ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66

Diseases Database

The Diseases Database er en gratis internettside som tilbyr informasjon om forhold vedrørende sykdommer og medisinske tilstander, symptomer og medisinering. Hjemmesiden har integrert Unified Medical Language System i sin språkdrakt.

Dravets syndrom

Dravets syndrome, også kalt Severe myoclonic epilepsy of infancy er et uvanlig syndrom som yttrer seg gjennom kraftige epileptiske anfall og senere i hendelser som autisme-lignende syndrom i form av enkelte typer utviklingshemming og/eller andre ...

Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur, palmar fibromatose eller "krokfinger", er en arvelig sykdom i bindevevet som fører til fortykninger, knuter og sammentrekninger av senedrag i håndflatene og etter hvert gjør det umulig å strekke ut hendene og fingrene. Denn ...

Dykkeskader

Karbonmonoksidforgiftning skyldes dårlig kompressorvedlikehold eller innpumping av uren luft i kompressoren. Karbondioksidforgiftning skyldes ufullstendig eliminering av karbondioksid produsert av dykkerens egen metabolisme.

Enteritis

Enteritis betegner innen medisin inflammasjon av tynntarmen. Det er oftest forårsaket av inntak av stoffer forurenset med sykdomsfremkallende mikroorganismer. Symptomer inkluderer magesmerter, kramper, diaré, dehydrering og feber. Se også betenne ...

Epidemi

Epidemi er et utbrudd av en smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. En epidemi som sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi. Det systematiske studiet av epidemier betegnes epidemiologi. I Danmark blir det regnet som ...

Feberkramper

Feberkramper oppstår som oftest hos små barn og spedbarn når temperaturen stiger raskt. Barnet slutter ofte å puste samtidig som kroppen er stiv. Anfall kan minne om epileptiske anfall. De varer ofte i noen minutter og kan oppleves svært dramatis ...

Fistel

"Fistel" kan også referere til falsett. Fistel eller fistula er en unormal forbindelse mellom to hulorgan, for eksempel blodårer, tarm eller andre organer. Graviditetsrelatert skade som kan oppstå i forbindelse med kompliserte fødsler uten tilgan ...

Fosfornekrose i kjeven

Fosfornekrose i kjeven er en dødelig yrkessykdom blant personer som arbeider med gul fosfor uten tilstrekkelig beskyttelse. Den forekom hyppigst blant ansatte i fyrstikk-industrien på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Moderne yrkes-hygiene ha ...

Færøysk syke

Færøysk syke er en dødelig recessivt nedarvet sykdom, som bare eksisterer på Færøyene. Den har ingen andre navn. Forskere mener at omkring hver tjuefemte færøying i dag er bærer av sykdommen, hvilket er en vesentlig øker risikoen for at sykdommen ...

Føtalt alkoholsyndrom

Føtalt alkoholsyndrom, forkortet FAS, er et medfødt syndrom eller en tilstand hos en person som skyldes at moren har drukket alkohol under svangerskapet. FAS er betegnelsen på de alvorligste tilstandene der fosteret har fått endret utseende, er v ...

Gastroenteritis

Gastroenteritis er en betennelsestilstand i mage og tarm -kanalen som fører til en kombinasjon av diaré, oppkast, bukhulesmerter og kramper. Globalt er de fleste gastroenteritter blant barn forårsaket av rotavirus. I voksne dreier det særlig om n ...

Hematom

Hematom er en blodansamling i organer eller i vev på grunn av blødning. Små slag, risp eller kutt kan forårsake blødninger i huden. Vanligvis er de ufarlige, huden har stor evne til å lege seg selv. Ved øket alder mister huden sin normale elastis ...

Hepatitt

Hepatitt er det latinske navnet for betennelse i leveren. Hepatitt er karakterisert av at inflammatoriske celler er til stede i vevet til organet. Hepatitt kan oppstå uten symptomer, men kan føre til gulsott en gul misfarging av huden, slimhinner ...

Hjerneaneurisme

Et hjerneaneurisme, også kalt intrakranielt aneurisme, er en cerebrovaskulær tilstand med en patologisk utposning på en arterie som forsyner hjernen med blod. Hjerneaneurismer er vanlig, med en prevalens på ca. 1-2% i befolkningen. Aneurismet gir ...

Impingementsyndrom

Impingementsyndrom, eller kun impingement, også kalt "subakromialt smertesyndrom", supraspinatus-syndrom eller svømmerskulder, er et klinisk syndrom i skulderen. Impingement betyr inneklemming og forårsakes av at sener i rotatorkuffmusklene komme ...

Influensa A(H1N1)-pandemien 2009

Influensa A-pandemien 2009 var en pandemi utløst av A-viruset og varte fra tidlig 2009 til sent 2010. Dette var den andre pandemien som involverte H1N1-influensaviruset. Det første utbruddet var spanskesyken 1918–1920. Utbruddet i 2009 ble først ...

