ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 343

De tretten klassikere

De tretten klassikere er konfucianismens kanoniske bøker, slik de ble fotstått fra Tangdynastiets tid. Disse verkene ble for det meste ikke redigert av Konfucius, men av hans disilper eller tildels så sent som i Handynastiets tid, da konfucianism ...

De fem klassikere

Det kinesiske kortnavnet på klassikerne, Wujing, er også kortformen for Folkets væpnede politi. De konfucianske fem klassikere er en corpus bestående av fem gamle kinesiske bøker benyttet i konfucianismen som et viktig studiegrunnlag. Ifølge kine ...

De fire bøker og fem klassikere

De fire bøker og fem klassikere er de autoritative skrifter for den kinesiske konfucianisme. De kalles også konfucianismens kanoniske skrifter. I det keiserlige Kina var de fire bøker og fem klassikere pliktstudium for de konfucianske lærde som ø ...

Lienü zhuan

Lienü zhuan eller Biografier av eksemplariske kvinner er en bok kompilert under Han-dynastiet i Kina av Liu Xiang ca. 18 f.Kr. Den omfatter 125 biografiske skildringer av kvinner i det gamle Kina, tatt fra tidlige kinesiske verker som Chun Qiu, Z ...

Liji

Liji, eller Riteboken er en av De konfucianske klassikere. Den beskriver de sosiale omgangsformer, gamle riter og hoffseremonier under Zhou-dynastiet. Originalteksten antas å ha vært sammensatt av en rekke av Konfucius disipler og etterfølgere i ...

Mencius (bok)

Mencius, eller Mengzi, er en samling av anekdoter og samtaler vedrørende den konfucianske tenker og filosof Mencius. Verket dateres til annen halvdel av det fjerde århundre før Kristus. Det ble tilregnet de konfucianske klassikere og dets status ...

Shijing

Shijing, som kan oversettes med Odenes bok, Sangenes bok, Poesiboken, er en av De fem klassikere av de konfucianske kanoniske verker. Man antok tradisjonelt at de var forfattet eller kompilert av selve Konfucius, men forskningen har senere fastsl ...

Shujing

Shujing, eller Historieklassikeren, er en samling av historiske dokumenter, som edikter og taler, som er knyttet til de eldste tider av Kinas historie. De kalles også Shàngshū, eller i kortform Shū. Samlingen inngår som en av De fem klassikere.

Den store lære

Den store lære eller Den store lærdom er den første av fire bøker som filosofen Zhu Xi under Song-dynastiet utropte som konfucianismens rettesnorer. Det dreier seg opprinnelig om ett av kapitlene i Riteboken.

Tretegnsklassikeren

Tretegnsklassikeren er et didaktisk dikt beregnet på kinesiske skolebarn for læring av skrifttegnene. Det ble skrevet på 1200-tallet og ble benyttet helt til 1960-tallet, de siste årene i skoleverket i Republikken Kina. Diktet ble enten kompilert ...

Vår- og høstannalene

Vår- og høstannalene er en krønike over hendelser i den kinesiske staten Lu fra 722 til 481 f.Kr. Boken omtaler det som senere er blitt kalt Vår- og høstannalenes tid i midten av Zhou-dynastiets historie, og er den eldste kjente kinesiske histori ...

Yu Gong (Shujing)

Yu Gong 愚公 kan også vise til den kinesiske fabel om den narraktige gamle som ville flytte fjellet. Yu Gong etter Tributt til Yu er et kapittel i Xia-boken som igjen er den del av Shujing, en av de fem klassikere i gammel kinesisk litteratur. Ka ...

Zhong yong

Zhong yong er en av de fire konfucianske bøker som Zhu Xi regnet til konfucianismens grunnleggende verker. Den er en av hoveddelene i Liji. Forfatterskapet tilregnes tradisjonelt Konfucius barnebarn Zi Si, men dette er omdiskutert. Zhong Yong bes ...

Zhouritene

Zhouritene, tidligere kjent under tittelen Zhouembedsmennene og til tider Zhou-embedsmennene og -ritene, er en av de såkalte ni klassikere. De ble antagelig til i usurpatorens Wang Mangs maktperiode 9–23 e.Kr. Boken beskriver svært inngående og o ...

Brobyggerne

Med pilegrimsgård i Valdres som ramme ble åtte forskjellige mennesker og samlet. Gjennom gruppesamtaler, enkeltintervjuer og diskusjoner ble det lagt opp til både dialog og konfrontasjon, og godt rom for følelser og personlige erfaringer. Målet v ...

Deilig er jorden (TV-serie)

Deilig er jorden er en norsk livssynsserie Sunniva Gylver som gikk på TV 2 i 1997. Med seg hadde hun Espen Sletner, som utfordret folk med spørsmål om tro og tvil, kjørende i sin drosje på sene kvelder i hovedstaden.

