ⓘ Døl (dialekt)

Ogobor

Ogobor er ei rap-gruppe fra Dovre som rapper på døl. Gruppen var blant de første i Norge som rappet på sin egen dialekt. De er mest kjent for sin radiohit "To Veidde", først spilt i på NRK Hedmark og Opplands sending, P1. Men de er nok mest kjent fra NRK P3s program Are & Odin, der de bl.a spilte live på den siste direktesendingen til Are og Odin. Navnet Ogobor er gammel Dovredialekt, og betyr "nedbør". Ogobor ga ut en EP med fem spor med navnet På tin i desember 2005. De spilte mange konserter i nord-dalen i 2006.

Nordmøre

Nordmøre er et distrikt og landskap på Nordvestlandet i Norge. Nordmøre var også et historisk småkongerike, fylke, syssel, len og fogderi. Fogderiene ble avviklet tidlig på 1900-tallet, og Nordmøre har ikke lenger en administrativ avgrensing. En avgrensing i dag vil derfor avhenge av om man legger historie, kultur, dialekt, naturgeografi eller politikk og administrasjon til grunn. Fram til kommune- og regionreformen i 2019/2020 var det vanlig å knytte de elleve nordøstligste kommunene i Møre og Romsdal til Nordmøre: Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, ...

Hans E. Kinck

Hans E. Kinck var sønn av distriktslege Otto Theodor Kinck 1832–1903 og Hanna Guliante Johannessen 1840–1923. Han var nevø av filologen Hans Ernst Kinck. Kinck giftet seg med cand.real. Minda Ramm 1859–1924 i 1893. Hun virket selv som litteraturkritiker og oversetter, og ga ut fire skjønnlitterære verk, bl. a. Lommen 1898 og Fotfæstet 1918. Sammen fikk de døtrene Eli og Jeanette. Datteren Eli giftet seg i 1937 med filologen og litteraturkritikeren Hallvard Lie.

                                     

ⓘ Døl (dialekt)

Døl eller gudbrandsdalsk er navnet på dialekten som prates i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke. Døl kan deles inn i tre undergrupper: nord-gudbrandsdalsk, sør-gudbrandsdalsk og lillehammermål. Lillehammermålet er varianten som snakkes i Lillehammer, og ettersom det er et bymål, har den store forenklinger og mer til felles med vanlig østlandsk enn de to andre dølvariantene. Døl tilhører det østlandske fjellbygdmålet, og et viktig skille mellom sør-gudbrandsdalsk og nord-gudbrandsdalsk er at nord-gudbrandsdalsk har flere nynorske trekk enn sør-gudbrandsdalsk, og mens den vestnorske formen for nektingsadverbet, altså ikkje brukes i Nord-Gudbrandsdalen, brukes formen itte i Sør-Gudbrandsdalen og Lillehammer, akkurat som på dialektene i Røros, Hedmark, Vestoppland, Numedal og Vestfold.

Døl er en av tre norske dialekter som har bevart flest trekk fra gammelnorsk. De to andre dialektene er setesdalsk og vest-telemarksk.