer i havets dyp og herre over alle stor monstre i saltvann som hvaler. Han er en opphavlig havgud, generelt sitert som sønn av Pontos og Gaia. I henhold til de orfiske hymner var Forkys sammen ...

Hefaistos

Hefaistos var en gresk gud hvis romersk ekvivalent var Vulkan ; han var guden for teknologi, smeder, håndverkere, mekanikere, billedhuggere, metall og metallurgi, og ild. Han ble tilbedt i alle industrielle sentre i antikkens Hellas, spesielt i A ...

Helios

Helios er solguden og personifiseringen av solen i gresk mytologi. Han er i henhold til Hesiod sønn av titanene Hyperion og Theia og bror til Selene og Eos. Hver dag kjører han over himmelen, fra øst til vest, i en vogn som blir trukket av fire h ...

Hermes

For motehuset, se Hermès Hermes er i gresk mytologi gudenes budbringer, og gud for handel, tyveri, husdyrhold, veier, reise, herolder, gjestfrihet, diplomati, språk, skrift, overtalelse og lureri, idrett og idrettskonkurranser, treningssteder, as ...

Hymenaios

Hymenaios eller Hymen var i henhold til gresk mytologi og antikkens skikker en gud for bryllup, ekteskaplige seremonier, inspirerende fester og sanger. Beslektet med gudens navn, en hymenaios er en sjanger innen gresk lyrisk poesi som ble sunget ...

Hypnos

Hypnos var personifiseringen av søvn. Den romerske tilsvarighet var kjent som Somnus. Han var betraktet som en gud eller en ånd og oppholdt seg i Erebos, et land med evig mørke, bortenfor portene til den oppadgående sol. Derfra steg han opp himme ...

Kronos

Kronos var i henhold til gresk mytologi en opphavelig guddom, den yngste og lederen av titanene, sønn av Uranos og Gaia. Han ledet et opprør mot sin far og hersket i den mytologiske gullalderen inntil han selv ble veltet av sin sønn Zevs og fengs ...

Morfevs

Morfevs eller Morfeus er en gresk gud for søvn og særlig drømmer. Han er sønn av Hypnos, søvn, og har selv tusen sønner som står for de ulike ansiktene til drømmene. Morfevs mer en litterær enn en religiøs gud. Han er nevnt i Odysseen av Homer og ...

Nerevs

Nerevs er i henhold til gresk mytologi en havgud og gud for havets rike fiskefangster, betraktet som "den gamle mannen i havet". Han tilhørte de tidlige, opphavelige guddommene som sønn av Pontos og Gaia. Han bodde i dypet av Egeerhavet sammen me ...

Pan (mytologi)

Pan var i gresk mytologi en gud som ble assosiert med skogen og begjæret. Opprinnelig var Pan en lokal naturgud i Arkadia på Peloponnes, men ettersom hans navn på gresk betyr "Alt" fikk hans kult spredning til over hele Hellas. Pan blir ofte uttr ...

Pluton (gud)

Pluto har også andre betydninger. Pluton var i henhold til gresk mytologi gud over underjorden og dødsriket. Et tidligere navn for guden var Hades, som også hadde blitt et navn for underverden i seg selv. Pluton representerte et annet aspekt og e ...

Plutos

Se også Pluto andre betydninger Ploutos, vanligvis latinisert som Plutus, var gud for rikdom i antikkens greske religion og myter. Han var sønn av fruktbarhetsgudinnen Demeter og halvguden Iasion som hun lå med i tre ganger pløyd åker. I teologie ...

Pontos (mytologi)

Pontos var en gresk opphavelig, førstefødte, før-olympisk guddom for havet. Han var sønn av Gaia, og i henhold til den greske poeten Hesiod ble han født uten innvirkning av en far. For Hesiod synes Pontos ikke å ha vært mer enn en personifisering ...

Poseidon

Poseidon var i henhold til gresk mytologi en av de olympiske gudene. Han var i antikken referert til som "havets gud" og "jordrysteren", foruten også "temmer av hester". Han ble vanligvis beskrevet og avbildet som en eldre mann med krøllet hår og ...

