ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 384

Hydro Transport

Hydro Transport AS, tidligere Norsk Transportaktieselskab, var Norsk Hydros eget transportselskap for frakt av selskapets kjemiske produkter med jernbane og fergetrafikk fra produksjonsstedene i Vestfjorddalen til Grenland for videre utskipning. ...

Hydro Aluminium

Hydro Aluminium AS, tidligere AS Årdal og Sunndal Verk, er et heleid datterselskap av Norsk Hydro. Norsk Hydro produserer aluminium ved fem verk i Norge: Sunndal, Høyanger, Årdal, Husnes og Karmøy. I tillegg har verket et valse- og resirkulerings ...

Hydro Karmøy

Hydro Aluminium Karmøy, etablert i 1963, er et aluminiumsverk for produksjon og et valseverk for foredling av aluminium nord for Kopervik på Karmøy i Rogaland. Anlegget er et av europas største helhetlige aluminiumsverk og sysselsetter per april ...

Hydro

Navnet eller begrepet Hydro har flere betydninger: Toronto Hydro, et canadisk kraftselskap Hydro Tasmania, en australsk kraftprodusent Hydrogen, et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1 DF "Hydro", en norsk dampdrevet jernbaneferge Nors ...

Hydro Høyanger Metallverk

Hydro Høyanger Metallverk, tidligere Norsk Aluminium Company, er et aluminiumsverk i Høyanger i Sogn og Fjordane. Verket ble etablert i 1915 med basis i Høyangers vannkraftressurser. Opprinnelig het verket og bedriften Aktieselskapet Høyangfalden ...

Hydro Vigelands Brug

Hydro Vigelands Brug AS er et industrianlegg i Vennesla i Agder. Det ble etablert i 1908 og er Norges eldste smelteverk i drift. Hovedproduktet er høyraffinert aluminium med en renhet på 99.99 %.

Avviklingen av Norsk Hydros opsjonsprogram

Avviklingen av Norsk Hydros opsjonsprogram ble gjennomført av styret i Norsk Hydro 25. juli 2007, og ble svært kontroversiell. Hydros konsernleder Eivind Reiten fikk nærmere 28 millioner kroner, mens den samlede utbetalingen til 35 ledere ble på ...

Hydro IS Partner

Hydro IS Partner var en norsk IT-leverandør/konsulentselskap som lå under Norsk Hydros olje- og gassdivisjon. IS stod for Information Systems og fokuset var på å levere IT-systemer som støttet olje- og gassvirksomhet. I mars 2007 ble det bestemt ...

Hydro Husnes

Hydro Husnes, tidligere Sør-Norge Aluminium AS, er et aluminiumsverk på Husnes i Kvinnherad i Hordaland. Verket ble etablert i 1965. Hydro Husnes hadde en produksjonskapasitet på omtrent 185 000 tonn elektrolysemetall pr. år inntil 2009. Målt ett ...

Norsk kulturråds oversetterpris

Norsk kulturråds oversetterpris ble utdelt av Norsk kulturråd fra 1968 til 1994. 1990: Anne-Lisa Amadou 1968: Sigmund Skard 1972: André Bjerke 1970: Nils Lie 1975: Olav Rytter 1987: Geir Kjetsaa 1976: Lotte Holmboe 1969: Eli Krog 1973: Trygve Gre ...

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond har til oppgave å stimulere norsk åndsliv, verne kulturarven og formidle kunst- og kulturverdier til så mange som mulig. Fondet ble opprettet etter stortingsvedtak i 1964, og administreres av Norsk kulturråd innenfor rammer som v ...

Kulturnett

Kulturnett Norge var en Internett-satsing fra Kultur- og kirkedepartementet. Den ble lansert 8. desember 1998 med redaksjon lagt til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Kulturnett ble lagt ned 1. mars 2013 og tjenestene overført til andre nettsteder ...

Kristin Danielsen

Kristin Danielsen er en norsk danser, koreograf og leder i kultursektoren. Hun er fra 2016 direktør i Norsk kulturråd. Danielsen er utdannet danser Norges dansehøyskole i 1994. Hun har også studert ved Broadway Dance Centre i New York i 1997 og f ...

Tekstilindustrimuseet

Tekstilindustrimuseet er et museum i Salhus, i Åsane bydel i Bergen, 22 km fra Bergen sentrum. Det er lokalisert i de gamle fabrikkbygningene til Salhus Tricotagefabrik, et nasjonalt teknisk-industrielt kulturminne, og arbeider med formidling, do ...

Stein Slyngstad

Stein Slyngstad er utdanna siviløkonom. Han var direktør for Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Konserthus fra 1992 til 1997. I tidsrommet 1997-2001 var han daglig leder for Henie Onstad Kunstsenter og han var direktør for Norsk filmfond 2001 ...

Marianne A. Olsen

Marianne Annaniassen Olsen er en norsk museumsdirektør og medlem av Norsk kulturråd. Hun er utdannet i historiker fra Universitetet i Tromsø. Hun var ansatt som konservator ved Perspektivet Museum i Tromsø fra 1997 til 2018, og er fra 2019 direkt ...

