ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62

Mødrehygienekontor

Mødrehygienekontor var betegnelsen på statlige opplysningskontorer som ga kvinner råd om kvinnehelse og barnestell. Norges første mødrehygienekontor ble opprettet i Kristiania i 1924. Etableringen av mødrehygienekontorer var omstridt fordi et utt ...

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, tidligere Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2006 og er administrativt underlagt Oslo universitetssykehus. Fra 1.1 2020 har tjenesten endret na ...

Premenstruelt syndrom

Premenstruelt syndrom er en samling av fysiske, psykologiske og emosjonelle symptomer knyttet til kvinnens menstruasjonssyklus. De fleste kvinner i fertil alder oppgir å ha opplevd fysiske symptomer i forbindelse med menstruasjonssyklusen, som fo ...

Ballbinge

Ballbinge er et avgrenset område for ballspill, oftest laget for fotball. Den er inngjerdet slik at ballen lettere kan holdes i spill. Ballbinger er ofte satt opp i forbindelse med skoler. Det er mulig å søke om tippemidler for å sette opp ballbi ...

Barneidrettsskole

Barneidrettsskole er et aktivitetstilbud for de yngste i et idrettslag, der målet er å skape motivasjon for fysisk aktivitet gjennom utprøving av et bredt spekter idretter, lek og treningsaktviteter. Andre begreper som nyttes er allidrett, idrett ...

Biptest

Biptest – også kalt bleep test, beep test, multi-stage fitness test, pacer test, Leger-test eller 20-m shuttle run test – ble laget av Luc Leger ved Université de Montréal og publisert i 1983 som "A Maximal Multistage 20m Shuttle Run Test to pred ...

Cooper-test

Cooper-testen er en test av individuell fysikk. Den ble etablert av Kenneth H. Cooper for det amerikanske forsvaret i 1968. I sin originale form gikk testen ut på å løpe så langt det var mulig i løpet av 12 minutter, slik at man kunne måle kondis ...

CrossFit

CrossFit er et varemerke, basert på treningsprogrammer laget av Greg Glassman i 1980-årene. CrossFit er en treningsform som er bygget på elementer fra høyintensiv trening, vektløfting, spensttrening, styrkeløft, turn, kettlebelltrening, calisthen ...

Dynamisk muskelarbeid

Dynamisk muskelarbeid er når en skjelettmuskel, eller muskelgruppe trekker seg sammen, eller blir strukket, og skaper kroppslig bevegelse. Arbeidsformen nyttes i all kroppslig bevegelse. Det er vanlig å skille mellom dynamisk konsentrisk muskelar ...

Kroppsøving (tidsskrift)

Kroppsøving er et tidsskrift om idrett, fysisk aktivitet og faget kroppsøving, som utgis av Landslaget Fysisk Fostring i Skolen. Bladet er inkludert i medlemskontingenten. Det distribueres også til skoler tilknyttet LFF. Kroppsøving utkommer seks ...

Kullvandring

Kullvandring vil si gå barbent over glødende kull eller varme steiner. Kullvandring i ulike former har blitt praktisert av mange folkeslag og kulturer i ulike deler av verden, de tidligste referansene er til jernalderen i India, om lag 1200 f.Kr. ...

Norges Gang- og Mosjonsforbund

Norges Gang- og Mosjonsforbund var et særforbund som ble stiftet som Norges Gangforbund i 1936. Forbundet endret senere navn til Norges Gang- og Turmarsjforbund fra 2003. Etter en periode med svak økonomi ble det besluttet å slå forbundet sammen ...

Pulsklokke

En pulsklokke er et redskap til å teste en utøvers hjertefrekvens under trening. Apparatet består av spesielt, digitalt armbåndsur – og et "pulsbelte" en plastrem som festes rundt brystet. I pulsbeltet ligger to elektroder som plukker opp idretts ...

Qi gong

Qi gong eller qigong er puste- og bevegelsesteknikker som først ble utviklet i Kina. Teknikkene har vært utøvet i flere tusen år. Qi er det kinesiske ordet for livskraft eller livsenergi. Gong kan oversettes med å praktisere eller arbeide med. Pu ...

Reaksjonsevne

Reaksjonsevne er evnen til å oppfatte og tolke signaler på en riktig og hurtig måte. Mentalt sett kan reaksjon bety hvor raskt en reagerer for eksempel på startskuddet i et kappløp. I dagligtale nyttes begrepet overlappende med bevegelseshurtighe ...

Relativ styrke

Relativ styrke innen sport viser til en utøvers maksimale muskelstyrke målt i en bestemt øvelse dividert med utøverens kroppsvekt. Ved å måle utøveres styrke etter kroppsvekt vil man ha et bede sammenligningsgrunnlag mellom utøvere av ulik kropps ...

