ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68

Pecaroecidae

Pecaroecidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Gruppen omfatter bare én kjent art som lever på navlesvin.

Pedicinidae

Pedicinidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten.

Pediculidae

Pediculidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Familien omfatter bare tre kjente arter, den ene av dem er menneskelusen.

Pelslus

Pelslus er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har bitende munndeler og får næring ved å gnage pelsen, hud og hudsekret, i tillegg til at de kan ta noe blod. Noen arter kan angripe mennesker.

Philopteridae

Philopteridae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har bitende munndeler og får næring ved å gnage pelsen, hud og hudsekret, i tillegg til at de kan ta noe blod. De fleste av artene lever p ...

Polyplacidae

Polyplacidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. De er den artsrikeste familien av sugende lus og også den som har det vid ...

Ratemiidae

Ratemiidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Disse lusene er regnet for være ganske sjeldne.

Rødrev

Rødrev, også kalt bare rev, sølvrev og korsrev er det største og mest vanlige rovpattedyret i reveslekten. Den er utbredt over store deler av Nord-Amerika og Eurasia, men er lite representert i Afrika. Den finnes også i Australia, men ikke naturl ...

Skabbmidd

Skabbmidd er en parasittisk midd i familien Sarcoptidae. Den lever særlig på rødrev, men også på andre dyr, inkludert mennesket. Skabbmidden lever i ganger den graver i huden på verten. Skabbmidd på rev, ble første gang påvist i Norge Lierne i No ...

Spyfluer

Spyfluer er en gruppe av fluene, som sammen med mygg, utgjør tovingene. De er fra 4 mm og opp til ca. 20 mm lange. Det er ca. 45 arter i Norge. I verden er det ca. 1 200 arter.

Stor husflue

Stor husflue er en vanlig flue i hus, og en av de dyreartene som er mest utbredt i verden. Den er også den mest velkjente fluen, og et skadedyr som medvirker til spredning av alvorlige sykdommer.

Tsetsefluer

Tsetsefluer er en liten familie av fluer som bare finnes i tropisk Afrika. De er kjent som meget alvorlige smittespredere som sprer sovesyke til mennesker og nagana til husdyr. Tsetsefluene tilhører de såkalte pupipare -fluene, det vil si at larv ...

Vanlig stikkflue

Vanlig stikkflue tilhører møkkfluene som er en artsrik familie av fluer. Vanlig stikkflue som voksen suger blod fra pattedyr. Det er sjelden vanlig stikkflue plager mennesker, men for husdyrene kan den være en alvorlig plage.

Uførepensjon

Uførepensjon er en ytelse fra Statens pensjonskasse og et tillegg til folketrygden, som for eksempel uføretrygd.se: Uførepensjon består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Pensjonen utbetales gjennom den offentlige tjenestepensj ...

NOU 2011: 7, Brochmann-utvalget

Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, var et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet og konsekvenser for den norske velferdsmodellen. Utvalget ble satt ned 6. mai 2009 og den ferd ...

Uførereformen

Uførereformen var en reform av norsk uførepensjon som ble vedtatt i sin helhet den 12.desember 2011 og da også bestemt at skulle trå i kraft 1. januar 2015. Reformen ble vedtatt av Stortinget 12. desember 2011 etter forslag fra Jens Stoltenbergs ...

A.C.A.B.

A.C.A.B. er et akronym som blir brukt som et politisk slagord assosiert med dissidenter i USA som sier at de er utsatt for politisk forfølgelse og politibrutalitet. Det brukes vanligvis som et slagord i graffiti, tatoveringer eller andre bilder. ...

Albert Einstein Institution

Albert Einstein Institution er en idealistisk organisasjon som spesialiserer seg på studier av metoder for ikke-vold i konflikter og å utforsker potensialt for ikkevoldelige metoder gjennom å presentere organisasjonens meninger, tanker og funn gj ...

Feide

En feide, også kjent i visse tilfeller som blodfeide, vendetta, klankrig, er en uenighet eller strid mellom to grupper, særlig familier, slekter eller klaner, eller mellom to personer. I middelalderen var en feide en lokalt begrenset krigstilstan ...