Ole Jacob Bull

Ole Jacob Bull er norsk forlagsmann og direktør for Norsk kulturråd 1996–2010. Bull er oppvokst i Tønsberg. Han har studert statsvitenskap, historie og nordisk litteratur mellomfag cand.mag. 1974. Han har gjennomført studier i historie ved Sorbon ...

Kreativt Norge

Kreativt Norge er et regionkontor i Norsk kulturråd som ble etablert i 2017. Kreativt Norge inngår i Erna Solbergs regjerings satsing på "kulturell og kreativ næring" i 2017. Regjeringen ønsket at kontoret skulle lokaliseres utenfor Oslo. Det ble ...

Terje Adde

Terje Adde er en norsk musikkpedagog, dirigent, komponist og kulturadministrator fra Namsos. Fra 1965 til 1967 spilte han i rockebandet "Mads inc.", sammen med blant andre Åge Aleksandersen. Adde har i en årrekke jobbet i kulturlivet i hjembyen N ...

Helge Sivertsen

Helge Sivertsen var en norsk skolemann og Ap-politiker, særlig kjent for sine fem år som kirke- og undervisningsminister. I yngre år var han mest kjent som friidrettsutøver.

Einar Lasse Kolsrud

For skuespilleren Lasse Kolsrud, se Lasse Kolsrud Einar Lasse Kolsrud er en norsk billedkunstner og illustratør. E. Lasse Kolsrud har sin utdannelse og diplomoppgave fra kunst- og håndverksskolen i Oslo der han gikk på grafisk linje fra 1981 til ...

Rødliste

Rødliste har flere betydninger: Norsk rødliste for arter, oversikt over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse. IUCNs rødliste, Verdens naturvernunions rødliste for trua arter. Rødliste for husflidsteknikker, Norge ...

Gressmott

Gressmott er en artsrik familie av små til middelsstore sommerfugler. De er beslektet med mott og ble tidligere regnet som en undergruppe av denne familien, men det er nå vanlig å regne dem som en familie for seg. I likhet med mottene har de høre ...

Almestjertvinge

Almestjertvinge er en av stjertvingene, en dagaktiv sommerfugl i gruppen glansvinger. Den er på den nasjonale rødlisten og har hatt stor tilbakegang flere steder, fordi artens leveområder er redusert.

Hvitpestrot

Hvitpestrot er en flerårig urt i kurvplantefamilien. I Norge vokser den i Agder og er karakterisert som nær truet i norsk rødliste for arter. Den var Kristiansands kommuneblomst før kommunesammenslåingen 1. januar 2020.

Vaktel

Vaktel er en fugl i fasanfamilien. Fuglen finnes i Norge, men er listet på Norsk rødliste for arter i kategorien nær truet. Den er omkring 17 centimeter stor og er vanskelig få øye på i naturen, både på grunn av den kamuflerende fargen og fordi d ...

Acnemia

Acnemia er en slekt i familien Soppmygg. Slekta omfatter 6 arter i Europa, hvorav 3 arter er funnet i Norge. Acnemia longipes er ført opp på Norsk rødliste for arter i kategori DD.

Rødknappvikler

Rødknappvikler er en rødlistet sommerfuglart. Så vidt man vet finnes den bare et par steder i Norge, i skrenten ved Kjevik lufthavn i Kristiansand og i nærheten av Arendal. Det er også et gammelt funn fra Ringebu i Oppland. I Sverige finnes den s ...

Forekomstareal og utbredelsesområde

Forekomstareal og utbredelsesområde er to mål som brukes i økologien for å angi utbredelsen til en art. Mens forekomstarealet måler det spesifikke arealet, angir utbredelsesarealet den samla utstrekningen av arealet som arten fins på. Målene er s ...

Elvebreddvergedderkopp

Elvebreddvergedderkopp er en av edderkoppene i gruppen mattevevere og dvergedderkopper. Den er sterkt truet i Norge og står på Norsk rødliste for arter i kategorien: EN.

Ugleedderkopp

Ugleedderkopp er en liten edderkopp. Kroppen er todelt i en bakkropp abdomen og en forkropp prosoma eller cephalothorax. Forkroppen er bredt oval, litt flat og forholdsvis liten. Bakkroppen hos hunnen er stor og kuleformet. Avstanden fra det frem ...

Neseedderkopp

Neseedderkopp er en liten edderkopp. Kroppen er todelt i en bakkropp abdomen og en forkropp prosoma eller cephalothorax. Forkroppen er bredt oval, litt flat og forholdsvis liten. Bakkroppen hos hunnen er stor og kuleformet. Avstanden fra det frem ...

Pirata uliginosus

Pirata uliginosus er en av edderkoppene i gruppen ulveedderkopper. De spinner ikke fangstnett og jakter vanligvis på bakken. De finnes nær vann.

Film & Kino

Film & Kino er en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen i Norge, og det tidligere navnet på tidsskriftet Cinema. Organisasjonen forvalter Norsk kino- og filmfond og gir støtte til import og distribusjon av film samt utvikling av kino- og ...

