ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5

Samfunn (økologi)

Et samfunn betegner i økologien helheten av artene som forekommer på et bestemt sted. Vitenskapen som undersøker økologiske samfunn og interaksjonene mellom deres arter, er en delgren av økologien kalt samfunnsøkologi. Samfunnsøkologiens oppgave ...

Det åpne samfunn

Det åpne samfunn er en idealisert samfunnsform som noen filosofer, spesielt Karl Popper, har utvikla. Kjennetegnene til et åpent samfunn er ideologisk pluralisme, religiøs nøytralitet, og strukturer som ivaretar individenes friheter, muliggjør fr ...

Alternativt Samfunn

Artikkelen omhandler tidsskriftet Alternativt Samfunn. For det generelle begrepet for alternative samfunnssystemer, se alternativsamfunn. Alternativt Samfunn er lite, norsk og nordisk tidsskrift for "mental, sosial og økonomisk nyorientering". Pu ...

Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet

Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet er en norsk stiftelse. Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Sex og samfunns driver klinisk-, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske del ...

Det sosialistiske harmoniske samfunn

Byggingen av det sosialistiske harmoniske samfunn er en sosioøkonomisk visjon som sies å være resultat av den kinesiske leder Hu Jintaos merkeideologi om vitenskapelig syn på utvikling. Den er det endelige mål for det kinesiske kommunistiske part ...

Oversjøisk samfunn

Oversjøisk samfunn, fransk: collectivité doutre-mer, er en type forvaltningsstatus Frankrike benytter for noen av sine oversjøiske besittelser som verken har status som oversjøisk territorium eller oversjøisk departement. Statusen ble innført i 2 ...

Portal

En portal er en forseggjort eller framstående og rikt utsmykket inngang til en kirke, et slott eller en annen monumental bygning. Dører, porter eller fallgitter i åpningen kan bli benyttet for kontrollere ankomst eller utgang. Overflaten rundt åp ...

Portal (spill)

For bruk av ordet portal i arkitektur, se Portal arkitektur internett og for bruk av ordet i internettsammenheng: Portal internett Portal er et førstepersons tenkespill utviklet av Valve Software, utgitt i 2007. Spillet er solgt som en del av The ...

Portal 2

Portal 2 er et første-person tenkespill utviklet av Valve Corporation. Det er oppfølgeren til Portal fra 2007 og ble annonsert den 5. mars 2010. I utgangspunktet var spillet planlagt utgitt i siste kvartal 2010, men dette ble utsatt til april 201 ...

Radikal Portal

Radikal Portal er et nettsted for politiske nyheter, kommentarer og analyse, grunnlagt i 2013. Det er partipolitisk uavhengig, men publiseres fra et venstreorientert ståsted. Nåværende redaktør er Joakim Møllersen, og virksomheten finansieres ifø ...

Nettportal

En nettportal er en type nettsted som sammenstiller lenker til andre nettsteder og informasjon fra flere kilder på en ensartet måte. Portaler fungerer som en inngang til en rekke andre ressurser og sider innen et visst emneområde eller rettet mot ...

Liste over rollefigurer i Portalen

Dette er en liste over de viktigste rollefigurene i TV-serien Portalen fra sesong 1-5 i alfabetisk rekkefølge etter etternavn. De eneste gjenstående av de opprinnelige skuespillerne som er med er Andrew Lee Potts, Hannah Spearritt og Ben Miller.

Nicolas Portal

Nicolas Portal var en fransk profesjonell landeveissyklist. Han syklet for det britiske laget Team Sky i 2010-sesongen, og ble deretter sportsdirektør. Han var bror av Sébastien Portal.

Charles Portal

Charles Frederick Algernon Portal, 1. vicomte Portal of Hungerford, var en britisk offiser og flyger. Han var øverste sjef for Royal Air Force under det meste av andre verdenskrig.

Musikkåret 1959

Island Records ble etablert. Chet Baker ble arrestert i Harlem pga. narkotika og kom i fengselet Rikers Island. 3. februar: Buddy Holly, Ritchie Valens, og The Big Bopper døde i en flykrasj i delstaten Iowa. Denne datoen har i ettertid blitt kalt ...

Musikkåret 1960

20. februar – Poplåten "Voi Voi" vinner den første utgaven av Melodi Grand Prix på NRK Fjernsynet. Nora Brockstedt fremfører låten, og Georg Elgaaen har skrevet den. De siste 78-platene blir utgitt i Storbritannia og USA. 15. mars – Jussi Björlin ...

Musikkåret 1966

4. april – Mike Starr, amerikansk musiker død 2011 15. april – Samantha Fox, britisk sanger. 21. mars – Abraham Afewerki, eritreisk musiker død 2006 8. september – Carola Häggkvist, svensk sanger 20. januar – Tracii Guns, amerikansk gitarist 4. j ...

