ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369

Snefall

Snøfall er en norsk julekalender for barn innen fantasy-sjangeren som ble vist på NRK Super i 2016. Serien handler om foreldreløse Selma som drømmer om få sin egen familie. Etterhvert finner hun en hemmelig portal inn til en eventyrverden kalt Sn ...

Snefreser

Snøfreser er et redskap med motor og roterende skovler for å rydde en vei eller plass for snø. Store snøfresere kan være montert foran et tog, en lastebil, en ATV eller foran eller bak en traktor. Mindre varianter går selv ved hjelp av beltedrift ...

Snegeit

Snøgeit er en monotypisk art i den monotypiske slekten Oreamnos, som videre inngår i tribuset sauer og geiter i kvegfamilien. Arten er naturlig utbredt i de nordvestlige fjellregionene i USA, inkludert i det sørøstlige Alaska, og det vestre Canad ...

Snegle

"Snile" omdirigeres hit. En snile kan også være en ledestyrt palletruck. Snegler eller sniler er en klasse av bløtdyr. I tradisjonell systematikk utgjør sneglene en klasse, den mest artsrike blant bløtdyrene. De finnes overalt unntatt på Antarkti ...

Snegås

I Norge kan det sankes egg av snøgås slik det reguleres i "Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022".

Snehare

Må ikke forveksles med fjellhare Polarhare er en dyreart i harefamilien som er godt tilpasset et liv på den arktiske tundra eller andre habitater med snø og is.

Sneheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

Sneklokke

Snøklokke er en ganske liten løkplante med tynne, små og relativt lange blader i en blågrønn farge. Blomsten, som vokser opp på egen stengel, er en dråpeformet, snøhvit blomst med grønne avtegninger. Snøklokken er en av våre tidligste vårblomster ...

Snekrabbe

Snøkrabbe er en langbeint krabbeart som en naturlig utbredt i Stillehavet fra Japan til Beringstredet og i Atlanterhavet, fra Cape Cod til vestlige Grønland. I 1996 ble arten for første gang registrert i Barentshavet. Krabben har formert seg kraf ...

Snemus

Snømus er verdens minste rovpattedyr og tilhører slekten Mustela i mårfamilien. Arten er nært beslektet med ilder og røyskatt, som den også ligner mye på. Faktisk ble snømus og røyskatt lenge regnet som samme art. På våre breddegrader er sommerpe ...

Sneoverbygg

Et snøoverbygg er en konstruksjon som bygges over jernbaner for å beskytte dem mot snø på strekninger som er utsatt for blant annet ras. De blir i praksis en kunstig tunnel. Overbygg er en av mange mulige tiltak. I motsetning til skredoverbygg er ...

Sneplog

En snøplog er et snøryddingsredskap. Det kan frontmonteres på en rekke kjøretøyer inkl. lastebil, traktor og lokomotiv eller trekkes av hest. Snøploger har en eller to vinger. Envingede snøploger, også kalt skråploger eller diagonalploger, er lav ...

Snescooter

Snøskuter, også skrevet snøscooter, er et beltekjøretøy styrt med frontmonterte ski. Beltemotorsykkel er den norske førerkortdefinisjonen på snøskuter. Snøskutere har som regel en forbrenningsmotor koblet til ett eller to belter av kevlararmert k ...

Snesoleie

Snøsoleie er en flerårig urt som hører til soleiefamilien. Den blir 5–20 cm høy og har en opprett, ugrenet stengel med noen få blad. Stengelbladene mangler stilk og består av tre smale fliker. De nedre bladene har stilk og er nyreformete med tre ...

Snetiting

Snøspurv, også kalt for snøtiting/snetiting, er en kortdistansetrekkfugl som tilhører i slekten Plectrophenax, som også inkluderer hvitspurv og inngår i lappspurvfamilien, sammen med slektene Calcarius og Rhynchophanes. Arten er registrert med fi ...

Snesøte

Snøsøte er en ettårig plante i søterotfamilien. Arten blir 3–15 cm høy og har små, elliptiske blad og dypblå blomster som bare er åpne i solskinn. Planten er vanlig i fjellet i hele Norge. Den norske kommunen Nord-Aurdal har tre snøsøter i kommun ...

Sneugle

Snøugle er en art i uglefamilien som har en sirkumpolar utbredelse i arktiske strøk. Den utgjør en typisk sekundærkonsument i næringskjeden. Arten hekker i Norge, men er sjelden. Internasjonalt var arten ifølge IUCNs rødliste regnet som livskraft ...

