ⓘ Mental Helse

Shanghai senter for mental helse

Shanghai senter for mental helse, også kjent som Shanghai psykologisk konsultative senter, er et hospital i Shanghai i Folkerepublikken Kina som er innrettet mot behandling av psykisk sykdom. Det ble grunnlagt i 1935 som Puci Rehabilitation Hospital.

Åpenhetsprisen

Åpenhetsprisen er en pris som hvert år fra 2004 deles ut av Mental Helse Norge på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober til en person eller grupper som har gjort en spesiell innsats innenfor synliggjøring av åpenhet om psykisk helse. Åpenhetsprisen består av et kunstverk samt en gavesjekk på 10 000 kroner som gis videre til et godt formål.

Kristin Bergersen

Kristin Bergersen er en tidligere politiker og jobber med kommunikasjon, strategi og ledelse. Hun var kommunikasjonsdirektør i Renovasjonsetaten i Oslo kommune fra 2007 til 2016. Fra 19. september 2016 til 31. mars 2019 var hun kommunikasjonssjef i Nordic Innovation, som er en organisasjon underlagt Nordisk ministerråd. Hun er tidligere statssekretær for justis- og beredskapsminister Grete Faremo til regjeringsskiftet etter Stortingsvalget i 2013, og har hatt flere verv i Homonettverket i Arbeiderpartiet 2006-2017, blant annet var hun leder 2015-16. Hun har tidligere vært 1. vararepresenta ...

Arbeidslivstelefonen

Arbeidslivstelefonen er en telefontjeneste som informerer, gir råd og veileder om spesielle utfordringer på arbeidsplassen, arbeidsmiljøspørsmål og lover og regler om arbeidslivet. Telefontjenesten drives av Mental Helse, og er et lavterskeltilbud tuftet på Mental Helse sin kompetanse innen psykososiale problemstillinger og mellommenneskelig rådgivning.

Bente Holm Mejdell

Bente Holm Mejdell er en norsk næringslivsaktør som arbeider som selvstendig konsulent. Hun er også 1. nestleder i Mental Helse. Mejdell var administrerende direktør i Nokas under NOKAS-ranet i 2004. Holm Mejdell har hatt en rekke styreverv innen offentlig og privat virksomhet, særlig innen helse, bank/finans og prosessindustrien. Hun er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom med relevant tilleggsutdannelse. Hun har vært styreleder for sju helseforetak i Helse Sørøst RHF, vært direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune og hatt styreverv i blant annet Forskningsrådet, Statens arbeidsmilj ...

Miriam Neegaard

Miriam Neegaard er en norsk forfatter, sosiolog og samfunnsdebattant. Hun debuterte i 2014 med romanen Stormen og stillheten. Romanen er basert på brorens møte med norsk psykiatri, og har av kritikere vært beskrevet som "en viktig roman om psykiatri".

Marco Elsafadi

Marco Elsafadi er en norsk basketballspiller som spiller for Bønes Basketballklubb. Elsafadi ble født i Libanon og vokste opp i Berlin. Han kom til Norge i 1987. Som basketballspiller har han spilt for toppklubbene Kristiansand Pirates, Vålerenga Kings, Ulriken Eagles, Frøya Ambassadors og Harstad Vikings. Han spilte også på det norske landslaget. Marco er en av Norges mestvinnende basketspillere. Marco Elsafadi er en etterspurt foredragsholder, og i 2014 vant han Mesternes Mester. Under Idrettsgallaen 2006 fikk han prisen som "Årets forbilde" for sitt engasjement for sårbar ungdom. Hans e ...

Finn Abrahamsen

Finn Abrahamsen er en tidligere norsk politioverbetjent. Han ledet voldsavsnittet i Oslo-politiet fram til han ble pensjonert i 2007. Abrahamsen har kapteinsgrad fra Hæren og har tilbrakt fire perioder i FN-tjeneste i Libanon og tidligere Jugoslavia. Han begynte i Oslo-politiet i 1971, og ble politiavdelingssjef for voldsavsnittet i volds- og vinningsseksjonen i 1994. Etter at han ble pensjonist er han blitt engasjert av TV Norge som programmedarbeider i serien Etterlyst Abrahamsen virker også som Privatetterforsker

Tabuprisen

Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som kan tildeles personer, organisasjoner og/eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

Trude Stenhammer

Trude Stenhammer er en norsk vernepleier. Stenhammer har skrevet kapittel i boken Utviklingshemming og psykisk helse, som ble utgitt på Universitetsforlaget i 2000 med Jarle Eknes som redaktør. Hun var også medforfatter til rapporten Utviklingshemmede med alvorlige atferdsavvik og/eller psykiske lidelser. En kartlegging av spesialisthelsetjenestens tilbud og behov, som ble utgitt av Statens helsetilsyn i 2000. Stenhammer har en Postgraduate Diploma i Mental Health and Learning Disability fra Kings College i London.

