ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342

Forsvarets minnedag

Forsvarets minnedag er en markering innstiftet av det norske Forsvaret for å hedre personell som har omkommet i tjeneste. Minnedagen er fastsatt til første søndag i november måned. Markeringen fant første gang sted i 2007. Minnedagens hovedarrang ...

Frigjøringsdagen (Norge)

Frigjøringsdagen i Norge, tirsdag 8. mai 1945, er dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de siden tirsdag 9. april 1940 hadde okkupert landet i fem år under andre verdenskrig. Etter at de tyske styrkene i Norge kapitulerte 8. mai, b ...

Philippi Jacobi dag

Gauksmesse, også skrevet Gaukemesse eller Gaukmesse og i kirkekalenderen Philippi Jacobi dag, er en merkedag som faller 1. mai som var halvveis inn i den måneden som man i førkristen tid ofte kalte gaukmánaðr. På primstaven er dagen merket med en ...

Gjertrudsmesse

Gjertrudsmesse eller Gjertrudsdagen var en merkedag som ble feiret 17. mars til minne om nonnen Gertrude av Nivelles. Primstavsmerket var en lilje, en rokkesnelle, en bjørkekvist eller et kapell. Portretter av Gertrude inneholder ofte mus.

Gregorsmesse

Gregorsmesse er en tradisjonell katolsk kirkehøytid til minne om pave Gregor I den store. Han ble tidligere minnet på sin dødsdag 12. mars, men da denne dagen faller i fastetiden, ble hans minnedag ved kalenderreformen i 1969 lagt til 3. septembe ...

Hallvardsmesse

Hallvardsmesse er minnedagen for sankt Hallvard og blir feiret 15. mai. Hallvardsmesse er en av merkedagene på primstaven, der er den ofte avmerket med en kvernstein eller prikker for korn. Primstavmerket sikter til Hallvard Vebjørnson som etter ...

Kari med riva

Kari med riva er en merkedag for slåttonna som faller 12. juli, to dager etter Knutsmesse. Det het seg at Knut slo gresset i en dag før Kari kom etter med riva. På primstaven er dagen ofte merket med en rive.

Kyndelsmesse

Kyndelsmesse er en katolsk og ortodoks festdag som feires 2. februar. Dagen feires til minne om fremstillingen av Jesusbarnet i tempelet i Jerusalem førti dager etter fødselen. Det norske navnet kyndelsmesse kommer fra ordet kyndel, norrønt for " ...

Olsok

Olsok er feiringen av Olav den helliges dødsdag 29. juli. Olsok er opphavelig høytidsaftenen før olavsdagen 29. juli. Dette er tilsvarende som for jonsok 23. juni, til minne om døperen Johannes. Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad 29. ju ...

Prikkedag

En prikkedag var i norsk tradisjon en fridag for tjenestefolket og en dag benyttet til småsysler i huset. Det var ti prikkedager i året, alle med opphav i gamle katolske helligdager. Skikken med prikkedager holdt seg flere steder til inn i 1900-å ...

Seljumannamesse

Seljumannamesse, Seljemannamesse, festum Sunnive virginis eller Sankt Sunnivas dag feires til minne om St. Sunniva som etter sagnet omkom i en hule sammen med sine ledsagere, Selje-mennene, på Selje i Nordfjord. Minnedagen er 8. juli og primstavs ...

Soldagen

Soldagen er i Nord-Norge navnet på den dagen sola kommer tilbake etter mørketida. Datoen for soldagen vil variere fra sted til sted, alt etter breddegrad og lokal geografi. I Tromsø er for eksempel sola over horisonten for første gang etter mørke ...

Svartedøgnet

Svartedøgnet er en eldre norsk merkedag den 29. april eller 2. mai hvert år. På denne dagen skulle jordene i Sør-Norge være ferdig pløyd, og dermed være svarte. På primstaven var dette av og til markert med en oppreist plog, selv om dette ikke va ...

Syftesok

Syftesok er en gammel norsk merkedag på 2. juli. Dagen er katolsk festdag til minne om helgenen Svithun av Winchester som døde i 862. I den katolske kalenderen var denne datoen også Maria besøkelsesdag. Navnet syftesok betyr "Svithuns-vake", det ...

Tomasmesse I

Tomasmesse I, Tomas brygger eller Tomas fulltønne som dagen også kalles er merkedag den 21. desember til minne om apostelen Thomas, som led martyrdøden i år 68 eller 69. Dagen er avmerket på primstaven som ei tønne, et kors eller en hånd som symb ...

Den ubesmittede unnfangelse

Den ubesmittede unnfangelse er også kjent som Maria unnfangelsesdag og vår frue ventedør og refererer til datoen 8. desember som er avmerket på primstaven som et kronet hode, en bok, fiskenot eller en Mariafigur. Dagen er til minne om at den hell ...

Urbanus

"Urbanus" og "Urban" har flere betydninger; se pekersiden Urban Urbanus eller Urbanusdagen er en merkedag og en tidligere kirkelig høytidsdag som i katolsk tid ble feiret 25. mai til minne om pave Urban I. På primstaven er dagen merket med ei møk ...

