ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350

Pangu

Pangu var en jette i kinesisk mytologi. Pangu ble født av det opprinnelige kosmiske egget og vokste til kolossale proporsjoner da himmelen og jorden – eggets lyse og mørke deler – begynte å skilles fra hverandre. Pangu kjempet i tusener av år for ...

Qi (konge)

Qi er en myteomspunnet konge i kinesisk mytologi, sønn av kong Yu den store og den andre herskeren av Xiadynastiet. Qi ska ha levd om lag 2000 år f.Kr. og sittet på tronen i 29 år – noen kilder sier ti år. Arvemonarkiet anses å ha blitt innført i ...

Sanhuangwudi

Sanhuangwudi forslagsvis fra 2.500 til 2.205 f.Kr) er en legendarisk epoke i tidlig kinesisk historie. I blandingsforholdet mellom legende og historisitet er det legendariske klart dominerende. Muligens kan noen av dem ha eksistert. Epoken ligger ...

Shan Hai Jing

Shan Hai Jing er en kinesisk klassisk tekst som er minst 2000 år gammel. Den er hovedsakelig en fabel som består av geografisk og kulturell redegjørelse av tiden før Qin-dynastiet, foruten også å bestå av en samling mytologier. Boken er på omtren ...

Shennong

Shennong var i kinesisk mytologi en av "de tre herskere", de myteomspunne kulturheroer som skal ha grunnlagt den kinesiske sivilisasjon. Han fremstilles iblant med oksehode. Shennong kan opprinnelig ha vært en gud som ble knyttet til svedjebruk, ...

Shiji

Shiji er det kinesiske navnet på det historieverk av Sīmǎ Qiān som i Vesten omtales som Den store historikers nedtegnelser eller Kinas store historikers nedtegnelser. Her gjengis Kinas historie fra den mytiske "gule keisers" tid frem til forfatte ...

Songshanfjellene

Songshanfjellene ligger i Dengfeng fylke i provinsen Henan. Det inngår blant Kinas fem hellige fjell som det midtre. Betegnelsen "de fem mektige fjell" går tilbake til taoismen; det finnes også en oppstilling med fire hellige fjell som er knyttet ...

Tai Shan

Tai Shan eller Taishanfjellet er et fjell i distriktet Taishan i byprefekturet Taian i provinsen Shandong i Kina. Ettersom ordet shan betyr fjell, hadde navnet Taifjellet vært en bedre oversettelse til norsk. Fjellet ble i 1987 oppført på UNESCOs ...

Tian

Tian er en himmelgud i tidlig kinesisk mytologi. Under Shang-dynastiet ble Tian fortrengt og erstattet med Shang Di. Men senere kom Tian tilbake, om enn i en helt annen og mer abstrakt konseptuell form, og fortrengte Shang Di. Tian opptrer i gamm ...

Xi Wangmu

Xi Wangmu, Xiwangmu eller Hsi Wang Mu er en gudinne i kinesisk mytologi. De eldste fremstillinger er fra bokverket Shanhaijing, der hun er et skremmende vesen. Men etterhvert ble hun oppfattet som herskerinne over et jordisk paradis og som forval ...

Keiser Yao

Keiser Yao er en mytisk kinesisk hersker, en av legendenes tre opphøyede keisere og fem vise konger. Han omtales også som Yaotang-shi og som Tang Yao. Han ble født som Yi Fangxun eller Yi Qi som keiser Kus og Qingdus andre sønn. Han hylles som en ...

Youyang Zazu

Youyang zazu er en blandet samling av kinesiske og utenlandske legender og hørensagen, beregninger om naturfenomener, korte anektoter, fortellinger underfulle og mondene, og nedtegnelser vedrørende emner som medisinurter og tatoveringer. Youyang ...

Zhong Kui

Zhong Kui er en skikkelse fra kinesisk mytologi. Han anses tradisjonelt som eksorsist av spøkelser og onde ånder, og skal være i stand til å føre i felten 80.000 demoner. Hans bilde finnes ofte på inngangsporten til kinesiske boliger som en verne ...

Zhuanxu

Zhuanxu er en legendarisk skikkelse, en av det gamle Kinas monarker. Mytene vil at han var barnebarn av Den gule keiser, og at han førte Shi-klanen østover til det som i dag er Shandong. Der ble de knyttet sammen med Dongyiklanen ved mange blandi ...

Komparativ mytologi

Komparativ mytologi er studiet av sammenlignende myter og mytologier fra ulike kulturer i et forsøk på å identifisere felles tema og karaktertrekk. Sammenlignende mytologi har tjenestegjort i en rekke akademiske hensikter, eksempelvis har forsker ...

Helten med tusen ansikter

Helten med tusen ansikter er bok om komparativ mytologi av amerikaneren Joseph John Campbell, religionshistoriker og forsker på komparative mytologier. Campbell har et omfattende forfatterskap, men Helten med de tusen ansikter (utgitt på norsk 20 ...