Gudene vet

Dette var også tittelen på et livssynsprogram som gikk på NRK i 1999: Gudene vet Gudene vet er en norsk livssynsserie med Monica Øien som gikk på TV 2 fra 2007 til 2009. Her snakket ulike kjendiser ut om et tema tilknyttet livssyn og etikk. Serie ...

Gudene vet (NRK)

For det norske livssynsprogrammet som gikk på TV2 i 2007, se: Gudene vet Gudene vet er en norsk livssyns-serie med Tomm Kristiansen som gikk på NRK1 sommeren 1999. Hensikten med programmet var å belyse ulike etiske og religiøse problemstillinger. ...

Halleluja!

Halleluja! er en norsk livssyns-serie med Kjell Erik Moen som gikk på NRK1 fra 1998 til 2000. Serien var i stor grad basert på møter med kjente norske personer som pratet om tro og tvil i forhold til et bestemt tema knyttet opp mot deres bakgrunn.

Håp i ei gryte

Håp ei gryte er et norsk musikkprogram knyttet opp til adventstiden som har gått på TV 2 siden 2013 og som produseres i samarbeid med Frelsesarmeen. Konseptet går ut på at kjente norske artister synger og snakker om hva adventstiden betyr for dem ...

Nåde den som tror

Nåde den som tror er et norsk livssynserie som gikk på TV 2 i 1996. Den norske ungdomspresten Sunniva Gylver var en av de mest sentrale personene i serien. Til forskjell fra andre livssynsprogrammer så hadde Nåde den som tror en veldig utradisjon ...

STYRK live

STYRK live er et norsk direktesendt livssynsprogram og temastyrt talkshow med Styrk Fjærtoft Trondsen som gikk på NRK1 fra 2002 til 2003. Det inneholdt også en chattedel som blant annet ble ledet av Yasmin Syed.

Sunnivas Kassa blanka

Sunnivas Kassa blanka er en norsk livssynserie med Sunniva Gylver som gikk på NRK1 sommeren 1999. Programtittelen henspilte på programmets rekvisitt, nemlig en hvitmalt kasse. Med Speakers Corner som parallell skulle den inviterte gjesten stå på ...

Søk (livssynsprogram)

Søk er et norsk livssynsprogram med Anne Ardem som gikk på NRK1 i 1999. Utgangspunktet i denne TV-produksjonen var søkende mennesker i den multireligiøse virkeligheten i Norge på slutten av 1990-tallet. Programmet hadde ingen bestemt religiøs ell ...

SøndagsÅpent

SøndagsÅpent er et norsk livssynsprogram med Egil Svartdahl som ble sendt på TV 2 fra 1998 til 2004. Programmet var i begynnelsen studiobasert der Svartdahl inviterte gjester til studio for å snakke om tema knyttet til tro, tvil livssituasjon og ...

Ateisme

Ateisme, avledet fra greske atheos, "uten gud", er en tankeretning hvor man ikke tror på at det finnes noen gud, guder eller høyere makter. Begrepet ateisme spenner fra å ikke tro på en eller flere guder til å ta aktiv avstand fra enhver form for ...

Forbundet av militante ateister

Forbundet av militante ateister eller Kjempende gudløses union, De gudløses samfunn eller De gudløses forbund var et uavhengig, ateistisk og antireligiøst forbund av arbeidere, studenter og intellektuelle i Sovjetunionen under ideologisk, kulture ...

Humanetikk

Humanetikk eller human-etikk var den betegnelse Kristian Horn valgte på det etiske system og livssyn som Human-Etisk Forbund ble dannet for å utvikle og formidle i en norsk sammenheng. Horn hentet sitt begrep om human-etikk fra den danske filosof ...

International Humanist and Ethical Union

International Humanist and Ethical Union ble stiftet i Amsterdam i 1952 og er den internasjonale paraplyorganisasjonen for humanister, ateister, rasjonalister, sekularister, skeptikere, fritenkere og lignende. Human-Etisk Forbund er IHEUs eneste ...

Livssynshumanisme

Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse. Livssynet blir også kalt sekulær humanisme. Det er dermed en av man ...

Statsateisme

Statsateisme viser til at et lands styre undertrykker religionsutøvelse eller offisielt "fremmer ateisme". Statsateisme gjelder i første rekke kommunistiske land. I dag er det Nord-Korea som er den mest ytterliggående statsateistiske staten i ver ...

UT-kampanjen

UT-kampanjen er et initiativ til større offentlig bevissthet om fritenkning og ateisme, fremmet av den kjente ateisten Richard Dawkins. Kampanjen er et forsøk på å skape et mer positivt bilde av ateisme ved å komme med et middel som ateister kan ...

2083 – A European Declaration of Independence

2083 – A European Declaration of Independence er dels en tekstsamling, dels et selvbiografisk arbeid, samlet og skrevet av Anders Behring Breivik. Dokumentet ble sendt ut til over tusen utvalgte mottagere 22. juli 2011, rett før terrorangrepene i ...

