ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 85

Völkischbevegelsen

Völkisch-bevegelsen er et samlebegrep om en rekke ulike religiøse og politiske grupperinger i særlig Tyskland og Østerrike-Ungarn særlig i årene før og etter første verdenskrig. Völkisch-bevegelsen omfattet tysknasjonalistiske og antisemittiske f ...

Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch er en amerikansk forfatter av de tre bøkene i serien Himmelske samtaler. Han er også skuespiller og manusforfatter.

Ønskekvist

En ønskekvist er en Y-formet kvist eller metalltråd som angivelig skal hjelpe brukeren å finne ting som er skjult for de vanlige sansene. Med samme forklaring blir det også brukt L-formede metalltråder, kalt søkevinkler, eller en håndholdt pendel ...

Matteusevangeliet (film)

Matteusevangeliet er en italiensk historisk dramafilm fra 1964 med manus og regi av Pier Paolo Pasolini. Filmen tar for seg Matteusevangeliet i Bibelen, som handler om Jesu liv og gjerninger fra fødsel til oppstandelse. Rollen som Jesus spilles a ...

The Passion of the Christ

The Passion of the Christ fra 2004 er en film om Jesu Kristi siste tolv timer. Filmen ble regissert av Mel Gibson, og vakte stor oppmerksomhet fordi dialogene i filmen er på latin og arameisk – som sannsynligvis var Jesu morsmål. Filmen ble tatt ...

The Pilgrimage Play

The Pilgrimage Play er et amerikansk historisk-religiøst drama fra 1949 regissert av Frank R. Strayer. Manuset ble skrevet av en ukreditert Arthur Pierson. Det var basert på Christine W. Stevensons teaterstykke The Pilgrimage Play. I rollene ses ...

Folketro

Folketro er forestillinger, opplevelser, konklusjoner, beskrivelser og skikker som har sitt opphav i folkelige tradisjoner og tro på skikkelser, fenomener eller handlemåter som ikke er godtatt av vitenskap eller vanlig aksepterte religiøse dogmer ...

Afrodisiakum

Afrodisiakum er en ingrediens, et preparat eller krydder som skal øke kjønnsdriften eller lysten sex. Navnet stammer fra den greske gudinnen Afrodite som blant annet representerte den fysisk siden av kjærligheten. For å regnes som afrodisiakum, m ...

Ahasverus

Ahasverus, også kalt Den evige jøde, Den vandrende jøde, Jerusalems skomaker eller Johannes Buttadeus, Buttadio og liknende, er en figur fra kristen folklore. I følge en legende som oppstod i middelalderen, var han en jødisk mann som hånte Jesus ...

Alvekongen

Alvekongen er den sterkeste av alvene i nordisk folketro. I norsk snakkes det oftere om haugfolk og underjordiske enn alver. I andre land kalles alvekongen også Oberon. Da Johann Gottfried von Herder oversatte de danske folkevisene om Elvekongen ...

Amulett

Amulett er en gjenstand som noen bærer med seg i den tro at den kan gi beskyttelse. Amulettene kan både bæres i hånden, legges i lomma, bæres som et smykke rundt halsen eller bli lagt inn i en ring for i den tro at den kan verge personen mot ulyk ...

Apotropaion

Apotropaion er en gresk betegnelse fra antikken for en form for magi som hadde/har til hensikt å avlede ondskap eller onde påvirkninger som blir påført ved uhell eller det onde øye. Apotropaion kan bli praktisert fra vag overtro eller av tradisjo ...

Blod

Blod består av blodplasma og blodceller. Blodplasmaet er en fargeløs væske. Blodcellene transporteres gjennom blodplasmaet. Blodet får sin karakteristiske rødfarve fra det jernholdige proteinet hemoglobin i blodcellene. Et voksent menneske har me ...

Blåkulla

Blåkulla var i svensk folketro det fjellet eller hemmelige stedet der heksene samlet seg for å møte Djevelen og feire heksesabbat. Ifølge tradisjonene fløy heksene på sopelimer, dyr og annet til Blåkulla skjærtorsdag. Orgiene skal ha pågått til p ...

Det hinsidige

Det hinsidige viser til en folkelig forestilling om en eller flere parallelle verdener. Dødsriker som himmel, skjærsilden og helvete er de mest vanlige, med hinmannen som representant for den siste kategorien. Også alveverdener, hulder- og trollr ...

Det onde øye

Det onde øye er evnen til kaste forbannelser ved å se en person. Troen på det onde øye finnes særlig i middelhavslandene og Vest-Asia. Det onde øye kan avverges ved amuletter eller spesielle handlinger.

Djevelpakt

Djevelpakt er en kontrakt som er satt opp av mennesker med forhåpninger om å motta fordeler fra fanden over et bestemt tidsrom. Som vederlag får djevelen overta personens kropp og sjel etter et visst antall år. Det er som oftest snakk om å motta ...

