ⓘ Maritime uttrykk

Maritim

Maritim er et adjektiv for det som har med hav og sjøfart å gjøre; eksempelvis, "Norges maritime forbindelser", eller som i en boktittel fra 1990, Maritim terrorisme: en trussel mot norsk skipsfart og oljevirksomhet. Uttrykket brukes i dag mest i tilknytning til shipping, for å understreke det internasjonale preget. Også brukt som navn på hoteller i typisk historiske sjøfartsbyer.

Bøtte

Ei bøtte er en vanntett sylinder, ofte med en konisk form, en lukket flat bunn og som oftest et håndtak på toppen. Den moderne bøtta er som regel laget av plast eller metall. Før industrialiseringen ble den gjerne laget av tre, på samme måten som ei tønne. Det maritime uttrykk for bøtte er pøs. Bøtter brukes til transport av væsker som f.eks vann eller maling, matvarer som f.eks sukker, bær og frukt, eller andre varer med relativt liten partikkeltetthet som f.eks sand og grus. Jf. Melkebøtte

Pøs

Pøs er det maritime uttrykk for det som på land kalles bøtte. En pøs kan anvendes som øse, for eksempel ved lensing i småbåter og joller, men anvendes for øvrig overalt ombord på et skip hvor det er bruk for en bøtte.

Landkrabbe

Landkrabbe, var fra gammelt av sjøulkens noe nedsettende navn på en person som ikke hadde sjømannskap i seg. Ifølge denne tankegangen, ville landkrabben kunne bli sjøsyk når skuta la fra kai, og være sikker på at verdens undergang var nær når vindstyrken passerte stiv kuling. For å ikke forbli landkrabbe, måtte en ha fartstid som sjømann på de fleste av de syv hav. Passasjerer kunne nok være bereiste, men ble nærmest å betrakte som fraktgods i denne sammenhengen. Nordsjøfareren var en mellomting. Brukt om skip og båter, dekket det både skip som bare var befraktet og gjerne konstruert for d ...

Skoleskip

Et skoleskip er et skip som brukes for å trene studenter til å bli seilere. Uttrykket blir mest brukt i marinen under trening av fremtidige offiserer.

Flaggoffiser

Flaggoffiser er et uttrykk for en høyere militær offiser som har rett til å føre eget kommandoflagg som uttrykk for sin grad eller rang. Som flaggoffiserer regnes typisk admiraler og generaler, men også offiserer av lavere grad umiddelbart under admiraler og generaler i hierarkiet. Betegnelsen er av maritim opprinnelse og går tilbake til at admiraler førte et særskilt befalstegn i mastetoppen.

Stabelavløpning

Stabelavløpningen er navnet på seremoniellet knyttet til å sjøsette et skip. Historisk ble skip bygd på et sted hvor det befant seg en bedding. Denne var ofte i friluft, men kunne også være under tak i strandkanten. Kjølen ble lagt i en renne som skrådde mot og ned i sjøen, og skroget ble bygget og utstyrt så langt det lot seg gjøre før det skulle ut i vannet. Renna ble da smurt med grønnsåpe eller annet glatt materiale. Dagen for stabelavløpning ble skroget utstyrt med flagg og lignende pynt, der kunne være musikk og i det hele ble nabolaget feststemt før der kanskje ble holdt en tale ell ...

Luftmasse

En luftmasse er et stort volum av luft med nesten ensartede egenskaper. Dette er egenskaper som temperatur, lufttrykk og innhold av vanndamp. Luftmasser kan dekke hundrevis til tusenvis av kvadratkilometer, og endrer seg sakte i takt med terrenget de er over.

Gøthe Gøthesen

Gøthe Gøthesen var en norsk skipsingeniør og maritim forfatter og lokalhistoriker. Han vokste opp på Tjøme i perioden 1935-1950. Etter en tur på hvalfangst flyttet han fra Tjøme til studier og arbeid. Han bosatte seg senere på Tjøme og var redaktør for Tjøme Historielags årsskrift Tjúma fra 2000 til 2006. Han har skrevet en rekke artikler i årsskriftet og stod for hovedparten av arbeidet med Tjøme Historielags årlige sommerutstillinger.

