ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371

Serena van der Woodsen

Gossip Girl er en amerikansk dramaserie for ungdom som gikk på The CW fra 2007 til 2012. Serien handlet om de to bestevenninnene Blair Waldorf og Serena van der Woodsen. I begynnelsen av serien gikk de to på privatskole sammen med andre de andre ...

Dialekter av nahuatl

Dialekter av nahuatl tar for seg dialektene av det uto-aztekiske språket nahuatl, og beskriver vanskelighetene med å sette klare grenser mellom dialektene og med å avgjøre om det er snakk om dialekter av ett og samme språk eller om det er snakk o ...

Alemannisk

Alemannisk er en dialektgruppe av høytysk som tales lengst sydvest i høytyskens utbredelsesområde. Talespråket i deler av Sveits, Tyskland, Østerrike, Frankrike og Liechtenstein regnes som alemannisk. Alemannisk kan videre inndeles i minst fire d ...

Kajkavisk

Kajkavisk er en av tre dialekter i det kroatiske språk. De to øvrige er štokavisk og čakavisk. Kajkavisk tales fremst i hovedstaden Zagreb, Zagorje og øvrige deler av det nordlige innlandet i Kroatia. Fra 1500-tallet frem til midten av 1800-talle ...

Jemtsk

Jemtsk er en skandinavisk dialekt som snakkes i Jämtland i Sverige. Jemtsk har mange likhetstrekk med trøndersk og har både en del vestnordiske og en del østnordiske trekk Som de fleste andre dialekter i Sverige er jemtsk i stor grad blitt trengt ...

Østlandet

Østlandet er den østlige landsdelen i Sør-Norge og en av fem landsdeler i Norge. Landsdelen omfatter fire av landets elleve fylker. Området omfattes av en rekke dialekter, som kan sammenfattes i begrepet østlandsk. Østlandet har til sammen 2 593 ...

Islandske dialekter

Det er små ulikheter mellom islandske dialekter, enkelte mener at det ikke er ulikheter i det hele tatt. Det finnes enkelte variasjoner av uttale som mer vanlig i noen av regionene, som kan avsløre hvor man kommer fra. Ordforrådet er imidlertid d ...

Attisk gresk

Attisk gresk er en form av det klassiske greske språket, som ble snakket i de østlige delene av antikkens Hellas. Gresk er en uavhengig avdeling av den indoeuropeiske språkklassifikasjonen, en språkfamilie som også omfatter norsk. I historisk tid ...

Amund B. Larsen

Amund Bredesen Larsen var en norsk filolog, dialektgransker og statsstipendiat. Han kom fra storgård, og hadde privatlærere inntil han tok artium ved Heltbergs studentfabrikk i 1866. Han vekslet mellom studier og å være huslærer inntil han i 1878 ...

Flapp

Flapper er samlebegrepet på fonemer som produseres ved at den aktive artikulatoren sveper forbi eller berører artikulasjonsstedet uten å stenge passasjen. Mange norske dialekter har den alveolare flappen, og labiodental flapp.

Britisk-engelsk

Britisk-engelsk er et engelsk språk brukt i Storbritannia fra former for engelsk som er brukt andre steder i den engelsktalende verden. Britisk engelsk omfatter alle variasjonene av engelsk som er i bruk i Storbritannia, og til en viss grad det s ...

Zeeuws

Zeeuws er navnet på en gruppe dialekter i det sørvestlige Nederland, hovedsakelig i provinsen Zeeland. Dialektene på Goeree-Overflakkee i provinsen Zuid-Holland regnes for å høre til zeeuws, mens det som snakkes i Land van Hulst og i en smal, syd ...

Vestflamsk

Vestflamsk er en gruppe dialekter som fortrinnsvis brukes i provinsen Vest-Flandern, den vestlige delen av Zeeuws-Vlaanderen og i kommunen Komen-Waasten i Hainaut som ble utskilt fra Vest-Flandern i 1963. Videre finnes dialekter i vestlige deler ...

Hollandsk (dialekt)

Hollandsk er en nederlandsk dialekt. Den snakkes i de vestlige delene av Nederland, hovedsakelig i provinsene Noord-Holland og Zuid-Holland. I Noord-Holland er de hollandske dialektene preget av det frisiske språket, som opprinnelig var områdets ...

Koreanske dialekter

Koreanske dialekter følger i stor grad koreansk geografi og gamle grenser mellom koreas historiske regioner. Koreansk består i hovedsak av ni ulike dialekter som har fått navn fra de tidligere åtte koreanske regionene.

Portugisiske dialekter

De portugisiske dialektene er varianter av portugisisk som brukes av et vesentlig antall personer over et langt tidsrom, men som ikke avviker nok fra offisielle normer til å regnes som egne språk. Denne definisjonen utelukker derfor de mange port ...

