ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339

Luthers store katekisme

Luthers store katekisme ble skrevet av Martin Luther og publisert i 1529. Den er en "forklaring" til de ti bud, den apostoliske trosbekjennelse, Fadervår, dåpen, nattverden og skriftemålet. Den ble utgitt samtidig med Luthers lille katekisme. Men ...

Det lykkelige liv

Det lykkelige liv er en tekst av kirkefaderen Augustin av Hippo. Det er et av hans tidlige verker, skrevet høsten 386 mens han oppholdt seg i Cassisiacum nord for Milano, kort tid etter at han omvendte seg til kristendommen. Augustin skrev verket ...

Mabinogion

Mabinogion er en samling av elleve prosafortellinger samlet fra walisiske manuskripter fra middelalderen. Fortellingene hviler på en førkristen, keltisk mytologi, internasjonale folkeminnemotiver og tidlige middelalderske historietradisjoner. En ...

Macsen Wledigs drøm

Macsen Wledigs drøm er en tekst fra walisisk mytologi, den tar utgangspunkt i Magnus Maximus, som var romersk keiser fra 383 til 388, etter å ha tatt makten ved et kupp. I den walisiske teksten Macsen Wledigs drøm drømmer keiseren om en vakker kv ...

Mahabharata

Mahabharata er et indisk epos som med sine 100 000 dobbeltvers er et av verdenslitteraturens største verker. Mahabharata består av 18 bøker. Tradisjonelt sies det at Mahabharata ble skrevet av vismannen Vyasa. Det mangeartete innholdet indikerer ...

Første Makkabeerbok

Første Makkabeerbok er en av makkabeerbøkene, og en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Den forteller om de historiske begivenhetene knyttet til Judas makkabeeren og makkabeernes opprør mot Selevkid-dynastiet, og omfatter periode ...

Andre Makkabeerbok

Andre Makkabeerbok er en av makkabeerbøkene, og en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Den forteller om de historiske begivenhetene knyttet til Judas makkabeeren og makkabeernes opprør mot Selevkid-dynastiet, og omfatter perioden ...

Manasses bønn

Manasses bønn er et apokryfisk verk skrevet innenfor Det gamle testamentes tros- og tekstunivers. Verket presenteres som den bønnen kong Manasse av Juda bad mens han var fange i Assyria, slik det fortelles om i Andre Krønikebok 33:10-17. Men bønn ...

Manus lover

Manus lover, og kjent som Mānava-Dharmaśāstra er en lærebok i riktig livsførsel – dharma, og er en av de tidligste tekstene i Dharmashastratradisjonen i hinduismen. Teksten har form av undervisning gitt av Manu, hinduismens "første menneske", til ...

Maria Magdalenas evangelium

Maria Magdalenas evangelium eller Mariaevangeliet er et apokryft evangelium som bare er delvis kjent og bevart. Det forteller om et møte mellom disiplene, Maria og Jesus etter hans oppstandelse. Teksten er kjent gjennom tre funn. Det første er et ...

Markandeya-Purana

Markandeya-Purana er en hellig tekst innen hinduismen, og er en av de atten Mahapuranaene. Teksten er utformet som en dialog mellom vismannen Markandeya og Jaimini, som er en av Vyasas disipler. Teksten er vanligvis datert til ca år 600, men best ...

Milarepas liv

Milarepas liv er en biografi over Milarepa, som var en yogi, dikter, asket og eneboer som er sentral innenfor tibetansk buddhisme. Verket ble skrevet av Tsangñön Heruka i 1488. Boka fremstiller Milarepas liv som "et ideelt liv, et liv i overensst ...

Milindapanha

Milindapanha er en religiøs tekst fra buddhismen. Den er skrevet ca 100 f.Kr. og er i form en angivelig samtale mellom kong Menander I av det indo-greske kongedømme og en buddhistisk lærd kalt Nagasena. Navnet betyr "Milindas spørsmål" ; kong Men ...

Moralia

Moralia er en samling med 78 essay og taler av den greske historikeren Plutark. Samlingen inneholder tekster om flere ulike emner. Her er Om Isis og Osiris, som er en viktig kildetekst til egyptisk mytologi, en drøfting av forholdet mellom høna o ...

Myten om Er

Myten om er en eskatologisk legende som utgjør siste del av Platons dialog Staten, ca 380 f.Kr. Teksten gir en redegjørelse for kosmos og for livet etter døden som i stor grad har preget ettertiden. Legenden settes inn i dialogen når Sokrates ska ...

Myter fra Meso-Amerika

Myter fra Meso-Amerika er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Lars Kirkhusmo Pharo og utgitt i 2007. Boken inneholder religiøse tekster fra de ulike kulturene i Mesoamerika før den spanske erobringen i 1521, blant ann ...

Nanna-Suen

Nanna-Suen eller bare Nanna er måneguden i mesopotamisk og sumerisk mytologi og gudeverden. Hovedsetet for dyrkelsen av ham var byene Ur og Harran. Nanna var guden for månen, født i mørket, blek og kald, gitt et kvinnenavn og kjennes også som Skj ...

