ⓘ Sveriges historie

Sverige

Sverige, offisielt Kongeriket Sverige er et nordisk land og ligger på den østlige delen av Den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet er knyttet til Danmark i sørvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nærmere 450 000 km² er Sverige det femte største landet i Europa, og det har fra januar 2017 et folketall på over 10 millioner innbyggere. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med omtrent 2 100 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö. Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det store mengder jern ...

Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus

Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus eller Historia om alla göternas och svearnas konungar, er et historieverk av den svenske erkebiskopen og historikeren Johannes Magnus. Boken ble utgitt rett etter Johannes Magnus død i 1554 av broren Olaus Magnus, som også skrev to kapitler. Han baserer historien på Jordanes Getica og på Saxo Grammaticus, samt sin egen inspirasjon. Verket trekker linjer tilbake til år 88 etter syndefloden, og Noahs sønnesønn Magog omtales som Sveriges første konge. Videre omtales en rekke tidlige svenske konger som det i dag ikke regnes å være noe historisk b ...

Sveriges Television

Sveriges Television AB er en svensk statlig eid allmennkringkaster for tv med historie tilbake til 1956. SVT drifter fem tv-kanaler: flaggskipskanalene SVT 1 og SVT 2, og nisjekanalene SVT Barnkanalen, Kunskapskanalen og SVT 24. I tillegg driver kringkasteren tilbud som SVT Text, SVT Play, Öppet arkiv og nettstedet svt.se. SVT finansieres gjennom en individuell allmennkringkastingsavgift som alle svensker over 18 år betaler via skatten. Før 2019 ble driften finansiert av en årlig tv-linsens som var obligatorisk for alle husstander med fjernsyn. SVT er organisert som et aksjeselskap som eie ...

Sveriges riksdag

"Riksdagen" omdirigeres hit; se også Riksdag for andre betydninger Sveriges riksdag, ofte benevnt Riksdagen, er Sveriges lovgivende forsamling. De folkevalgte representantene på riksnivå kalles riksdagsmedlemmene svensk riksdagsledamöterna, og samles i riksdagen, som består av 349 medlemmer og ledes av en ordfører. Det er riksdagsvalg i Sverige hvert fjerde år, på andre søndag i september. Riksmötets öppnande er den formelle starten på riksdagens arbeidsår, og er tredje tirsdagen i september, med unntak av i valgår, da dette skjer på et senere tidspunkt. For at et parti skal kunne få plass ...

Sverige under andre verdenskrig

Sverige under andre verdenskrig behandler Sveriges historie under andre verdenskrig, i årene 1939 til 1945. Perioden innledes med at andre verdenskrig bryter ut i 1939, og avsluttes med at andre verdenskrig tar slutt 1945.

Halmstad (Sverige)

Halmstad er en by i Hallands län, i landskapet Halland i Sverige. Den er administrasjonssenter for både Hallands län og Halmstad kommune. I 2010 hadde tettstedet Halmstad 58 577 innbyggere, mens Halmstad kommune i 2009 hadde 91 087 innbyggere. Halmstad ligger ved elven Nissans utløp i Kattegat.

Sveriges herrelandslag i bordtennis

Sveriges bordtennislandslag deltok for første gang i et internasjonalt mesterskap 24. – 29. januar 1928, da det 2. bordtennis-VM ble arrangert i Stockholm. Laget kom på femteplass. Måneden etter spilte laget sin første landskamp, mot Danmark. Halvannet år tidligere, 25. oktober 1926, hadde Svenska Bordtennisförbundet blitt stiftet, med Ceve Linde som dets første formann. Det første svenske mesterskap ble arrangert i april 1927. Sverige er et av verdens fremste land når det gjelder bordtennis. Landslaget har vunnet 14 av i alt 26 bordtennis-EM, og har reist hjem uten medalje i bare to EM. L ...

Sveriges riksvåpen

Sveriges riksvåpen er regulert i den svenske loven om Sveriges riksvåpen, som sier at "Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet." Sveriges store riksvåpen er dermed også Sveriges kongevåpen som brukes av kongehuset. Svenske statlige myndigheter bruker både det store og det lille riksvåpenet. Det svenske forsvaret og flere andre statsmyndigheter bruker det lille riksvåpenet med tilleggsfigurer eller andre, særskilte våpenmerker. Det lille riksvåpenet kalles vanligvis "Tre kronor". Det store riksvåpenet har en komplisert sa ...