Ribbevegg

En ribbevegg er en stige med mange horisontale "pinner", som er festet et lite stykke ut fra veggen. Ribbevegger er vanlige i gymsaler og treningsstudioer, og brukes gjerne til trening og klatring.

Rockering

Rockering, også skrevet rokkering, er et leketøy i form av en enkel, vid ring som blir satt i rotasjon omkring hoftene, midjen, armen eller halsen når en beveger kroppen i en spesiell rytme. Det gjelder å holde ringen snurrende så lenge en klarer ...

Romaskin (treningsapparat)

En romaskin er et treningsapparat. Trening på romaskin er en av de mest allsidige og effektive treningsformene man kan drive med. Man belaster alle de store muskelgruppene, og hjertet og pusteapparatet får også bra trening. Romaskiner leveres nor ...

Round the Bays

Round the Bays anses for å være verdens største mosjonsløp med hensyn til antall deltagere. Løpet er blitt avholdt hvert år siden 1972 i Auckland, New Zealand, og har vokst fra 1 200 deltagere i det første løpet til et samlet deltagerantall på ca ...

Royal Army Physical Training Corps

Royal Army Physical Training Corps er en våpenart i British Army med ansvar for fysisk fostring. Alle medlemmene er instruktører og kommer fra andre våpenarter, der de først må kvalifisere seg som regimentsinstruktører med et niukers kurs, før de ...

Røris

Røris er et program utviklet av Friskis&Svettis for bevegelsestrening til musikk i skole og barnehage. Det brukes daglig av over 350 000 elever og 15 000 lærere i Sverige. Programmet er også tatt i bruk i Norge. Ideen med programmet er at det ...

Skritteller

Skritteller eller pedometer er et lite, mekanisk eller elektronisk måleinstrument som teller antall skritt brukeren går. En skritteller kan måle aktivitetsnivået både under trening og i hverdagen og blir ofte brukt for å motivere til økt fysisk a ...

Spenst

Spenst er et begrep som beskriver den fysiologiske egenskapen som kreves for å hoppe høyt eller langt. Kroppens eksplosive styrke, som også kan forklares som musklenes evne til å trekke seg sammen hurtig og med høy kraftutvikling, er avgjørende f ...

Statisk muskelarbeid

Statisk muskelarbeid er når en skjelettmuskel trekker seg sammen uten å endre lengde, og skape kroppslig bevegelse. Arbeidsformen nyttes for å stabilisere et ledd eller en kroppsdel, men også for å holde et ledd i en bestemt posisjon. Betegnelsen ...

Stavgang

Det er fremhevet flere spesielle fordeler med mosjonsformen. Men dette er for det meste udokumenterte påstander framsatt av produsenter, selgere og kursholdere, blant annet: Høyere puls enn vanlig gange, som visstnok bedrer kondisjonen og øker fe ...

Stisykling

Stisykling eller teknisk sykling er en disiplin innen terrengsykling. Aktiviten har opplevd sterk vekst på 2000-tallet, med fremveksten av stadig mer spesialiserte terrengsykler med robuste deler som egner seg godt til sykling i grovere terreng h ...

Stolpejakt

Stolpejakt er en mosjonsaktivitet som kombinerer turgåing, kultur- og opplevelser i naturen. Hovedsaklig er aktiviteten lokalisert til nærmiljøene, men har også spredt seg ut i mer tradisjonelt skogsterreng og i fjellet. Den organiseres av Foreni ...

Stølhet

Stølhet eller gangsperre, også kalt forsinket muskelømhet, er smerte i musklene, som ofte opptrer 24-72 timer etter hardt fysisk arbeid, trening eller aktiviteter man normalt ikke pleier å utføre. Smertene forsvinner som regel etter 2-3 døgn, og ...

Teknikk (sport)

Teknikk innen sport refererer til de handlingene en idrettsutøver foretar, og hvordan utøveren løser en gitt bevegelse eller en sammensetning av bevegelser. I spesielt lagidretter står handling tett sammen med taktikk, eller valg av riktig handli ...

Tredemølle

En tredemølle er et treningsapparat som det er mulig å gå, løpe eller jogge på. Det består av et belte som går rundt mens personen som trener beveger seg på det i samme hastighet som beltet, og dermed står stille i forhold til omgivelsene. Hastig ...

Turorientering

Turorientering er en mosjonsaktivitet som kombinerer orientering og naturopplevelser. Orienteringspostene til turorientering henger gjerne ute i skogen i flere måneder, og aktiviteten skjer således ikke på tid. Hovedpoenget er å være innom flest ...