Nation of Islam

Nation of Islam er en religiøs, sosial og politisk organisasjon grunnlagt i USA i 1930 av Wallace Fard Muhammad og Elijah Muhammad. Organisasjonen er en av de største og eldste innenfor svart nasjonalisme, en idéhistorisk strømning som har som må ...

Nikodemusevangeliet

Nikodemusevangeliet er et apokryft middelalderskrift som gir seg ut for i første del å være fariseeren og rådsherren Nikodemus referat etter Pontius Pilatus samtale med den arresterte Jesus og de anklagende jødene, og i siste del for å gjengi hel ...

Noaidier (bok)

Noaidier er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Brita Pollan og utgitt i 2002. Boken inneholder utdrag fra kildeskrifter om samisk religion fra 1100-tallet til 1900-tallet, med vekt på skildringer av noaidiens sjamani ...

Óengus

Óengus eller Aengus var en gud i irsk mytologi. Han var sønn av allfaderguden Dagda og elveguden Boann, og var selv blant annet kjærlighetsgud. Ifølge mytene bodde han på Newgrange ved elven Boyne. Han ble unnfanget ved rov og i dølgsmål, og for ...

Om den kristne frihet

Om den kristne frihet eller Om et kristenmenneskes frihet er det siste av de tre programmatiske skrifter som Martin Luther forfattet i 1520, etter at han sommeren det året hadde fått vite at pave Leo X i bullen Exurge Domine truet ham med ekskomm ...

Om den verdslige øvrighet

Om den verdslige øvrighet er en bok av reformatoren Martin Luther fra 1523, hvor han drøfter spørsmål knyttet til den såkalte toregimentslæren, om forholdet mellom kirkens og statens myndighetsområder, og grensene for disse. Bokas undertittel er ...

Om Isis og Osiris

Om Isis og Osiris er en tekst av den greske filosofen Plutark ; det er det 26. essayet i hans Moralia, en tekstsamling som ble redigert etter hans død. Teksten er den eneste sammenhengende versjonen av Osirismyten; om Osiris død, og Isis innsats ...

Orfeus, og tekster fra den orfiske tradisjon

Orfeus, og tekster fra den orfiske tradisjon er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Arve Omtvedt Berntzen og utgitt i 2009. Boken inneholder tekster fra gresk mytologi om helten Orfeus og om mysteriekulten orfisme. De ...

Det orfiske argonautertoget

Det orfiske argonautertoget er et episk dikt fra den greske antikkens litteratur, trolig datert til år 450-470 e.Kr. Teksten gjenforteller myten om Jason og argonautene, og er i første person med Orfeus som jeg-fortelleren. I de eldste legendene ...

De orfiske hymnene

De orfiske hymnene er en samling av 87 dikt fra antikkens Hellas, skrevet innenfor den religiøse kulten orfismen, og for manges vedkommende skrevet for å brukes i en kultisk/rituell sammenheng. Tekstene er antagelig nedskrevet på 200- eller 300-t ...

De orfiske rapsodiene

De orfiske rapsodiene er en tekst fra antikkens Hellas, som bare er kjent i sitater fra senere forfattere, og som ikke er lett å datere. I det bysantinske forfatterleksikonet Suda omtales verket ved tittelen Den hellige beretningen i 24 rapsodier ...

Passio Olavi

Passio Olavi, egentlig Passio et miracula beati Olavi er en samling legender omkring den norske rikshelgenen Olav den hellige. Teksten ble antagelig samlet mens Øystein Erlendsson var erkebiskop i Nidaros, og er muligens skrevet av Øystein selv. ...

Paulus og Senecas brevveksling

Paulus og Senecas brevveksling er et apokryfisk skrift fra oldkirken, trolig skrevet på latin av en ukjent forfatter en gang mellom 350 og 390, og med urette utgitt for å være en brevveksling mellom apostelen Paulus og den samtidige romerske filo ...

Paulus og Teklas gjerninger

Paulus og Teklas gjerninger er et apokryfisk skrift fra oldkirken, skrevet på gresk ca år 170-180. Det har vært en del av det større skriftet Paulus gjerninger, og tilhører de apokryfe apostelgjerningene, en sjanger som skildrer de kristne apostl ...

Paulus brev

Paulus’ brev er den største delen av tekstene i Det nye testamente i Bibelen. Det er brev som er skrevet av apostelen Paulus, eller hans medarbeidere, til de første kristne menighetene. Brevene har vært viktige for utviklingen av kristen teologi. ...

Paulus brev til laodikeerne

Paulus brev til laodikeerne er et apokryfisk skrift fra oldkirken, trolig skrevet på latin av en ukjent forfatter en gang før år 300, og med urette tilskrevet Paulus. I sitt brev til kolosserne, kap 4, v 16, nevner Paulus at han har hatt en brevv ...

Paulus tredje brev til korinterne

Paulus tredje brev til korinterne er et apokryfisk skrift fra oldkirken, skrevet på gresk av en ukjent forfatter ca år 150 eller noe senere, og med urette tilskrevet Paulus. Brevet utgir seg for å være en oppfølger til de to kanoniske korinterbre ...

