ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89

Károly Kerényi

Károly Kerényi, også gjengitt som Karl Kerenyi var en opprinnelig ungarsk, siden sveitsisk, forsker innenfor klassisk filologi og en av grunnleggerne av moderne studier av antikkens greske mytologi.

Ketu

Ketu er den nedstigende måneknuten. Det sies at Ketu er legemet av Rahu etter at hodet til asura ble kuttet av guden Vishnu. I hinduistisk mytologi refereres Ketu generelt til som en "skygge" -planet. Den antas å ha en enorm innvirkning på mennes ...

Kileken

Kileken er gjenstand for en myte av Masaier–folket om planeten Venus. I myten er planeten Venus kalt Kileken, og besøk jorden i form av en liten gutt. Gutten blir venn med en gammel bonde og har gjeter hans kveg og mannen blir enig om å la gutten ...

Kismet

Kismet betyr egentlig "deling", senere "del", "lodd", overført "skjebne", og sikter til hvert menneskes av Gud nøye bestemte livslodd, særlig i eldre tyrkisk fatalistisk tradisjon.

Kosmisk hav

Et kosmisk hav er innenfor flere mytologier det som fantes før skapelsen, altså før verden ble til. Det kosmiske hav ses derfor på som en vag og spesifikk fortid, som ga oppgav en eller flere guder fantes før verden ble til. Innenfor zoroastrisme ...

Kosmos

Kosmos er i vanlig forstand et ordnet eller harmonisk system. Begrepet har sin opprinnelse fra det greske begrepet κόσμος i betydningen "ordnet verden" og er det motsatte konseptet av kaos. I dag benyttes begrepet vanligvis som et synonym til ord ...

Krun

Krun eller Akrun er innen mandeismen en leder i det underjordiske. Han lever i skapelsens laveste dyp. Krun er ogstå den største av de fem mandeiske herrer av det underjordiske. De andre er Shdum, Hagh, Gaf og Zartai-Zartani, ifølge den femte bok ...

Kulturhelt

Kulturhelt er en mytologisk helt som spesiell for en gruppe som endrer sine omgivelser eller verden ved oppfinnelse eller oppdagelse. En typisk kulturhelt kan bli gitt æren for oppdagelsen av ilden, eller jordbruket, sanger, tradisjon, lov eller ...

Kurukshetrakrigen

Kurukshetrakrigen var trolig en konflikt mellom to grupper tilhørende den indoariske stammen Kuru, Kauravaene og Pandavaene, som dannet bakgrunnen for en gammel sanskrittekst kalt Jaya og deretter det episke diktet Mahābhārata. Mahābhārata fortel ...

Kynokefal

Kynokefal er et middelalderlig, mytologisk vesen med menneskekropp og hundehode. Disse er tidligst beskrevet av Herodot, som ikke hevder annet enn at de har tilhold i Libya. Derimot vier Ktesias fra Knidos kynokefalene stor oppmerksomhet. Han pås ...

Lemuria

Lemuria er navnet på et tenkt, forhistorisk kontinent eller en landforbindelse som har sunket i havet. Lemuria skal enten ha ligget i Indiahavet mellom Madagaskar og India eller i Stillehavet mellom Australia og Amerika. Dels er dette å oppfatte ...

Luring

For musikkalbumet til Odd Nordstoga, se Luring album Luring, engelsk trickster, er en mytologisk figur som uttrykker en skikkelse som ved sin sluhet lurer andre og eventuelt dummer seg selv ut. Som hovedfigur fungerer luringen som en form for ant ...

Malekuenes mytologi

Malekuene deler inn verden i tre deler: jorda, underverdenen og himmelen. Menneskene holder til på jorda, gudene i underverdenen og djevlene i himmelen. Selve jorda omfatter tradisjonelt bare malekuenes territorium.

Mayamytologi

Mayamytologien gjenspeiler mayaenes verdensbilde og livsforståelse. Mayaene var en mesoamerikansk sivilisasjon, først etablert i den førklassiske perioden, som hadde sin høykultur, "den klassiske perioden", fra ca. 250 e.Kr. til 900 e.Kr. Sivilis ...

Mu (kontinent)

Mu er en tenkt, forhistorisk øy eller et kontinent som har forsvunnet i Atlanterhavet eller Stillehavet. På samme måte som Atlantis i Atlanterhavet og Lemuria i Det indiske hav, skal Mu ha sunket etter en ødeleggende kataklysme. Forestillingene o ...

Mylitta

Mylitta var Herodots navn på den babylonske kjærlighetsgudinne. I sumerisk mytologi kalles hun Ninlil, det assyriske navnet på henne er Mullitu.

Mytem

Mytem er innenfor mytologi en sjelden gullklump av en myte som ikke kan reduseres; det uforanderlige elementet, ikke ulikt en kulturell mem; ett som alltid kan bli delt med andre, relaterte mytemer og settes sammen på ulike måter – "sammenbuntet" ...

