ⓘ Nynorsk salmebok

Landstads reviderte salmebok

Landstads reviderte salmebok ble "autorisert til bruk ved den offentlige gudstjeneste i Norge ved de kongelige resolusjoner av 8. oktober 1920 og 15. februar 1924". Boken var Den norske kirkes offisielle salmebok helt frem til 1985. Ved kongelig resolusjon i 1908 fikk domprost Gustav Jensen i oppdrag å utarbeide et forslag til en revisjon av Landstads kirkesalmebog fra 1869. Jensen leverte sitt Forslag til en revideret Salmebok for den norske kirke i 1915. Selv om Jensen ville bevare karakteren ved Landstads salmebok, gikk han langt i å revidere både salmeutvalget og teksten i de enkelte s ...

Å leva det er å elska

"Å leva det er å elska" er en salme skrevet av Anders Vassbotn i 1892. Melodien er skrevet av Per Steenberg i 1923. Fram til 1926 benyttet man melodien "I alle de Riger og Lande", skrevet av J.C. Gebauer, før man i 1921 også begynte å bruke Steenbergs melodi. Salmen brukes flittig i både bryllup og gravferder. Første gang salmen ble publisert var bergensavisen Firda 14. juni 1893. Opprinnelig hadde salmen 6 strofer, men i dag brukes kun 3 av disse. I forbinde med at salmen ble tatt med i Nynorsk salmebok ble den tredje strofen endret fra "å spegla ein himmel av" til "å spegla Guds himmel a ...

Salmebok

En salmebok er en kirkes felles trykte samling av salmer. Den kan inneholde bare tekster eller både tekster og melodier. De fleste kirkesamfunn har sin egen salmebok som avspeiler kirkesamfunnets teologiske og liturgiske profil. En salmebok var tidligere som regel en privat eiendel, i lommeformat, som man brakte med seg til kirke. I dag kjøper menighetene inn salmebøker som lånes ut til kirkegjengerne. En salmeboks bruksområder har tradisjonelt vært hjemmet, skolen og gudstjenesten. I Norge er salmebøkene blitt autorisert til gudstjenestebruk ved kongelig resolusjon, jfr. grunnloven §16. D ...

Kvardagskristen vil eg vera

"Kvardagskristen vil eg vera" er en salme, skrevet av Matias Orheim i 1916. Melodien som brukes i salmen er en folketone fra Oppland, som heter Overmåte full av nåde. Den kommer opprinnelig fra Holland rundt 1700. Orheim skriver i boken sin Vekking og vår at sangen er "summen av heimleg livsrøyning, uppgjer og velfar".

Kjærlighet er lysets kilde

"Kjærlighet er lysets kilde" er en dansk salme. Teksten ble skrevet av N.F.S. Grundtvig i 1853. Melodien ble skrevet av Ludvig M. Lindeman i 1862. Anders Hovden oversatte den til nynorsk som "Kjærleik, det er ljosens kjelde".

Gud skal all ting lage

"Gud skal all ting lage" er en tysk salme skrevet av prest og salmedikter Ernst Stockmann i 1701. Hans Adolph Brorson oversatte den til dansk i 1737. Anders Hovden oversatte salmen til nynorsk i 1925. Den hadde opprinnelig syv strofer. Tysk originaltittel er "Gott, der wirds wohl machen"

No livnar det i lundar

"No livnar det i lundar", også kjent som Vårsong eller Gudleg vårsong er en vårsalme skrevet av teologen, kirkestatsråden og salmedikteren Elias Blix i 1875. Melodien er skrevet av Ludvig Mathias Lindeman samme år. Salmen synges til ulike høytidelige anledninger som for eksempel bryllup, konfirmasjon og nasjonaldagen, men også i begravelser. Under Wenche Foss sin bisettelse 4. april 2011 ble sangen sunget. Et annet navn på salmen er Gildeskål-salmen.

Sions vekter hever røsten

"Sions vekter hever røsten" er en tysk salme, skrevet av Philipp Nicolai i 1599. Tysk originaltittel er "Wachet auf, ruft uns die Stimme". Elias Blix har oversatt den til nynorsk.

Med Jesus vil eg fara

"Med Jesus vil eg fara" er en salme skrevet av teologen, kirkestatsråden og salmedikteren Elias Blix i 1875. Melodien kommer fra en samling av Davidssalmer utgitt i Antwerpen i 1540. Salmen handler om lydighet og etterfølgelse, og den forener gleden ved livet med evige mål.

Ånd over ånder, kom ned fra det høye

"Ånd over ånder, kom ned fra det høye" er en pinsesalme skrevet av Johan Nordahl Brun. Den kom ut i samlingen Evangeliske Sange i 1786, mens han var sokneprest i Korskirken i Bergen. Salmen har tre vers og kan synges på samme melodi som Jesus, din søte forening å smake. Den står på nr. 217 i Norsk Salmebok. Salmen ble oversatt til nynorsk av Bernt Støylen med tittelen "Heilage Ande, kom ned ifrå høgdi" og tatt med i hans Salmar og aandelege Songar som kom ut i Bergen i 1920. Denne versjonen kom med i Nynorsk salmebok i 1925. I Den Danske Salmebog står den på nr. 299.

Lover den Herre

"Lover den Herre" er en tysk salme, skrevet av salmedikteren Joachim Neander i 1679. Den tyske tittelen er "Lobe den Herren, der mächtighen König der Ehren". På bokmål lyder den nyeste oversettelsen "Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære". Den nynorske tittelen er "Lova vår Herre, den mektige kongen med æra". Den er inspirert av Salme 103, 1-6 og Salme 150 i Bibelen. Salmen er også oversatt til dansk, engelsk og svensk.

Olaf Huseby

Olaf Huseby var en norsk forlegger. I 1883 åpnet han en bokhandel sammen med Olaf Norli. I 1893 startet han tidsskriftet Kringsjaa sammen med Hans Tambs Lyche. Den første nynorske salmeboken, Landstads Salmebok med Blix-tillegget ble utgitt på Olaf Husebys Forlag.

                                     

ⓘ Nynorsk salmebok

Nynorsk salmebok for kyrkja og heim og møte er en nynorsk salmebok, redigert av Bernt Støylen, Peter Hognestad og Anders Hovden og utgitt 1925. Ved kongelig resolusjon av 18. desember samme år ble den godkjent for bruk i gudstjenesten i de sogn som gjorde vedtak om det. Salmeboken hadde opprinnelig 711 salmer, men ved kgl. resolusjon av 1. oktober 1926 ble det vedtatt at den skulle ha et bokmålstillegg med 200 salmer fra den gamle og den nye Landstads reviderte salmebok.

Av de nynorske salmene er det 111 originale og 75 oversatte av Elias Blix, 128 originale og 81 oversatte av Anders Hovden og 62 originale og 139 oversatte av Bernt Støylen.

Anders Hovden skal ha sagt om hvordan tremannskomiteen fungerte: "Støylen var klok og varm, Hognestad var klok og kald. Sjølv var eg berre varm."