ⓘ Carl Ludvig von Schantz

                                     

ⓘ Carl Ludvig von Schantz

Carl Ludvig von Schantz var en svensk arkeolog og embetsmann.

Carl Ludvig von Schantz var sønn av Ludvig von Schantz og Christina Fineman og giftet seg første gang i 1715 med Hedvig Eleonora Törnhielm og andre gang i 1720 med Elias Brenners datter Maria Aurora. Han skal ha fått en beskyttet oppvekst med ekstra mye undervisning i tegning. Han ble satt som tegner ved Antikvitetsarkivet i 1703 og ble utnevnt til assessor samme sted i 1719. I tiden han var tegner studerte han ved siden v sine arbeidsoppgaver genealogi, heraldikk, numismatikk og runologi. De kunnskapene han skaffet seg innen heraldikken brukte han da han utformet slektsvåpen til familier som nylig var blitt adlet. Men da Nils Tungelfeldt fikk enerett på å skape heraldiske våpen i 1718 ble han tvunget til å slutte med denne typen bigeskjeft. Hans forskning om runeskrift resulterte i en avhandling om primstaven, som oppbevares ved Kungliga biblioteket. Han skrev også det lite kildekritisk genealogiske verket Matrikel öfwer Sweriges rikes ridderskap och adel 1731.

Noen av hans tegninger var med som illustrasjoner i Jöran Nordbergs bok S. Clara minne som ble utgitt i 1727. Carl Ludvig von Schantz skrev for øvrig en ættebok over eldre og nyere svenske familier, to slektstavler over den Helmfeltske ætten, en redegjørelse for Cronstedtske myntkabinettet med mere. Arbeidene ble imidlertid ikke trykte. Han etterlot seg et dyrebart bibliotek som delvis var arvet fra svigerfaren Mårten Törnhielm.

                                     
  • mai Carl Ludvig von Schantz svensk arkeolog og embetsmann død 1734 Carl Ludvig von Schantz 1681 - 1734 sv Schantz 2. Karl Ludvig von i Nordisk
  • der han introduserer begrepene stein - bronse - og jernalderen. Carl Ludvig von Schantz 1681 - 1734 Oluf Gerhard Tychsen 1734 - 1815 Hamy, M. E. T. mars april