ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 65

Riksförbundet för sexuell upplysning

Riksförbundet för sexuell upplysning er en svensk, dels kommersiell, dels ideell organisasjon som produserer sexhjelpemidler og preventiver, og arbeider med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter samt informasjon og opplysninger omkring sek ...

Sadomasochisme

Sadomasochisme er en seksuell legning som i hovedsak dreier seg om å dominere andre eller selv å bli dominert, og/eller å gi eller bli påført smerte. Det seksuelle ligger som basis, men alle aktivitetene innenfor SM trenger ikke nødvendigvis å gi ...

Samleie

For seksuell omgang hos dyr, se parring. Samleie er det å ha kjønnslig omgang. Ordet samleie betyr bokstavelig talt å dele leiet, altså senga eller der en ligger, med noen, men det har fått den underforståtte meningen seksuell aktivitet. Tidliger ...

Sanselighet

Sanselighet betegnes ofte som at man hengir seg til behagelige sanseopplevelser gjennom sinnet. Ordet betegner også en form for erotikk, da ofte i formen sensualitet. I den tradisjonelle, europeiske tenkning har man sett et avgjørende skille mell ...

Sedelighet

Sedelighet er et begrep som betegner en moralsk, anstendig, ærbar livsførsel og tenkemåte. Betegnelsen har sammenheng med sed som i denne sammenhengen refererer til en nedarvet og tradisjonell norm i et samfunn, et miljø eller en gruppe. Hva som ...

Seksualmoral

Seksualmoral er det settet av moralske normer som gjelder for den seksuelle atferd mellom mennesker. Seksualmoralen henger nøye sammen med øvrige normer og regler som gjelder i samfunnet, både religiøse, juridiske og etiske. Når synet på seksuali ...

Seksuell dysfunksjon

Seksuell dysfunksjon refererer til vanskeligheter som oppleves av en person eller et par i alle stadier av en normal seksuell aktivitet, inkludert lyst, opphisselse eller orgasme.

Seksuell fetisjisme

Denne artikkelen omhandler begrepet fetisjisme som det brukes innen sexologi. For andre betydninger av ordet se Fetisj andre betydninger. Seksuell fetisjisme er seksualitet der konkrete gjenstander, handlinger eller ideer blir tillagt seksuell ti ...

Seksuell lavalder

Seksuell lavalder er en aldersgrense som et lands lov har satt for når man kan ha seksuell omgang. I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Lavalderen for å opptre i pornografi derimot er 18 år i Norge og de fleste andre land.

Seksuell opphisselse

Vitenskapelig data viser at mannlig omskjæring fører til nevrologiske forandringer i den menneskelige hjerne, noe som hevdes å føre til lavere evne til seksuell opphisselse. En annen studie antydet at opphisselsen til en manns kvinnelige partner ...

Seksuell stimulering

Seksuell stimulering er en hvilken som helst stimulering som fører til, forbedrer og opprettholder seksuelle opphisselse, og kan føre til orgasme. Selv om seksuell opphisselse kan oppstå uten fysisk stimulering, krever det å oppnå orgasme vanligv ...

Sexologi

For tidsskriftet med dette navnet, se Sexologi Sexologi er det systematiske studiet av menneskets seksualitet. Faget omfatter alle forhold omkring seksualitet, både det biologiske, psykiske og kulturelle. Feltet omfatter også sexrelaterte krimine ...

Situasjonsbetinget seksuell atferd

Situasjonsbetinget seksuell atferd er seksuell atferd som er forskjellig fra det som personen vanligvis viser på grunn av et sosialt miljø som tillater, oppmuntrer til eller påtvinger de handlingene. For eksempel vil personer på reise utenlands v ...

Sodomi

Sodomi er et begrep som i vår kulturkrets har sin opprinnelse i kirkelatin og som viser til byen Sodoma og det som kalles Sodomas synd. Begrepet brukes blant annet i religiøs, litterær og juridisk kontekst, og har forskjellige definisjoner avheng ...

Soggy biscuit

Soggy biscuit er en sexlek som involverer mannlig onani. Leken går ut på at man samles i en mindre gruppe, stiller seg i en sirkel og plasserer en kjeks i midten. Siden begynner man å onanere og deltagerne ejakulerer en etter en på kjeksen. Den s ...

Spartansk pederasti

Spartansk pederasti omfatter tradisjonell intimitet og pedagogisk vennskap mellom en mann og en gutt, i likhet med andre doriske stammer, en praksis som enten skal ha blitt introdusert på en tid omkring den doriske invasjonen, omtrent 1200 f.Kr., ...

Sperma

Sperma eller sæd er en væske som inneholder spermier og som skilles ut av mange dyrearter under befruktning. Sæd produseres bare av hannkjønn, eller hos begge parter hos arter med tvekjønnet forplantning. Spermaen er en substans bestående av en s ...