Priapos

Priapos var i henhold til gresk mytologi en mindre landsens fruktbarhetsguddom, en form for daimon som beskytter av buskapen, fruktplanter, hageanlegg og mannlige kjønnsorganer. Priapos ble særlig dyrket som hagens gud og som beskyttende ånd for ...

Protevs

Protevs er i henhold til gresk mytologi en tidlig havgud, en av flere guddommer som Homer kaller for "den gamle mannen i havet". Det har blitt tilskrevet ham et særskilt rike hvor han er guden av "unngående forandringer på havet", noe som antyder ...

Silenos

Silenos var en gammel gresk jordbruksguddom, en gud for dansen i vinpressen, som etter hvert ble en gud for fyll og drukkenskap. Han ble knyttet til Dionysos som hans lærer og følgesvenn. Hans navn er avledet fra ordene seiô, "å bevege til og fra ...

Thanatos

Thanatos er i gresk mytologi en daimon og personifikasjon av døden. Han er sønn av Nyx og tvillingbror til Hypnos. Han er en mindre figur i gresk mytologi, ofte referert til, men opptrer sjelden som figur. Hans navn blir omstavet på latin som Tha ...

Thaumas

Thaumas har ingen stor posisjon i gresk mytologi. Han tilhører de første opphavelige guder, og er nevnt i Hesiods Theogonien "Gudenes tilblivelse" som "den store Thaumas" og synes å representere en legemliggjøring av "undrene" eller de mange fare ...

Triton (gresk mytologi)

Triton var i henhold til gresk mytologi sønn av havguden Poseidon og havgudinna Amfitrite. Han fungerte som sendebud for sin far Poseidon, og som sin far bar han en trefork, men Tritons særlige attributt var konkylieskjell som han blåste i som en ...

Trofonios

Trofonios var i henhold til gresk mytologi en helt, daimon eller gud, det uklart hva som er tilfelle, og hadde en rik mytologisk tradisjon og en orakelkult i Livadia i Boiotia.

Uranos

Uranos var i gresk mytologi guden som personifiserte himmelen. Den tilsvarende guden i romersk mytologi var Caelus. Uranos var sønn og ektefelle av Gaia. I henhold til Hesiods Theogonien ble Uranos unnfanget alene, men andre kilder siterer Aither ...

Zevs

Zevs eller Zeus er i henhold til gresk mytologi er gudenes konge og gud for himmelen og torden; "far av guder og mennesker" Zevs er hersker av de olympiske gudene på fjellet Olympos, er kjent for sin attributt lyn- og tordenkilen, ørnen som hans ...

Den hellige ånd

Den hellige ånd, på latin Spiritus Sanctus, er innen kristen teologi den tredje personen i Den hellige treenighet. Ånden eller talsmannen har ifølge Det nye testamentet en rekke funksjoner eller embeter, og det er først og fremst ut fra Jesus Kri ...

Gud Fader

Gud, Gud Fader, Faren eller Faderen er i de dominerende retningene innen kristen teologi de vanligste betegnelsene på én av de tre personer i Den hellige treenighet, og for alle kristne et navn på deres øverste guddom. I kristendommen har idéen o ...

Apsu

Apsu, eller abzu, var i mesopotamisk kosmogoni det maskuline element som representerte ferskvannet og som blandet seg med saltvannet, Tiamat. Sammen skapte dette par de første menneskene.

Asmodeus

Asmodeus eller Asmodaios er en persisk vredesgud og ond ånd i det jødiske skriftet Tobits bok. Asmodeus drepte den unge Saras ektemann på bryllupsnatta, men engelen Rafael grep inn og fengslet Asmodeus. Asmodaios spiller en rolle også i den jødis ...

Haldi

Haldi kan også sikte til fjellene Haldde i Finnmark. Haldi eller Khaldi var den urarteiske hovedguden som sammen med Tesheba og Shivini utgjorde de tre fremste gudene i det urarteiske rike cirka 1200-600 f.Kr. Haldi var faderguden i hvis navn kon ...

