ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84

Esoterisk fortolkning av Koranen

Esoterisk fortolkning av Koranen, dvs. taʾwīl, er metaforisk fortolkning av Koranen eller søk etter skjulte betydninger eller de indre betydninger av Korans vers. Det innbefattet formell fortolkning av Koran i sin begynnerfase, som er tafsir. Sen ...

Esseerne

Esseerne var en jødisk sekt under den andre tempelperioden som var virksom fra 100-tallet f.Kr. til 100-tallet e.Kr. De er omtalt av den jødisk-hellenistiske filosofen Filon i Alexandria. Den jødiske historikeren Josefus har nedtegnet at esseerne ...

Etnomedisin

Etnomedisin eller folkemedisin er et sammenliknende studium av hvordan folk klassifiserer, oppfatter og søker måter å helbrede sykdommer. Etnomedisinen er en del av etnobotanikken, og en undergruppe av medisinsk antropologi, som særlig konsentrer ...

Julius Evola

Baron Giulio Cesare Andrea Evola bedre kjent under dikternavnet Julius Evola, var en italiensk kulturfilosof, dikter, esoteriker, biledkunstner, okkultist, metafysiker og aristokrat. Hans verker og ideèr er fremdeles kontroversielle.

Fakir

Fakir eller faqir er en sufist, spesielt en som utfører utholdenhetsbragder. Betegnelsen brukes vanligvis enten om religiøse eremitter eller gatetiggere som synger religiøse sanger. Begrepet er knyttet til India. En fakir kan også være en ekstrem ...

Friskytter

En friskytter er en skytter, jeger eller soldat, som, etter å ha forsverget seg til djevelen, har blitt utstyrt med sju magiske kuler. Vedkommende får utdelt seks kuler som alle vil treffe det en sikter på, mens den sjuende tilhører djevelen selv ...

Ganding

Ganding, av og til skrevet ganning, forstås i dag som trolldomskunster utført av samer. "Å gande" eller "å sette gand" betyr i moderne forstand å utøve trolldom, nærmere bestemt å kaste vondt over folk, helt abstrakt. Selv om ordet er norrønt, se ...

Shakti Gawain

Shakti Gawain var en amerikansk forfatter av selvutviklingsbøker, og kursholder innen selvutvikling. Ifølge hennes egen hjemmeside skal bøkene hennes ha solgt 10 millioner eksemplarer. Gawains første og mest kjente bok er Creative Visualization 1 ...

Grimoire

Grimoire er en bok som beskriver magisk tro og praktisering av magi, skrevet fra slutten av middelalderen og 1700-tallet. Slike bøker inneholdt lister over engler og demoner, henvisning på hvordan man skulle kunne kaste trylleformular og forbanne ...

Georgij Ivanovitsj Gurdjieff

Georgij Ivanovitsj Gurdjieff var en gresk-armensk mystiker og religiøs lærer, guru. Gurdjieffs fødselsdato er omdiskutert og har blitt oppgitt til både 1866 og 1872 med ulike begrunnelser. Han hevdet at den lære han brakte til Vesten, opparbeidet ...

Marcello Haugen

Mikael Martin Thoreusen Haugen var klarsynt. Sønn av borhauer og pukkverksarbeider Thoreus Hansen Haugen fra Kongsberg og Ellen Marie Mikaelsdatter Ringnesbraaten fra Skedsmo. Med Gudrun Ring fikk han i 1918 datteren Anna Marie Terka Thoreusen, s ...

Heks

Heks zuz, hagzissa, av hag = gjerde og thursa = norsk tysja = underjordisk vesen) er en betegnelse på en utøver av trolldom. Den tyske betegnelsen "heks" kom først i bruk i Norge mot slutten av 1600-tallet. Nordmenn som skrev om temaet, Petter Da ...

Aldous Huxley

Aldous Leonard Huxley var en britisk forfatter, som i ettertid er best kjent for den dystopiske framtidssatiren Vidunderlige nye verden fra 1932.

Ildsjelen

Harmoni - Ildsjelen divination er et norsk tidsskrift med fokus på åndelighet, ny bevissthet og alternativ livspraksis. Bladet tar opp tema som: holistisk livssyn, oversanselige opplevelser, mystiske erfaringer, kanaliseringer, selvutvikling, alt ...

Kiromanti

Kiromanti, kiromantikk, håndlesing, håndtydning eller håndanalyse er kunsten "å spå i hånden", det vil si å avlese en persons karaktertrekk og framtid ved å tyde linjer og former i personens hender. Metoden har eldgamle røtter i kultur og folketr ...

Klarsyn

Klarsyn, også kalt synskhet eller clairvoyance, er en hevdet evne til å innhente opplysninger om gjenstander, personer, steder og hendelser i nåtid, fortid og framtid gjennom ekstrasensorisk persepsjon, oppfattelse utenom de kjente sansene. Klars ...

