ⓘ Særskriving

Kvikk sand

Kvikk sand er et musikkalbum med Balkansemblet, utgitt i 1990. Tittelen Kvikk sand og det tilsvarende tittelsporet har en noe sær framstilling, da det skrives kvikksand uten særskriving på norsk. Det samme gjelder også for engelsk, quicksand.

Astronomer mot orddeling

Astronomer mot orddeling er en norsk gruppe som arbeider mot fenomenet orddeling. Pr. 3. februar 2015 hadde gruppa 11 748 medlemmer og ei facebook-gruppe med 10 679 medlemmer. Navnet er en referanse til AMOs opphav, som en organisasjon stiftet av astronomistudenter ved Universitetet i Oslo våren 1996. De fikk egen hjemmeside på internett i februar 1997. På tross av navnet er det intet krav om at man må være astronom for å slutte seg til AMO. AMO omtaler seg selv som "organisasjon", men kan heller kalles en aksjonsgruppe, eller en bevisstgjøringskampanje. De har ingen formelle organer. Medl ...

Luna-programmet

Måne-nedslagsforsøk Luna 1958A Utsendingssvikt 23. september, 1958 Luna 1958B Utsendingssvikt 11. oktober, 1958 Måne-nedslagsforsøk Luna 1958C Måne-nedslagsforsøk Utsendingssvikt 4. desember, 1958 Lunar Impact Flyby Utsendt 2. januar, 1959 Luna 1 Måne-nedslagsforsøk Utsendingssvikt 18. juni, 1959 Luna 1959A breddegrad 29.10 N, lengdegrad 0.00 – Palus Putredinis Luna 2 nedslag på månen 14. september, 1959 kl. ~07:30:00 UT Utsendt 12. september 1959 Lunar Flyby Utsendt 4. oktober, 1959 Luna 3 Utsendingssvikt 15. april, 1960 Måne-overflyvningsforsøk Luna 1960A Utsendingssvikt 19. april, 1960 ...

Øvre Slottsgate (Oslo)

Øvre Slottsgate er en gate i Oslo sentrum. Den går mellom Rådhusgata, parallelt med Nedre Slottsgate, til Grensen. Den fikk sitt nåværende navn rundt 1750, tidligere het den Raadhusgade.

Ganon

Ganon, også kjent som Ganondorf Dragmire, er en fiktiv videospillfigur og hovedskurken i The Legend of Zelda -serien. Han er den vanligste kjeltringen i Zelda -spillene og dukker ofte opp som sistebossen. Ganon opptrer i to forskjellige former avhengig av spillet. Den ene formen er et griseliknende vesen og da blir han oftest omtalt som Ganon. Den andre formen er som en Gerudo med menneskelige trekk og da blir han vanligvis kalt Ganondorf. Ganon er erkefienden til hovedpersonen i Zelda -serien, helten Link, og sistnevnte spolerer Ganons onde planer om å kidnappe Prinsesse Zelda og å herske ...

The Suite Life on Deck

The Suite Life on Deck er en fortsettelse av Disney Channels originale serie, Zack og Codys søte hotelliv, som hadde premiere den 26. september 2008 på den amerikanske Disney Channel og hadde premiere 16. januar i Norge. Serien følger tvillingene Zack og Cody Martin og ikke minst London Tipton hos deres nye hjem, S.S. "Tipton", et cruiseskip som eies av faren til London Tipton, der de får skolegang i "Seven Sea High". Skolen der de fleste kommer i trøbbel og ugang. Returnerende stjerner til serien er Brenda Song, Dylan Sprouse, Cole Sprouse og Phill Lewis. Nykommere til serien inkluderer D ...

                                     

ⓘ Særskriving

Særskriving vil si deling av flerleddede, faste uttrykk i enkeltord i skriftlig fremstilling på norsk. Å dele sammensatte ord i frittstående ord er en utbredt feil, men er ikke nødvendigvis feil i alle tilfeller. Det motsatte av særskriving kalles samskriving.

                                     

1.1. Særskriving i norsk Rett og galt

I noen tilfeller skal uttrykkene deles, i andre skal de være sammensatte og andre ganger er det valgfritt. For eksempel heter det istedenfor, men også i stedet for ikke i steden for eller istedetfor. Andre ganger kommer sær- eller sammenskrivning av ord og uttrykk an på konteksten. Ifølge skrives eksempelvis i ett ord når betydningen svarer til i henhold til, men i to ord når man er sammen, altså i følge, med noen. Lengre uttrykk kan også særskrives avhengig av uttalen. For eksempel kan du skrive både toetasjeshus, toetasjes hus og to etasjers hus.

