ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 340

Sarkofagtekstene

Sarkofagtekstene eller kistetekster er en type religiøse tekster fra oldtidens Egypt, fra Mellomriket-perioden Tekstene utgjør en videreføring av pyramidetekstene, men representerer en "demokratisering av døden", i og med at de var rettet mot van ...

Sefer jetsira

Sefer jetsira er jødedommens eldste kjente esoteriske skrift. Det består for det meste av spekulasjoner om hvordan det skjedde da Gud skapte verden. Teksten kan virke uorgansiert og tunglest. I henhold til jødisk folklore er boken skrevet av Adam ...

Shinto, Japans eldste myter

Shinto, Japans eldste myter er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Mark Teeuwen og utgitt i 2005. Den største delen av boken er fra Kojiki, et mytisk-historisk verk fra 712 som ble til på keiser Tenmus initiativ. Koji ...

Shiva

Shiva er en av de høyeste guddommene i hinduismen. Han regnes ofte som en del av Trimūrti, en guddommelig treenighet hvor Brahmā er skaperen, Vishnu er opprettholderen og Shiva er ødeleggeren. Innenfor shaivismen, som er en av hovedretningene i h ...

Shōbōgenzō

Shōbōgenzō, eller "skatten av det sanne dharmaøye", er tittelen på en samling tekster som ble skrevet på japansk i det 13. århundre av Dōgen Zenji. Dōgen Zenji var en sentral skikkelse i japansk buddhisme og grunnleggeren av Sōtōskolen innenfor z ...

Sibyllens orakler

Må ikke forveksles med De sibyllinske bøkene fra romerrikets orakelkultus Sibyllens orakler er et religiøst, profetisk skrift skrevet i versemålet heksameter av flere forskjellige ukjent forfattere mellom 180 f.Kr. og 300-tallet e.Kr. Verket er s ...

Siraks bok

Siraks bok eller Jesu Siraks sønns visdom er en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Teksten er i sjangeren visdomslitteratur – på samme måte som Salomos ordspråk. Boken er også kjent under sitt latinske navn Ecclesiasticus. Dette ...

Skaperordenen

Skaperordenen er en tekst av kirkefaderen Augustin av Hippo. Det er et av hans tidlige verker, skrevet høsten 386 mens han oppholdt seg i Cassisiacum nord for Milano, kort tid etter at han omvendte seg til kristendommen. Augustin skrev verket før ...

De skjulte ord

De skjulte ord er en hellig tekst innen bahai, skrevet av grunnleggeren Baháulláh i 1857–58 på bakgrunn av åpenbaringer han skal ha hatt. Teksten består av 71 vers på arabisk og 82 vers på persisk. Den fremstår som en henvendelse fra Gud til menn ...

Skriftet til den kristne adel

Skriftet til den kristne adel eller Til den tyske nasjons kristne adel om bedring av kristendommens kår er det første av de tre programmatiske skrifter som Martin Luther forfattet i 1520, etter at han sommeren det året hadde fått vite at pave Leo ...

Slaget ved Mag Tuired

Fortellingen om slaget ved Mag Tuired er en av de fortellingene fra irsk mytologi som skildrer hvordan alvefolket Tuatha dé Danann nedkjempet tidligere folkegrupper og/eller demoniske makter, for å gjøre Irland egnet som bosted for det irske folk ...

Solarljod

Solarljod er et kristent visjonsdikt, skrevet på norrønt på Island, antagelig på 1200-tallet. Tittelen bygger på at Kristus skildres som "rettferdighetens sol", og diktet nevner selv sin egen tittel i nest siste strofe.

Stavkirkeprekenen

"Stavkirkeprekenen" er en norsk preken, antagelig fra 1100-tallet, kjent fra samlingen Gammelnorsk homiliebok. Teksten har antagelig vært brukt av prester som preken ved kirkeinnvielser, eller ved årsdagen for kirkens innvielser. I prekenen tolke ...

Sumeriske skrifter

Sumeriske skrifter er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Jens Braarvig og utgitt i 2006. Boken inneholder tekster fra sumerisk mytologi. Sumerisk mytologi oppsto i oldtidsriket Sumer, en av de eldste sivilisasjonene ...

Sundjataeposet

Sundjataeposet er et epos fra Vest-Afrika som forteller om Sundjata Keita ; den legedariske grunnleggeren av Maliriket. Eposet er fremdeles levende tradisjon og fremføres av grioter, og det finnes ikke én definitiv versjon av det. En prosagjenfor ...

Symposion (Platon)

Symposion eller Symposium er en av Platons dialoger, også kjent under tittelen Drikkegildet i Athen. Den er skrevet ca 385/380 f.Kr. "Dialogen skildrer et festlig drikkegilde hos den rike atheneren Agathon, hvor gjestene bestemmer seg for å avstå ...