Anton LaVey

Anton Szandor LaVey var en amerikansk filosof, forfatter, musiker, skuespiller, okkultist og religiøs leder. Han var grunnleggeren av den moderne satanismen og yppersteprest av Church of Satan som han stiftet i 1966.

Eliphas Levi

Eliphas Lévi var en fransk okkult forfatter og seremoniell magiker. Det navnet han benyttet som forfatter, "Eliphas Levi", var hans forsøk på å omskrive eller translitterere sitt fødenavn "Alphonse Louis" til hebraisk, han var ikke selv jødisk. H ...

Livseliksir

Livseliksir, eller eliksiret for udødelighet er en mytisk trylledrikk som sikrer den som drikker den evig liv eller evig ungdom. Av og til krever myten at den drikkes fra et særskilt beger. Eliksiret skal ifølge noen versjoner også være i stand t ...

Judah Loew

Judah Loew ben Bezalel er kjent av forskere av jødedommen som "Maharal av Praha", eller ganske enkelt "MaHaRaL", hans akronym for "Moreinu ha-Rav Loew", var en betydningsfull lærd i Talmud, en jødisk mystiker, og filosof, som fungerte som den led ...

Magi

Magi kan også bety tryllekunst. Magi kan defineres som handlinger i den hensikt å påvirke ikke-sansbare fenomener. I magien er enkeltmennesket en aktivt deltagende part med mulighet til å påvirke sine omgivelser og seg selv gjennom skjulte krefte ...

Mark-Age

Mark-Age Inc. er en kristen, mystisk, esoterisk, ikke-kommersiell organisasjon som ble grunnlagt den 21. februar 1960 i Miami, Florida. Organisasjonens ble grunnlagt av: Charles Boyd Gentzel og Pauline Sharpe.

Mithras-kulten

Mithras-kulten var en hellenistisk mysteriereligion som ble praktisert i Romerriket, dokumentert i Roma og Ostia Antica, i Mauretania, Britannia og i en del provinser langs grensen Rhinen og Donau. Mithras-kulten kretset rundt dyrkelsen av den op ...

Morgendæmringen

Morgendæmringen: tidsskrift for spiritistiske studier var et norsk spiritistisk tidsskrift utgitt mellom 1889 og 1927. Bladet omtalte seg selv som et "Tidsskrift for Spiritistiske Studier, Psychologie, Somnambulisme, dyrisk Magnetisme, Tankelæsni ...

Nekromantiker

Nekromantiker, på norsk også kalt nekromant, "død", og μαντεία, "spådom") er en person som behersker nekromanti, det vil si utøver åndemaning og spådomskunst på grunnlag av opplysninger om framtida og annet som ånder etter avdøde angivelig skal b ...

Noaidi

Noaide også omtalt som noaidi, noajdde, nåjjde, nåejttie, nōjjd, niojte, noojd / nuojd – er en samisk sjaman. Noaiden var en svært viktig person i den førkristne samiske religionen, fordi han/hun var bindeleddet mellom mennesker og guder. Han/hun ...

Ny Tanke

Ny Tanke er i videste forstand en fellesbenevnelse på minst ni forskjellige kristne mystiske organisasjoner som oppstod i USA på 1800-tallet. Eksempler er Kristen Vitenskap og Unity Church. I snevrere forstand brukes navnet om Den Nye Tankes Beve ...

Okkultisme

Ordet okkult kommer fra det latinske ordet Occultus, og viser til "kunnskap om det skjulte". Ordet har mange bruksområder på norsk hvor det brukes særlig om "kunnskap om det overnaturlige", i motsetning til "kunnskap om det målbare", vanligvis re ...

Ouijabrett

Ouijabrett er et brett, vanligvis av tre, med alfabetets bokstaver innprentet. Det anvendes som et verktøy ved spiritistiske seanser og påstås å kunne kontakte åndeverdenen på et vis som i stor grad ligner ånden i glasset. Deltagerne plasserer fi ...

Paracelsus

Paracelsus ble født Theophrastus Bombastus von Hohenheimen og var en berømt lege, alkymist og astrolog. Etter hvert tok han navnet Paracelsus, som betyr "ved siden av, lik" Celsus. Som Paracelsus benyttet han fornavnene Philippus Aureolus. Han hu ...

Giovanni Pico della Mirandola

Giovanni Pico della Mirandola var en italiensk humanist, filosof, nyplatonist og arbeidet med forholdet mellom filosofi og teologi.

Platon

Platon var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger. Han var elev av Sokrates og grunnleggeren av Akademiet i Athen, den første institusjon for høyere læring i den ...

Pseudo-Geber

Pseudo-Geber er et tillagt navn på en anonym alkymist født på 1300-tallet, trolig i Spania. Han skrev noen få bøker på latin innen alkymi og metallurgi, under pseudonymet Geber, oppkalt etter den muslimske alkymisten med samme navn. Bøker av den ...