Matematikk i dagliglivet

Matematikk i dagliglivet var eget målområde i Læreplanen for den 10-årige grunnskolen. Et hovedfokus i dette var at en skulle ta utgangspunkt i situasjoner og problemstillinger fra elevenes eget dagligliv og la dem utforske og oppdage matematikke ...

Dagliglivets aktiviteter

Dagliglivets aktiviteter er et begrep som brukes innen helsevesenet. Dagliglivets aktiviteter kan defineres som gjøremål vi til daglig utfører, som for eksempel av- og påkledning, matlaging, spising, holde orden på personlige eiendeler og personl ...

Sørgmodighet

Sørgmodighet, sørgelighet eller tristhet er et humør karakterisert av følelser av ufordelaktighet og tap. Folk blir ofte stille når de er sørgmodige,de blir mindre energiske og mer tilbaketrukne. Tristhet er ansett som det motsatte av glede, og l ...

Halakhá

Halakhá er den kollektive mengden jødiske, religiøse lover, avlevert fra den skriftlige Tora og muntlige Tora. Halakhá er basert på bibelske lover eller bud, tradisjonelt nummerert som 613 stykker, for de religiøse forpliktelsene i jødedommen. De ...

Malerkunst

Malerkunst eller maleri er en kunstnerisk uttrykksform som består i å lage bilder ved hjelp av farger på forskjellige slags flater. Både materialene og teknikken kan variere. Mange regner malerkunsten som den viktigste kunstformen, og bruker ofte ...

Konvertibilna mark

Konvertibilna mark er valutaen som blir brukt i Bosnia-Hercegovina. 1 mark er delt inn i 100 fening. Lokalt blir valutaen forkortet KM. Den konvertible marken ble innført etter Daytonavtalen i 1995. Den erstattet bosnisk-hercegovinsk dinar, kroat ...

Raseadskillelse

Raseadskillelse er en politikk for å holde ulike raser adskilt i dagliglivet. Ved gjennomført raseskille er det separate busser, skoler, restauranter, kinoer osv. for ulike raser. Raseskille kan eksistere basert på lover, eller det kan forekomme ...

Hjelpemiddel

Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer. Det kan være både personlig assistanse, et tiltak eller tekniske løsninger og skal inngå som en del av en helhetlig plan. Formidling skjer via kontaktperson i kommunen eller direkte f ...

Arbejdermuseet

Arbejdermuseet ligger i Rømersgade 22 i København rett ved Botanisk have. Museet ble åpnet i 1983 av fagbevegelsen og lokale grasrotbevegelser. Det holder til i fagbevegelsens eldste forsamlinghus, som ble oppført i 1879. Bygningen ble fredet i 1 ...

Buljong

Buljong er en smakssatt væske som ofte brukes som varm drikke, eller som basis for supper og sauser. I fransk kokekunst og blant gourmeter brukes ordet bouillon om kraft laget ved å koke mirepoix, krydder og kjøtt- eller fiskeben i vann. I daglig ...

Kunnskap

Kunnskap er kjennskap til, oppmerksomhet om, forståelse av eller ferdigheter knyttet til noe eller noen. Kunnskap kan benyttes med hensikt. Mange typer kunnskap skapes og forvaltes i fellesskap mellom mennesker og i denne sammenhengen kan den bli ...

Praktisk kunnskap

Praktisk kunnskap er kunnskap i handling, i det vi gjør eller lar være å gjøre, og kan kalles "handlingsbåret" kunnskap. Teorier om praktisk kunnskap er handlingsteorier. Praktisk kunnskap må ikke forveksles med praktisk sans eller teknisk innsik ...

Handlingsbåren kunnskap

Handlingsbåren kunnskap er et begrep som oppsto i 1994 under et møte ved Håndverksregisteret på Maihaugen. Innholdet i begrepet er ikke ulikt mesterlære. Norsk handverksutvikling definerer begrepet handlingsbåren kunnskap som: "summen av erfaring ...

Taus kunnskap

Med taus kunnskap menes den erfaringsbaserte kunnskap og viten man får i utøvelse av en aktivitet, et fag eller yrke og som ofte ikke lar seg forklare med ord. Slik kunnskap blir det derfor vanskelig få med i formuleringer i en lærebok eller ruti ...

Senter for praktisk kunnskap

Senter for praktisk kunnskap er et tverrfaglig utdannings- og forskningssenter ved Nord universitet, administrativt lagt under Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag. Her driver en med tverrfaglig forsking, undervisning og ph.d vegledn ...

Árbediehtu

Árbediehtu er en nordsamisk betegnelse på tradisjonell kunnskap. Árbediehtu er en kollektiv kunnskap, som består av praktisk ferdigheter og teoretisk kompetanse, utviklet og bearbeidet av det samiske folk gjennom århundrer for å klare seg økonomi ...

