ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86

Svarteboka

Svarteboka eller Cyprianus er tittelen på håndskrevne bøker basert på en europeisk avskrifttradisjon inneholdende medisinske råd og magiske formularer. Ritualer og tiltak mot påtrollet sykdom på husdyr utgjør størstedelen av stofftilfanget i svar ...

Svartekunst

Svartekunst henviser tradisjonelt til bruken av overnaturlige krefter eller magi til onde og egoistiske formål. I norsk folketro er svartekunst nært knyttet til Svarteboka, og innehavere av slike bøker var påstått å kunne kaste forbannelser over ...

Trollkors

Et trollkors er i Sverige og Norge et bøyd jernstykke som bæres som en amulett for å avverge ondsinnet magi, som hevdes å stamme fra middelalderens Sverige. I følge de som hevder at det er ekte, representerte det norrøne symbolet på beskyttelse; ...

Underjordiske

De underjordiske er vetter og åndevesener som ifølge nordisk folketro lever under jorda eller i naturen som usynlige skapninger ved siden av menneskene, ofte nær gårder og setre.

Valknute

Se også Valknut andre betydninger Valknute, valknut eller valknop er en symmetrisk, knuteliknende figur som består av en sammenhengende strek med flere runde, firkantede eller trekantede løkker. Disse grafiske figurene har en lang historie over s ...

Valravn

Valravn er ifølge dansk folketro en mann som er blitt forvandlet til en ravn. Han kan bare befris fra trolldommen ved å drikke blod fra et spedbarn. Fortellingene om valravnen er blant annet kjent fra to danske middelalderballader om riddere som ...

Vardøger

For det marxistiske tidsskriftet, se Vardøger tidsskrift Vardøger, også kalt vardøge, vardøgge, vardyger, vardygr, vardøgle, vardøiel, vardevil, vardyvle, føreferd og annet, beslektet med *vord,er i norsk folketro en varslende følgeånd som går fo ...

Arkimandritt

Arkimandritt er en høyere tittel blant sølibatære prester i Den ortodokse kirke. Ordet kommer fra gresk arche, "begynnelse" eller "opprinnelse", og mándra, "stall", "skjul", "kloster". Tittelen har vært i alminnelig bruk siden 400-tallet, men det ...

Prest

En prest er en mann eller kvinne som har en spesifikk rolle i utføringen av en religions hellige handlinger. Ordet kommer fra gresk presbyter, som betyr eldste. Dette er den bibelske betegnelse, men i dagligtale overføres den også til andre relig ...

Sira (geistlig)

Sira var i Norden i middelalderen en tittel som ble brukt om geistlige. Tittelen ble brukt sammen med fornavnet, for eksempel Sira Eirik. Tittelen sira var først forbeholdt kanniker, men ble fra 1300-tallet av også brukt om sogneprester. Selve or ...

Daimon

Daimon er en guddom, ånd eller et særskilt vesen som viser sin kraft i naturen. Begrepet har hatt litt forskjellig betydning, men er i dag særlig brukt om naturguddommer eller naturdemoner i gresk mytologi, som for eksempel nymfer, satyrer, silén ...

Djinn

Djinn eller jinn, i flertall djinner eller jinner, er et åndevesen eller en demon som forekommer i førislamsk arabisk mytologi, i Koranen og arabisk folketro. Djinnene betegner noe som er skjult, usynlig, fjernt eller utskilt, og de kan være gode ...

Kokopelli

Kokopelli er en indiansk fruktbarhetsgud oftest utformet som en pukkelrygget fløytespiller med fjær. Han fremstilles som en luring og representerer også musikkens sjel. Guden er knyttet til indiansk kultur i det sørvestlige USA, og spesielt for H ...

Melek Tawus

Påfuglengelen Melek Tawus er det sentrale fokus for tilbedelse i yezidismen. Yezidiene mener grunnleggeren av deres religion, Sjeik Adi Ibn Musafir, var en inkarnasjon av Melek Tawus. Melek Tawus er den ypperste av erkeenglene, og den direkte for ...

Æcerbot

Æcerbot er en angelsaksisk trolldom eller forhekselse eller magisk beskyttelse som er nedtegnet på 1000-tallet. Forhekselsen besto delvis av kristen bønn for å be om god avling og grøderikdom. Den inneholdt referanser til både kristne som eldre a ...

Solgud

Solgud eller solguddom er en helligdom som representerte solen, eller aspekter av solen, vanligvis ved solens symbol, makt eller styrke. Solguddommer og dyrkelse av solen kan bli funnet i de fleste kulturer og disses mytologier. Solen representer ...

Abrahams bok

Abrahams bok er et skrift fra 1835 som ble produsert av Joseph Smith, amerikansk grunnlegger av mormonkirken, som han hevdet var basert på en gammelegyptisk papyrus som han hadde kjøpt fra en omreisende papyrusutstilling. I henhold til Smith var ...