Dorisk gresk

Dorisk gresk var en gresk dialekt i antikkens Hellas. Dets varianter ble talt i sørlige og østlige Peloponnes, Kreta, Rhodos, en del øyer i sørlige Egeerhavet, noen byer langs kysten av Anatolia, sørlige Italia, Sicilia, Epirus og oldtidens Maked ...

Jonisk gresk

Jonisk gresk var en gammelgresk dialekt som ble snakket særlig i Jonia på vestkysten av Anatolia og på de fleste øyene i Egeerhavet. Det var nært beslektet med attisk gresk. Ved siden av attisk er jonisk den viktigste litterære dialekten i antikk ...

Svenske dialekter

Svenske dialekter har vært gjenstand for forskning gjennom lang tid, og svensk språk har mange av dem. Allerede på 1600-tallet fikk antikvarier i oppdrag å gjøre fortegninger over svenske dialektord, og den første ble utgitt av Johannes Bureus. P ...

Ningbohua

Ningbohua er en dialekt av Wu, som igjen er en undergruppering av kinesisk. Det tales i byprefekturene Ningbo, Zhoushan og noen tilgrensende deler av provinsen Zhejiang i Folkerepublikken Kina. Det grupperes etter noen skjemaer som en underdialek ...

Bairisk

Bairisk er en dialektgruppe av det høytyske språket som tales lengst sydøst i tyskens utbredelsesområde. Selv om begge ordene har samme opphav, er ikke bairiskens utbredelse sammenfallende med delstaten Bayern. For det første er ikke alle bayersk ...

Štokavisk

Štokavisk er en dialekt som benyttes som standardspråk i bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Štokaviske tales i Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Serbia og størstedelen av Kroatia. I Kroatia er štokavisk en av tre dialekter. De to øvrige e ...

Zimbrisk

Zimbrisk er et språk som tales av zimberne i en del isolerte alpine språkøyer i det nordlige Italia. Det regnes til den sydbairiske dialektgruppen av tysk, men er svært forskjellig fra andre bairiske og tyske dialekter. Språket har vært isolert s ...

Danske dialekter

Det danske språket har flere dialekter eller såkalte folkemål. Danske dialektgrupper er østdansk, øydansk på Sjælland, Fyn og øyene og jysk i Jylland. I de danske dialektene finnes det både et, to og tre grammatiske kjønn, og artikkelen kan være ...

Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Ornitologisk Forening er en norsk ideell forening som har vern av fugler som sin viktigste oppgave. Foreningen, stiftet i 1957, arbeider for vern av naturen, særlig fuglefaunaen, og for å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fugler, ...

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp, internasjonalt mest kjent under det engelske navnet Norwegian Peoples Aid, er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Organisasjonen er medlemsstyrt og har ca. 14 000 medlemmer, og nærmere 2 200 ansatte som jobber i ...

Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt er et norsk statlig organ for filmpolitikk og rådgiver i filmpolitiske spørsmål. Norsk filminstitutt er underlagt Kulturdepartementet.

Den norske kirke

Den norske kirke er det største trossamfunnet i Norge og var inntil den 21. mai 2012 statens offentlige religion i Norge. Ved reformasjonen i 1536-37 innførte Danmark-Norge lutherdommen og brøt forbindelsene med kirken i Roma. Den norske kirke bl ...

Norsk litteratur

Norsk litteratur er litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturhistorie går tilbake til eddadikt og skaldekvad fra førkristen tid på 800- og 900-tallet med diktere som Brage den gamle og Øyvind Sk ...

Gyldendal Norsk Forlag

Gyldendal Norsk Forlag er et av Norges største forlag. Det utgir et bredt spekter av litteratur, både skjønnlitterært og faglitterært. Forlagets historie strekker seg tilbake til 1925, da det danske selskapet Gyldendal solgte den norskspråklige a ...

Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund er et norsk fagforbund som ble opprettet 13. april 1895 som Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund. Første formann ble Olav Strøm. I 1898 ble navnet endret til Det norske sten-, jord- og bergarbeiderforbund, mens org ...

Norsk film

Norsk film omfatter produksjon av forskjellige typer film, for eksempel spillefilm, kortfilm, dokumentar- og reklamefilm, i Norge eller med norske produsenter og filmfolk. Filmindustrien er på fremmarsj, men står relativt svakt både internasjonal ...

Norsk Maritimt Museum

Norsk Maritimt Museum, tidligere Norsk Sjøfartsmuseum, er et landsdekkende museum for sjøfart, kystkultur og marinarkeologi i Oslo, Norge. Det ble stiftet i 1914 og har fra 2015 vært en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum. Per 2020 ledes museet a ...

Tiden Norsk Forlag

Tiden Norsk Forlag er et norsk forlag som ble dannet av Arbeiderpartiet i 1933. Tiden er heleid av Gyldendal Norsk Forlag AS og utgir i dag skjønnlitteratur og generell litteratur

Norsk journalisthøgskole

Norsk journalisthøgskole var en høgskole for journalistutdanning. Skolen ble etablert i Oslo i 1965, og var en videreføring av det ettårige Journalistakademiet som ble etablert i 1951. I 1994 ble høgskolen innlemmet i Høgskolen i Oslo, og ble en ...

