ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38

Fanden

Fanden er et folkelig, ofte litt spøkefullt navn i skandinaviske språk på "den onde" eller et ondt vesen som tilsvarer djevelen i kristendommen. Begrepet blir ikke brukt i høytidelige, religiøse og bibelske sammenhenger, men er en vanlig personif ...

Tabuord

Tabuord er en type ord man ikke kan bruke i visse sammenhenger, gjerne kulturelt eller religiøst betinget, fordi de vil støte folk. Alle språk har slike ord som er tabu. Det kan variere ut fra situasjonen om et ord er tabu eller ikke.

John Ole Askedal

John Ole Askedal er en norsk filolog. Han er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og var inntil sommeren 2012 professor i tysk språkvitenskap. Han er medlem av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur fra 1994, hvor han i perioden 1996-2 ...

Kjetil Bang-Hansen

Kjetil Bang-Hansen regnes som en av norsk teaters mest anerkjente nålevende regissører. Han har vært rektor ved Statens Teaterhøg­skole og teatersjef ved Rogaland Teater i Stavanger, Den Nationale Scene i Bergen, Nationaltheatret og Oslo Nye Teat ...

André Bjerke

Jarl André Bjerke var en norsk forfatter, gjendikter, lyriker og sjakkspiller som ble toneangivende i efterkrigstidens norske litteratur- og sprogdebatt, henholdsvis som forkjemper for tradisjonell verseform og riksmålssaken.

Liv Bliksrud

Liv Bliksrud er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun ble cand. philol. 1973 og dr. philos. 1987. Hun er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Det Kongelige Norske Videnska ...

Tor Bomann-Larsen

Etter å ha tatt sin kunstutdanning fra Einar Granum Kunstfagskole og fra faghøyskolen i Münster i Tyskland hadde han først en kort karriere som billedkunstner. Han debuterte med egen separatutstilling i 1979, og ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet ...

Fredrik Bull-Hansen

Bull-Hansen ble utdannet ved Befalsskolen for Feltartilleriet 1947, Krigsskolen 1951, Hærens stabsskole 1959, British Army Staff College 1964 og NATO Defence College 1976. I året 1967-1968 arbeidet han som stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk in ...

Bentein Baardson

Bentein Baardson er en norsk skuespiller og regissør. Han ble uteksaminert ved Teaterhøgskolen i 1975. Han har vært ansatt som skuespiller i Fjernsynsteatret og Trøndelag Teater. Han har vært skuespiller og regissør ved Rogaland Teater, Nationalt ...

Lars Saabye Christensen

Lars Saabye Christensen er en forfatter som skriver på norsk og er en av Norges mest populære forfattere. Han er dansk statsborger. Han har alltid bodd i Norge, skriver på norsk og handlingen i litteraturen hans finner sted i Norge. Han er en pro ...

Hallfrid Christiansen

Hallfrid Christiansen var en norsk germanist, allmennlingvist og målføregransker som særlig tok for seg talemålene i det nordlige Norge. Christiansen var født Andreassen på Gimsøya i Lofoten dagens Vågan kommune. Hun var datter av lærer og klokke ...

Liv Dommersnes

Liv Dommersnes var en norsk skuespiller, diktoppleser og statsstipendiat. Hun var elev av teatersjef Bjørn Bjørnson 1859–1942 og debuterte på Nationaltheatret i Bjørnsons siste oppsetning av Geografi og Kærlighed av faren Bjørnstjerne Bjørnson. H ...

Erik Egeland

Erik Egeland var en norsk journalist, forfatter, avistegner og billedkunstner. Egeland vokste opp på Bekkelaget og Frogner. Han ble uteksaminert fra Oslo handelsgymnasium i 1941 og studerte deretter hos maleren Carl von Hanno 1901–1953 ved Staten ...

Arnold Eidslott

Arnold Olav Eidslott var en norsk lyriker. Han arbeidet som telemontør gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Fra 1986 mottok han Statens æresstipend. Eidslotts kristne religion stod sentralt i hans lyrikk, og han ble regnet som en fornyer av norsk r ...

Thor Falkanger

Thor Falkanger er en norsk jurist og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Falkanger tok sin juridiske doktorgrad i 1968 og ble professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1970. Han var professor ved Nordisk Institutt f ...

Lise Fjeldstad

Lise Barbra Skappel Fjeldstad er en norsk skuespillerinne og instruktør. Hun er datter av kapellmester Øivin Fjeldstad og Julie Antoinette Skappel. Hun ble ansatt ved Nationaltheatret i 1975.

Dagfinn Føllesdal

Dagfinn Kåre Føllesdal er en norsk filosof. Han studerte matematikk, fysikk og astronomi i Oslo og Göttingen, og filosofi ved Harvard, hvor han tok doktorgraden i 1961. Han var assistent for Arne Næss og studerte under W. V. O. Quine. Føllesdal h ...