Ad fontes (bokserie)

Mysteriets time. Redigert av Per Thomas Andersen. 2001. Mysteriereligion og naturinnvielse i norsk litteratur Yijing, forandringenes bok. Oversatt fra klassisk kinesisk med innledning og kommentarer av Ole Bjørn Rongen. 2002 Zohar – stråleglansen ...

Adi Granth

Adi Granth, som også kjennes ved sin "ærestittel" Sri Guru Granth Sahib, er sikhismens hellige skrift. Boken ble samlet i 1604 av Guru Ardjan Dev, den femte sikh-guruen. Siden 1708, da boken ble erklært å være sikhenes evige, "ellevte guru", har ...

Bibelen

Bibelen er betegnelsen for de grunnleggende kanoniske skrifter i blant annet jødedommen og kristendommen, selv om den hebraiske bibel, også kalt Tanakh, ikke er identisk med den kristne bibel, som beskrives her. Dessuten er det innenfor kristendo ...

Dødehavsrullene

Dødehavsrullene er en samling av nær 900 religiøse tekster fra jødisk tro og kultur, nedskrevet mellom 200 f.Kr. og 70 e.Kr., som ble funnet fra 1947 til 1956 i elleve huler i ørkenen ved Wadi Qumran, nordvest for Dødehavet. Tekstene er av stor r ...

Enuma Elish

Enuma Elish er en samling av myter fra oldtidens Mesopotamia. Den er et viktig verk i assyro-babylonsk litteratur og ble funnet av Henry Layard i 1849 i Ashurbanipals ruinbibliotek i Nineve, og offentliggjort av George Smith i 1876. Verket omtale ...

Hellige bøker

Hellige bøker, også omtalt som "den hellige skrift" eller "hellige tekster", er tekster som ulike religiøse tradisjoner betrakter som hellige, eller sentrale for deres religiøse tradisjon og som er den bestemte religionens høyeste autoritet. Mang ...

Himmelske åpenbaringer

Himmelske åpenbaringer er en svensk bok fra middelalderen som inneholder den hellige Birgittas åpenbaringer, hele syv hundre til sammen. Disse ble angivelig gitt til henne i form av en dialog mellom henne selv og hennes himmelske samtalepartnere ...

Koranen

Koranen er islams hellige skrift og består av profeten Muhammeds åpenbaring. Koranen er skrevet på arabisk. De fleste muslimer regner ikke oversettelser som hellige skrifter, men som tolkninger av Koranen. Koranen består av 114 surer kapitler del ...

Den kostelige perle

Den kostelige perle er en bok som brukes og regnes som hellig av flere samfunn av De siste dagers hellige, mens andre av dem legger liten eller ingen vekt på den. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, som er det største av samfunnene, ser på ...

Lære og pakter

Lære og pakter er et av standardverkene til De siste dagers hellige og er en samling av åpenbaringer som Joseph Smith og andre av de første lederne i kirken skal ha mottatt. Dette skriftet regnes som grunnleggende både i Jesu Kristi kirke av sist ...

Mormons bok

Mormons bok er ifølge De siste dagers hellige et annet testamente om Jesus Kristus. I mormonersamfunnets åttende trosartikkel heter det at ".Bibelen er Guds ord så langt den er riktig oversatt." og at ".Mormons Bok er Guds ord".

Ormulum

Ormulum eller Orrmulum er et britisk manuskript fra 1100-tallet bestående av bibelske tolkninger, skrevet i tidlig mellomengelsk av en munk som het Orm. På grunn av de unike fonetiske ortografien som forfatteren har tilpasset har teksten bevart m ...

Pseudepigrafi

En pseudepigrafi er en tekst som utgir seg for å være forfattet av en navngitt historisk person, vanligvis for å påberope seg autoritet. Begrepet brukes vanligvis om eldre, religiøse tekster. Det er ikke avklart hvor mange slike tekster som finne ...

Religionens stormenn

Karl Ludvig Reichelt. Laotse. 1948 Harris Birkeland. Zaratustra, Irans profet. 1943 Harris Birkeland. Muhammed, Allahs sendebud. 1942 Sigmund Mowinckel. Jesaja. 1949 Sten Bugge. Konfusius. 1942 H. Ludin Jansen. Mester Eckehart. 1949 Harris Birkel ...

Tora

Tora er det hebraiske navnet for de fem Mosebøkene, og jødenes hellige skrifter. Mosebøkene har fått navn etter sine innledende ord: Bereshit, Shemot, Vayiqra, Bamidbar og Devarim. Kjernen i Toraen handler om forholdet mellom Gud og Israel, og hi ...

Tripitaka

Tripiṭaka er sanskrit og betyr "de tre kurvene." Det er et begrep som benyttes av ulike buddhistiske skoler til å beskrive deres fastlagte utvalg av hellige skrifter. Som navnet tilsier, inneholder en Tripiṭaka tradisjonelt tre "kurver" av lærdom ...