Østnorsk

Østnorsk kan vise til to forskjellige talemål i Norge som har forskjellig opprinnelse og er ganske forskjellige: Østnorsk dialektgruppe, den tradisjonelle hoveddialektgruppen, dvs. de opprinnelige stedsegne lokale talemålene, på Østlandet, Trønde ...

Nord-Norge

Nord-Norge er den nordligste og østligste landsdelen i Norge og består av fylkene Nordland og Troms og Finnmark. Nord-Norge har 9.1 % av folketallet og 34.9 % av arealet i Fastlands-Norge utenom Svalbard og Jan Mayen. Landsdelen preges av lange a ...

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag er et geografisk område, en valgkrets ved stortingsvalg og et tidligere fylke i Norge, som utgjør den nordre delen av landsdelen og fylket Trøndelag. Nord-Trøndelag ligger mellom Sør-Trøndelag i sør, Nordland i nord, Jämtlands län ...

Vestlandsk fjordfe

Vestlandsk fjordfe er den opprinnelige kurasen på vestlandet fra Hordaland til Nordmøre. Den ble anerkjent som rase på 1890-tallet, og det ble ført stambok over rasen fram til 1920. På starten av 1900-tallet prøvde man å lage lokale underraser av ...

Vestlandsk raudkolle

Vestlandsk raudkolle er et resultat av krysning av lyngdalsfeet og feet i Rogaland. Analyse av arvematerialet viser at raudkollen ikke er beslektet med de andre nordiske kurasene. Raudkolla ble slått sammen med rasen vestlandsk fjordfe i 1947. Da ...

Vestlandske Tidende

Vestlandske Tidende var en konservativ avis som kom ut i Arendal i Aust-Agder fra 1832 til 1973. Etableringen i 1832 gjør den til Arendals eldste avis. Den ble utgitt som dagsavis fra 1892. Avisen utkom som Den vestlandske Tidende 1832–1895, som ...

Vestlandske Petroleumskompani

Vestlandske Petroleumskompani A/S, også skrevet Vestlandske Petroleumscompagni og forkortet VPC, var et norsk aksjeselskap som importerte og solgte petroleumsprodukter fra 1891 til 1953. Selskapet var deleid av det amerikanske oljeselskapet Stand ...

Vestlandske hovedvei

Vestlandske hovedvei, senere Sørlandske hovedvei, var det opprinnelige navnet på hovedferdselsåren mellom Christiania og Stavanger. Hovedveien fra Stathelle til Stavanger ble opparbeidet første gang som kjørevei på begynnelsen av 1800-tallet. Den ...

KODE 1

KODE 1, tidligere Vestlandske kunstindustrimuseum, er et kunstmuseum i Bergen sentrum. Det ble grunnlagt i 1887 etter initiativ fra Johan Bøgh. Bøgh var direktør ved museet fram til 1931. Museet flyttet i 1896 inn i "Den permanente utstillingsbyg ...

Vestlandske Teatersenter

Vestlandske Teatersenter er et regionalt kompetansesenter for teater og drama på Vestlandet. Teatersenteret ble etablert i Bergen 16. desember 1967 som en frivillig organisasjon. Senterets fokus er på barn, unge, amatørteater og organisasjoner. G ...

Det Vestlandske Dampskibsselskab

Det Vestlandske Dampskipselskap var et dampskipsrederi på Vestlandet, etablert i 1878. Selskapet kom i stand etter at de tre rederiene som drev DS "Vikingen", DS "Folgefonden" og DS "Lyderhorn" i fart mellom Bergen – Hardanger – Stavanger, slo se ...

Vestlandske Boligbyggelag

Vestlandske Boligbyggelag ble startet 25. april 1946 og opererer i Bergen i Hordaland foruten nabokommunene Askøy, Lindås, Meland, Fjell, Vaksdal og Voss. I 2008 ble Kvinnherad Boligbyggelag innlemmet i Vestlandske Boligbyggelag. Boligbyggelaget ...

Stavanger skolemuseum

Stavanger skolemuseum er et museum i Stavanger. Museet skiftet navn fra Vestlandske Skolemuseum i forbindelse med sammenslåingen av Stavanger Museum og Rogaland Kunstmuseum 1. juli 2010. Skolemuseet er nå en del av det nye konsoliderte museet MUS ...

Telemarksfe

Telemarkskua er rødfarget, med sammenhengede hvitfarge fra rygg til kryss. I tillegg skal kua være hvit på undersida. Ansiktet skal være droplete blanda. De fleste Telemarskyr har horn. Telemarskua er primært en melkerase, og er liten av vekst. L ...