Kerry blue terrier

Kerry Blue terrier er en hunderase som opprinnelig kommer fra Kerry, Irland. Den ble brukt i jakt på rotter, grevling, oter, kanin og hare, og også som gjeterhund for storfe og sau, som vakthund på gården og til barnepass. I dag brukes den hovedsakelig som familiehund og brukshund. Den er ikke så utbredt i Norge, men er stadig blitt mer og mer populær som en trofast følgesvenn også her til lands. Den er den nest største av terrierne med en høyde på 45.5-49.5 cm for hannhunder. Rasen er gjennomgående sunn og hardfør med det årvåkne og uredde terrier-temperamentet til stede i fullt monn. Ker ...

                                     

ⓘ Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Organisasjonen har 19 fylkeslag og 260 lokallag over hele landet. Mental Helse har om lag 7500 medlemmer.

3. september 1978, under Øystein Vinje sin ledelse ble "Norsk Forening For Mental Helse" stiftet. Øistein Vinje ble foreningens første leder – 150 mennesker deltok. Økonomien var vanskelig de første årene. I 1981 ble det bevilget penger fra sosial og helsedepartmentet. I 1983 kom Norsk Forening for Mental Helse på statsbudsjettet og det ble avsatt midler til kampanjen "Snakk om det: Nerver". I 1984 ble Lars Nygaard valgt som organisasjonens første landssekretær. På slutten av 1980-tallet ble det vanskelig økonomi igjen: kun en stilling i Skien. I 1991 blir Einfrid Halvorsen ansatt som daglig leder og senere som generalsekretær. Mental Helse Norge flyttet til Frogner gård i Skien. Under Einfrid Halvorsen sin ledelse ble foreningen for alvor en kraft å regne med. I 1992 skiftet Norsk Forening for Mental Helse navn til Mental Helse. Samme år ble Hjelpetelefonen opprettet som følge innsamlede midler fra Nrk sin årlige TV-aksjon.

Organisasjonen utgir bladet Sinn & Samfunn, og deler hvert år ut Åpenhetsprisen på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Landsleder er Jill Arild og nestleder er Bente Holm Mejdell. Generalsekretær er Linda Berg-Heggelund og kommunikasjonssjef er Kristin Bergersen.

Organisasjonen har bidratt til opprettelsen av flere landsdekkende lavterskeltilbud for mennesker som trenger støtte i hverdagen. Det mest kjente er trolig Hjelpetelefonen, en døgnåpen telefontjeneste for de som ønsker noen å prate med. Som en videreføring av denne er nett-tjenesten sidetmedord.no kommet på plass for å møte dem som synes det er lettere å skrive enn å prate om vanskelige ting.

I tillegg har organisasjonen opprettet en telefontjeneste rettet mot arbeidslivet, Arbeidslivstelefonen.

Mental Helse står også bak ungdomsprogrammet Venn1, et undervisningsprogram for ungdom om det å håndtere psykiske helseproblemer.

Sinn & Samfunn er et medlemsblad for foreningen, men det er også mulig å tegne abonnement. Bladet utkommer 5 ganger årlig. Redaktør er Grethe Ettung.

                                     

1. Fylkeslag

Mental Helse Nordland ble stiftet 12.12.1979 og er et fylkeslag av Mental Helse.

Mental Helse Nordland er en frivillig organisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Foreningen arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Foreningens leder er Andreas Lund

                                     
  • Mental Helse Ungdom er en brukerstyrt organisasjon for barn og unge opp til fylte 31 år. Mental Helse Ungdom ble stiftet våren 2005 og teller per 1. januar
  • helse I 2018 var det over 1500 registrerte arrangementer landet rundt. Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health
  • Shanghai senter for mental helse forenklet kinesisk: 上海市精神卫生中心 tradisjonell kinesisk: 上海市精神衛生中心 pinyin: Shànghǎishì Jīngshén Wèishēng Zhōngxīn også
  • pårørendekunnskapen innen psykisk helse - og rusfeltet. Senteret het tidligere Mental Helse Kompetanse. Senteret ble opprettet som et prosjekt i 2006, og senterets
  • Åpenhetsprisen er en pris som hvert år fra 2004 deles ut av Mental Helse Norge på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober til en person eller grupper som har gjort
  • Addiction and Mental Health CAMH Centre for Addiction and Mental Health CAMH er Canadas største undervisningssykehus for mental helse og avhengighet
  • atferdsfag, helseøkonomi, offentlig politikk, mental helse kjønns - og likestillingspørsmål, seksuell og reproduktiv helse og flere andre perspektiver. Befolkningen
  • ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, er en norsk stiftelse som forvalter 6, 4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Stiftelsen gir penger til helse - og forskningsprosjekter
  • generalsekretær i foreningen Mental Helse Norge 1991 2005. For sitt arbeid fikk hun Folkeopplysningsprisen i 2004. Hun arbeidet i Mental Helse frem til hun gikk