Kontrajihadisme

Antijihadisme eller kontrajihadisme er en politisk bevegelse og ideologi som kan beskrives som islamofob og høyreekstrem. Den har røtter tilbake til 1980-tallet, men fikk først større oppslutning av 11. september-angrepene i 2001. Ideologien elle ...

Bat Yeor

Bat Yeor er et pseudonym for Gisèle Littman, født Orebi, en egyptiskfødt, britisk forfatter og politisk kommentator som skriver om historien til Midtøstens kristne og jødiske dhimmier som lever under islamsk styre. Hun har forfatter åtte bøker, i ...

Bruce Bawer

Bruce Bawer er en amerikansk litteraturkritiker, poet og forfatter som er bosatt i Norge. Hans bøker og øvrige skribentvirksomhet har omhandlet litteratur, homofiles situasjon, kritikk av konservative kristne grupper i USA og i de senere år særli ...

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik, i dag Fjotolf Hansen, er en norsk terrorist og massemorder. Han er gjerningsmannen bak de to terrorangrepene i Norge 22. juli 2011: først et bombeangrep på regjeringskvartalet i Oslo som drepte åtte personer, og knapt to t ...

Dhimmitude

Dhimmitude er en opprinnelig fransk islamkritisk neologisme som betegner en påstått tilslutning eller overgivelse til såkalte "islamske krav". Den benyttes ofte i nedsettende forstand, og er utledet ved å legge til suffikset -tude til det arabisk ...

Drapet og moskéangrepet i Bærum 10. august 2019

Moskéangrepet i Bærum fant sted lørdag den 10. august 2019 og var rettet mot den sunniislamske barelvi-moskeen Al-Noor Islamic Centre i Ringeriksveien 202 i Skui i Bærum kommune. Den 21 år gamle Philip Manshaus skjøt seg gjennom nødutgangen, og l ...

English Defence League

English Defence League, forkortet EDL, er en høyreekstrem, islamfiendtlig, kontrajihadistisk protestbevegelse i England som gir uttrykk for å ville bekjempe muslimske ekstremister og sharia-lover i landet. Siden organisasjonen ble stiftet i juni ...

Eurabia

Eurabia var opprinnelig navnet på et tidsskrift, men brukes nå mest i forbindelse med en konspirasjonsteori. Den er mest kjent gjennom den jødiske forfatteren Bat Yeor og bygger på en forestilling om en påstått fremtidig islamisering av Europa. F ...

Robert Spencer

Robert Bruce Spencer er en amerikansk blogger og forfatter av en rekke bøker som anses av sine meningsmotstandere som islamofobe. Han er kjent for å ha grunnlagt organisasjonene Jihad Watch og Stop Islamization of America, den siste sammen med Pa ...

The New Quislings

The New Quislings: How the International Left Used the Oslo Massacre to Silence Debate About Islam er en bok utgitt av Bruce Bawer i 2011, der han hevder at "den venstrevridde kultureliten i Norge" er "de nye quislingene", som har styrt Norge sid ...

Arabisk mytologi

Arabisk mytologi, eller religion i det førislamske Arabia, var en blanding av polyteisme, kristendom, jødedom, og ulike iranske religioner. Arabisk polyteisme, den dominerende form for religion i Arabia før den eneveldige islamske tro undertrykte ...

Al-Uzza

Al-Uzzā er i henhold til arabisk mytologi den ene av de tre fremste gudinnene som ble dyrket i det før-islamske Arabia; de andre to var Allāt og Manāt. Nabateere ved Petra øst for Palestina likestilte henne med den greske kjærlighetsgudinnen Afro ...

Iram

Iram, også kjent som Aram, Ubar, Irum, Irem, Erum, eller Teltstengenes by refererer til en tapt by, stamme, eller område, nevnt i Koranen.

214 Aschera

214 Aschera er en hovedbelteasteroide. Den ble oppdaga den 29. februar 1880 av Johann Palisa fra Pula. Den er oppkalt etter den kanaanittiske gudinnen Asjera.

150 Nuwa

150 Nuwa er en hovedbelteasteroide. Den ble oppdaga den 18. oktober 1875 av James Craig Watson fra Detroit Observatory i Ann Arbor. Den er oppkalt etter den kinesiske gudinnen Nu Wa, eller Nüwa.

1980 Tezcatlipoca

1980 Tezcatlipoca er en Amor-asteroide. Den ble oppdaget 19. juni 1950 av Albert George Wilson og Åke Anders Edvard Wallenquist ved Palomar Observatory i San Diego County i California.

Australsk mytologi

Australsk mytologi er et samlebegrep for de mytologiske forestillinger de ulike gruppene av aboriginene har hatt gjennom tidene, og spesielt fram til Australia ble kolonisert. Australsk mytologi er bygd opp av tre viktige deler: myter, magisk kun ...