Maskinsjef

Maskinsjef er den overordnede maskinoffiseren som har ansvar for ett skips mekaniske framdrift og for drift og vedlikehold av mekaniske og elektriske installasjoner om bord. Dersom maskinsjefen blir ute av stand til å ivareta sine plikter overtar førstemaskinisten ansvaret.

Kolvereid

Kolvereid er Norges minste by og et av to administrasjonssentrum i Nærøysund kommune i Ytter-Namdalen, sammen med Rørvik. Den 1. januar 2020 hadde Kolvereid 1 722 innbyggere. Kolvereid ligger på et smalt eid mellom fjordene Sørsalten og Innerfolda; den delen av Innerfolda som strekker seg inn mot bebyggelsen, kalles Kolvereidvågen. Kolvereid er det trafikale knutepunktet i Nærøy kommune: Fylkesvei 770 forbinder Kolvereid med Rørvik i vest og Foldereid i øst. Fylkesvei 769 forbinder Kolvereid med Namsos via fergesambandet Hofles–Lund. Mange arbeidsplasser på Kolvereid er knyttet til varehan ...

Asbjørn Rødberg

Rødberg maler ofte i olje men også akryl. Han mestrer også akvarell og halvabstrakt ekspresjonisme. Rødberg er kjent for sine naturromantiske landskapsmalerier med særegne elementer i sine komposisjoner. Sjøen og landskap har preget store deler og som preger hans verk. Spesielt maritime setninger med gammeltiden som fokus. Han gjenskaper virkeligheten fra gammel tid til å sette historie inn i kunsten slik at det blir interessant for mottaker å oppleve kunsten hans. Tegningene er i stor grad preget av abstrakte tanker. Han har også drevet mye med portrett av både mennesker og dyr. Mye av ha ...

                                     

ⓘ Maritime uttrykk

Maritime uttrykk er ord og vendinger med tilknytning til havet og sjøfart. I norsk er det en mengde slike ord. Lista under viser et lite utvalg av disse, og rommer både sjømannsuttrykk, fiskeriuttrykk og ord i tilknytning til arbeidsoperasjoner, båter og redskaper. Se forøvrig Kategori:Skipsterminologi.

                                     

1. Norske uttrykk

 • Snurrevad
 • Tollegang
 • Legge bi, å stoppe fartøyet
 • Styrmann
 • Pram
 • Fyrvokter
 • Stuert
 • Med
 • Chief
 • Loddline
 • Maskinist
 • Skårunge
 • Plattgatter
 • Landkjenning
 • Not/notfiske
 • Landkrabbe
 • Pilk/pilking
 • Dorg/dorging
 • Fribord
 • Slappkista
 • Spant
 • Vadhorn
 • Spygatt
 • Pingse
 • Smører
 • Skipper
 • Sjømerke
 • Eike
 • Båtsmann
 • Dødvann
 • Nordsjøfarer
 • Lekter
 • Snurpenot
 • Fyrbøter
 • Førstereisgutt
 • Kolv
 • Fyr
 • Landstrøm
 • Landemerke
 • Drivanker
                                     

2. Historiske uttrykk

 • Maritim ordliste fra Norsk forlishistorisk forening
 • For Bare Stumpene – Jon Winges bok om sjømannsuttrykk i norsk dagligtale
 • Maritime Etymolgy historiske maritime uttrykk på flere språk
                                     

3. Eksterne lenker

 • Stedsbetegnelser rundt båten og andre sjømannsuttrykk
 • Sjøfartsdirektoratets bok Maritime standarduttrykk: engelsk-norsk
 • Maritim ordliste
 • NRK om de vanligste ord og uttrykk til sjøs