De syv daler

De syv daler er en hellig tekst innen bahai, skrevet av grunnleggeren Baháulláh ca 1860 som svar på spørsmål fra en irakisk dommer som også var tilhenger av sufismen. Teksten skildrer en reise gjennom syv daler, som er syv stadier på veien til Gu ...

Theogonien

Theogonien er en skapelsesberetning fra gresk mytologi, skrevet av Hesiod omkring 700 f.Kr. Diktet er en syntese av forskjellige lokale tradisjoner, samlet i en fortelling om hvordan gudene ble til og hvordan de opprettet permanent kontroll over ...

Therigatha

Therigatha er et religiøst skrift fra buddhismen; en samling på 73 korte dikt som skal ha blitt framsagt av buddhistiske nonner i den tidlige sanghatradisjonen. Diktene er en viktig kilde til forståelsen av kvinnesynet i buddhismens første tid. T ...

Tibet (bok)

Tibet er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Per Kværne og utgitt i 2005. Boken inneholder tekster fra tibetansk buddhisme, bøn og noen andre mytiske tekster fra Tibets historie. Tibetansk buddhisme er en retning inne ...

Tidligkristne apokryfer

Tidligkristne apokryfer er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Reidar Aasgaard og utgitt i 2011. Boken inneholder apokryfe apostelgjerninger, brev og åpenbaringer fra oldkirken. De apokryfe skriftene er tekster om Jes ...

Tillegg til Daniels bok

Tillegg til Daniels bok er en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Tillegget består av tre separate avsnitt som finnes i den greske Septuagintautgaven av Daniels bok, men ikke i den opprinnelige hebraiske og arameiske teksten. Til ...

Tillegg til Esters bok

Tillegg til Esters bok eller Den greske Ester-boken er en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Den er en utvidelse av den kanoniske utgaven av Esters bok med seks avsnitt; boken har med det fått både en ny innledning og en ny avsl ...

Tobits bok

Tobits bok er en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Boken ble regnet som kanonisk av Konsilet i Kartago år 397 og bekreftet i Konsilet i Trient 1546. Blant protestanter blir boken regnet som apokryf. Den har sitt navn etter hove ...

Tomas barneevangelium

Tomas barneevangelium eller Thomas barndomsevangelium er et apokryft verk som forteller om under Jesus skal ha gjort som barn, fra 5 til 12 år alder. Også to andre apokryfe verk er tilskrevet apostelen Tomas: Tomasevangeliet, et verk som angiveli ...

Topiltzin Quetzalcoatl

Topiltzin Quetzalcóatl var etter legendene en prestekonge i Tula, toltekernes hovedstad, et stykke nord for Mexico by. Han beskrives som "det mest fremtredende eksempel på. mektige historiske individer som ble guder gjennom en senere apoteose" If ...

Tredje Esra

Tredje Esra eller Første Esdras er et apokryfisk verk skrevet innenfor Det gamle testamentes tros- og tekstunivers. Verket er en egen gresk oversettelse av Andre krønikebok 35–36, Esras bok og Nehemjas bok 7–8. Oversettelsen ser ut til å være bas ...

Tuán mac Cairill

Tuán mac Cairill er hovedpersonen i en fortelling fra Irland som skildrer trosskriftet. Tuan skal ha levd 100 år som menneske og 320 år i dyreham i ulike skikkelser, før han ved denne fortellingens begynnelse får menneskeham igjen, for et møte me ...

Tundals visjon

Tundals visjon er en kristen visjonsfortelling, skrevet på latin ca 1149. Teksten skildrer en visjon som ridderen Tundal opplevde mens han oppholdt seg i byen Cork, men ble skrevet ned av den irske munken Magnus i et irsk kloster i Regensburg i B ...

Vediske skrifter

Vediske skrifter er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Signe Cohen og utgitt i 2003. Boken inneholder mytologiske og religiøse tekster fra vedaene, en skriftsamling fra ca 1500-500 f.Kr. som er de eldste kjente tekst ...

Veien til det oppvåknede liv

Veien til det oppvåknede liv er en kjent og meget utbredt tekst fra mahayanaretningen innenfor buddhismen. Den er skrevet på 600-tallet av buddhistmunken Shantideva, som var knyttet til lærestedet i Nālandā, i nåværende Bihar. Teksten inneholder ...

Vestens mystikk

Vestens mystikk er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Jan-Erik Ebbestad Hansen og utgitt i 2005. Boken inneholder et utvalg tekster innenfor kristen mystikk fra ca år 1200 til 1600-tallet, både fra katolsk og protest ...

Visdommens bok

Visdommens bok eller Salomos Visdom er en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Boken tilhører visdomslitteraturen, og foregir å være skrevet av kong Salomo.

Vishnu-Purana

Vishnu-Purana er en hellig tekst innen hinduismen, og er en av de atten Mahapuranaene. Den regnes som en av de viktigste puranaene, og har tilnavnet Puranaratna. Vishnu-Purana er formet som en dialog mellom vismannen Parashara og hans elev Maitre ...