Fik

En fik, i ansiktet kjent som ørefik, er et slag med åpen hånd. Handlingen er også kjent som dask, lusing, klaps, klask, rapp eller som å klappe til noen. Slagmetoden benyttes ofte som et mindre skadelig form for slag, som i en avstraffelse. Å sme ...

Istanbul-konvensjonen

Istanbul-konvensjonen, formelt Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, er en internasjonal konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Stortinget ...

"Kjemp eller flykt"-respons

"Kjemp eller flykt" -respons er en fysiologisk reaksjon som oppstår som respons på det som oppfattes som en potensielt farlig situasjon, et angrep eller trussel mot liv. Teorien sier at dyr reagerer på trusler ved hjelp av det sympatiske nervesys ...

Krisesenter

Et krisesenter er en institusjon som tar imot personer utsatt for vold i nære relasjoner. Klientene kan benytte senteret inntil de har skaffet seg bosted borte fra overgriperen. Fra 1. januar 2010 blir krisesentertilbudet en lovpålagt oppgave i N ...

Menneskeofring

Menneskeofring er en religiøs praksis der mennesker blir drept på rituelt vis, gjerne i en seremoni, som et offer til en guddom eller ånd. Menneskeofringer har forekommet i en rekke kulturer verden over. Ofring som forsonende handling kan forstås ...

Psykisk vold

Psykisk vold er en analogi som blir brukt til å beskrive handlinger som oppfattes som skremmende, kontrollerende eller ydmykende. Hensikten med denne analogien er å understreke at slike handlinger kan resultere i psykiske skader på samme måte som ...

Seksuell vold i krig

Seksuell vold i krig er seksuell vold gjennomført av deltakere i en væpnet konflikt eller okkupasjon. Det kan være voldtekt eller andre former for seksuell vold som har til formål å terrorisere eller fornedre en sivilbefolkning. Seksuell vold i k ...

Strukturell vold

Strukturell vold er et begrep og en teori som ble introdusert av Johan Galtung i artikkelen "Violence, Peace, and Peace Research" i 1969. Den beskriver en form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader mennesker gjennom ...

Videovold

Videovold er et norsk ord som oppstod tidlig på 1980-tallet i forbindelse med lanseringen av en rekke voldelige filmer på video. Ordet ble raskt kjent og var velbrukt i mediene på hele 80-tallet. Debatten om antatte skadevirkninger av voldsskildr ...

Vold

Betydningen av ordet vold er i stadig endring, hvilket får konsekvenser når man skal vurdere omfanget av vold som fenomen. Vold blir i de fleste sammenhenger definert som bruk av fysisk makt for å skade andre. Verdens helseorganisasjon definerer ...

Vold mot kvinner

Vold mot kvinner er fysisk og psykisk vold som rammer kvinner. Per 2020 setter man i økende grad forekomsten av vold mot kvinner i sammenheng med vold mot barn. FN definerer vold mot kvinner som "enhver form for kjønnsbasert vold som fører til, e ...

Politikkåret 1683

23, juni: Den dansk-norske Bergordinansen, som hjemlet senere kongelige forordninger og bergprivilegieri Kongsberg og Røros. Rye House-komplottet, et forsøk på å drepe Karl II av England og hertugen av York, mislyktes.

Politikkåret 1746

6. august – Kong Christian VI av Danmark og Norge dør 6. august og overlater tronen til sønnen Frederik V. 8. januar – Bonnie Prince Charlie okkuperer Stirling i Skottland.

Politikkåret 1777

15. januar – Vermont erklærer selvstendighet, under navnet New Connecticut. 29. mars – James Cook kom til øya Mangaia, den sørligste av Cookøyene. Juni – Den kontinentale kongressen tok i bruk det amerikanske flagget "Stars and Stripes". 8 juli – ...

Politikkåret 1786

September: I Massachusetts starter Shays’ Rebellion under ledelse av Daniel Shays. April: Den sittende guvernøren George Clinton blir ved guvernørvalget i New York gjenvalgt uten motkandidat. Kronprins Frederik VI av Danmark og Norge nedsetter de ...

Politikkåret 1812

7. desember - Missouriterritoriet blir opprettet i USA. 9. juni - Da Storbritannias statsminister Spencer Perceval blir myrdet, blir han erstattet på ministerposten av Robert Jenkinson. 30. april - Louisiana blir delstat i USA.