Pytagoras

Pytagoras var en gresk filosof, mystiker og matematiker. Begge navneformene Pythagoras og Pytagoras er i bruk. Språkrådet anbefaler Pytagoras.

Pytagoreerne

Pytagoreerne var et filosofisk broderskap og esoterisk sekt i antikken som ble opprettet av Pythagoras år 530 f.Kr. i Kroton, Magna Graecia, dagens Sør-Italia. Pytagoreerne, Pythagoras’ elever og disipler, var strengt avholdende og asketiske. De ...

Reinkarnasjonsterapi

Reinkarnasjonsterapien er en esoterisk retning som befatter seg med å oppdage årsakene til sjelelige forstyrrelser, hovedsakelig nevroser og psykoser som gjør livet vanskelig. Til forskjell fra psykoanalysen leter reinkarnasjonsterapien etter års ...

Helena Roerich

Helena Roerich var en russisk forfatter. Roerich oversatte H.P. Blavatskys bok Den hemmelige lære til russisk. Flere av bøkene hun skrev opplyses å ha blitt telepatisk formidlet fra mesteren Morya. Roerich var en av stifterne av organisasjonen Ag ...

Skyggebok

En skyggebok er en samling av magiske og religiøse tekster i Wicca- eller andre neopaganistiske tradisjoner. Ved innvielsen skriver den nye heksa av for hånd fra boka til den som har initiert henne. Hekser som ikke er aktive i en sirkel, kan lage ...

Spådomskule

Spådomskule eller krystallkule er en kule av krystall eller glass som ifølge overtro kan fungere som hjelpemiddel til å se det som har skjedd, det som skjer og det som kommer til å skje. Når teknikken for å spå om framtiden eller fortiden benytte ...

Spådomskunst

Spådomskunst er kunsten å forutse framtidige hendelser ved hjelp av overnaturlige krefter som synskhet, tegn i omgivelsene eller beskjeder fra åndemakter. Spådomsutøvelse er kjent i de fleste samfunn på kloden og har i mange kulturer vært del av ...

Tallsymbolikk

Tallsymbolikken i mange tradisjoner, for eksempel de store verdensreligionene, jødedom, hinduismen, kristendom, islam, bahai og kulturer som Egypt, indianere, pythagoreiske; der tallene er et grunnleggende og meget viktig prinsipp som hele den ob ...

Tarot

Tarot betegner i dagligtalen både en spådomskunst og de kortstokker som benyttes til dette. Tradisjonen kan spores tilbake til 1300-tallet som spillkort, mens okkultismen som i dag knyttes til kortene oppstod på 1700-tallet. Det finnes ingen plau ...

Terma

Terma, eller "skjulte skatter", er et begrep innenfor tibetansk buddhisme som brukes om religiøs lære som bevisst er blitt gjemt bort slik at de kan være beskyttet og bli bevart for senere tider. Terma-lære er ofte tantriske øvelser, men det finn ...

Thagirion

Thagirion er den Qliphoth som assosieres med Sefiroten Tipharet i det kabbalistiske livets tre. Dets betydning er "de som strides", "de lidende aktører", og demonene som tilregnes det kalles Zomiel, store, svarte kjemper som alltid motarbeider hv ...

Martinus Thomsen

Martinus Thomsen, kalt Martinus, var en dansk forfatter og mystiker. Blant hans større verk hører Det Tredje Testamentet og Livets Bok.

Transcendental meditasjon

Transcendental Meditasjon er en mental teknikk basert på indiske tradisjoner. Maharishi Mahesh Yogi introduserte teknikken for den vestlige verden for ca. 50 år siden. En studie antyder at Transcendental Meditasjon virker normaliserende på blodtr ...

Trolldom

For musikalen Trolldom, se Trolldom musikal Trolldom var den juridiske betegnelsen på trolldoms- og hekserikriminalitet, altså lovbrudd, i den tidsperioden hekseprosessene pågikk. Disse varte fra 1400-tallet til 1700-tallet, men de fleste sakene ...

Trollformel

Trollformler eller hekseformularer, på dansk kalt trylleformularer, er magiske ord, rituelle anvisninger eller episke beretninger som blir brukt enten til å kaste trolldom over noen eller noe, eller verne mot sykdomsdemoner og onde krefter i tilv ...

Unity Church

Unity Church er en kristen mystisk bevegelse som ble grunnlagt av Charles Fillmore og Myrtle Fillmore i 1889. En hjørnestein i Unity Church er menneskets 12 krefter. Hvert eneste menneske har et lyslegeme eller et oppstandelseslegeme – et udødeli ...

Varg Vikernes

Varg Vikernes er en norsk blackmetalmusiker som er straffedømt for drap og brannstiftelse. Han er også kjent under artistnavnet "Count Grishnackh" og under kallenavnet "Greven". Han ble i 1994 dømt til 21 års fengsel for drapet på Øystein Aarseth ...