Myteresonans

Folk har alltid hatt behov for forbilder, og dette benyttes effektivt i dramaturgisk sammenheng. Folk har sett opp til alt fra Mohammed, Jesus og Buddha til dagens stjerner fra Idol. Fellestrekkene for alle mytene danner grunnlaget for monomyten. ...

Mytografi

Mytografi er gjengivelser av myter i kunstartene. Dette er en restriktiv definisjon som kan feile å redegjøre for ulike synsvinkler for den store forskningsmengde på myter fra 1900-tallet. Samlinger av myter forutsetter en del feltarbeid, og måle ...

Månekaninen

Også indianerne i Mexico mente å se en hare på månen, og utviklet fortellinger om den i sin folklore. Ifølge en aztekisk legende bodde guden Quetzalcoatl en lang tid på jorden som menneske, og reiste rundt på lange reiser og ble etterhvert både t ...

Månemannen (mytologi)

Månemannen eller Aningaaq er en figur fra inuittenes mytologi. På Grønland kjennes han som Aningaaq, mens kanadiske inuitter kjenner han som Igaluk. På Grønland kjennes han personfisert som en diger mann som bor på månen og går kledd i et isbjørn ...

Nibelungenringen

Der Ring des Nibelungen er et fire delers musikkdrama med tekst, musikk og detaljerte sceneanvisninger av Richard Wagner. Ringen regnes som Wagners hovedverk og har enorme dimensjoner, det er et av de mest omfangsrike musikkverk som finnes. En op ...

Orisha

Orisha er en ånd eller guddommelighet som reflekterer en av Oludumares manifestasjoner i jorubareligionen. Denne trosretningen har med slavehandelen av afrikanere funnet veien til den nye verden, og er nå uttrykt i ulike versjoner som inkluderer ...

Ork

Orker er eventyrfigurer, vanligvis framstilt med et mørkegrønt uhyggelig utseende og med store tenner stikkende ut av munnen. Orker er kjent fra både historier, film, videospill, rollespill og lignende. Ork er avledet fra orc, avledet fra det lat ...

Oskorei

Oskoreia, ofte forstått og skrevet som Aasgaardsreiden eller Asgaardsreien av 1800-tallets nasjonalromantikere, er i norsk folketro et nokså broket følge av urolige døde sjeler. De kommer ridende om natten og spesielt i tiden rundt jul. Reia kall ...

Ouroboros

Ourobouros eller uroboros er et opprinnelig egyptisk-gresk billedsymbol formet som en slange, en bevinget drage eller et krypdyr som biter seg selv i sporden og eter sin egen hale. Dyret danner en sluttet ring, ofte en sirkel, ved å bite seg fast ...

Panotti

Panotti var en mytisk skapning med ekstraordinært lange ører, så store at de kunne dekke hele kroppen. Megasthenes beskrev enotokoiterne som storørede, indiske sagnvesener. Kan hende har fantasien kommet i sving ved synet av folk som har hengt tu ...

Perun

Perun er i slavisk mytologi den høyeste gud i pantheon og gud for lyn og torden. Perun er gud for ilden, bergene, vinden, eiketær, iris, ørner og Universet, hester og vogner, våpen og krig. Han ble først forbundet med våpen laget av stein og sene ...

Phu yak

Phu yak, noen ganger også transkribert som phu yuk, av sanskrit यक्ष, yakṣa) er en kjempe fra thai mytologi og sagn. Phu yak er inspirert av rakshasaene i indisk mytologi, og man oversetter derfor ofte dette ordet med djevel. Selv om en Phu yak e ...

Psykopomp

Psykopomp er et mytologisk vesen som opptrer i de fleste religioner, som en ånd, en gud, en daimon, eller en engel hvor dens hensikt er å sluse og lede de nydøde sjeler over til etterlivet, i dødsriket. Deres rolle er ikke å dømme de avdøde, men ...

Ptahil

Ptahil er en mytisk skikkelse innen mandeismen. Han er et hybrid skaper- og lysvesen og er det fjerde liv i den mandeiske troslære. Av sin far Abathur fikk han i oppdrag å skape verdenen Tibil og det første menneske Adam pagria, noe han klarte et ...

Rahu

Innen hinduistisk tradisjon er Rahu et avkuttet hode av en asura som svelger solen eller månen og forårsaker formørkelser. I kunsten er han avbildet som en slange uten kromm som rir en vogn trukket av åtte sorte hester. Rahu er en av navagrahaen ...

Rostam

Rostam er en iransk helt og hovedperson i det persiske nasjonaleposet Shahnameh. Han betraktes som heltenes helt og fremtrer i flere av eposets mest ansette avsnitt. Navnet Rostam kommer fra avestisk raosta-takhma i betydningen "den erfarne modig ...