Karin Gundersen

Karin Gundersen er en norsk professor i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo. Karin Gundersen er datter av verkstedformann Harald Rasmussen og Astrid Elnan. Gundersen tok examen artium på Steinkjer offentlige landsgymnas i 1963. I 1971 tok ...

Håkon Harket

Håkon Harket er en norsk idéhistoriker, skribent og forlegger. Han er daglig leder i Forlaget Press AS, og har tidligere arbeidet i Aftenposten s kulturredaksjon. Harket har sammen med flere andre forfattere skrevet om nyere jødisk historie og om ...

Anine Kierulf

Anine Kierulf er en norsk jurist. Fra 2020 er hun førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, der hun var fagdirektør fra 2017-2019. Hennes fag ...

Geir Kjetsaa

Geir Kjetsaa var en norsk professor emeritus i russisk litteraturhistorie ved Institutt for østeuropeiske og orientalske studier ved Universitetet i Oslo.

Erik Krag

Erik Krag var en norsk litteraturhistoriker og professor, kjent for sine studier av russisk litteratur. Etter examen artium 1920 studerte han slavisk litteratur og tok magistergrad på Gogols psykologi 1926, samt doktorgrad 1932. Derpå ble han lan ...

Egil Kraggerud

Egil Kraggerud er en norsk filolog og professor. Etter examen artium fra latinlinjen ved Oslo katedralskole i 1957 studerte han klassisk filologi under Leiv Amundsen og Henning Mørland ved Universitetet i Oslo. Etter hovedfag i 1963 ble det gresk ...

Lars Roar Langslet

Lars Roar Langslet var en norsk politiker og forfatter. Han satt på Stortinget fra 1969 til 1989 og var kultur- og vitenskapsminister i Kåre Willochs regjering fra 1981 til 1986.

Jørn Lund

Jørn Lund er en dansk språkforsker. Fra 2002 til 2011 var han direktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Han er utdannet som cand.mag. i dansk og språkpsykologi fra Københavns Universitet. Innen ansettelsen på DSL var han lærer og forsker ...

Henning Mørland

Knud Henning Mørland var en norsk klassisk filolog, oversetter og professor ved Universitetet i Oslo. Mørland oversatte blant annet Herodots historie som utkom i to bind i serien "Aschehougs bibliotek for levende litteratur", og oversatte om lag ...

Helge Nordahl

Helge Nordahl var en norsk oversetter og professor i romansk filologi. I tillegg til sine oversettelser og forord til diverse franske verker, skrev han blant annet bøker om fransk syntaks. Helge Nordahl fikk Fridtjof Nansens belønning for fremrag ...

William Nygaard d.y.

William Nygaard d.y. er tidligere forlagssjef og administrerende direktør i forlaget H. Aschehoug & Co. A/S. Han er sønnesønn av forlegger og politiker William Nygaard d.e. William Nygaard ble 1.april 1974 ansatt som forlagssjef i Aschehoug etter ...

Kjell Arild Pollestad

Kjell Arild Pollestad O.P. er en norsk forfatter, teolog og filolog, og var pater i Den katolske kirke i Norge til 2018.

Per Qvale

Per Qvale er en norsk litteraturviter og skjønnlitterær og faglitterær oversetter og forfatter. Han var formann i Norsk Oversetterforening 1986–1990 og er viseepreses I Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Qvale har oversatt halvannet hund ...

Arthur O. Sandved

Arthur Olav Sandved var en norsk professor i engelsk språk ved Universitetet i Oslo og oversetter av litterære verker innenfor engelsk litteratur. Geoffrey Chaucers hovedverk Canterbury-fortellingene var blant de tekstene han ga norsk språkdrakt ...

Francis Sejersted

Francis Sejersted var en norsk historiker med hovedvekt på moderne økonomisk historie samt skandinavisk historie på 1800- og 1900-tallet. Han er mest kjent fra tiden han satt som formann i Den Norske Nobelkomite. Han var leder for ytringsfrihetsk ...

Hilde Sejersted

Hilde Sejersted er en norsk lærer, litteraturskribent og forfatter. Hilde Sejersted arbeider til daglig som lærer i norsk, historie og latin ved Oslo katedralskole, hvor hun har jobbet siden 1968. Hun er også medlem i Det Norske Akademi for Språk ...

Ole Michael Selberg

Ole Michael Selberg er en norsk oversetter og tidligere amanuensis i polsk ved Universitetet i Oslo. I 1983 ble han tildelt Bastianprisen for oversettelsen av Tadeusz Różewicz skuespill Kvitt ekteskap.