Irritabel tarm

Irritabel tarm er et samlebegrep for udefinerte plager og lidelser i fordøyelseskanalen, som vanskelig lar seg diagnostisere nøyaktig. Det er altså ikke en definert sykdom, men et syndrom. Det er ganske nylig oppdaget at en variant av IBS kan ha ...

Jerusalemsyndromet

Jerusalemsyndromet inneholder gruppe mentale fenomener som involverer nærvær av religiøst besatte ideer, vrangforestillinger eller andre psykotisk-lignende opplevelser utløst av besøk i Jerusalem. Fenomenet er ikke begrenset til bestemte religion ...

Karnitintransportørdefekt

Karnitintransportørdefekt er en recessiv, nedarvet sykdom som i verste fall kan være dødelig hvis den ikke behandles med karnitin. Sykdommen forkommer i hele verden, men er vanligst på Færøyene.

Kinesiotape

Kinesiotape blir også omtalt som kinesiologitape og er en elastisk bomullstape med akryllim, som brukes til behandling av smerteplager i muskel-skjelettsystemet. Kinesiotape har ikke vist bedre effekt enn narretape eller placebo.

Klumpfot

Klumpfot er en medfødt tilstand hvor foten er bøyd nedover og vridd innover. I feilstillingen inngår spissfot i form av strak ankel, innoverdreining av hælen og vinkeldannelse mellom forfot og hæl slik at fotryggen vender fremover. Tilstanden mer ...

Kolikk

Kolikk er en betegnelse innen medisin på spasme/sammentrekninger i ethvert hult eller rørformet organ, med samtidig smerte. Populært brukes betegnelsen kolikk synonymt med spedbarnskolikk, men dette er en snever forståelse av begrepet.

Komorbiditet

Komorbiditet eller samsykelighet er nærværet av to eller flere samtidige uavhengige sykdommer. Pasienter med flere samtidige sykdommer behandles ofte med flere ulike medikamenter, såkalt polyfarmasi, noe som kan gi kliniske problemer. Komorbide v ...

Kreft

Kreft er en fellesbetegnelse på sykdommer som skyldes ukontrollert cellevekst eller deling. I enkelte tilfeller vil en celle dele seg og/eller vokse unormalt, noe som til slutt fører til at det dannes en svulst eller tumor, en celleklump. Godarte ...

Kronisk infeksiøs rhinitt

Kronisk infeksiøs rhinitt har mye de samme symptomer som en akutt infeksiøs rhinitt, men er langvarig, og har ikke nødvendigvis en infeksiøs årsak. Blant årsakene er tilbakevendende akutte rhinitter, medfødte misdannelser, adenoide vegetasjoner o ...

Kronisk smerte

Kronisk smerte anerkjennes som smerte som varer utover normal tid for helbred. Vanligvis regnes smerten som kronisk når den varer eller gjenoppstår i mer enn 3–6 måneder. Kronisk smerte er en svært vanlig lidelse, med en estimert prevalens på omk ...

Kronisk venøst leggsår

Kronisk venøst leggsår er en sykdom der man med objektiv metodikk kan påvise venøs dysfunksjon, hvor ingen andre årsaker foreligger. Vanlige årsaker er venøs insuffiens, immobiltet, lav aktivitet eller røyking.

Leggsår

Leggsår er sår på leggen som skyldes dårlig blodsirkulasjon i venene i leggene på grunn av åreknuter, ødelagte veneklaffer eller tidligere gjennomgått årebetennelse, f.eks. under graviditet. Det er først og fremst mennesker over 60-70 år, både kv ...

Leppe-kjeve-ganespalte

Leppe-kjeve-ganespalte er en fellesbetegnelse på ulike medfødte misdannelser. Det finnes mange ulike kombinasjoner av spalte. Det kan være høyre-, venstre- eller dobbeltsidig, det kan være spalte i leppa, kjeven eller ganen, eller alt på en gang. ...

Lipødem

Lipødem eller smertefullt fettsyndrom er en kronisk sykdom i fettvev og lymfekanaler som gir unormal ansamling av fett under huden på legger og lår, som ikke står i forhold til fettfordeling ellers på kroppen. Det typiske bildet er en betydelig f ...

Luftsmitte

Luftsmitte er en betegnelse for spredning av sykdommer ved inhalasjon av dråpesmitte fra personer som hoster eller nyser. Man kan også bli luftsmittet ved å inhalere luft som av andre årsaker inneholder den aktuelle sykdommen.

Lymfødem

Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelser i kroppen. Lymfødem deles i to hovedgrupper, de primære medfødte og sekundære. Sekundære lymfødem oppstår når lymfesystemet blir påført en skade ved en operasjon eller lignende. Som regel oppstår den ...

Mal de debarquement

Mal de debarquement-syndromet er en sjelden tilstand hvor symptomene inkluderer konstant opplevelse av ubalanse. Reisende opplever ofte dette kortvarig etter en sjøreise eller lengre flyreise, men hos de som lider av MdDS, kan symptomene vedvare ...

