ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 386

Oscar IIs Samling

Oscar IIs Samling er en samling bygninger på Norsk Folkemuseum i Oslo med Gol stavkirke som den mest kjente. Samlingen ble stiftet i 1881 av kong Oscar II for å markere kongehuset Bernadottes betydning for Norge. Den besto også av gjenstander fra ...

Oseloftet

Oseloftet er et loft fra gården Ose i Bygland i Setesdal, oppført omkring 1700. Det ble flyttet og gjenreist i Setesdalstunet på Norsk Folkemuseum i 1913. Det er bygget av særlig grovt tømmer som er usedvanlig fint bearbeidet. Selv om det bare er ...

Norsk Forms Hederspris

Norsk Forms Hederspris deles hvert år ut av Norsk Form "til personer eller institusjoner som har gjort en utmerket innsats for å fremme kvalitet, kunnskap og omdømme innen design og arkitektur". Hedersprisen deles ut av Norsk Forms styre.

I form

I form er et norsk magasin som dekker stoffområdene mat, helse, livsstil og hobby. Utgiver er Bonnier Publication International. I form kommer med 18 utgaver i året.

Norsk Tipping

Norsk Tipping AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Selskapet ble stiftet i 1947 og har hovedkontor på Hamar. Norsk Tipping har statlig, nasjonalt monopol på en rekke pengespill, og Kulturdepartementet avgjør selskap ...

Norsk Brændselolje

Norsk Brændselolje A/S var et norsk oljeselskap som ble etablert i 1920. Det dreiv landsomfattende distribusjon og salg av bensin og andre oljeprodukter. Virksomheten ble overtatt av Statoil.

Norsk krone

Norsk krone er Norges valuta. Kronen deles i hundre øre. Valutaen ble innført da Norge sluttet seg til Den skandinaviske myntunion og hadde sin direkte parallell i danske kroner og svenske kroner; valutaer betegnet "krone" er også brukt i andre l ...

Foreningen Norsk Ukepresse

Foreningen Norsk Ukepresse eller Norsk Ukepresse var tidligere en selvstendig bransjeorganisasjon for magasin- og ukebladforlag. Organisasjonen ble opprinnelig dannet i 1907 under navnet Norsk Illustrert Presse. I 1938 ble navnet endret til Ukebl ...

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving driver faglig utvikling og uavhengig rådgivning gjennom 11 rådgivingsenheter med til sammen 350 ansatte og 29.000 medlemmer over hele landet. Rådgivingsenhetene er faglig bindeledd mellom landbruksforskningen og landbruke ...

Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap er en luthersk misjonsorganisasjon som ble stiftet 8. august 1842 i Stavanger. Det er Norges første og eldste misjonsorganisasjon. I 1843 samlet organisasjonen seg rundt utsendelsen av den første norske misjonær Hans Sch ...

Norsk Bane

Norsk Bane AS er et aksjeselskap som har til hensikt å bygge ut et høyhastighetsjernbanenett i Norge. Det helhetlige banenettet for Sør-Norge er planlagt med rundt 2.100 km ny bane og byggekostnadene er beregnet til rundt 200 mrd. kr. Høyhastighe ...

Norsk RegnskapsStiftelse

Norsk RegnskapsStifteslse ble stiftet 27. april 1989 av blant andre Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs, Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole, Den norske Revisorforening og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Stiftelsen ha ...

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning. NTL er et av de største forbundene i LO med over 50 000 medlemmer. NTL ble etablert den 1. november 1947 etter at Statstjenestemannsforbunde ...

Klinge skal et jubelkor

Klinge skal et jubelkor Per Lønnings oversettelse fra 1973 av den gamle latinske julehymnen Resonet in laudibus. Salmen kom med i Norsk Salmebok som nummer 33 og i Norsk salmebok 2013 som nummer 29. Den har det lengste omkvedet i Norsk salmebok 2013.

Liste over forfattere i Norsk Salmebok og Salmer 1997

Denne artikkelen er en liste over forfattere i Norsk Salmebok og Salmer 1997. Disse bøkene er sammen Den norske kirkes offisielle salmebøker. Norsk Salmebok ble i 1985 utgitt på Verbum Forlag og inneholder totalt 810 salmer, men har 953 numre. Di ...

Se solens skjønne lys og prakt

"Se solens skjønne lys og prakt" er en tysk salme skrevet av prest og teolog Christian Scriver i 1689. Birgitte Kaas Huitfeldt oversatte den til norsk i 1734. Den ble først utgitt i Pontoppidans salmebok i 1737. I Norsk Salmebok 1985 er den numme ...

Tore Littmarck

Tore Littmarck var en svensk prest, salmedikter og komponist. Littmarck begynte yrkeskarrieren sin som speiderkonsulent for KFUM i Sverige. Han ble senere generalsekretær for Sveriges KFUM, fra 1964 til 1970, og var engasjert internasjonalt i bev ...