Sveriges herrelandslag i ishockey

Sveriges herrelandslag i ishockey er det nasjonale ishockeylaget til Sverige, og representerer landet i internasjonale ishockeyturneringer. Landslaget blir administrert av Svenska Ishockeyförbundet, som ble opprettet i 1922. Sverige har vært medlem av Det internasjonale ishockeyforbundet siden 1912. Laget er et av de mest suksessfulle og meritterte ishockeylandslagene i historien, og har vunnet mange medaljer i både ishockey-VM og vinter-OL, og er de regjerende verdensmesterne. Blant høydepunktene er OL-gullmedaljene i vinter-OL 1994 i Lillehammer og vinter-OL 2006 i Torino. I 2006 ble de ...

Unionen mellom Sverige og Norge

Unionen mellom Sverige og Norge var en forening av de to separate og selvstendige kongerikene Norge og Sverige i perioden fra 1814 til 1905, da de to statene var i personalunion under én felles monark. Periodevis misnøye ble gradvis erstattet av innbitt kamp for symbolsaker gjennom 1800-tallet, og etter 1884 var Norges krav stadig mer uforenlige med unionens eksistensgrunnlag. Unionen blir av og til betegnet som "Sverige-Norge", men dette er misvisende ettersom det antyder én samlet statsdannelse, i likhet med Danmark-Norge, som etter 1660 var å regne som én stat dannet av to forente konge ...

Sveriges herrelandslag i fotball

Sveriges herrelandslag i fotball er det nasjonale fotballaget i Sverige, og dette landslaget blir administrert av Sveriges fotballforbund. Det svenske fotballforbundet ble stiftet i 1904, og de ble også medlem av FIFA i 1904 som en av de åtte originale medlemmene. Sverige har deltatt i elleve VM-sluttspill, og vært i finalen i ett, på hjemmebane i VM i 1958. De har i tillegg to bronse, fra VM i 1950 og fra VM i 1994. Sverige per 2020 det nordiske landet med størst suksess i Norden i VM-sammenheng. Sveriges nasjonalstadion er Friends Arena i Solna. Laget spiller tradisjonelt i gule overdele ...

Danmarks historie

Danmarks historie er fortellingen om en rekke begivenheter som fører fram til dagens Danmark. Emnet er uuttømmelig, ved at det stadig oppdages nye kilder i form av monumenter, arkeologiske utgravninger og funn, skrevne kilder og annet, foruten at man også ser nye fortolkningsmuligheter i allerede kjente kilder. Historien må stadig gjenoppdages. På denne bakgrunn er det avgjørende å skjelne mellom det vesentlige og det uvesentlige. Landets historie begynte i slutten av siste istid og i de siste 12 000 år har det området man i dag kjenner som Danmark, vært bebodd av mennesker. Først fra rund ...

Hisingen skipreide

Hisingen skipreide var den sydligste av skipreidene i Båhuslen. Opprinnelig omfattet det hele øyen Hisingen og skjærgården vestenom, men på 1200-tallet ble to sogn syd på øyen, Tuve og Lundby, overført fra Norge til Sverige. Deretter omfattet skipreidet Bakke, Bjorland, Rødbo, Sæve, Torsland, Tuve og Ekerø sokner, og i tillegg den del av Sverige som i vederlag var gått over til Norge, nemlig Skårdal på fastlandet østenfor Göta älv. Da hele Båhuslen ble svensk territorium etter freden i Roskilde i 1658 ble skipreidene i landskapet innlemmet i den svenske herredsordningen. Hisings skipreide ...

Kungsbron

Kungsbron er en bro i sentrum av Stockholm, som er en del av Kungsgatan og som forbinder Norrmalm med Kungsholmen. Broen går delvis over jernbaneverkstedet og bussterminalen, samt over innsjøen Klara/Barnhusviken.