Halvgud

Halvgud, eller semigud er mytologiske figurer hvor den ene av foreldrene er en gud og den andre er et menneske. Som sådan er halvguder hybrider, delvis guddommelig, delvis menneskelige. I en del mytologier finnes det også beskrivelser av menneske ...

Manjusri

Mañjuśrī er en boddhisattva innen buddhismen som knyttes til oversanselig visdom. I den esoteriske buddhisme er han også en meditasjonsguddom. Han er kjent under en rekke navn på forskjellige språk. På kinesisk kalles Manjusri for Wenshu 文殊菩萨 ...

Pazuzu

Pazuzu av og til Fazuzu eller Pazuza) er en gud innen babylonsk og assyrisk mytologi. Han er en vinddemon, sønn av guden Hanbi og bror til Humbaba. Han representerte sørvestvinden, stormens bærer.

Trias (religion)

En Trias er innen religionsvitenskapen betegnelse på en tregudersgruppe av noe slag. Det dreier seg om tre forskjellige men sammenhørende guddommer. Fenomenet er kjent blant flere polyteistiske religioner.

Gudinne

Gudinne kan vise til en kvinnelig guddom i mytologier og religioner som er monoteistiske, dualistiske, eller polyteistiske. På annet vis kan en gudinne vise til enhver kvinnelig guddom med overnaturlige krefter. Gudinner forekommer på lik linje m ...

Atargatis

Atargatis er en vestsemittisk gudinne og den øverste gudinnen i nordlige Syria i antikken. Den greske historikeren Ktesias fra Knidos benyttet også navnet Derketo om henne, og romerne omtalte henne som Dea Syriæ. Hovedsakelig var hun en fruktbarh ...

Tiamat

For metal-bandet, se Tiamat band. Tiamat var i mesopotamisk mytologi en kvinnelig monsterskikkelse som knyttes til saltvann, og en monstrøs inkarnasjon av primordalt kaos. Tiamat er en av de første kjente dragegestaltene i historien. Da Tiamat fo ...

Dionysos

Se også Dionysios, andre betydninger Dionysos var en fruktbarhetsgud, en gud for høstingen av vindruene, vinproduksjon, rituell galskap og ekstase i gresk mytologi. Hans navn på tavler med inskripsjoner i Linear B viser at han ble dyrket fra rund ...

Danuvius

Navnet Danuvius er av indoeuropeisk opprinnelse og avledet av ordroten deH 2 nu som betyr ”elv” og som også forekommer i elvenavn som Rhodanus Rhône, Don og Dniester. Flere gudenavn har tilsynelatende det samme opphavet, herunder der irske Danu o ...

Janus (mytologi)

"Janus" har flere betydninger. Janus er i romersk mytologi guden for portene, dørene, døråpningene, alle begynnelser og enhver slutt. Hans mest kjente trekk i dagens moderne kultur er at han har gitt navn til januar måned, begynnelsen på det nye ...

Jupiter (gud)

Jupiter var i romersk mytologi gudenes konge, og gud for himmelen og for torden. Han tilsvarer Zevs i gresk mytologi. Romerne kalt ham for Iuppiter Optimus Maximus, og var den fremste guddommen i oldtidens romersk religion. Som beskytter av oldti ...

Mars (gud)

Mars var krigsguden i romersk mytologi, sønn av Juno og Jupiter, gift med sin søster Bellona, og i deler av mytologien var han elskeren til Venus som han fikk sønnen Eros med. Han har gitt navn til planeten Mars og måneden mars. Han tilsvarer i g ...

Merkur (gud)

Denne artikkelen handler om guden Merkur. For å lese om planeten, se Merkur Merkur er i romersk mytologi guden for handel, reising og inntjening, og tilsvarte i gresk mytologi til Hermes. Romerne oppkalte planeten Merkur etter ham, antagelig ford ...