ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389

Ellen Birgitte Pedersen

Ellen Birgitte Pedersen er en norsk kommunelege og politiker, som ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 27. juni 2008.

Prosjekt 24:7

Prosjekt 24:7 er et døgnåpent helse- og velferdstilbud i regi av Kirkens Bymisjon for å gi et bedre psykisk og fysisk helsetilbud til rusavhengige. Prosjektet er et svar på en utfordring fra helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om raske ...

Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk

Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk) er et av Den europeiske unions byråer, etablert i 1993, og i virksomhet fra 1995. Hovedkontoret er i Lisboa, Portugal. I tillegg til EUs medlemsland er også Norge og Tyrkia asso ...

Are Helseth

Are Helseth er en norsk lege og politiker. Han er 1. vararepresentant til Stortinget fra Akershus siden 2009, og møter fast for Anniken Huitfeldt. Helseth er utdannet lege, og har hatt en rekke leder- og forskningsstillinger i norsk helsevesen. I ...

Solveig Torsvik

Solveig Torsvik er en norsk politiker og tidligere partisekretær i Ap. Hun ble valgt inn på Stortinget fra Akershus i 1993. Før dette var hun forbundssekretær i Norsk Kommuneforbund fra 1989 til 1990, og statssekretær for kommunalminister Kjell B ...

Cecilie Brein-Karlsen

Cecilie Brein-Karlsen er en norsk politiker for Fremskrittspartiet. Hun var statssekretær for Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet fra oktober 2013 da Erna Solbergs regjering tiltrådte. Den 20. desember 2016 ble hun statssekretær for Siv Je ...

Nina Husom

Nina Husom er spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Husom er utdannet fysioterapeut. Hun var redaktør for fagbladet Fysioterapeuten 1992-1993 og arbeidet som journalist og nyhetsredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Robin Martin Kåss

Robin Martin Kåss er en norsk lege og politiker som siden 2015 er ordfører i Porsgrunn kommune. I 2016 ble han valgt til leder av Grenlandsrådet som består av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan Han var statssekretær ...

Anne Kari Lande Hasle

Anne Kari Lande Hasle er en norsk tidligere departementsråd i Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hun var den andre kvinnen etter Karin Bruzelius som ble departementsråd i Norge. Fra 2013 til hun gikk av med pensjon ...

Alta bataljon

Alta bataljon var en bataljon innen den norske 6. divisjon, med standkvarter i Alta. Bataljonen ble opprettet 1. januar 1918. Under felttoget i Norge i 1940 ble den ledet av oberstløytnant Arne Dagfin Dahl. Etter krigen ble Alta bataljon gjenoppr ...

Nærsjukehuset i Florø

Nærsjukehuset i Florø er i 2005 organisert i Klinikk for rehabilitering og kronisk sjukdom under Helse Førde. Det drives av Helse Førde i samarbeid med Flora og Bremanger kommuner. Det ble nedlagt 2008, etter protester.

Olav Helge Førde

Olav Helge Førde er norsk lege og professor ved forskningsgruppe for helsetjenesteforskning ved Universitetet i Tromsø. Han har også tidligere vært dekan ved det medisinske fakultet. Olav Helge Førde er oppvokst i Høyanger og er bror til Einar Fø ...

Reidun Førde

Reidun Førde er en norsk lege som er professor i medisinsk etikk Universitetet i Oslo. Hun har blant annet vært professor ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og mangeårig medlem for legeforeningens råd for legeetikk. Hun har ...

Mo og Øyrane videregående skole

Mo og Øyrane videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Førde i Sunnfjord kommune i Vestland fylke. Skolen ble etablert gjennom sammenslåing av tidligere Mo og Jølster videregående skole og Øyrane videregående skole i 2014. Hove ...

Fjordane

Fjordane betegner de nordlige deler av Vestland fylke, mellom Sogn og Sunnmøre. Det skilles vanligvis mellom Sunnfjord i sør og Nordfjord i nord. Det opprinnelige navnet på området var Firdafylke, som var et eget fylke under Gulatinget. Distrikte ...

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane var en av Norges studentsamskipnader. SISOF hadde til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. SISOF var service- og velferdsorganisasjonen for studentene i Sogn og Fjo ...

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er et geografisk område, nåværende valgkrets til stortingsvalg og et tidligere fylke på Vestlandet i Norge, fra 2020 en del av Vestland fylke. Fylket Sogn og Fjordane grenset til Hordaland i sør, Møre og Romsdal i nord, Oppland i ...