                                     

ⓘ Sveriges historie

Sveriges historie er en beskrivelse av Sverige gjennom tidene. Hva som menes med Sveriges historie har dog skiftet gjennom tidene. Tradisjonelt har man sett på rikets eller statens historie og dets forhold til andre stater og Sveriges folk. I dag ser man mer på de hendelser som har skjedd innenfor det nåværende Sveriges grenser og svenske relasjoner med utlandet. Dessuten benytter forskjellige mennesker ulike definisjoner på Sverige som stat, noe som blant annet påvirker oppfatningene om tidspunktet for når Sverige ble til. Finland var inntil 1809 en del av Sverige, nærmest en parallell til Svealand, Götaland og Norrland. Landet kunne da i vest-østlig retning sies symbolsk å strekke seg mellom festningene Göteborg og Sveaborg og med hovedstaden Stockholm "i midten".

                                     

1. Forhistorisk tid før 800 e. Kr.

Under jordens klimaforandringer har Skandinavia flere ganger vært dekket av innlandsis. Den siste istiden kalles for Weichsel, den begynte for 110 000 år siden og sluttet for rundt 10 000 år siden. Bare det vestlige Jylland og øygruppen Lofoten i det nordlige Norge var isfrie. Isens tilvekst, tygde og avsmeltning har formet landet. I dagens Sverige finnes det ingen spor igjen etter en eventuell befolkning fra før istiden. I deler av Nord-Sverige, som raskt ble bunnfrosset da de kaldeste periodene satte inn, fins det imidlertid plantefragmenter fra tidligere mellomistid og fra varmere perioder under istiden, da iskappen hadde mer begrenset utstrekning og kanskje var fragmentert.

Klipper ble slipt runde og slettet ned da den framvoksende isen skjøv stein og grus foran seg. Landet var lenge tynget ned av ismassene, men hevet seg langsomt etter istiden og hever seg fortsatt den dag i dag. Landhevingen skjer raskest i nord og langsommere i sør. Det som i dag er Østersjøen har avvekslende vært salt hav og innsjø med ferskvann. De store innsjøene Ladoga, Onega, Vänern, Vättern, Mälaren og Hjälmaren er smeltvannsamlinger som har sine paralleller i de store sjøene i Nord-Amerika. Rullesteinåser, morener og flyttblokker er synlige spor fra isens smelting.

Etterhvert som det kilometertykke isdekket smeltet, flyttet folk inn fra sør og øst. De tidligste spor vi i dag kjenner til er 12 000–13 000 år gamle. De første menneskene i det nåværende Sverige levde av jakt og fiske. Tiden fram til rundt 4000 f.Kr. kalles i blant for jegersteinalder. Arkeologiske funn er gjort i områder som i dag ligger 75 til 120 meter over havet, og som utgjorde strandområdene på landhevningens daværende stadier. Høydeområder som Södertörn og Kolmården utgjorde da en skjærgård med rikt fiske og seljakt.

Steinalderen kan deles inn i tre perioder:

 • Mesolitikum
 • Paleolitikum
 • Neolitikum

Overgangen fra paleolitikum defineres som tiden da de store tundradyra som mammut, kjempehjort og ullhårige neshorn forsvant. Det mesolitiske mennesket måtte da livnære seg av småviltjakt og sanking av frukt og røtter.

                                     

1.1. Forhistorisk tid før 800 e. Kr. Bondesteinalderen cirka 4000–1800 f.Kr.

Perioden da jordbruket begynte kalles for bondesteinalderen, yngre steinalder eller neolitikum. Tidligere har forskere antatt at denne perioden var preget av innvandrere som brakte med seg ny kunnskap, men i dag mener mange forskere at forklaringen på endringene var først og fremst kulturpåvirkning.

Den første neolitiske kulturen kalles traktbegerkulturen engelsk Funnel Beaker Culture og har fått sitt navn etter periodens karakteristiske kar av keramikk med utvinklet munning. Det er funnet store mengder fragmenter av denne keramikken i Sverige. I denne tiden ble de første megalittiske monumentene i form av store steinhus dekket med jord. I Sverige finnes disse stort sett langs kysten. Noe senere ble det bygget ganggraver sv. gånggrifter og hellekister sv. hällkistor i innlandet, eksempelvis Ekornavallen utenfor Falköping.

Rundt 3300 f.Kr. finner man også den gropkeramiske kulturen for første gang, en fangstkultur i områder nær kysten. Denne kulturen var sannsynligvis en videreføring av traktbegerkulturen. Det er mulig at klimaet ble varmere, slik at det ble lettere å drive en fangstkultur.