Lister over norske filmer

I tillegg til listene over norske filmer basert på årstallet de ble utgitt så finnes det også en Liste over Amanda-prisvinnere samt Norges kandidater til Oscar for beste fremmedspråklige film.

Filmens hus

Filmens hus ligger i Dronningens gate 16 i Oslo sentrum og huser en rekke organisasjoner som på en eller annen måte jobber med film. Disse organisasjonene er Arthaus, Film & Kino, Filmweb, Gullruten, Kortfilmfestivalen i Grimstad, Norsk Filmforbu ...

Norske filmer fra før 1920

Dæmonen 1911 Fattigdommens forbandelse 1911 Anny - en gatepiges roman 1912 Alt for Norge 1912 En vinternat 1917 De forældreløse 1917 Vor tids helte 1918 Lodsens datter 1918 Roald Amundsens sydpolsferd 1912 Revolutionens datter 1918 Historien om e ...

Bestselgende norske filmer

Norge har, i motsetning til land som USA, ingen offisiell statistikk over bestselgende norske filmer gjennom tidene. I 2009 gjennomførte VG en analyse av bestselgende norske filmer. Siden den gang har Max Manus entret listen over filmer som har s ...

Videoklubben månedens film

Videoklubben månedens film var et norsk filma som drev med salg av videofilmer til privatpersoner etter samme konsept som De norske Bokklubbene. Firmaet ble etablert i august 1982 og opphørte i 1988. Videoklubben drev i hovedsak med salg spillefi ...

Virke Produsentforeningen

Virke Produsentforeningen, tidligere Norske film-, tv- og spillprodusenters forening, er en norsk bransje- og arbeidsgiverforening stiftet den 1. desember 1930. Foreningen organiserer i overkant av 120 uavhengige produksjonsselskaper innen film- ...

70mm-film

70mm-film er et bredt høyoppløst filmformat, med overlegen oppløsning i forhold til standard 35mm-film. Når den brukes i et kamera er filmen 65 mm bred; når den projiseres blir 2.5 mm lagt til på hver side av filmrullen for magnetiske striper som ...

Norsk filmfond

Norsk filmfond var en norsk statlig institusjon som forvaltet statens tilskuddsordninger for produksjon av film, fjernsyn og interaktive prosjekter. Fondet ble etablert 1. juli 2001 og var underlagt Kultur- og kirkedepartementet. I 2007 ble det v ...

3D-film

3D-film er film der bildene skal skape en tredimensjonal dybdeillusjon ved hjelp av visuelle presentasjonssystemer som gir forskjellige synsinntrykk til høyre og venstre øye hos betrakteren og dermed etterlikner opplevelsen av å se et virkelig ro ...

ABC-Film

ABC-Film A/S var et norsk filmselskap kjent for korte informative filmer. Det ble etablert av regissørene og fotografene Erik Borge, Jan Erik Düring, Erik Løchen, Tore Breda Thoresen samt filmkomponisten Gunnar Sønstevold. I staben fant man blant ...

Filmåret 2009

Filmåret 2009 er en oversikt over lanserte filmer, utdelte priser og døde filmpersonligheter i 2009. I løpet av dette året har syv filmer kommet blant historiens 50 mest innbringende filmer, og Academy of Motion Picture Arts and Sciences, som del ...

Nyhetsbyrå

Et nyhetsbyrå er et foretak som produserer og formidler nyhetsstoff, og ofte også bilder, til pressen og andre massemedier. Blant de største og mest kjente nyhetsbyrå er Reuters, Agence France-Presse, Agenzia Nazionale Stampa Associata og Associa ...

Nyhetsformidling i Norge - Norsk Telegrambyrå 1867 - 1967

Nyhetsformidling i Norge - Norsk Telegrambyrå 1867 - 1967 er Norsk Telegrambyrås 100-års historiebok, utgitt i forbindelse med byråets jubileum 1. september 1967. Beslutningen om bokutgivelsen ble fattet av NTBs styre i februar året før, da styre ...

Alfred Fich

Alfred Fich var en dansk redaktør i Københavnavisa Dansk Rigstidende fram til konkursen i 1867. Deretter etablerte han sammen med Wolffs både Svenska Telegrambyrån og Norsk Telegrambyrå, begge i 1867. Svenska Telegrambyrån fusjonerte med det pres ...

Helge Giverholt

Helge Giverholt var en norsk pressemann og forfatter. Han arbeidet etter krigen som redaksjonssekretær ved utenriksavdelingen i Norsk Telegrambyrå. Fra 1953 til han gikk av med pensjon i oktober 1979 hadde han stillingen som utenriksredaktør i NT ...

Per Wendelbo (pressemann)

Per Wendelbo var sjefredaktør og direktør for Norsk Telegrambyrå fra han etterfulgte Peter Helgevold i 1918 til Birger Knudsen tok over i 1937. Wendelbo ledet NTB i de første par tiårene etter at norske aviser hadde tatt over eierskapet i byrået, ...