Veterandagen

Veterandagen er en norsk merkedag innført av regjeringen for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. Merkedagen er lagt til 8. mai, frigjøringsdagen. Veterandagen skal hedre deltagere i andre verdenskrig, så vel som dem som h ...

Babyshower

Babyshower er en fest som holdes for å feire et kommende barn. Gjestene har ofte med seg gaver som kommer til nytte etter fødselen. Babyshower er vanlig i USA, og er blitt populært også i Norge og andre land de senere år. Under en babyshower er d ...

Ball (dans)

Et ball er en finere dansetilstelning som vanligvis holdes i en ballsal. Deltakerne har på seg aftenantrekk, som er spesifisert på invitasjonen som galla ballkjole/kjole og hvitt eller smoking. Pardans er en viktig del av ballet, da særlig i form ...

Fødselsdag

Fødselsdag er datoen en person er født, og samme dato hvert år i tiden frem til ens død. Man snakker om en "rund fødselsdag" når alderen kan deles med et tiår eller med 25. Runde fødselsdager på 25 år eller mer markeres ofte gjennom en fest. Orga ...

Lugnasad

Lugnasad er en tradisjonell gælisk festdag som blir feiret 1. august, oppkalt etter guden Lug. Måneden august, Lúnasa på irsk, er oppkalt etter denne festen. Festen var en fest for innhøstning, og var en av de fire festdagene, sammen med samhain, ...

Marit Vassause

Marit Vassause, Margretemesse eller Marimesse er en kirkelig minnedag, viet Margareta fra Antiokia som har 20. juli som sin merkedag. I norsk folketradisjon markerte denne dagen at slåtten var i gang og at angsten for regn øker. I Trondenes sa de ...

Maskeball

Maskeradeballene Bal masqué Hoffmaskerade Masque var omfattende tilstelninger med dans, kostymer og masker på hoffene i Europa i det 15. og 16. århundre og en direkte forløper til barokkopera. Maskeball ble store offentlige fester i renessansen i ...

Midtsommerblot

Midtsommerblot, eller midtsommerdag, er det blotet som norrøne forfedre holdt 28 dager etter sommersolverv. Datoen regnes nå som 14. juli og primstavmerket er et tre, men det er usikkerhet knyttet til denne datoen. På denne tiden av året skulle g ...

Midtvinterdagen

Se "Midvinterblot" for å lese om Carl Larssons monumentalmaleri fra 1915 Midtvinterdagen var opprinnelig en hedensk offerfest som fant sted ved første fullmåne etter vintersolverv, eventuelt første fullmåne etter første nymåne etter vintersolverv ...

Narrefest

Narrefest, også kalt narrenes fest og de gales fest, på latin festum fatuorum eller festum stultorum, fransk fête des fous eller fête des Innocents, tysk Narrenfest og engelsk Feast of Fools, var en folkelig fest knyttet til kirken i middelaldere ...

Saturnalia

Saturnalia var en romersk religiøs fest som ble holdt til ære for guden Saturn eller Saturnus. Opprinnelig var det en innhøstningsfest, etterhvert flyttet den seg innover i vintertiden og da skjedde den først kun på den 17. desember. Men den ble ...

Vinternettene

Vinternettene refererer til det blotet som folk i norrøn tid holdt 28 dager etter høstjevndøgn. Blotet markerte samtidig at vinterhalvåret var i gang på den nordlige halvkula og refererer i dag til datoen 14. oktober. Det er knyttet flere skikker ...

Donglinakademiet

Donglin-akademiet, også kjent som Guishan-akademiet, var opprinnelig anlagt i 1111 under Det nordlige Song-dynasti i det som i dag er Wuxi i Kina. Det var opprinnelig en skole der den neokonfucianske lærde Yang Shi underviste. Det forfalt over ti ...

Hanlinakademiet

Hanlinakademiet har sine røtter tilbake til 700-tallets Kina, men fikk sin store betydning under Song-dynastiet. Det var en institusjon som blant hadde som mål å utføre sekretærielle og litterære oppgaver for hoffet. Bare de ypperste akademikerne ...

Yueluakademiet

Yueluakademiet ligger på østsiden av Yuelufjellet i Changsha, hovedstaden for provinsen Hunan i Kina, på Xiangelvens venstre bredd. Det ble grunnlagt i 976, i det niende år av Song-dynastiet i keiser Kaibaos regjeringstid, og var et av de fire me ...

Barnlig pietet

Xiao har også andre betydninger. Barnlig pietet eller filial pietet eller barnlig hengivenhet er et grunnbegrep innen konfucianismen og inntar en sentral stilling i Konfucius etikk. Det sentrale innhold er barnas kjærlighet til sine foreldre, og ...