En tredje neolittisk kultur kom til Sverige omkring 2700 f.Kr. Den kalles for båtøks- eller stridsøkskulturen. Denne kulturen har fått sitt navn fra de karakteristiske båtøksene av stein som er kopier av de første stridsøksene av metall som ble brukt i øst, og som fulgte med stridsøkskulturen. I 350 år eksisterte den gropkeramiske kulturen og stridsøkskulturen parallelt. Omkring 2350 f.Kr. utviklet en sen-neolittisk kultur seg.

På omtrent denne tiden ble klimaet enda varmere. I Egypt og i Midtøsten førte klimaet til at Det gamle rike i Egypt falt sammen og opphørte. I Sentral-Asia og i Norden førte det varme klimaet som varte til bronsealderens slutt til bedre forutsetninger for jordbruket, noe som igjen førte til en befolkningsøkning.

Ved denne tiden begynte grensene mellom de ulike steinalderkulturene i Norden å bli utvisket, noe som førte til en mer enhetlig senneolittisk kultur.

                                     

1.2. Forhistorisk tid før 800 e. Kr. Bronsealderen 1800–550 f.Kr.

Bronsealderen er den første perioden med tydelige tegn på internasjonale forbindelser via handel. Dette kan blant annet ha muliggjort at hesten ble domestisert omkring 2000 f.Kr. Handelsforbindelsene ble antagelig opprettholdt av høvdinger, noe man kan se på distribusjonen av nye våpen av bronse. Selv om folk som levde i denne perioden sannsynligvis ikke hadde større kunnskap om andre enn de nærmeste nabofolkene, kom kulturimpulsene med utvekslingen av varer.

Mens Sverige ennå befant seg i den sene steinalderen, var andre deler av Europa og Midtøsten kommet inn i det som kan kalles for koppersteinalderen. Allerede omkring 3200 f.Kr. hadde man begynt å eksperimentere med å legere kopper. I begynnelsen brukte man arsenikk, noe som gjorde bronsen sprø, men etter hvert begynte man å bruke tinn, noe som antagelig først skjedde i Anatolia. Tinn er svært sjeldent og derfor meget verdifullt. Da kunne betydelig bedre bronse fremstilles. Omkring 2000 f.Kr. begynte man i liten skala å fremstille bronse i Sverige i motsetning til Norge med importert metall. Man mener tradisjonelt at bronsehåndteringen i Sverige omkring 1800 f.Kr. hadde et såvidt stort omfang at perioden med rette kan betegnes som bronsealder.

                                     

1.3. Forhistorisk tid før 800 e. Kr. Eldre bronsealder 1800–1100 f.Kr.

Ved begynnelsen av den nordiske bronsealderen hadde en ny kultur nådd fram til Østersjøens sydøstlige kyst, høygravskulturen. Foruten den importerte gravskikken med store gravhauger kom også vogner og stridsvogner trukket av hester.

Noe senere nådde andre indoeuropeiske kulturer fram til India i sydøst og til Takla Makan i nordøst, hvor de berømte Takla Makan-mumiene kommer fra. Også i Øst-Asia begynte man på denne tiden å bruke bronse ved Den gule flod i Kina og i Ban Chiang i Thailand.

Handelen sammen med de bronsevåpene gjorde høvdingene mektigere, noe de store gravhaugene vitner om, eksempelvis Kongegraven i Kivik. Handelen besto formodentlig først og fremst av import av metaller og salt, mens man eksporterte rav. Selv i Sverige synes det som om hesten og vognen hadde stor betydning, men skipet var viktigere. Skip blir gjengitt i helleristninger over hele Norden. Handelen krevde også valuta, og antagelig ble gull benyttet, ettersom det er gjort rike funn av gull fra denne perioden. Enda viktigere enn handelen var antagelig det varme klimaet, som gjorde det mulig med en relativt høy befolkningstetthet selv i Sverige.

                                     

1.4. Forhistorisk tid før 800 e. Kr. Yngre bronsealder 1100–550 f.Kr.

På 1100-tallet f.Kr. skjedde det noe drastisk omkring Middelhavet. Utviklingen begynte med at den hettittiske kulturen kollapset, snart fulgt av tilsvarende kollapser for den mykenske og de gamle egyptiske kulturene. Årsaken er usikker, men en mindre klimaforverring, vulkanutbrudd, jordskjelv og brutte handelsforbindelser med drastisk stigende tinnpriser kan være mulige forklaringer. En mulighet er at jernet, som allerede var kjent, men som hadde dårligere egenskaper enn bronse, begynte å bli brukt for billig å utruste lokal stridsvogner og at dette endret maktforholdene. Selv senere i den romerske armeen fikk offiserer bronsevåpen mens fotfolket fikk jernvåpen.