Ragnar Grøm

Ragnar Grøm var en norsk teolog, forfatter og salmedikter. Han var i mange år knyttet til Bergen Lærerhøgskole som høgskolelektor, senere førsteamanuensis i kristendomskunnskap og religion. Grøm var formann i sentralstyret i Norges Kirkesangforbu ...

Salmer 1997

Salmer 1997 er et offisielt tillegg til Den norske kirkes Norsk Salmebok og ble utgitt i 1997. Det var Kirkerådet som hadde ansvar for utarbeidelsen. Salmer 1997 inneholder 283 salmer og sanger, liturgiske sanger og samiske salmer. Stilistisk er ...

Holger Lissner

Han har blant annet vært høyskolelærer i Løgumkloster i perioden 1971–79 og prest i Sønder Bjert i perioden 1980–2003.Lissner ble pensjonert i 2003. Holger Lissner har arbeidet mye med salmer, både som salmedikter og som medutgiver av samlinger a ...

Trond Hans Farner Kverno

Trond Hans Farner Kverno er norsk komponist og kirkemusiker. Han ble uteksaminert som kantor fra Musikkonservatoriet i Oslo i 1967, og året etter tok avla han eksamen i kordireksjon ved Musikkonservatoriet og tok hovedfagseksamen i musikkteori i ...

Kari Arnestad

Kari Arnestad var en norsk lyriker og salmedikter. Arnestad jobbet som sosialkurator og for Det Norske Misjonsselskap. Hun gav ut diktsamlingen Under Guds Regnboge i 1979, og er representert med en salme hun har oversatt i Norsk Salmebok.

Arve Brunvoll

Brunvoll er Doctor of Philosophy fra University of Glasgow og dr.philos. fra Universitetet i Bergen. Han har vært rektor for Norsk Lærerakademi i tre år og leder for forskningsutvalget ved samme institusjon i ett år. Brunvoll har vært medlem av N ...

Fylt av glede over livets under

Fylt av glede over livets under er en norsk salme, som er skrevet av den norske billedkunstner og salmedikter Svein Ellingsen før 1971. Melodien er komponert av Egil Hovland i 1976. Salmen er en dåpssalme og handler om dåpens betydning.

Slik som eg var

"Slik som eg var" er en salme skrevet av Sigvard Engeset i 1916. Melodien ble skrevet av Engeset i 1919. Sangen ble til da Engeset virket i Kristiania. Her hadde han en lang samtale med en ung ingeniør, på St. Hanshaugen. Ingeniøren gikk på møten ...

Lars Ove Hansen

Lars Ove Hansen er en norsk entomolog og naturfotograf. Hansen har vært med å utgi en rekke publikasjoner og bøker på sine fagfelt. Han var bilderedaktør i 100--årsjubileumsboken om Norsk entomologisk forenings historie. Hansen er cand. scient. i ...

Norsk Lepidopterologisk Selskap

Norsk Lepidopterologisk Selskap var en forening for de som spesielt var interesserte i sommerfugler. De utga et tidsskrift spesielt for norske sommerfugler, først kalt Atalanta. Da det viste seg at det allerede fantes et tidsskrift med samme navn ...

Sigmund Hågvar

Sigmund Hågvar er en norsk entomolog, dr.philos. og professor i natur- og miljøvern. Har var ansatt ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås og Universitetet i Oslo, Miljøverndepartementet og Skogforsk. Sigmund Hågvar har studert en rek ...

Magne Opheim

Magne Opheim var en norsk ingeniør og entomolog og interesserte seg særlig for sommerfugler. Magne Opheim ble utnevnt til æresmedlem av Norsk entomologisk forening. Det er sagt om Opheim at … han var nøyaktig og sparsom, når det gjaldt midler han ...

Thor Hiorth Schøyen

Thor Hiorth Schøyen var en norsk entomolog. Han var ansatt som konservator ved Zoologisk museum i Oslo. Senere, i 1913, som statsentomolog ved Statens plantevern, en stilling han hadde i 42 år. Han underviste ved Norges landbrukshøgskole fra 1910 ...

Leif Reinhardt Natvig

Leif Reinhardt Natvig var en norsk entomolog. Han var hele sitt arbeidsaktive liv ansatt ved Zoologisk museum i Oslo og bidrog til en sterkere knytting mellom museet og Norsk entomologisk forening. Leif Reinhardt Natvig ble tidlig interessert i n ...

Fredrik Vogt Holmboe

Fredrik Vogt Holmboe var en norsk forsker, distriktsveterinær og entomolog. Han var en av stifterene da Norsk Entomologisk forening ble stiftet i 1904. For sin innsats arbeidsinnsats og forskning fikk han Veterinærmedaljen og Kongens fortjenstmed ...