                                     

1.2. Særskriving i norsk Misforståelser om særskriving

Det råder to vanlige misforståelser om særskriving. Den første er at særskriving alltid er feil. Dette er galt, siden noen uttrykk skal særskrives.

Den andre misforståelsen er å blande begrepene særskriving og orddeling. Orddeling er en betegnelse på deling av ord over to eller flere linjer. Begrepet omfatter både særskriving og det å bryte ett ord over to linjer med bruk av bindestrek på slutten av første linje.

Eksempelvis brukes ofte uttrykket "orddelingsfeil" ofte feilaktig når feilen er en "særskrivingsfeil". Enkelt forklart er en særskrivingsfeil når man har skrevet et sammensatt ord på én linje i to ord. Riktig: "Sukkerbiter". Feil: "Sukker biter".

Ved orddelingsfeil har man skrevet ordet over to linjer uten bindestrek eller utelatt å la én konsonant og én vokal gå over til neste linje i ordet man deler. Riktig: "Sol- nedgang". Riktig: "Solnedgang". Feil: "Sol nedgang" Feil: "Sol nedgang" Feil: "Soln- edgang"

                                     

1.3. Særskriving i norsk Hypoteser om feilaktig særskriving

En hypotese om fremveksten av særskrivingsfeil er at den skyldes påvirkning fra engelsk språk. Denne hypotesen er tvilsom, da studier viser at særskrivingsfeil forekommer i elevtekster allerede før elevene har lært å skrive engelsk.

En annen hypotese er at særskrivingen skyldes stavekontrollen i tekstbehandlingsprogrammer. Mange sammensatte ord finnes ikke i disse programmenes ordlister og blir dermed markert som feilskrevet. Særskriver man ordene, oppfattes de imidlertid av tekstbehandleren som korrekt skrevet. Denne hypotesen er ikke verifiserbar, da særskriving er et relativt gammelt fenomen. Man finner forekomster av særskriving i skoletekster fra før 1940, men ikke like hyppig som etter 1970. Man kan likevel si at særskriving som fenomen har tiltatt i årene etter 1945.

Utbredelsen av særskrivingsfeil kan også skyldes at bokmål, i motsetning til riksmål, siden rettskrivingsreformen av 1938 ikke har hatt noen regelbundet struktur med hensyn til sær- og samskriving. For eksempel heter det i dag, mens istedenfor også er tillatt. På riksmål har samskriving idag, imorgen vært normen.                                     

1.4. Særskriving i norsk Estetikkdebatten

Særskriving forekommer ofte i reklame, logoer, skilt og på bokrygger. Dette begrunnes noen ganger med estetiske synspunkter, og andre ganger er det gjort ved feil. Det er også delte meninger om hvorvidt særskriving kan være fordelaktig estetisk sett. Noen mener at en feil skjemmer teksten, og at problemet med tilpasning til plassen man har å skrive på kan løses enkelt ved hjelp av en bindestrek etter vanlige orddelingsregler. Andre mener det estetiske hensynet har forrang, og at bindestreken er en utilfredsstillende løsning.

                                     

1.5. Særskriving i norsk Eksempler

Blant eksempler på særskriving er Sigrid Undset Selskapet. Det korrekte navnet ville vært Sigrid Undset-selskapet. Det ble stiftet i 1997 og blir ledet av norske litterater som arbeider for å løfte frem arven fra nobelprisvinneren.

Et annet eksempel er Bokmåls ord boka. Til tross for at forsiden sier Bokmåls ord boka, står det Bokmålsordboka på bokryggen. Tilsvarende feil er svært vanlige, og man kan finne dem igjen på for eksempel juicekartonger. På en eplejuicekartong vil det ofte stå Eple Juice foran, mens det på siden vil stå eplejuice, ennvidere: "Astrup Fearnley Museet" og "Ibsen Sitat" kunstverket på Karl Johan.

                                     

1.6. Særskriving i norsk AMO

Organisasjonen Astronomer mot orddeling AMO som – tross navnet – hverken består av kun astronomer eller er imot orddeling, men særskrivingsfeil, kjemper mot fenomenet. AMO har en nettside der det er samlet mange mer eller mindre morsomme eksempler på særskriving. Medlemmer av organisasjonen må ikke, ifølge vedtektene, ha skrivefeil i offisielle dokumenter eller tekstmeldinger.