Modergudinne

Modergudinne, morsgudinne, Moder Jord, er begreper som refererer til enhver form for gudinne som er assosiert eller knyttet til moderskap, fruktbarhet, skapelse eller den gavmilde legemliggjøring eller inkarnasjon av Jorden. Når begrepet er likes ...

Syndflod

Syndflod er en oversvømmelse som ifølge religiøse myter utsletter hele eller store deler av jordens befolkning. Mest kjent er beretningen om Syndfloden i kapitlene 6–8 i første Mosebok i Den hebraiske bibelen, hvor Gud beslutter å utrydde "alt kj ...

Chollima

Chollima er det koreanske navnet for en mytologisk hest, tilsvarende som for kulturer i Sibir, som har sin opprinnelse fra Sentral-Asia. Det er sagt om hesten er at den er for rask til at den kan ris av mennesker. Chollima betyr omtrent "tusen-mi ...

Hwanin

Hwanin er en person i koreansk mytologi. I mytologien rundt Dangun Wanggeom er Hwanin portrettert som "den himmelske skaper". Hwanins sønn er Hwanung 환웅 og barnebarnet er Dangun, som etter koreansk skapelsesmyte grunnla den første koreanske nas ...

Hwanung

Hwanung eller "sønn av den himmelske skaper" er en viktig person i koreansk mytologi. Han spiller en viktig rolle i historien om Dangun Wanggeom, den som etter legenden grunnla den første koreanske nasjonen, Gojoseon. Hwanung er sønnen til Hwanin ...

Koreansk mytologi

Koreansk mytologi er den tradisjonelle mytologien man finner i Korea. Området har tradisjonelt vært preget av kinesisk språk og kultur, men mytologien skiller seg derimot fra kinesisk mytologi. Denne mytologien er rester fra en tidlig periode i K ...

Kryptozoologi

Kryptozoologi er læren om mytologiske dyr, ukjente dyr og/eller utdødde dyr, som man antar kan eksistere eller ha eksistert, selv om det ikke finnes tradisjonelle bevis på deres eksistens. Mange kryptozoologer er zoologer, biologer eller har andr ...

Chupacabra

Chupacabra er ifølge moderne, amerikanske myter et hårløst, hundelignende, kryptozoologisk vesen som dreper byttet og suger det tomt for blod. Chupacabraen skal være ekstra glad i geiter. Myten om Chupacabraen startet i Puerto Rico i 1987, da det ...

Mesopotamisk mytologi

Mesopotamisk mytologi omfatter mytene, religiøse tekster, og annen litteratur som kommer fra regionen til oldtidens Mesopotamia, i særdeleshet samfunnene i Sumer, Akkad, Assyria og Babylonia. Det var sivilisasjoner som eksisterte i regionen mello ...

Aratta

Aratta er et mytisk og eventyrland som opptrer i sumerisk og mesopotamisk mytologi og myter som forteller om Enmerkar og Lugalbanda, to tidlige og antagelig legendariske konger i Uruk som også nevnes i den sumeriske kongeliste. Innenfor sumerisk ...

Babylonsk mytologi

Babylonsk mytologi består av en rekke fortellinger som avbilder handlingene til de babylonske guddommer, helter, og mytologiske vesener. Mens disse fortellingene i moderne tid blir vanligvis betraktet som en bestanddel eller et element av babylon ...

Enheduanna

Enheduanna, antatte datter av kong Sargon av Akkad, var en sumerisk/akkadisk yppersteprestinne og poet, og den første poeten i historien som vi kjenner ved navn. Enheduanna er kjent som forfatteren av 42 hymner som ble skrevet i kileskrift på lei ...

Gilgamesj (konge)

Gilgamesj. Fortellingene om Gilgamesjs legendariske bedrifter er fortalt i fem bevarte sumeriske dikt. Det eldste av disse er antagelig "Gilgamesj, Enkidu, og underverden" hvor Gilgamesj kommer til gudinnen Inannas hjelp og fordrev skapninger som ...

Kishar

Kishar er en gudinne i Mesopotamisk mytologi. Hun ble sett på som en av de første gudene og var gift med sin bror Anshar. Hun ble fremstilt som en slags jord-gudinne. I akkadiske epos Enuma Elish er hun datteren av Lahmu og Lahamu, som var de før ...

Nadītu

Nadītu er betegnelsen på en lovlig posisjon for kvinner i oldtidens babylonske samfunn og for sumerske tempelslaver som var hovedsakelig særskilte og uavhengige kvinner som ikke levde i normale patriarkalske familiestrukturer som det babylonske s ...

Ningirsu

Ningirsu er en sumerisk guddom. Han var bygud for byen Girsu og hovedgud for bystaten Lagasj. Han ble til dels likestilt med guden Ninurta. Ningirsu var sønn av guden Enlil; i byen Lagasj gjaldt hovedguden An som hans far. Han var mannen til gudi ...

Oannes

Oannes er en mytisk skikkelse som er omtalt av Berossos. Han ser ut til å være identisk med skikkelsen Adapa U-an, også kjent som Adamu sønn av Ea, i eldre skrifter fra Mesopotamia. Oannes bar et fiskeskinn. Han holdt til i Persiabukta og kom opp ...