Politikkåret 1836

28. desember - Spania anerkjenner Mexico. 2. mars - Republikken Texas proklameres i Nord-Amerika. 4. juli - Wisconsinterritoriet opprettes i USA. 10. november - Thomas Fasting etterfølger Jonas Collett som førstestatsråd i Norge. 15. mars - Arkan ...

Politikkåret 1850

9. juli – Da Zachary Taylor dør og Millard Fillmore tiltrer som president i USA. 9. september California blir delstat i USA. New Mexico-territoriet og Utahterritoriet blir opprettet i USA.

Politikkåret 1852

17. januar – Storbritannia anerkjent Transvaals uavhengighet. 19. desember - George Hamilton Gordon etterfølger Edward Geoffrey Stanley som Storbritannias statsminister. 14. januar – President Louis-Napoleon Bonaparte proklamerte en ny fransk kon ...

Politikkåret 1856

25. september - Claes Günther etterfølger Gustaf Sparre som justisminister i Sverige. 19. oktober - Carl Christopher Georg Andræ etterfølger Peter Georg Bang som konseilspræsident i Danmark. 20. mai - William Fox etterfølger Henry Sewell som stat ...

Politikkåret 1860

12. august – Danilo I av Montenegro myrdes, Nikita I blir hans etterfølger 8. februar - Fungerende konseilspræsident Carl Frederik Blixen Finecke etterfølger Carl Eduard Rotwitt som ordinær konseilspræsident i Danmark. 11. mars – Emilia, Modena, ...

Politikkåret 1882

6. mars - Fyrstedømmet Serbia blir proklamert som Kongedømmet Serbia. 21. april - Frederick Whitaker etterfølger John Hall som statsminister på New Zealand.

Politikkåret 1893

19. september - Kvinner på New Zealand får stemmerett ved New Zealand Electoral Act. 4. mars - Grover Cleveland tiltrer for andre gang som president i USA. 15. desember - Francesco Crispi etterfølger Giovanni Giolitti som italiensk statsminister. ...

Politikkåret 1895

14. oktober - Francis Hagerup etterfølger Emil Stang som Norges statsminister. 25. juni - Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil etterfølger Archibald Primrose som britisk statsminister.

Politikkåret 1896

1. mai - Charles Tupper etterfølger Mackenzie Bowell som Canadas statsminister. 4. januar - Utah blir den 45. delstaten i USA. 10. mars - Antonio di Rudinì etterfølger Francesco Crispi som italiensk statsminister. 11. juli - Wilfrid Laurier etter ...

Politikkåret 1897

Første kammeret i Sveriges riksdag vedtar med sifrene 125-14 forslaget om å bygge en festning i Boden. Andre kammeret avslår det med sifrene 87-135. 4. mars - William McKinley tiltrer som president i USA. 23. mai - Tage Reedtz-Thott etterfølger H ...

Politikkåret 1898

17. februar - Johannes Steen etterfølger Francis Hagerup som Norges statsminister. 10. desember - Den spansk-amerikanske krigen blir avsluttet i forbindelse med at USA og Spania slutter fred ved en avtale i Paris i Frankrike. Spania avstår flere ...

Politikkåret 1899

Etterat Sveriges statsminister Boström hadde gitt etter for nordmennenes krav i spørsmålet om unionsflaggmerket året før går utenriksminister grev Ludvig Douglas av. Etterfølgeren, Alfred Lagerheim, kommer til godta nordmennenes krav i unionsspør ...

Politikkåret 1900

27. april – Hugo Hørring tvinges til gå av som Danmarks statsminister, Danmarks finansminister, Danmarks justisminister og Danmarks minister for Island.

Politikkåret 1901

15. februar - Giuseppe Zanardelli etterfølger Giuseppe Saracco som statsminister i Italia. 24. juli - Johan Henrik Deuntzer etterfølger Hannibal Sehested som Danmarks konseilspræsident. 24. januar - Mashonaland og Matabeleland danner Sør-Rhodesia ...

Politikkåret 1902

27. april - Et stort stemmerettsmøte i Stockholm samler 40 000 demonstranter, altså hver åttende stockholmer. 20. april - Voldsomme gateopptøyer utbryter i Stockholm etter et møte for allmenn stemmerett, som samlet 20 000 mennesker. 5. april - 6 ...