Vintersolhverv

Solverv er betegnelsen for de to tidspunktene på året når solen har størst deklinasjon, nordlig 20. eller 21. juni og sørlig 21. eller 22. desember. I dagligtale sier man ofte at "sola snur" på hvert av disse tidspunktene. Det er feil, det er jor ...

Sopransaxofon

En sopransaksofon er et musikkinstrument i saksofonfamilien, og er stemt i Bb. Sopransaksofonen er den minste av de såkalte vanlige saksfonene, og klinger én oktav lysere enn tenorsaksofonen. Saksofonen blir for det meste brukt innenfor jazz og i ...

Sorbet

Sorbé eller sorbet er en frossen matrett som blir brukt både som mellomrett og dessert. Den vanligste måten å lage sorbé, er med sukkerlake, smak og eggehvite. Det sies at sorbeten oppsto i det første århundret da keiser Nero sendte mange slaver ...

Sotheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

Sotvingeheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

Spaghetti

Spagetti eller spaghetti er en type pasta som er formet som lange, tynne, runde strimler eller tråder av middels tykkelse. Spagetti blir laget av vann, eventuelt egg, og durumhvete, men også andre typer mel blir brukt.

Spansk sprog

"Spansk" kan også referere til Spania og spansk åpning. Spansk eller kastiljansk er et romansk språk i den iberoromanske språkgruppe. Det har utviklet seg fra flere dialekter av muntlig latin i den sentrale og nordlige del av Den iberiske halvøy ...

Spelmann

Folkemusikk, i begrepets opprinnelige mening, er "folkets musikk", musikk av og for folket i motsetning til mer sofistikert kunstmusikk for de høyere samfunnslag. Folkemusikk er således ikke én bestemt sjanger, men benyttes ofte om eldre, tradisj ...

Sproghistorie

Historisk lingvistikk, også kalt historisk språkvitenskap, språkhistorie, diakronisk språkvitenskap, diakron lingvistikk, sammenlignende lingvistikk og komparativ lingvistikk, er den gren av lingvistikken som studerer hvordan språk forandrer seg ...

Spurvehøk

Hos rovfugler er hunnen større enn hannen, og hos spurvehauken er forskjellen betydelig. Hannen er 28-34 cm lang og har et vingespenn på 58-65 cm. Hunnen måler 35-41 cm og har et vingespenn på 67-80 cm. Hunnen veier 220–345 g, hannen 130–175. Fug ...

Sten

Stein eller sten kan vise til: Stein navn – et mannsnavn Stein geologi – en jordart Stein øl – et slovakisk ølmerke Stein Sveits – en kommune i Appenzell Ausserrhoden i Sveits Bergart – en geologisk formasjon Stein Limburg – en kommune i provinse ...

Stenalderen

Steinalderen er en betegnelse på den epoken i menneskehetens historie da man hovedsakelig brukte egger av stein til å kutte med. Kuttende egger av metall var ennå ikke i bruk. Steinalderen deles gjerne inn i tre perioder: Neolitikum i Norge ca. 4 ...

Stenbed

Et steinbed er et hagearrangement som befinner seg enten på fjellgrunn, eller knyttet til en kunstig eller naturlig steinrøys. Plantene som brukes er ofte av det nøysomme slaget, som tåler skrinn jord og tørke. Dette kan imidlertid variere ut fra ...

Stenbit

Steinbiter er en gruppe piggfinnefisker. Det finnes tre arter steinbit i Norge, som alle har det karakteristiske brede, runde hodet, stor munn med kraftige tenner, og tykk, seig hud. De to førstnevnte er gode matfisker: Gråsteinbit Anarhichas lup ...

Stenbrudd

Steinbrudd er å bryte ut eller å ta ut stein fra fjellet. Steinbruddsvirksomhet er det arbeid som må til for å ta ut en bergressurs fra der den ligger i fast fjell til den er klar for salg. Det kan være løsmasse eller steinblokker. En stein er en ...

Stenbukk

Geiter eller steinbukker er en slekt i gruppen sauer og geiter og teller ti arter. Geiter er tilpasset et liv i vanskelig og lite tilgjengelig steinet terreng, ofte i store høyder og som regel alltid på meget karrig grunn. Som planteetere må de d ...