Elisabeth Schweigaard Selmer

Ragnhild Elisabeth Schweigaard Selmer var en norsk politiker og jurist. Hun var Norges første kvinnelige justisminister fra 1965 til 1970, og ble deretter, i 1970, utnevnt som Norges andre kvinnelige høyesterettsdommer - en stilling hun satt i ti ...

Rune Slagstad

Rune Slagstad er en norsk intellektuell, sosiolog, idéhistoriker og rettsteoretiker. Han har vært medredaktør av PaxLeksikon, som han også var initiativtager til, og tidsskriftet Kontrast, og ansvarlig redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift 1984–2009 ...

Eilif Straume

Eilif Johannes Straume var en norsk journalist, kringkastingsmann og litteraturkritiker. Han var særlig kjent for sine mange innslag om litteratur i kulturprogrammer i NRK. Etter at han sluttet i NRK i 1982, virket han først i VG et år, deretter ...

Henrik Syse

Henrik Preben Syse er en norsk filosof. Han er forsker I ved Institutt for fredsforskning og professor II ved Bjørknes Høyskole. Han er sønn av tidligere statsminister Jan P. Syse.

Jan Jakob Tønseth

Jan Jakob Tønseth var en norsk forfatter, lyriker og oversetter. Tønseth debuterte med diktsamlingen Kimærer i 1971, bare 24 år gammel. Han fikk stor oppmerksomhet som romanforfatter med sin trilogi om ekskommunisten Hilmar Iversen Hilmar Iversen ...

Bernt Vestre

Bernt Vestre var en norsk filosof, skjønnlitterær forfatter og oversetter. Etter å ha arbeidet som sjømann og journalist, begynte Vestre å studere. Han debuterte skjønnlitterært i 1957 med romanen På sporet av en sti. I 1959 ble han magister i id ...

Finn-Erik Vinje

Finn-Erik Vinje er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Etter examen artium studerte Vinje filologi ved Universitetet i Oslo og ble cand. philol. i 1961. Han var lektor i norsk språk og litteratur ved Stockholms u ...

Gunnar Christie Wasberg

Gunnar Christie Wasberg var en norsk historiker, filosof og tidligere førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Han tok doktorgraden ved Uppsala universitet i 1963 med avhandlingen Forsvarstanke og suverenitetsprinsipp. Wasberg arbeid ...

A.H. Winsnes

Andreas Hofgaard Winsnes var en norsk litteratur- og idéhistoriker. Etter examen artium 1908 fra Kristiania katedralskole og cand.philol. 1913 fra Det Kongelige Frederiks Universitet, forsket han videre samtidig med undervisning ved blant andre H ...

Egil A. Wyller

Egil A. Wyller var sønn av Trygve Wyller og bror til Thomas Christian Wyller. Han vokste opp i Stavanger. Faren ble Nacht und Nebel -fange i forskjellige konsentrasjonsleirer i Tyskland under andre verdenskrig, og broren Thomas Christian satt på ...

Vigdis Ystad

Åse Vigdis Ystad var professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, og hadde en rekke faglige og forskningspolitiske verv i Norge. Hun forsvarte dr.philos graden i 1974 på en avhandling om Kristofer Uppdals lyrikk. Hun var universitetsl ...

Margrete Aamot Øverland

Margrete Aamot Øverland var en norsk riksmålsforkjemper og motstandskvinne under andre verdenskrig. Øverland vokste opp i Stavanger, og tok artium på Kongsgård. Senere tok hun også handelsgymnas, og hun arbeidet deretter som journalist i avisen 1 ...

Asbjørn Aarnes

Asbjørn Sigurd Aarnes var en norsk litteraturforsker, kjent for en rekke bøker om norsk og fransk litteratur. Aarnes vokste opp på Nordmøre og fullførte landsgymnaset i Volda under krigen. I Volda ble han tilhenger av riksmål og utviklet interess ...

Peter Wessel Zapffe

Peter Wessel Zapffe var en norsk forfatter, filosof, jurist og fjellklatrer. Han var sønn av polfareren Fritz Gottlieb Zapffe og Gudrun Wessel. I 1923 tok Zapffe sin juridiske embedseksamen, og han praktiserte som jurist i fem år.

Barske glæder

Barske Glæder er en samling av Peter Wessel Zapffes essay om friluftsliv, tatt fra norske tidsskrift og aviser. Den er illustrert av forfatteren.

Den fortapte sønn

Den fortapte sønn er et skuespill fra 1951 av den norske forfatteren og filosofen Peter Wessel Zapffe. Det er en dramatisk gjenfortelling av Jesu liv. Skuespillet har aldri vært oppført. Zapffe forklarer Jesu rolle som korsfestet frelser med en t ...