Utholdenhet

Utholdenhet kan defineres som en organismes evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lengre tid. En forutsetning for å ha god utholdenhet, er at organismen evner å skaffe nok energi og har nok styrke til det arbeidet som skal utføres. M ...

Department of Health and Social Care

Department of Health and Social Care er et departement i den britiske regjeringen med ansvar for helse- og omsorgspolitikk og det offentlige helsevesenet, National Health Service, i England samt enkelte tilsvarende saker som ikke er delegert til ...

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse er et norsk direktorat som ble opprettet 1. januar 2016. Direktoratet ble opprettet med utgangspunkt i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet. Direktoratet har ansvar for styring, utvikling og gjennomføring av nasjonale IK ...

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten er et svensk statlig forvaltningsorgan som har nasjonalt ansvar for folkehelse og smittevern. Organet arbeider tett med Det europeiske smittevernbyrået og Verdens helseorganisasjon. Folkhälsomyndigheten ble opprettet 1. janua ...

Food and Drug Administration

Food and Drug Administration er en etat innen det føderale amerikanske Helse- og sosialdepartementet, og er ansvarlig for regulering og overvåkning av mat, legemidler, kosttilskudd, kosmetikk, medisinsk utstyr og blodprodukter i Amerikas forente ...

Helse- og omsorgsdepartementet (USA)

Helse- og sosialdepartementet er et departement i den amerikanske regjeringen med ansvar for landets føderale helse- og sosialpolitikk, herunder programmene Medicaid og Medicare og forskningsinstituttene under National Institutes of Health. HHS b ...

Helsedepartementet (Island)

Helsedepartementet er et departement i den islandske regjeringen. Siden 1. oktober 2009 har helseministeren vært Álfheiður Ingadóttir VG.

Helseetaten i Oslo

Helseetaten i Oslo er en etat i Oslo kommune under Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Helseetaten ble opprettet i 2012 gjennom en sammenslåing av Legevakten og Tannhelsetjenesten Oslo KF samt deler av Helse- og velferdsetaten og deler ...

Indian Health Service

Indian Health Service er en etat i USAs helsedepartement med ansvar for å levere helsetjenester til indianere. IHS tilbyr medisinsk behandling i 36 delstater til ca. 2.2 millioner av 3.7 millioner indianere og Alaska-urfolk. Per april 2017 besto ...

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket er et svensk statlig forvaltningsorgan under Socialdepartementet, som har ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med legemidler, naturlegemidler, kosmetikk og medisintekniske produkter. LV er også tilatelses- og tilsynsmyndighet f ...

Medisinalvaredepotet

Medisinalvaredepotet ble opprettet ved Regjeringskommisjonens brev datert 29. april 1808. Opprettelsen forberedte et eget medisinalvaredepot i Norge. Selve depotet ble grunnlagt ved Regjeringskommisjonens plakat av 1. mars 1809, og et styre, komm ...

Monitor (etat)

Monitor var et britisk forvaltningsorgan under Helsedepartementet, opprettet i 2004 med ansvar for å føre tilsyn med helseforetak, fastsette prisnivåer i det offentlige helsevesenet, sikre fritt sykehusvalg og forebygge konkurransehemmende virkso ...

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et norsk forvaltningsorgan som ble opprettet 1. januar 2016, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Klageorganet er en sammenslåing av sekretariatene for følgende nemnder: Preimplantasjonsdiagnostikkn ...

National Institute for Health and Care Excellence

National Institute for Health and Care Excellence er en spesiell helsemyndighet under National Health Service i England og Wales. Instituttet ble opprettet i 1999, og den 1. april 2005 ble slått sammen med Health Development Agency. NICE publiser ...

NHS England

NHS England er et britisk forvaltningsorgan under Helsedepartementet, opprettet i 2013 med ansvar for budsjettering, planlegging og levering av innkjøpssiden i den engelske delen av det statlige helsevesenet, National Health Service. Dette inklud ...

Patientombuddet

For det Norske pasientombud Patientombuddet var et dansk forvaltningsorgan under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det ble opprettet 1. januar 2011 i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang innenfor helsevesenet. Det opphørte 8. okt ...

Public Health England

Public Health England er en etat underlagt Department of Health and Social Care med ansvar for folkehelsen i England. Etaten ble etablert 1. april 2013 og har 5 500 ansatte og et årlig budsjett på 300 millioner pund. Hovedkontoret ligger i London.

Sosial- og helsedepartementet

Sosial- og helsedepartementet var et departement som ble delt i to i januar 2002. De sosialpolitiske funksjonene ble lagt til Sosialdepartementet og de helsepolitiske til Helsedepartementet. Etter noen omrokeringer av oppgaver oppsto i januar 200 ...