Dradukke

Dradukke eller dragedukke, også kalt dradokk e og dragedokke, er en personlig hjelpeånd. Den har form som et menneske og har fått liv gjennom at eieren har dryppet noen dråper av sitt eget blod på den. Navnet dradukke peker på forestillingen knyt ...

Engel

En engel er et overnaturlig, ofte bevinget åndevesen som er beskrevet i flere religioner. I jødisk, kristen, islamsk og parsisk tradisjon er englene Guds tjenere og budbringere og viser seg for menneskene gjennom åpenbaringer. Både det hebraiske ...

Firkløver

Firkløver er en uvanlig firebladet form av den ellers trebladige kløveren, vanligvis hvitkløver eller rødkløver. Denne varianten kan forårsakes av en kombinasjon av genetikk og ytre miljøfaktorer.

Flaks

Flaks, hell og tur er at noe går bra for noen, særlig hvis det skjer overraskende og tilfeldig eller uten at en anstrenger seg. Et beslektet begrep er ordet "lykketreff". Begrepet og fenomenet kan forklares og beskrives fra flere synsvinkler. En ...

Fossegrim

Fossegrim eller grim er et overnaturlig vesen eller en vette som ifølge norsk folketro holder til ved elver og særlig fosser og kverner. Han er kjent for å være en meget dyktig felespiller som spiller naturens mektige klang – lyden av skog, av vi ...

Fredag den 13.

For en serie med am. skrekkfilmer fra 1980-tallet, se Fredag den 13. filmer Fredag den 13. ansees som en ulykkesdag. Det vil alltid være minst ett og maksimalt tre tilfeller hvert år hvor den 13. dagen i måneden havner på en fredag. Det er når må ...

Fylgje

Et fylgje, på norrønt fylgja, er en ånd eller vette, enten usynlig eller i form av et dyr, som ifølge nordisk folketro følger hver enkelt menneske. Hvilket dyr som fulgte en, ble bestemt av personligheten til mennesket; dets alter ego. En som var ...

Gamle-Erik

Gamle-Erik, også skrevet Gammelerik, Gamle-Eirik og annet, er en av de folkelige omgåelser av navnet på "den onde" eller djevelen, i Bibelen kalt Satan eller Shaitan, "mørkets fyrste" og annet, i folkediktningen omtalt som fanden, hinmannen og an ...

Hamløper

Hamløper er i gammel folketro et vesen eller en person, gjerne trollkyndig, som frivillig eller ufrivillig kan opptre i en annen ham enn sin egen, ofte som et dyr. Forestillinger om overnaturlig hamskifte er vanlig i myter, sagn og eventyr over h ...

Havmann

Havmann er i norsk folketro en sjøvette som er halvt mann, halvt fisk; oventil ser den ut som et bredskuldret menneske, uten armer og med langt, tynt hår og skjegg, nedentil har den fasong som en fisk. I det norske læreskriftet Kongespeilet fra 1 ...

Heksesabbat

Heksesabbat eller heksemesse var, ifølge europeisk folketro og katolsk tradisjon i middelalderen og seinere, en fest eller samling der hekser, det vil si trollkvinner og -menn, møtte Djevelen og demonene hans. Slike sammenkomster eller stevner fo ...

Himmelbrev

Himmelbrev er et brev som ifølge folketroen er skrevet av Jesus eller Gud og påstås å være falt ned fra himmelen eller sendt med en engel. Himmelbrev har eksistert siden tidlig kristen tid som en folkereligiøs tekstsjanger som ble spredt i kopier ...

Hundedagene

Hundedagene, eller røtmåneden, varer etter vår kalender fra 23. juli til 23. august, noen steder regnes hundedagene fra 24. juli til 24. august; i skuddår fra 22. juli. Det er knyttet mye overtro til denne måneden, som vanligvis er den varmeste t ...

Jorddunst

Jorddunst, også kjent under navnene havgust, jordgust eller fjellgust er en mytisk sykdom. Troen på at denne sykdommen finnes er kjent langs kysten av Norge. Erik Pontoppidan hevdet i 1752 at man kunne få sykdommen av å ligge eller sitte på bakke ...

Jærtegn

Et jærtegn er et annet ord for varsel eller tegn, et såkalt omen fra latin. I dag brukes det sjeldent i annet en negativ forstand, om noe illevarslende, negativt eller skjebnesvangert. Ordet antas imidlertid å stamme fra jarknteign, fra gotisk ai ...

Kinesisk folkereligion

Kinesisk folkereligion er en svært omfattende ikke-institusjonalisert og uensartet samling av riter og religiøse forestillinger som er blitt utøvet og fortsatt i stor grad utøves i Kina og blant utenlandskinesere. Den har ikke noe egentlig samlet ...

Kobold

Kobold er også en skikkelse fra spillet World of Warcraft Kobold er i tysk folketro og mytologi navn på ulike typer natur- og husånder med egenskaper som går igjen hos flere vetter og fabelskikkelser fra europeisk middelalder. Kobolder kan sammen ...