Sumerisk mytologi

Sumerisk mytologi er en betegnelse for den religion, gudeverden, ritualer og kosmologi som var rådende i den sumerske sivilisasjon, "sivilisasjonens vugge", og en av de eldste kulturene som er kjent, fra rundt 3000-tallet f.Kr. og fram til 1700-t ...

Ugarittisk mytologi

Ugarittisk mytologi var en fruktbarhets- og naturelementreligion som ble praktisert i oldtidsbyen Ugarit i det nåværende Syria i byens storhetstid i yngre bronsealder, ca 14 12. århundre f.Kr. Hovedaktøren i det ugarittiske pantheon er Baal, en r ...

Ziusudra

Ziusudra var en legendarisk skikkelse fra sumerisk mytologi. Ziusudra har flere likhetstrekk med Utnapisjti som nevnes i Gilgamesjeposet, og en lignende overlever finnes også i eposet Atrahasis. Navnet Ziusudra betyr "han fant liv" på sumerisk, o ...

Filippinsk mytologi

Filippinsk mytologi består av en samling beretninger om guder og magiske vesener. Selv om Filippinene i dag er et overveiende katolsk land, lever minnet, og noen ganger en understrøm av overtro, om noen vesener og fortellinger videre i folketroen ...

Anting-anting

Agimat, også kjent som anting eller anting-anting, er et filippinsk ord for amulett. Anting-anting er også et filippinsk system for magi og trolldomskunst som benytter seg av slike talismaner og amuletter. Andre ord for agimat er bertud og galing ...

Aguingay

Aguingay eller Agingay er en legendarisk skikkelse i filippinsk mytologi, knyttet til Sorsogon. Hun var den kvinnelige ledsager til Bulusan-krigeren i byen Bulusans mest populære folklore. Hun er hovedskikkelsen i det episke eventyret Si Bulusan ...

Babaylan-prestinner

Med babaylanprestinner forstås det mer eller mindre utviklede kvinnelige prestedømme utøvet på Filippinene i den førspanske tid. Babaylanprestinnene fungerte som helbredere, orakler, og formidlere mellom mennesket og åndeverdenen, og utøvet gener ...

Togarma

Togarma er en person som nevnes i Første Mosebok i Det gamle testamente. Han listes i nasjonenes slektsliste som en av Gomers tre sønner, og som sønnesønn av Jafet. Ifølge Josefus var han stamfar til frygerne. Tradisjonelt har han blitt regnet so ...

Cordelia

Cordelia var en mytisk dronning av Britannia, og det finnes ingen historiske bevis for hennes mulige eksistens. Hennes fortelling kommer fra Geoffrey av Monmouths Historia Regum Britanniae, skrevet omkring 1136. Her gjengis hun som den yngste dat ...

Guinevere

Guinevere var den legendariske dronningen til kong Arthur, middelalderens mytologiske konge. Hun var mest kjent for sin famøse kjærlighetsaffære med Arthurs fremste ridder, sir Lancelot, en fortelling som først blir beskrevet av Chrétien de Troye ...

Gwendolen av britene

Dronning Gwendolen var en mytisk hersker av Britannia i henhold til Geoffrey av Monmouths Historia Regum Britanniae. Hun var etter sigende en hustru av kong Locrinus av britene inntil hun beseiret ham i slag og overtok som hersker av Britannia. G ...

Isolde

Isolde er navnet på flere litterære figurer i den arthurianske middelalderromansen Tristan og Isolde. Den mest framtredende er Isolde fra Irland, også kalt for "Isolde den blonde", hustru av kong Mark av Cornwall, og den utro elskeren av ridderen ...

Andvarenaut

Andvarenaut er navnet på en magisk gullring som nevnes i blant annet Eddakvadet Reginsmål og fornaldersagaen om Volsungene som er et av kildeskriftene til norrøn mytologi. Andvarenaut skal opprinnelig ha tilhørt dvergen Andvare. Andvare ble drept ...

Bolsena-korporalet

Bolsenakorporalet som oppbevares i et rikt utstyrt relikvarium i domkirken i Orvieto er et klede knyttet til et mirakel tilsvarende liksvøpet i Torino, dog ikke på langt nær så berømt. Et korporale er en hvit alterduk som alterkalken er plassert ...

Brisingamen

Brisingamen, brisingasmykket eller halsringen til dvergene, var i henhold til norrøn mytologi det underbare smykket som Frøya bar.

Mimes brønn

Mimes brønn, på norrønt Mímisbrunnr, er navnet på kunnskapens og visdommens brønn i norrøn mytologi. Odin fikk sin kunnskap da han ofret sitt ene øye for å drikke av denne brønnen og forstå den verden han hadde skapt. Mimes brønn ligger under den ...

Mjølner

Mjølner, mjolne eller Torshammer er i den norrøne mytologien tordenguden Tors hammer. Mjølner er Tors kraftigste våpen mot jotnene. Den kommer tilbake etter den blir kastet. Mjølner ble smidd av dvergene Eitri og Brokki, og var en gave fra Loke. ...