Sugemerke

Et sugemerke er et blåmerke som oppstår ved suging eller kraftig kyssing av tynn hud, gjerne på armen eller halsen. Det forsvinner vanligvis etter få dager, men kan i verste fall vare fra opptil 5-12 dager. Merket dannes som følge av at det høye ...

SUSS

SUSS er en stiftelse som arbeider for å sikre ungdom hjelp til å oppnå bedre helse med spesielt fokus på å forebygge abort, overføring av seksuelt overførbare sykdommer og uønskede graviditeter. Stiftelsen ble dannet i 1987 i regi av Statens hels ...

Swinging

Swinging kan defineres som "ikke-monogam seksuell aktivitet, som også kan oppleves som par". Fenomenet swinging kan sees på som et ledd i den seksuelle frigjøringen fra 1960-årene og fremover, som har oppstått som følge av bedre prevensjonsmetode ...

Sølibat

Sølibat kan vise til å være ugift eller til seksuell avholdenhet. Et løfte om sølibat er et tilsagn om ikke å inngå ekteskap. Noen foretrekker denne bruken av sølibat. Sølibat brukes spesielt om romersk-katolske presters og ordensfolks forpliktel ...

Terminologi innen polyamori

Terminologi innen polyamori ser på utviklingen og betydningen av ordet polyamori i seg selv, samt alternative definisjoner og begreper som er nært relatert til det.

Tidsskrift for seksuell oplysning

Populært Tidsskrift for seksuell opplysning var et norsk tidsskrift utgitt mellom 1932 og 1935. Redaktører var legene Karl Evang, Otto Galtung Hansen og Carl Viggo Lange. Evang tok initiativ til å starte tidsskriftet etter mange spørsmål om seksu ...

Tilfeldig sex

Tilfeldig sex, også kalt "one-night stand" eller "en-natts forhold", er seksuell samkvem, for eksempel samleie, mellom to mennesker som ikke er basert på kjærlighet og der det som oftest ikke foreligger noen intensjoner om å starte et varig forho ...

Toothing

Toothing var opprinnelig en mediebløff om bruk av blåtann på mobiltelefoner eller PDAer til å elektronisk signalisere overfor andre at man er tilgjengelig for seksuelt samkvem, ofte offentlig og med ukjente mennesker. Konseptet toothing ble iscen ...

Toppløshet

En som er toppløs er en som ikke er tildekket på overkroppen. I kulturer hvor det er forskjellige regler for kvinner og menn brukes gjerne forskjellig betegnelse på mannlig og kvinnelig toppløshet. I dagens vestlige kultur brukes gjerne "toppløs" ...

Transvestisme

Transvestisme er å kle seg som det motsatte kjønn. En person med dette behovet kalles transvestitt. I Norge brukes begrepet transperson om både transvestitter og transseksuelle.

Tribadisme

Tribadisme er en form for seksuelt samkvem der to kvinner gnir kjønnsorganene mot hverandre for å oppnå gjensidig stimulering. Bandet Scissor Sisters har navnet sitt fra en engelsk kollokvialisme for tribadisme.

Tungekyss

Et tungekyss er et kyss der tungene til de som kysser, rører ved hverandre. I tillegg til at tungene røres, kan tungekyss også omfatte at man suger eller småbiter på hverandres lepper.

Ubeskyttet sex

Ubeskyttet sex er et uttrykk som oppstod på 1980-tallet i kjølvannet av hivepidemien. Med ubeskyttet siktes det til sex uten bruk av kondom, der mannens sæd kommer i berøring med slimhinnene i vagina, anus eller munnhule med mulighet for overføri ...

Utukt

Utukt er en betegnelse som i første rekke er brukt og dels brukes i bibelsk, religiøs og juridisk sammenheng om seksuelle handlinger. Handlingene det refereres til kan stride mot gjeldende moral eller norm for sedelighet eller anstendighet. I rel ...

Venus (gudinne)

Venus var i romersk mytologi gudinnen for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet, og hun spilte en nøkkelrolle i mange romerske religiøse festivaler og myter. Venus var opprinnelig en vårgudinne, men senere kjærlighetsgudinnen, hun var kvinneskjønn ...

Venusberg

Venusberg er den norske betegnelsen for det fremspringende, hårbekledte partiet mellom den nedre maveregionen og kjønnsorganene, ovenfor den såkalte skambuen hos kvinner. Det oppstår på grunn av skambenets posisjon og fettlaget utenpå. Den latins ...

Why Is Sex Fun?

Why Is Sex Fun?: The Evolution of Human Sexuality er en bok fra 1997 av Jared Diamond som handler om utviklingen av menneskets seksualitet. Boken tar for seg bestemte områder ved menneskets seksualitet som hvorfor mennesket er det eneste pattedyr ...