Lǐ (konfucianisme)

礼 eller 禮 Lǐ 礼, tradisjonelt tegn: 禮, som på norsk kunne oversettes til ritual eller seremoni eller etikette, er et sentralt begrep i kinesisk filosofi, fremfor alt i konfucianismen. Forvirrende nok har konfucianismen to begreper som lyder lǐ ...

Lǐ (neokonfucianisme)

理 Lǐ er et filosofisk konfuciansk begrep som ble utviklet under Song-dynastiets neokonfucianisme, da konfucianismen tok opp i seg noen nye elementer fra både taoisme og buddhisme. Forvirrende nok har konfucianismen to begreper som lyder lǐ, med ...

Yì (konfucianisme)

Yì er et viktig begrep innen konfucianismen. Det betyr rettskaffenhet, og innebærer rettferdig og passende oppførsel. Yì er ett av de to grunnleggende elementene i konfuciansk lære fra opprinnelsen av. Det andre er rén eller jén.

Den kinesiske embedsmannseksamen

Den kinesiske embedsmannseksamen var det system som ble anvendt i det meste av keisertidens Kina, fra 606 til 1905 for å velge ut embedsmenn. Systemet var i store deler av de 1300 år det var i kontinuerlig bruk det eneste, og i alle fall det helt ...

Embetsmannskandidat på provinsnivå

Provinskandidat, eller embetsmannskandidat på provinsnivå, eller "anbefalt mann", var en tittel som ble benyttet i eldre tider i Kina i forbindelse med rekruttering til offentlige embeter. Tittelen har hatt forskjellig innhold til forskjellige tider.

Northcote-Trevelyan Report

The Northcote-Trevelyan Report var et dokument utarbeidet av Stafford H. Northcote og C.E. Trevelyan i 1853 som ble katalysator først for utvikling og reform av embedsverket i Britisk India og deretter for det tilsvarende britiske. Rapporten var ...

Konfucius

Konfutse eller Confucius er navneformer som i dag blir brukt på norsk for en kinesisk lærer og filosof, angivelig født 551 f.Kr. nær Qufu, provinsen Shandong, Kina, død 479 f.Kr. nær fødebyen. De idéene som er knyttet til hans navn, konfucianisme ...

Chen Baisha

Chen Baisha var en av Kinas mest kjente konfucianske høylærde, diktere og kalligrafer på Mingdynastiets tid. Han sies å ha vært den første høylærde av høyt format som stammet fra Xinhui. Allerede i 1464, da han underviste i Baisha i Guangdong, ha ...

Han Yu

Han Yu var en kinesisk køylærd historiker, administrator og dikter, og en forløper for neokonfucianismen som virket som dikter og forfatter i Tang-dynastiets Kina.

Ma Rong

Ma Rong var en konfuciansk filosof under Han-dynastiet 漢朝 i Kina. Han er kjent for sine kommentarer til De fem klassikere 五經;. Han er også kjent for sin dobbelkolonnekommentar. Hans viktigste disipler var Lu Zhi 盧植 og Zheng Xuan 鄭玄. Han b ...

Mencius

Mencius var en kinesisk filosof og tilhenger av konfucianismen. Han mente at menneskenaturen var moralsk, men at mennesket korrumperes av samfunnet. Mencius er også kjent under fødenavnet Meng Ke eller Ko, og levde i staten Zhou i provinsen Shand ...

Ouyang Xun

Ouyang Xun, kalt Xinben) var en konfuciansk filosof og kalligraf under det tidlige Tangdynastiet. Han var godt belest i klassikerne og tjenestegjorde under Suidynastiet i 611 som riksmedicus. Under Tangdynastiet arbeidet han som sensor og lærer v ...

Wang Chong

Wang Chong var en kinesisk filosof under Han-dynastiet. Han utviklet en rasjonallm sekulær, naturalistisk og mekanisk forklaring for verden og for mennesket. Hans hovedverk var Lun-Heng 論衡. Wang Chong var for det meste av sitt liv svært fattig ...

Xun Zi

Xun Zi var en kinesisk konfuciansk filosof. I motsetning til Mencius mente Xun Zi at mennesket var grunnleggende ondt og egoistisk og at naturtilstanden for et menneskelig samfunn er lovløshet, endeløs kriging og kaos. Xun Zi så på moral som en s ...

Forfedrekult

En forfedrekult er en rituelt regulert kultus der levende enten ærer eller tilber en eller flere døde forfedre. Det dreier seg som regel om direkte forfedre, men kan i noen tilfeller dreie seg om en gruppes fortidige sentrale lederskikkelse, også ...

Butsudan

Et butsudan eller butudan, ordrett "buddhistisk alter", er et skrin som vanligvis blir funnet i hjemmene og i templene til kulturer som følger japansk buddhisme. Et butsudan kan være utsmykket. Alternativt kan det være et enkelt kabinettskap av t ...

Honzon

Honzon, "den fundamentale ærede", noen ganger referert til som Gohonzon, er hovedbildet eller den primære guddom som befinner seg i et skrin eller tempel i japansk buddhisme. Buddha, en bodhisattva eller et mandala befinner seg enten i et tempel ...