Stenfag

Steinfaget eller steinhoggerfaget, også skrevet stenhuggerfaget, omfatter utvinning og bearbeiding av naturstein til halvfabrikata som blokker eller skiferplater, eller til ferdige produkter som monumenter, belegningsstein eller elementer for byg ...

Stenindustri

Steinindustrien bearbeider bergarter til ulike produkter. En stein er en løs blokk, eller et stykke av en bergart. Fjellet er massivt, fastsittende og består av bergarter. Steinindustrien er: Steinbrudd som tar stein ut av fjellet. Stein kan tas ...

Stening

Steining er en henrettelsesmetode der den dømte tas av dage ved at det kastes stein på ham eller henne inntil døden inntreffer. I dag er det kun Iran som offisielt bruker metoden, men den brukes ofte i forbindelse med selvjustis i andre land. Den ...

Stenmolo

En molo er et byggverk i sjøen til vern mot bølger og uvær. Dette vernet gir ly og havn for båter og kaier. De fleste moloer er landfaste i den ene enden og går i en kurve ut fra land, slik at enden går tilnærmet parallelt med landsiden. Det kan ...

Stenmår

Steinmår er et lite rovdyr i mårfamilien. Den ligner på slektningen mår, men strupeflekken er nesten hvit, og det brune på buken strekker seg lenger fram og deler nesten strupeflekken. Kroppslengden er 41–49 cm, og halen er 23–26 cm. Beina er kor ...

Stennype

Steinnype eller klunger er en plante som tilhører rosefamilien. Den kan bli opp til fire meter høy og vokser ofte flere sammen, som rosekratt eller kjerr. Blomsten er hvitaktig eller rosafarget, og den kalles vanligvis nyperose. Planten kan finne ...

Stenolje

Petroleum, er en samlebetegnelse som brukes om råolje ofte med naturgass eller også om mineralolje. Den er en tykk, mørk brun eller grønn brennbar væske eller gass som består av en kompleks blanding av forskjellige hydrokarboner, for det meste av ...

Stensprang

Skred, også kalt ras eller lavine, er når stein, jord eller snø beveger seg eller sklir ned en fjell- eller dalside. Skred av stein og jord er en naturlig geologisk prosess som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme beve ...

Stenur

Ur eller talus er avsetninger av relativt grovt materiale ved foten av bratte fjellsider. De dannes ved at fjellsiden forvitrer slik at forvitret fjell faller ned. Vanligvis er det relativt små bergstykker på opptil 100 m³ som faller ned i såkalt ...

Stikkhveps

Stikkevepser er en insektfamilie som inneholder de to underfamiliene murervepser, og sosiale stikkevepser i ordenen vepser. Underfamiliene Vespinae og Polistinae omfatter stort sett arter som lever i sosiale samfunn. Gruppen stikkevepser har blit ...

Strandheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

Strandsnegle

Strandsnegler er en slekt med små marine snegler. Det norske navnet strandsnegler brukes også om hele familiegruppen strandsnegler. De lever i og like under tidevannssonen på berg og klipper. Det latinske navnet Littorina kommer fra det latinske ...

Svarthodeheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

Sverdheire

Sverdhegre er en monotypisk mellomstor art i hegrefamilien, og eneste art i slekten Agamia. Arten finnes fra det østre Mexico og sørover gjennom Mellom-Amerika til det nordøstre Ecuador, nordlige Bolivia og det nordlige og sentrale Brasil i Sør-A ...

Sydafrikaner

"Sørafrikansk" omdirigeres hit, se også oversikt over språk i Sør-Afrika Republikken Sør-Afrika er et land i det sørlige Afrika som grenser til Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Eswatini og Zimbabwe. Teknologisk og økonomisk er landet et av d ...

Syd-Atlanteren

Atlanterhavet eller Atlanteren er havet mellom Nord- og Sør-Amerika mot vest, og Europa og Afrika mot øst. Det er verdens nest største hav, og dekker nærmere en femtedel av jordens overflate. Det dekker et totalt område på ca. 106 000 kvadratkilo ...

Sydafrikansk ansjos

Sørafrikansk ansjos er en sildefisk. Den er utbredt langs kystene til det sørlige Afrika fra Namibia til Mosambik. Den forekommer også i oppstrømningene utenfor Somalia, og den er funnet ved Seychellene og Mauritius. Det er ikke noe klart skille ...