Bruken av jern og delvis brutte handelsforbindelser fikk også konsekvenser i resten av Europa. I sentrale Europa gikk høygravkulturen brått over til urnegraver, som muligens var av mindre aristokratisk kultur. Urnegravene kom også til Sverige, men nye store gravhauger som Hågahaugen og Lugnarohaugen ble anlagt samtidig og den nordiske bronsealderkultur like den asiatiske besto.

Etter en ny klimaendring mellom 850–760 f.Kr. og siden ytterligere en brå klimaendring omkring 650 f.Kr. gikk bronsealderen mot slutten. I Norden erstattet jernet suksessivt bronsen i løpet av 500-tallet f.Kr., og i kommende århundrene finnes det verken funn av gull eller store gravhauger.

                                     

1.5. Forhistorisk tid før 800 e. Kr. Det nordiske bronsealdersamfunnet

Samfunnsutviklingen i Norden kom etter hvert til å skille seg ut fra utviklingen på kontinentet. Det finnes mange objekter som viser kulturpåvirkning fra sør, og folk importerte trolig også kulturelle forestillinger som ble tilpasset til lokale forhold. Folk drev jordbruk, og hesten ble brukt som ridedyr og trekkdyr. Man manglet et skriftspråk, men laget helleristninger som gir en forestilling om bronsealderens fartøyer og sjøfart. Under den eldre bronsealderen ble de døde begravd i kister av stein eller i hule trestammer. Senere begynte man å brenne de døde, og snart ble kremering det normale. Gravhaugene ble vanligvis dekket av en jordhaug eller en steinrøys.

                                     

2. Jernalder

Med jernet endret samfunnsstrukturen seg. Urnegravene erstattet helt gravhaugene, noe som tyder på at høvdingene hadde mindre makt. Sverige i førromersk jernalder var preget av et kjølig klima, like kaldt som i dag. Klimaet gjorde det vanskelig for befolkningen å livnære seg, og dette forårsaket stadige folkevandringer. En del forskere kaller perioden "Fimbulvinter" med et begrep fra norrøn mytologi. Fra jernalderen nevnes Sverige for første gang i skriftlige kilder, både de eldste islandske sagaene og andre opptegnelser i Europa.

                                     

2.1. Jernalder Førromersk jernalder 550 f.Kr.–Kr.f.

Av ukjente grunner synes det som om folkene i Sverige levde nokså isolert i begynnelsen av denne perioden. Men gravfunn fra de siste århundrene av den førromerske jernalderen begynner igjen å inneholde gull, noe som tyder på økende kontakt og handel med kontinentet. På slutten av denne tiden, ved Kristi fødsel, begynner de samiske kulturene nord i det nåværende Sverige å danne seg.

Allerede omkring år 600 f.Kr. oppsto Jastorfkulturen i det nordlige Tyskland. Den har store likheter med den skandinaviske kulturen. Om denne kulturblandingen skjedde gjennom innvandring eller ved kulturell utveksling, er ikke klart, men begge de førromerske kulturene har trekk fra den tidligere nordiske bronsealderkulturen og til en viss grad også den kontinentale Hallstattkulturen. Man antar den skandinaviske kulturen har vært opphavet til de nordgermanske kulturene, fra Jastorfkulturen til den vestgermanske. Sør for disse fantes ved denne tiden den keltiske La Tène-kulturen.

                                     

3. Tidlig 1800-tall 1809–66

Marskalk Bernadotte ble valgt til svensk tronfølger som Karl Johan i 1810. Målet for hans utenrikspolitikk ble straks å vinne Norge etter tapet av Finland. I februar 1811 ba han Napoleon om støtte til kravet om Norge som erstatning for Finland. Dette ble avvist av Napoleon, og utover høsten øket spenningen mellom Frankrike og Sverige, fordi Sverige var uvillig til å gjennomføre fastlandssperringen. I stedet vendte Karl Johan seg mot tsar Aleksander og Russland.

