ⓘ Introduksjonsloven

Direkte introduksjon

Direkte introduksjon er en tantrisk tekst innenfor tibetansk buddhisme. Teksten er en av de 17 tantraer som utgjør den fjerde og siste seksjon av menngagdé. Menngagdé er den tredje og mest avanserte delen av dzogchen, som igjen er en av tre inndelinger av de indre tantraer i den tibetanske tekstsamlingen Nyingma Gyubum. Nyingma er den eldste av de fire retninger i tibetansk buddhisme.

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Loven ble innført som en frivillig ordning 1. september 2003 og ble påbudt 1. august 2004. Det vil si at alle kommuner som sier ja til å ta i mot flyktninger er forpliktet å tilby introduksjonsprogram. Flyktninger som deltar i ordningen får introduksjonsstønad. Per 1. juni 2012 vil de da motta 2G 164 244 kroner i året eller 13 687 kroner brutto hver måned. Summen skal da dekke samtlige utgifter, fra bolig, mat og fritidsaktiviteter. Alle som ...

The Rolling Stones Rock and Roll Circus

The Rolling Stones Rock and Roll Circus er en konsertfilm initiert og organisert av The Rolling Stones. Filmen ble til under to spillesesjoner den 11 12. desember 1968. I 1996 ble filmen utgitt for første gang, da på VHS og CD, og i 2004 på DVD.

V6-motor

En V6-motor er en stempelmotor med seks sylindre i en V-form. Etter rekke-fireren er V6 den mest populære motoren i moderne biler. En V6-motor er kompakt og passer derfor godt i dagens forhjulsdrevne biler. Den første V6-motoren ble introdusert av Lancia i 1950, med bilmodellen Lancia Aurelia, og så fort dette ble lagt merke til av andre bilfabrikanter kom andre V6-motorer til. Motortypen ble stadig mer utbredt, og kan sies å ha fått sitt gjennombrudd etter introduksjonen av Buick Special i 1962. Bilmodellen var ingen stor suksess, men motoren ble den første masseproduserte V6-motoren.

Svenske adelsslekter

Svenske adelsslekter. Sverige har omkring 900 nålevende adelsslekter, som enten er uten særskilt tittel eller har titler som friherrer og grever. I Sverige finnes det rundt 25 000 personer som er adelige, og alle disse er representert på Riddarhuset i Stockholm ved sin hovedmann eldste sønn av eldste sønn osv. Det avholdes adelsmøte på Riddarhuset hvert tredje år, andre lørdagen i februar. Adelsmøtet er åpent kun for en hovedmann fra hver ætt. For at en adelsætt skal ha møterett må ættens stamfar i tillegg til enten å være uradel, naturalisert utenlandsk adel eller adlet gjennom adelsbrev ...

Morfologisk galakseklassifikasjon

Morofologisk galakseklassifikasjon er et system brukt av astronomer for å dele galakser inn i grupper basert på de visuelle utseende. Der finnes flere skjemaer i bruk som kan klassifisere galakser etter morfologien. Den mest kjente er Hubble-serien, utviklet av Edwin Hubble og senere utvidet av Gérard de Vaucouleurs og Allan Sandage.

                                     

ⓘ Introduksjonsloven

Introduksjonsloven er en norsk lov som har til formål å gi nyankomne innvandrere til Norge bedre mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og økonomisk selvstendighet.

Loven etablerer et introduksjonsprogram som visse kategorier nyankomne innvandrere har plikt til å delta i. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltagelse i yrkeslivet. Det følger av lovens paragraf 4 at programmet skal være helårlig og på full tid.

Introduksjonsloven ble vedtatt 4. juli 2003 og trådte i kraft 1. september samme år.

                                     

"Principe de Asturias" (1982)

"Principe de Asturias" er et spansk hangarskip. "Principe de Asturias" ble bestilt i 1977 for å erstatte hangarskipet "Dédalo" som ble faset ut i 1989. Man bestilte også nye Harrier II-fly i forbindelse med introduksjonen av det nye hangarskipet. "Principe de Asturias", som ble operativ i 1988, vil etterhvert bli faset ut og erstattet av "Juan Carlos I" som regnes med å være operativ i 2010. På grunn av budsjettkutt, ble skipet tatt ut av tjeneste 6. februar 2013.

                                     

Cyrix Cx486DX4

Cyrix Cx486DX4, også kalt IBM Cx486DX4, er en tidligere fjerde generasjon 32-biter x86 mikroprosessor som ble utviklet av Cyrix Corporation og ble produsert av IBM, SGS-Thomson og Texas Instruments. Mikroprosessoren ble lansert i september 1995.

                                     

Cyrix Cx486DX2

Cyrix Cx486DX2, også kalt IBM Cx486DX2, er en tidligere fjerde generasjon 32-biter x86 mikroprosessor som ble utviklet av Cyrix Corporation og ble produsert av IBM, SGS-Thomson og Texas Instruments. Mikroprosessoren ble lansert i 1993.

                                     

Cyrix Cx486S

Cyrix Cx486S, også kalt IBM Cx486S, er en tidligere fjerde generasjon 32-biter x86 mikroprosessor som ble utviklet av Cyrix Corporation. Mikroprosessoren ble lansert i mai 1993.

                                     

Cyrix Cx486DX

Cyrix Cx486DX, også kalt IBM Cx486DX, er en tidligere fjerde generasjon 32-biter x86 mikroprosessor som ble utviklet av Cyrix Corporation og ble produsert av SGS-Thomson. Mikroprosessoren ble lansert i september 1993.

                                     

Sputnik Light COVID-19-vaksine

Sputnik Light er en endoses Covid-19-vaksine utviklet av Gamalejainstituttet for epidemiologi og mikrobiologi. Det dreier seg i virkeligheten om første dose av Sputnik V COVID-19-vaksinen, som er basert på Ad26-vektor, og den kan oppbevares ved normal kjøleskapstemperatur på 2-8 grader C. Instituttet fremholdt at denne versjonen, med effektivitet på 79.4%, ville være svært egnet for områder med akutte smitteutbrudd, slik at flere personer kunne vaksineres raskt.

                                     

Radeon HD 4000 serien

Radeon R700 er en serie grafikkprosessorer som ble utviklet av Advanced Micro Devices under merkenavnet ATI. Brikken RV770 ble kunngjort 16. juni 2008 som del av FireStream 9250 og Cinema 2.0, og offisielt lansert med Radeon HD 4800 serien den 25. juni 2008. Andre varianter inkluderer den entusiast-orienterte RV790, konsumproduktene RV730 og RV740 og den rimelige avarten RV710. Dens direkte konkurrent var nVidias GeForce 200 serien.