Zoofili

Zoofili, fra det greske ζῷον og φιλία, er en parafili, definert som menneskelig seksuell tiltrekning til et dyr. Slike indiver er kalt zoofile. De nyere betegnelsene zooseksuell og zooseksualitet beskriver hele spekteret av menneskelig eller dyri ...

Aktiv støydemping

Aktiv støydemping eller aktiv støyreduksjon er en moderne metode for å dempe støy. En mikrofon registrerer støyen, gjerne litt nærmere kilden enn øret, og signalet forsterkes og sendes ut av en høyttaler i motfase slik at støyen og lyden fra høyt ...

Flystøy

Flystøy er støy fra fly. Betegnelsen brukes mest om utvendig støy fra flyene. En jetmotor er blant de mest støyende menneskeskapte gjenstander som finnes, og flystøyen kan bli så voldsom at selv noen sekunders opphold i nærheten av et fly, særlig ...

Helligdagsfredloven

Helligdagsfredloven er en norsk lov som fastsetter helligdagsfred for å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet. Loven ble vedtatt 24. februar 1995 og trådte i kraft umiddelbar ...

Lydbilde

Lydbilde er det samlede sanseinntrykk av lydene fra én eller flere lydkilder. Det påvirkes av lydstyrke og variasjoner i den, dominerende frekvenser, klangfarge i de dominerende lydene, etterklang, hvor lyden kommer fra, avstand til lydkilden osv ...

Norsk forening mot støy

Norsk forening mot støy er en norsk organisasjon som arbeider mot støy og uønsket lyd. Organisasjonen ble opprettet i 1963 etter initiativ fra bl.a. Jan Brøgger og Bjørn Dirdal, og organisasjoner som LO, Norges Industri og Norges Husmorforbund. O ...

Støykart

Støykart eller støysonekart er kart som viser støynivåene i de områdene som dekkes av kartet. Støykart kan utarbeides for én type støy, f.eks. veitrafikkstøy eller flystøy - eller for den samlede støybelastning i området. I Norge har Statens vegv ...

Achalasi

I medisin-termer beskrives achalasi slik: Dette betyr at spiserørets øsofagus lukkemuskel sfinkter og svelgemuskler ikke fungerer som de skal. Ved normal funksjon skal den svelgingen vi kjenner i halsen åpne den nedre lukkemuskelen, og igangsette ...

Agranulocytose

Agranulocytose er en alvorlig reduksjon av granulocytter, en type hvite blodlegemer/immunceller som spiller en viktig rolle i forsvaret mot bakterieinfeksjoner. Sykdommen skyldes som oftest at beinmargen blir skadet som følge av medisinbruk eller ...

Amnesi

Amnesi er minnetap, eller tap av evne til å danne nye minneinntrykk. Amnesi kan være av kortvarig, forbigående karakter eller av mer varig art.

Amyloidose

Amyloidose eller amyloidosis er en sykdom der en spesiell type proteiner samler seg opp i organene i kroppen. De skadelige stoffene som fører til at proteinene samler seg opp blir kalt for amyloid. De vanligste årsakene til amyloidosis er revmati ...

Aquagenic Urticaria

Aquagenic Urticaria er en ekstremt sjelden hudlidelse. Når huden blir våt, blir det såre røde flekker over hele kroppen som klør veldig og det tar omkring to timer å lindre kløen. Eksperter er enige om at Aquagenic Urticaria har noe med histaminn ...

Atypisk hemolytisk-uremisk syndrom

Atypisk hemolytisk-uremisk syndrom er en sjelden, alvorlig, systemisk og livstruende sykdom med dårlig prognose. Atypisk HUS rammer både barn og voksne og er assosiert med trombotisk mikroangiopati. TMA er dannelse av blodpropper i små blodårer i ...

Barnesykdom

Barnesykdommer er en type infeksjoner man får når man er barn. De er en del av den større gruppen infeksjoner som samlet kalles barneinfeksjoner. Barnesykdommer rammer oss nesten alltid når man er barn. Fordi sykdommene medfører livslang immunite ...

Bitestikkelbetennelse

Bitestikkelbetennelse er en betennelse i bitestikkelen hvor sperm modnes og lagres. Som regel skyldes betennelsen en infeksjon i urinrøret som sprer seg langs sædlederene og ned til bitestikkelen, og i dag er klamydia den vanligste årsaken til bi ...

Chagas sykdom

Chagas sykdom er en parasittsykdom som forårsakes av flagellaten Trypanosoma cruzi og har rammet mellom 16 og 18 millioner mennesker i Latin-Amerika og USA. Vertsdyret er diverse mindre pattedyr som lever i skogen, hunder og katter og spesielt i ...