Mangelsykdom

En mangelsykdom er en sykdom som oppstår når kroppen ikke tar opp den nødvendige mengden av et næringsstoff. Mangler kan føre til en rekke helseproblemer, blant annet fordøyelsesproblemer, hudproblemer, forkrøplet beinvekst og demenslignende symp ...

Mastocytose

Mastocytose er en sykdom som kjennetegnes av at pasienten har for mange mastceller i kroppen. Mastocytose er en sjelden sykdom som man ikke kjenner helt årsaken til og ikke har noen fullgod behandling mot. Sykdommen kjennetegnes ved en vekst og o ...

Medfødt ufølsomhet for smerte

Medfødt ufølsomhet for smerte er en sjelden sykdom som resulterer i at en person ikke føler, og har aldri følt, fysisk smerte. Det må ikke forveksles med lammelse. De fleste pasienter med denne sykdommen kan likevel til en viss grad føle ting og ...

Melkeallergi

Melkeallergi er kroppens immunologisk reaksjon på proteiner som fins i melk fra dyr. Dette kan resultere i plager som oppkast, diare og utsletter rundt munnen. Symptomene kan komme ganske raskt etter inntak av melk, men kan også komme gradvis i l ...

Metakromatisk leukodystrofi

Metakromatisk leukodystrofi, forkortet MLD, er en sjelden og dødelig stoffskiftesykdom. Leukodystrofier påvirker vekst og/eller utvikling av myelin, fettstoffet som fungerer som en isolator rundt nervefibre i sentralnervesystemet og det perifere ...

Mitokondriesykdommer

Mitokondriesykdommer er betegnelsen på en gruppe sykdommer knyttet til organismens energiomsetning. Hver enkelt celle inneholder små "kraftverk" som utnytter ernæringens fett og kullhydrater til å danne energirike forbindelser. Alle kroppens orga ...

Munnsår

Munnsår også kalt forkjølelsessår er sår i munnhulen, slimhinnen, og på tungen. Munnsår kan oppstå som følge av psykiske traumer og stress, allergier, hudlidelser, bakterieinfeksjoner og virusinfeksjoner som herpes.

Mydriasis

Mydriasis er det medisinske uttrykket for pupillutvidelse på grunn av sykdom, trauma eller medisiner. Tilstanden kan være uttrykk for lokal sykdom i øyet eller sykdom i nervesystemet. Den kan også skyldes medikamenter som atropin, adrenalin, amfe ...

Myopati

Myopati er en kategori muskelsykdommer som gjør at muskelfibrene av forskjellige årsaker ikke fungerer optimalt, og som fører til svekkelse i muskulaturen. Ordet kommer fra gresk og betyr muskelsykdom. Den primære defekt er i selve musklene, ikke ...

Neseblod

Neseblod er en blødning som er forbundet med hull på ett eller flere blodkar i nesen, nesehulen eller bihulene. Neseblod opptrer regelmessig i forbindelse med slag som treffer nesen. Blodåreveggene i neseslimhinnene er i seg selv relativt tynne, ...

Nostalgi

Nostalgi benyttes i dag som uttrykk for en romantisk, ofte vemodig eller "bittersøt" lengsel tilbake til tidligere tider, gjerne i ens eget liv. Opprinnelig betegnet nostalgi en medisinsk diagnose, følelsen av sykelig hjemlengsel, myntet av den s ...

Obstruktivt søvnapnesyndrom

Obstruktivt søvnapnésyndrom er et medisinsk faguttrykk for en sykdom som dreier seg om gjentatte pustepauser på minst ti sekunder på grunn av tetting av de øvre luftveier. Dette fører blant annet til redusert oksygenmetning i blodet. I de alvorli ...

Odines syndrom

Odines syndrom, eller kongenitalt sentralt alveolært hypoventilasjonssyndrom, er en sjelden sykdom som innebærer at det autonome nervesystemet ikke sørger for et automatisk åndedrett, noe som gjør det svært farlig når pasienten sovner. Pasienter ...

Panikklidelse

Panikklidelse er en angstlidelse som kjennetegnes av tilbakevendende alvorlige panikkanfall. Det kan også innebære betydelige atferdsendringer som varer i minst en måned, og vedvarende bekymringer for konsekvensene ved få et nytt anfall. Sistnevn ...

Paralytisk skalldyrforgiftning

Paralytisk skalldyrforgiftning er en form for skjellforgiftning. Symptomer på PSP er en brennende/prikkende følelse rundt munnen, i tunga og i fingrene. Man kan kjenne seg svimmel og i noen tilfeller oppleve muskellammelse og problem med å puste. ...

Paratyfus

Paratyfus er en sykdom som er forårsaket av bakterien Salmonella paratyphi. Den er hovedsakelig en tarminfeksjon, og smitten overføres gjennom forurenset vann og mat. Kontaktsmitte forekommer også, spesielt i områder med lav hygieniske standard. ...