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane var en middels stor høgskole med omkring 3700 studenter og 300 ansatte, og studiesteder i Sogndal og Førde. HiSF, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Bergen gikk i 2016 inn for å slå seg sammen. Den sammenslåtte ...

Himanshu Gulati

Himanshu Gulati er en norsk politiker for Fremskrittspartiet, innvalgt på Stortinget for Akershus i perioden 2017-2021, der han er medlem av justiskomiteen. Han var statssekretær for statsminister Erna Solberg fra oktober 2014 til september 2017. ...

Øystein Bjørdal

Øystein Bjørdal er en norsk prest, forfatter og salmedikter. Han har arbeidet mye med liturgikk og kirkemusikk, og var i tidsrommet 2002-2013 domprost i Molde. Han er utdannet fra Menighetsfakultetet MF, hvor han var ferdig i 1976. Deretter har h ...

Stine Loe Jenssen

Hun vokste opp i Førde i Sogn og Fjordane sammen med sin mor, far, eldre søster og yngre bror. Fotograf Olai Fauske 1887-1944, som drev atelier "O. Fauske" i Førde mellom 1912 og 1944, var hennes grandonkel. Etter Olais død forandret hennes beste ...

COWI

COWI er en nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca. 6 300 medarbeidere. Konsernet leverer tjenester over hele verden innen ingeniørteknikk, miljø og samfunnsøkonomi, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge satser COWI spesielt på å bl ...

FNs politikk vedrørende seksuell vold, seksuelt misbruk og seksuell utnyttelse

FNs politikk vedrørende seksuell vold, seksuelt misbruk og seksuell utnyttelse er tosidig og utarbeides av to ulike FN-organer. FNs sikkerhetsråd har hovedsakelig fokusert på kvinner og barns rett til beskyttelse mot seksuell vold i forbindelse m ...

Politikk som idékamp

Politikk som idékamp: Et intellektuelt gruppeportrett av Minerva-kretsen 1957–1972 er en bok fra 2007 som omhandler kretsen rundt Minervas Kvartalsskrift. Pax Forlag publiserte boken sammen med Lars Roar Langslets artikkelsamling titulert Fra den ...

Irlands politiske system

Irland er en parlamentarisk, representativ og demokratisk republikk. Utøvende makt ligger hos landets regjering. Den lovgivende makta ligger både hos regjeringen og parlamentets to kamre, Dáil Éireann og Seanad Éireann. Den dømmende makten er uav ...

De tre røde banneres politikk

De tre røde banneres politikk uttrykker det kinesiske kommunistpartis politiske linje fra 1958 og noen år fremover og ender den epoken av Folkerepublikken Kinas historie som kalles "det store spranget". De tre bannere var: banner: "Det store spra ...

Politikk i Bodø

Bodø kommune styres av et rødgrønt flertall, der Arbeiderpartiet har ordførermakt, og regjerer sammen med Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterparti og Miljøpartiet De Grønne. Ellers er Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti repres ...

Den tomme stols politikk

Den tomme stols politikk betegner Frankrikes strategi overfor EEC i perioden 1. juli 1965 til 1. januar 1966. Frankrike som var under ledelse av president Charles de Gaulle, holdt seg borte fra møtet i det daværende ministerrådet, og hindret derm ...

Kristelig Folkepartis Ungdom

Kristelig Folkepartis Ungdom er ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti og ble stiftet i 1946. Ungdomspartiet definerer seg selv som et kristendemokratisk parti som plasserer seg i sentrum av norsk politikk. KrFU er medlem av den europeiske parap ...

Demokratenes Ungdom

Organisasjonen Demokratenes Ungdom ble stiftet 23. oktober 2003 og reorganisert den 29. mars 2008. Partiet er en organisasjon for ungdom i partiet Demokratene og leder er Thomas Edvardsen. Organisasjonens politikk er på linje med Demokratenes pol ...

1812 års politikk

1812 års politikk er vanlig betegnelse på den endring av Sveriges utenrikspolitikk som ble påbegynt i 1812 av daværende kronprins Karl Johan. Det sentrale innholdet var at Sverige avsluttet sitt århundrelange motsetningsforhold til Russland, akse ...

Europakommisjonens generalsekretariat

Europakommisjonens generalsekretariat er kommisjonens sentrale forvaltningsenhet, og har hovedkontor i Berlaymontbygningen i Brussel. Generalsekretariatet er ansvarlig for den overordnede samordning av kommisjonens arbeid, både med hensyn til å u ...