Kunnskapens tre (film)

Kunnskapens tre er en dansk dramafilm fra 1981 regissert av Nils Malmros. Manus er ved Malmros og Frederick Cryer. Hovedrollene spilles av Eva Gram Schjoldager, Jan Johansen og Line Arlien-Søborg. Kunnskapens tre regnes som en av Danmarks betydel ...

Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord er et kompetansesenter for kjønnslikestillingsspørsmål som holder til i Steigen i Nordland og på Kunnskapsparken i Steinkjer. Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ble etablert i 1991 av Nordland fylkeskommune, f ...

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn, opprinnelig Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, ble etablert i 1995 og var et tverrnordisk kunnskapssenter for kjønnsforskning og likestilling i Norden. NIKK hadde kontor ved Universitetet i ...

Kunnskapens tre

For artikkelen om den danske filmen fra 1981, se: Kunnskapens tre film. Kunnskapens tre er ifølge Første Mosebok i Bibelen og Tora forklart å være ett av to trær som er plantet av Gud midt i Edens Hage. Adam blir satt til å dyrke og holde hagen o ...

Åse Gruda Skards pris

Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap deles ut av Norsk Psykologforening. Prisen skal være en anerkjennelse av psykologer som bidrar til å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig og nyttig for folk. Prisen ble første ga ...

Seid

Seid er en samlebetegnelse på kunnskaper og teknikker som ligger i grenselandet mellom religion og magi. Seid var å betrakte som skjult kunnskap i jernalderen og vikingtidens Norden. I magien er det teknikkene selv som er virkekraftige, det dreie ...

Kommunikasjon

Kommunikasjon har betydninger som "å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med" og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon eller kunnskap mellom ulike mennesker og dyr.

Medier og kommunikasjon

Denne artikkelen er om utdanningsprogrammet i norsk videregående skole. For det britiske postområdet, se MK postområde. Medier og kommunikasjon er et utdanningsprogram i norske videregående skoler. Inntil begynnelsen av skoleåret 2016–2017 var de ...

Visuell kommunikasjon

Visuell kommunikasjon er formidling av ideer og informasjon ved hjelp av bilder og synsinntrykk. Visuell kommunikasjon omfatter særlig todimensjonale framstillinger som bokstaver og tegn, piktogrammer og symboler, bilder og illustrasjoner, film o ...

Maskin-til-maskin-kommunikasjon

Maskin-til-maskin-kommunikasjon, forkortet M2M og også kjent under betegnelsen "embedded mobile", er et framvoksende marked for anvendt telemetri og telematikk som bruker mobil datakommunikasjon mellom maskiner, biler eller andre gjenstander, det ...

Visuell Kommunikasjon Norge

Visuell Kommunikasjon Norge eller VISKOM er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter som foredler og formidler informasjon, det vil si bedrifter innenfor den såkalte visualiseringssektoren. Organisasjonen het tidligere Grafiske Bedri ...

Fyrstinnen av Asturias pris for kommunikasjon og humaniora

Fyrstinnen av Asturias pris for kommunikasjon og humaniora er en pris, som siden 1981 årlig tildeles for innsats innen kommunikasjon og humaniora. Den er en del av en Fyrstinnen av Asturias-prisene. De deles ut årlig i Oviedo. Prisen ble etablert ...

Ikke-verbal kommunikasjon

Ikke-Verbal, nonverbal er kommunikasjon uten ord. Denne formen fokuserer på gester. Forskere hevder at denne kommunikasjonen kan formidle mer mening enn verbal kommunikasjon. Noen forskere oppgir at de fleste stoler på en ikke-verbal kommunikasjo ...

Parallell kommunikasjon

Parallell kommunikasjon er innen telekommunikasjon og informasjonsteknologi en metode for å overføre mange binære siffer samtidig. Den står i motsetning til seriell kommunikasjon, hvor det overføres et enkelt bit av gangen. Forskjellene på en par ...

Optisk kommunikasjon

Optisk kommunikasjon er en form for telekommunikasjon som bruker visuelle signaler eller lys som transmisjonsmediun. De enkleste formene for optisk eller visuell kommunikasjon er metoder for å sende meldinger over avstand ved hjelp av signaler so ...

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Innenfor alternativ og supplerende kommunikasjon finnes det mange retninger og ideer. Alt fra det enkle der man peker på objekter, bilder eller symboler å kommunisere, til avanserte kommunikasjonshjelpemidler som kan snakke for en. ASK er alle fo ...

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for medier og kommunikasjon er et institutt under Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble opprettet i 1987 da Institutt for presseforsking ble forent med humanistisk medieforsking. IMK har som mål å drive for ...