Kraken

Kraken, eller krakjen, også omtalt i ubestemt form krake, er et fabeldyr fra norsk folketro i form av et kjempestort sjøuhyre eller en gigantisk fisk som fiskere skal ha sett langs kysten av Norge, Island og Irland. Beretninger om kjempefisker fi ...

Leprechaun

For den amerikanske skrekkfilmen fra 1993, se Leprechaun film En leprechaun er en menneskelignende skapning fra irsk folklore. I fortellinger og sagn blir leprechauner gjerne beskrevet som et slags underjordisk huldrefolk, i slekt med tusser og n ...

Lykkebringer

Lykkebringer er en gjenstand, et vesen eller en handling som skal bringe hell og lykke og beskytte eieren mot farer. Lykkebringere er særlig gjenstander med magisk kraft, amuletter og talismaner, men også dyr og personer, tegn og symboler, trylle ...

Mannbjørn

Mannbjørn, sjeldnere også kalt hambjørn og varbjørn, var ifølge gammel norsk og nordeuropeisk folketro en person, nesten alltid en mann, som var, eller kunne bli, omskapt til en bjørn. En mannbjørn var en såkalt hamløper, det vil si et menneske s ...

Mannen med ljåen

Mannen med ljåen, ofte bare omtalt som Døden, er et symbol på og en personifikasjon av døden i europeisk tradisjon. Skikkelsen oppstod i middelalderen som en skremmende allegori på en allestedsnærværende kraft og et ufravikelig fenomen i tilværel ...

Marmæle

Marmæle eller marmel er en lite, menneskeliknende sjøvette fra beltestedet og opp, mens den ser ut som en fisk nedentil. Marmælen viser til en diminutivform for havmann, det vil si en liten havmann, men den er likevel, ifølge kildene, et yngre be ...

Nedgangsskolen

Nedgangsskolen skulle ligge i Wittenberg, og bare de dyktigste blant studentene ved teologisk embetseksamen fra stedets universitet fikk tilbud om opptak. I alt sju kandidater fra hvert kull fikk muligheten til å lære alskens esoteriske kunster o ...

Noanavn

Noanavn eller noaord er erstatningsord for ord som er farlige ifølge religion eller folketro. Slike navn eller betegnelser er ulike eufemistiske omskrivninger av de korrekte navnene for guddommer, mennesker, dyr, gjenstander eller annet som har b ...

Olavsrose

Andre betydninger: Olavsrosa er et kvalitetsmerke tildelt av stiftelsen Norsk Kulturarv Olavsrose er betegnelsen på særlig to typer figurer. Den ene er en figur med åtte slyngeformer benyttet i folkekunsten, den andre er en seksbladet, heraldisk ...

Poltergeist

For den amerikanske skrekkfilmen fra 1982, se Poltergeist film Poltergeist, bråkeånd eller bankeånd, er ifølge folketroen et usynlig, overnaturlig vesen som gjør ugagn i et hus; et slags husspøkelse som ytrer seg ved å banke, lage mystiske lyder ...

Seljordsormen

Seljordsormen er ifølge folketroen en sjø- eller linnorm, det vil si et stort, slangeliknende sjødyr, som holder til i det 13 km lange Seljordsvannet i Seljord kommune i Telemark. Dyret har vært omtalt i lang tid og det foreligger en mengde vitne ...

Shenzhupai

Shenzhupai eller på norsk åndetavle, minnetavle eller anetavle, er en skrifttavle som benyttes for å markere setet til en guddom eller en avdød forfader. Den har sitt utspring i tradisjonell kinesisk kultur, men er til en viss grad også utbredt i ...

Sopelime

Sopelime er en feiekost laget av et treskaft og et knippe bjørkeris som er bundet til ene enden av skaftet med de tynne endene nederst. Sopelimer er blitt laget mange steder i verden, også i Norge, der de ble laget på gårdene og reparert etter be ...

Spøkelse

Spøkelser, også kjent som gjenganger, gjenferd, dauding, skrømt og gespenster, er i folketroen paranormale skapninger, avdøde mennesker hvis sjeler går igjen på jorda i etterlivet. Mulige grunner til dette sies for eksempel å kunne være spesielt ...

Spøkelsefortelling

Spøkelsefortelling er enhver form for litterær tekst, eller drama, som omhandler et spøkelse, eller benytter som forutsetning muligheten av et spøkelse, eller figurenes tro på dem. Spøkelset kan opptre av seg selv eller bli påkalt av en form for ...

Stallo

Se også: Stallo datamaskin. Stallo, Stállu og Stalo, også skrevet Stállo, er en mytisk figur som opptrer i ulike roller i samisk folketro. Stallo forekommer særlig i to hovedtyper i eventyr og sagn, enten som menneskeetende troll eller som et gje ...