Politikk i Mosjøen

Politikk i Mosjøen lar seg dele inn i to perioder: tiden mellom 1876 og 1961, da Mosjøen var bykommune, og tiden etter at Mosjøen gikk inn i Vefsn kommune. Som bykommune hadde Mosjøen for det meste borgerlig styre. Mellom 1890 og 1898 var Venstre ...

Kristin Strømsnes

Kristin Strømsnes er en norsk statsviter som er professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Hennes mest sentrale forskningsfelt er politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, samt samisk medborgerskap. ...

Tor Midtbø

Tor Midtbø er en norsk statsviter. Han er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Midtbø ble cand.polit. i 1989 og dr.polit i 1993 på avhandlingen Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter. Han ble i 19 ...

Lise Rakner

Lise Rakner er en norsk statsviter med innretting mot faget sammenliknende politikk. Rakner er dr.polit. og disputerte i 1998 på avhandlingen Reform as a Matter of Political Survival: Political and Economic Liberalisation in Zambia 1991-1996. Hun ...

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiB)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ett av seks fakulteter ved Universitetet i Bergen. Fakultetet har rundt 3400 studenter og ca. 200 personer i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger. I tillegg er ca. 45 eksternt finansierte stil ...

Kjell A. Eliassen

For diplomaten og juristen se Kjell Eliassen Kjell Arnold Eliassen er en norsk statsviter, professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo og leder for Senter for europeiske og asiatiske studier der. Eliassen ble i 1971 den første hovedfagskandidat fra ...

Kaare Strøm

Kaare Strøm er en norsk statsviter. Strøm ble i 1984 ph.d. i statsvitenskap ved Stanford University i Stanford i California. Fra 1994 har Strøm vært professor i statsvitenskap ved University of California, San Diego. Han har tidligere vært tilkny ...

Lars Svåsand

Lars Gerhard Svåsand er en norsk statsviter. Svåsand ble i 1972 cand.polit. med hovedfag i sammenliknende politikk og var deretter forskningsassistent for professor Stein Rokkan. I 1982 ble Svåsand professor i sammenliknende politikk ved Universi ...

Institutt for geovitenskap (UiB)

Dersom du mente instituttet i Oslo, see Institutt for geofag Institutt for geovitenskap er Universitetet i Bergen sin enhet for studier innenfor geovitenskap. Instituttet ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Institutt for geo ...

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for informasjons- og medievitenskap er et av sju institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Instituttet ble etablert i 2005 ved en sammenslåing av "Institutt for informasjonsvitenskap" og "Institutt for ...

Matematisk institutt (UiB)

Matematisk institutt er ett av åtte institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB. Instituttet er delt i tre fagseksjoner, som igjen er delt i tilsammen 15 forskningsgrupper. Instituttet har i overkant av 30 fast tilsatte, samt ...

Geofysisk Institutt (UiB)

Det Geofysiske Institutt er et institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Geofysisk Institutt er i dag en administrativ enhet som omfatter forsknings- og undervisningsgruppene for meteorologi og oceanogr ...

Institutt for biomedisin

Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen ble etablert som institutt i 2004 i forbindelse med sammenslåingen av de tre prekliniske institutter; Institutt for anatomi og cellebiologi, Institutt for biokjemi og molekylærbiologi og Fysiolo ...

KP

KP eller kp har flere betydninger: Kompani – militær styrke bestående av flere tropper. Kystpartiet pond, eller kilopond, målenhet for kraft. Har blitt erstattet av SI-enheten Newton. Sammenlignende politikk komparativ politikk – Retning innenfor ...

Gustav-Erik Blaalid

Gustav-Erik Blaalid er en norsk redaktør. Han er cand.polit. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen i 1989. Han har vært redaktør i følgende aviser, tidsskrifter og nettsteder: kyst.no 2000–2008 Norsk Fiskeoppdrett 1993–2008 Åsanepo ...

Audun Iversen

Audun Iversen er en norsk politiker som representerer partiet Høyre. Han var Oslos finansbyråd fra 1999 til 2002. Iversen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også mellomfag i sammenlignende politikk ved Universitetet i Berg ...

Kjetil Evjen

Kjetil Evjen er en norsk forfatter, bosatt i Bergen. Evjen er universitetslektor ved Universitetet i Bergen, Institutt for sammenlignende politikk.

Dag Idar Jøsang

Dag Idar Jøsang er en norsk journalist i Norsk Landbruk og Traktor, som utgis av forlaget Tun Media i Oslo. Han var konstituert redaktør i Norsk Landbruk og i Magasinet Traktor i en periode i årene 2007 til 2008. Han har tidligere vært redaktør i ...