Fritz Jensen

Må ikke forveksles med Friedrich "Fritz" Jenssen Fritz Jensen var en norsk buntmaker og entomolog. Han var en periode, fra 1914 til 1917 ansatt som museumsassistent ved Stavanger museum og sluttet på grunn av dårlige lønnsforhold ved museet. Frit ...

Lita Greve Jensen

Lita Greve Jensen er en norsk entomolog. Hun har arbeidet med faunistikk og zoogeografi. Særlig har hun bidratt til økt kunnskap om de norske gruppene nettvinger, mudderfluer, kamelhalsfluer og de mer laverestående fluer. Lita Greve Jensen studer ...

Karl Haanshus

Karl Harald Adolf Haanshus var en norsk lege og entomolog. Han ble medlem i Norsk Entomologisk forening i 1915. Han var mellom 1933 og 1935 viseformann og har også vært med i redaksjonskomiteen i Norsk entomologisk tidsskrift. Karl Haanshus tok m ...

Helene Tambs-Lyche

Helene Oleane Tambs-Lyche, vanligvis bare Helene Tambs-Lyche var en norsk entomolog. Hun har særlig arbeidet med bladlus. Hun var gift med Hans Tambs-Lyche. Helene Tambs-Lyche studerte zoologi ved Universitetet i Bergen og hadde tatt sin hovedfag ...

Hans Warloe

Hans Warloe var en norsk lærer, politiker og entomolog. Han var en av stifterne da Norsk Entomologisk forening ble stiftet i 1904. Hans Warloe ble født i Norderhov. Han tok matematisk-naturvitenskapelig lærereksamen i 1882. Han ble ansatt ved Bod ...

Senter for internasjonal helse

Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen ble etablert i 1988. Siden januar 2013 er senteret tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Senteret har som målsetting å forbedre ...

Helse (Ditmarsken)

Helse er en kommune i kretsen Ditmarsken i delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland. Helse ligger i Marne-Nordsjøs amt, og i Marnelands amt inntil 1. januar 2008. 31. desember 2008 hadde kommunen 927 innbyggere. Kommunen består av stedene Darenwurt ...

Institutt for helse- og omsorgsfag UiT

Institutt for helse- og omsorgsfag UiT er et institutt under Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Det ligger på universitetsområdet i Breivika i Medisin- og helsefagbygget. Instituttet har også desentraliserte utdanninger ...

Olaf Helset

Etter krigen ble han sjef for Hæren, men gikk av i 1948 etter en konflikt med regjeringen om forsvarspolitikken.

Forvaltningsbyrået for helse og forbrukere

Forvaltningsbyrået for helse og forbrukere er et EU-byrå direkte underlagt Europakommisjonen. Byrået gjennomfører EUs helse- og forbrukerprogram. Norge deltar i begge, samt initiativet for bedre opplæring om trygg mat. Byrået ble stiftet i 2005, ...

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som blir årlig markert over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober, og det er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. I 2018 var d ...

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam, tidligere ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, er en norsk stiftelse som forvalter 6.4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Stiftelsen gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakel ...

Brenda Helser

Brenda Mersereau Helser de Morelos var en amerikansk svømmer som deltok i de olympiske leker 1948 i London. Helser ble olympisk mester i svømming under OL 1948 i London. Hun var med på det amerikanske laget som vant 4 x 100 meter fri med tiden 4. ...

Uni Research

Uni Research AS var et norsk statlig forskningsinstitutt eid av Universitetet i Bergen og den tilknyttede Stiftelsen Universitetsforskning Bergen. Det var en videreføring av Universitetsforskning Bergen, og ble i 2018 en del av det sammenslåtte u ...

Institutt for helse og samfunn

Institutt for helse og samfunn er ett av tre institutt under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Helsam består av de tidligere enhetene "Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin", "Institutt for helseledelse og helseøkonomi" og "In ...

Norsk Helse- og Sosialforbund

Norsk Helse og sosialforbund ble etablert i 1965. I 2003 slo fagforbundet seg sammen med Norsk Kommuneforbund og etablerte den nye organisasjonen Fagforbundet. Norsk Helse og Sosialforbundet var et profesjonsforbund for hjelpepleiere og omsorgsar ...

Klinikk rus og avhengighet

Senter for rus og avhengighetsbehandling er en klinikk på Aker universitetssykehus og har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo og Follo. Senter for rus og avhengighetsbehandling administrerer spesialpoliklinikker, avgiftning, ...

Sandefjord sykehus

Sandefjord sykehus var et statseid sykehus i Sandefjord, som var i drift i 50 år. Driften startet opp juni 1959, og sykehuset ble nedlagt 28. juni 2009. Sykehuset ble i 2000 slått sammen med de andre sykehusene i Vestfold under navnet Sykehuset i ...