I begynnelsen av 1812 besatte Napoleons tropper Svensk Pommern. Like etter henvendte Karl Johan seg i hemmelighet til Storbritannia med forslag om fredsforhandlinger. Samtidig sendte han en utsending til Russland. 5. april ble det sluttet en avtale med Russland: De to landene garanterte hverandres besittelser, og Sverige skulle få Norge. Samme måned begynte fredsforhandlinger med den britiske diplomaten Edward Thornton. Disse ledet til freden i Örebro 18. juli 1812 mellom Sverige og Storbritannia, og mellom Storbritannia og Russland

I mellomtiden hadde Napoleon invadert Russland. Tsar Aleksander og Karl Johan møttes derfor i Åbo 27. august for å drøfte krigsplanene. Resultatet var et tillegg til traktaten av 5. april: Et angrep på Danmark skulle finne sted samme høst, og Storbritannia skulle oppfordres til å slutte seg til traktaten. Napoleons fremgang hindret imidlertid krigsplanen.

I desember 1812 brøt Karl Johan den diplomatiske forbindelsen med Frankrike, og 3. mars 1813 inngikk han en allianse med britene: Sverige skulle stille 30 000 mann på kontinentet mot Napoleon, mot subsidier på 1 million pund årlig. Storbritannia på sin side tiltrådte den svensk-russiske traktaten og skulle bidra til å gjennomføre unionen mellom Norge og Sverige.

Svenske styrker rykket igjen inn i Svensk Pommern. Karl Johan møtte tsaren og kongen av Preussen i Trachenberg 9. juli til drøftelser om krigen; han ble utnevnt til sjef for nord-arméen med 158 000 mann. Han deltok i slaget ved Leipzig og fikk beskjed om gå mot Nederland. Karl Johan ville imidlertid heller gå mot nord for å true Danmark. 28. november krysset han Elben og invaderte Holstein. Danmark-Norge sluttet våpenhvile i Rendsburg 15. desember, og 24. desember begynte forhandlinger med den danske diplomaten Edmund Bourke i Kiel. Resultatet var Kielfreden av 14. januar 1814: Kongen av Danmark-Norge skulle avstå Norge til kongen av Sverige.

                                     

4. Se også

 • Liste over Sveriges monarker
 • Liste over svenske fredsavtaler
 • Liste over Sveriges dronninger
 • Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen
                                     
 • Liste over Sveriges statsministre inneholder samtlige politikere som har hatt tittelen som Sveriges statsminister. Embetet som Sveriges statsminister ble
 • 91 - 20 - 04203 - 5 Sveriges monarker 1521 - 1973 Sveriges monarker og deres valgspråk Sveriges regenter från 1497 Historiesajten Statsoverhoder i Sverige konger
 • det sørlige Sverige er skogbruket viktigere i den midtre og nordlige delen av landet. Sveriges fauna defineres av klimaet og landets historie siden siste
 • år på tronen, regenten med nest lengst regjeringstid i Sveriges historie og var også Sveriges regent under begge verdenskrigene, der han deltok med diplomatisk
 • Sveriges len svensk: Sveriges län er de regionale forvaltningsområdene mellom staten og kommunene i Sverige og tilsvarer norske fylker og danske regioner
 • brukt for hva det var verdt av Gustavs sønner for å fremheve Sveriges ærerike historie Da Erik XIV og Karl IX senere tok i bruk regentnummer var disse
 • Skandinavias historie er historien om de skandinaviske monarkiene Danmark, Norge og Sverige I det trefylte Skandinavia var de ikke noe stort behov for
 • betydninger Landskap Liste over steder i Sverige sortert etter landskap Län i Sverige Landskapskart over Sverige Våra landskap De svenske landskapenes historia
 • Stemmeretten gjaldt bare for fem prosent av Sveriges befolkning. Åtte år senere, den 23. april 1889, ble Sveriges socialdemokratiska arbetareparti SAP etablert
 • Sveriges Television AB SVT er en svensk statlig eid allmennkringkaster for tv med historie tilbake til 1956. SVT drifter fem tv - kanaler: flaggskipskanalene
 • Samenes historie handler om urbefolkningen samene i nordvestområdene av Europa og deres forhold til andre folkeslag i dette området. Menneskene nådde