Ruha

Ruha er en mytologisk kvinnelig demon i mandeismen. Hun er den demon som hersker over Tibil Mørkets verden, som kun skapte sammen med sin sønn, bror og mann Ur. Med Ur avlet hun også de syv planeter og de tolv dyrekretser. Hun prøvde å føre Adam ...

Sabazios

Sabazios er en himmel- og fadergud til frygerne og trakerne, framstilt som en rytter. I indoeuropeiske språk, som frygisk, er -zios -elementet i navnet hans avledet fra dyeus, felles forgjenger til latinske deus, "gud", og greske Zevs. Grekerne t ...

Sebastianismen

Sebastianismen er en mytisk eller messiansk retning innen portugesisk kultur som bestod fra 1500-tallet og inn på 1900-tallet. Den har likhetstrekk med den tyske forestilling om den sovende keiser i Kyffhäuser, Fredrik I Barbarossa; begge bygger ...

Skapelsesmyte

Skapelsesmyter eller kosmogoniske myter er overnaturlige, mytisk-religiøse fortellinger eller forklaringer som beskriver opprinnelsen til menneskeheten, jorden, livet og universet, som regel forklart som en bevisst handling til en eller flere gud ...

Skiapod

Skiapod eller monopod) er en mytisk, menneskeliknende figur fra europeisk middelalder med kun et bein og en stor fot. Den latinske betegnelse er umbroped.

Slange (symbol)

Slange eller orm eller et slangelignende, krypende dyr eller figur er et av de eldste og mest utstrakte mytologiske symboler. Slanger har blitt knyttet til en del av de eldste ritualer kjent for menneskeheten og representerer dualistisk uttrykk d ...

Slavisk mytologi

Slavisk mytologi er den overordnede betegnelse for det mytiske aspektet av den førkristne polyteistiske religion som slaverne praktiserte. Det Indoeuropeiske språks islett er signifikant og den slaviske mytologi rommer derved flere felles karakte ...

Sumé (mytologi)

Sumé, Zumé, Pay Sumé, Pay Tumé. er navnet gitt en misjonær fra mytologien til Tupí- og Guaranífolket i Sør-Amerika. Han er beskrevet som en hvit skjeggete mann og skal ha oppholdt seg hos indianerene lenge før européerene kom til kontinentet og b ...

Svantevit

Svantevit var i den slaviske mytologi en krigsgud, fruktbarhetsgud og guddom for rikdom. Svantevit var kjent som en hovedgud i vendisk mytologi på grunn av fortellingen om danskenes angrep på venderne under biskop Absalon og kong Valdemar I, i 11 ...

Sørgermansk mytologi

Sørgermansk mytologi eller kontinental germansk mytologi er en undergruppe av germansk mytologi og angelsaksisk mytologi tilhørte) som går tilbake til sørgermansk polyteisme som ble praktisert i deler av Sentral-Europa i førkristen tid, fra før d ...

Tanit

Tanit var en fønikisk månegudinne, dyrket som en beskytter av Kartago, hvor hennes navn fra 400-tallet f.Kr. og framover var assosiert med dyrkelsen av Baal Hammon, og hun ble gitt tilnavnet pene baal og tittelen rabat, hunkjønnsformen for rab. T ...

Tarsis

Tarsis eller Tarsisj er et sted nevnt i den hebraiske Bibelen med uklar betydning. En av de hyppigst tilbakevendende er at Tarsis er et sted, antagelig en by eller et land, som ligger langt fra og til havs fra Israel. Dets hovedmening antyder sål ...

Terra Australis

Terra Australis var et mytisk kontinent man lenge antok måtte finnes rundt sydpolen og som figuerte på europeiske kart fra 1400- til 1700-tallet. Idéen om en stor landmasse i sør som balanserte de nordlige landmassene Europa, Asia og Afrika ble f ...

Trylledrikk

En trylledrikk er en oppfunnet magisk drikke som gjerne konsumeres som medisin eller gift. I mytologi og litteratur er en trylledrikk gjerne laget av en magiker, trollmann, drage, fe eller heks og har magiske egenskaper, og trylledrikken brukes g ...

Vedisk mytologi

Vedisk mytologi, som bygger på det mytologiske innholdene i Vedaene, har direkte bidratt til utviklingen av den senere hinduisme og hinduistisk mytologi. De fire vediske Veda-samlingene er en del av hinduistiske Sjruti. Veda er sanskrit for "kunn ...

Verdenskvern

Verdenskvern, stundom også referert til som "himmelsk kvern", "kosmisk kvern" og lignende, er et mytem som foreslått å være gjentagende i indoeuropeiske og i andre mytologier. Det involverer analogien at kosmos eller himmelhvelvingen og en rotere ...

Xanadu

For den am. filmmusikalen fra 1980, se Xanadu film, for området på Saturns måne se Xanadu Titan Xanadu er en legendarisk by som skulle befinne seg i Kina eller i Himalaya. Det historiske forbildet er egentlig Shangdu i Indre Mongolia, som var de ...