Voluspå, og andre norrøne helligtekster

Voluspå, og andre norrøne helligtekster er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, utgitt i 2003. Boken er redigert av Gro Steinsland og inneholder norske og norrøne tekster som kaster lys over tro, tanker og kultus innen norrøn myto ...

Yajurveda

Yajurveda eller Yajur Veda er et av de fire vedaene, og er et hellig skrift innenfor hinduismen. Teksten er fra mellom 1400 og 1000 f.Kr., og navnet betyr "offerritualenes kunnskap", fra ordene "yajna" og "veda". Yajurveda er overlevert i to vers ...

Yoga (bok)

Yoga er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Knut A. Jacobsen og utgitt i 2004. Boken inneholder tekster om meditasjonsteknikken yoga fra både buddhismen og hinduismen. Yoga beskrives som "et svært mangfoldig fenomen. ...

Yoga-vasistha

Yoga-vasistha er en hinduistisk tekst, skrevet en gang etter 900-tallet. Teksten skildrer en samtale mellom fyrst Rama og vismannen Vasistha. Samtalen er lagt til en fase i Ramas liv som foregår før hendelsene som skildres i Ramayana. "I denne te ...

Yogasutra

Yogasutra er en hinduistisk tekst, skrevet på 500-tallet eller tidligere. Teksten skal ifølge tradisjonen være skrevet eller samlet av vismannen Patanjali, som levde ca 200 f.Kr., men denne forfatterangivelsen daterer seg til 900-tallet. Boken be ...

Yoruba, et vestafrikansk folks myter og dikt

Yoruba, et vestafrikansk folks myter og dikt er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, utgitt i 2007. Boken er redigert av Helge Rønning og inneholder mytologiske fortellinger og andre religiøse tekster fra jorubareligionen som har ...

Zen (bok)

Zen er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Halvor Eifring, Mark Teeuwen og Vladimir Tikhonov og utgitt i 2007. Boken inneholder tekster fra zenbuddhismen i Kina, Korea og Japan; tekstene spenner i tid fra Plattformsut ...

Ødeleggelsen av Da Dergas gjestegård

Ødeleggelsen av Da Dergas gjestegård er en tidlig tekst fra irsk mytologi. Historien er kjent fra Ulster-syklusen, og skildrer fødselen, livet og døden til den mytologiske helten Conaire Mór, og skildrer et samfunn preget av et krigeraristokrati. ...

Østkirken, skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom

Boka Østkirken, skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom er en samling tekster fra den ortodokse kirkes historie, troslære og fromhetsliv. Boka er redigert av Christine Amadou, og utgitt i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter. Utvalge ...

Å bli den du er

Å bli den du er et utvalg av den tyske dominikanermunken og kristne mystikeren Mester Eckharts taler og traktater, redigert av Jon Wetlesen. Utvalget ble først utgitt i serien Thorleif Dahls kulturbibliotek i 2000, og gjenutgitt i Bokklubbens ser ...

Åndelig sang

Åndelig sang er en kristen tekst fra 1584, skrevet av den spanske helgenen og kirkelæreren Johannes av Korset. Teksten består både av Johannes dikt med denne tittelen, og en omfattende forklaring til diktet. Teksten er i sjangeren "brudemystikk" ...

Den åndfulle vei

Den åndfulle vei er en samling av imam Ali ibn Abi Talibs taler, brev og visdomsord, samlet av al-Sharif al-Radi, og først utgitt i år 1010. Boka "har en helt spesiell plass i shia-tradisjonen." og er den mest omfattende samlingen av taler, brev ...

Buddhistisk hybridsanskrit

Buddhistisk hybridsanskrit er en moderne benevnelse som benyttes innenfor lingvistikken om et middelindoarisk språk som er benyttet innenfor en klasse av indiske buddhistiske tekster. Språket er også noen ganger blitt kalt "buddhistisk sanskrit" ...

De syv skattkamrene

De syv skattkamrene er en samling på syv avhandlinger, enkelte med kommentarer, av den tibetanske buddhistiske filosofen Longchenpa. Tekstene består av: "Skattkammeret til den høyeste vogn, en kommentar til de 17 tantraer i inndelingen Menngagde ...

En nedtegnelse om buddhistisk praksis sendt hjem fra det sørlige hav

En nedtegnelse om buddhistisk praksis sendt hjem fra det sørlige hav er en buddhistisk reiseskildring av den Tang-kinesiske munken Yiying som er en beskrivelse av hans 25 årige opphold i India og Srivijaya mellom årene 671 og 695 e.Kr. Tittelen h ...

Hyakumanto-darani

Hyakumanto-darani er et sett fire japanske sutraer som ble trykt mellom 764 og 770 i et opplag på en million eksemplarer etter bestilling fra keiserinnen Kōken og som hvert ble oppbevart inni en liten treetasjers pagode kalt hyakumanto. De ble se ...