Allehelgensaften

Allehelgensaften, i nyere tid uoffisielt også kalt halloween etter engelsk Halloween, er dagen før allehelgensdag. Kvelden feires på ulike måter omkring i verden, og er lagt til forskjellige datoer i ulike kirker og religiøse tradisjoner. Markeri ...

Angam-dagen

Angam-dagen er en helligdag på øystaten Nauru. Det nauriske ordet angam betyr "jubileum", "feiring", "å ha triumfert over motgang", "å ha nådd et mål" eller "å komme hjem". Hver 26. oktober har man angam-dagen som en nasjonal helligdag på Nauru. ...

Bank holiday

Bank Holiday er en offentlig høytidsdag i Storbritannia og Irland. Mesteparten av befolkningen tar ferie på disse dagene. Bank holidays har fått navnet fordi mange banker, spesielt tidligere, var stengt. I dag har mange banker åpent på mange av d ...

Boxing Day

Boxing Day er det engelske begrepet for andre juledag, 26. desember. Begrepet er vanlig brukt i noen land tilknyttet Samveldet av nasjoner. Felles for disse landene er en større andel kristen befolkning, som i eksempelvis Storbritannia, Australia ...

Duanwu

Duanwu eller Dragebåtfesten faller på den 5. dag i den 5. måned i den tradisjonelle kinesiske kalender, og kalles derfor også "dobbeltfemfesten". I den gregorianske kalender havner festen en gang i juni måned, eller sent i mai. I 2014 vil den fal ...

Ferragosto

Ferragosto er en italiensk merkedag som feires hvert år den 15. august både som fest- og feriedag for familier og som Maria himmelfart innen kirken. Dagen markeres også i andre land og områder med katolske tradisjoner.

Guy Fawkes Night

Guy Fawkes Night feires siden 1606 den 5. november i Storbritannia og New Zealand og minner om Valborgsnatten. Forskjellen er dog at på bålet står en halmdukke forestillende Guy Fawkes. Før bålet tennes pleier barna be om "a penny for the Guy". D ...

Helligdag

En helligdag er en dag som man tradisjonelt holder hellig ved å feire gudstjeneste og ikke arbeide. Helligdagene varierer fra land til land, men deles gjerne i to grupper: faste og bevegelige helligdager. De faste helligdagene opptrer på samme da ...

Helligdager i Norge

Helligdager i Norge er fastsatt ved lov om helligdager og helligdagsfred og inkluderer alle søndager som helligdager. Tradisjonelt markeres de kristne dagene ved å feire gudstjeneste. Dette er dager for hvile, og de fleste arbeidstakere har fri, ...

Hinamatsuri

Hinamatsuri, også kjent som "jentedagen" eller "ferskenblomstfesten", er en japansk høytid som blir feiret den 3. mars. I høytiden setter man opp trappehyller dekket av et rødt teppe, og på hver trappeavsats stiller man opp dukker som bærer klær ...

Høytid

Høytid er et fellesnavn på festdager – for eksempel for de kristne: Jul, påske og pinse ; de jødiske: Pesah, sjabu‘ót og rosj hasjaná ; og de muslimske: id al-fitr og id al-adha. I Norge er 1. og 17. mai ikke-religiøse festdager som kalles offent ...

Ivan Kupala

Ivan Kupala er den tradisjonelle midtsommerfesten, feiringa av sommersolverv eller sankthans, i Russland, Hviterussland, Polen og Ukraina. På samme måte som den norske og nordeuropeiske sankthansfeiringa, er Ivan Kupala opprinnelig en hedensk fru ...

Jakobsmesse

Jakobsmesse eller Jakob våthatt er et folkelig navn på minnedagen for apostelen Jakob den 25. juli. Apostelen Jakob var en av Jesu tolv apostler, sønn av Sebedeus og Salome og Jesu fetter. Han ble Spanias nasjonalhelgen og graven hans i Santiago ...

Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Jomfru Marias opptagelse i himmelen, også kalt jomfru Marias himmelfart, latin Assumptio Mariae. Ifølge en tidlig katolsk, ortodoks, orientalsk-ortodoks og delvis anglikansk oppfattelse ble jomfru Maria tatt opp til himmelen med kropp og sjel. De ...

Knask-eller-knep

Knask-eller-knep er en halloweenskikk for barn og voksne i mange land som praktiseres ettermiddagen før Allehelgensaften. Det er basert på den amerikanske tradisjonen "trick or treat", det vil si "eller godbit", har en norsk oversettelse i "knask ...

Kwanzaa

Kwanzaa er en moderne syvdagers afroamerikansk høytid som varer fra 26. desember til 1. januar, og som feires nesten utelukkende i USA. Navnet kommer fra swahiliuttrykket matunda ya kwanza, "de første fruktene". Den ligger altså i umiddelbar ette ...

Martin Luther King Day

Martin Luther King Day, eller Martin Luther King Jrs dag, er en amerikansk helligdag, som markerer Martin Luther King jr.s fødselsdag og avholdes 3. mandag i januar – det er omtrent Kings riktige fødselsdato den 15. januar. Den er en av 3 føderal ...