Paulus visjon

Paulus visjon er et apokryfisk skrift fra oldkirken, opprinnelig skrevet på gresk av en ukjent forfatter en gang mellom år 150 og 200. Teksten skildrer en visjonsopplevelse eller åpenbaring som Paulus skal ha hatt, og som han omtalte som en "opps ...

Peters gjerninger

Peters gjerninger er et apokryfisk skrift fra oldkirken, skrevet på gresk i ca. 190-200, enten i Roma eller i Lilleasia. Det tilhører de apokryfe apostelgjerningene, en sjanger som skildrer de kristne apostlenes liv og gjerninger i tiden etter de ...

Petersevangeliet

Petersevangeliet er et apokryft evangelie-fragment som forteller om Jesu død og oppstandelse. Teksten ble funnet i 1887 som en gravamulett ved et kloster i Akhmim i det nordlige Egypt. Manuskriptet var fra 800-tallet, men tekstsammenfall med frag ...

Plattformsutraen

Plattformsutraen er en religiøs tekst innen den kinesiske zenbuddhismens "sørlige skole", angivelig skrevet av Huineng. Tekstens fulle tittel er Plattform-sutraen i én rull, der Den sjette patriark Mester Huìnéng preker i Dàfán-tempelet i Shozhōu ...

Polynesia, myter og legender fra øyverdenen

Polynesia, myter og legender fra øyverdenen er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Ingjerd Hoem og utgitt i 2004. Boken inneholder mytologi fra øygruppene i Polynesia: Hawaii, New Zealand,Samoa, Tonga, Marquesasøyene, ...

Polynesisk mytologi

Polynesisk mytologi er muntlige traderte myter. Det er betydelige likhetstrekk mellom myter fra de ulike øygruppene i Polynesia: Hawaii, New Zealand,Samoa, Tonga, Marquesasøyene, Påskeøya, Tahiti, Tuamotuøyene, Cookøyene, Tokelau, Salomonøyene og ...

Popol Vuh

Se også Popol Vuh rockeband, Popol Vuh album og Popol Vuh tysk band Popol Vuh eller Popol Wuj er en samling av mytologiske fortellinger og kongelige stamtavler fra det mayiske postklassiske quichériket Qumarkaj, som lå i det guatemalanske høyland ...

Pseudo-Dionysius Areopagitten

Pseudo-Dionysius Areopagitten er tittelen på en samling kristne tekster fra 500-tallet. Tekstene utgir seg for å være skrevet av areopagitten Dionysius som man finner omtalt i Apostlenes gjerninger 17.34. Verket er et eksempel på en pseudobiograf ...

Ptahhoteps lære

Ptahhoteps lære er en tekst i visdomslære -sjangeren fra oldtidens Egypt. Teksten tilskrives vanligvis Ptahhotep, en lokal borgermester under farao Isesi i under det femte dynasti. Ptahhoteps lære er en samling utsagn og råd fra forfatteren til s ...

Puranaene

Puranaene er en gruppe viktige religiøse tekster. De fleste er hinduiske, men mange er også buddhistiske eller skrevet i et jainperspektiv. Flere er også utbredt blant tilhengere av ulike religioner. "Purana-tekstenes betydning for hinduismen kan ...

Q-kilden

Q, eller Q-kilden er et hypotetisk tapt evangelium, eller et evangeliefragment. Q brukes som forklaring på likheter mellom Matteus- og Lukasevangeliet. Tokildehypotesen, som er den mest utbredte teorien for å forklare det synoptiske problem, sier ...

Ramayana

Ramayana er et indisk epos, et langt heltedikt som regnes som en av hinduismens viktigste og mest populære hellige tekster. Det er i henhold til tradisjonen skrevet av vismannen Valmiki ca. 800 f.Kr., men er i sin klassiske form antagelig sammens ...

Rigveda

Rig Veda eller Rigveda er en av de fire tekstsamlingene som er kjent som Vedaene. Tekstene er skrevet av ulike forfattere over en periode på flere hundre år.

En russisk pilegrims vei

En russisk pilegrims vei er en anonym, russisk bok. Boken ble funnet i 1860, og først utgitt i 1884. Boken er et uttrykk for russisk-ortodokst fromhetsliv. Hovedpersonen, som forteller i jeg-form, er en navnløs pilegrim som går fra sted til sted, ...

Salme 151

Salme 151 er et apokryfisk verk skrevet innenfor Det gamle testamentes tros- og tekstunivers. Verket finnes i Septuaginta – den greske oversettelsen av Salmenes bok, men mangler i den hebraiske versjonen. Teksten er kort, bare sju vers, og presen ...

Samtaler

Samtaler, Samtalene eller Lunyu, også kalt Konfucius analekter, er et kinesisk skrift fra ca. 450 f.Kr. som regnes som en av de konfucianske klassikere. Verket fremstilles som læreutsagn fra filosofen Konfutse, og ble antagelig sammenstilt kort t ...