ⓘ Norsk Folkemuseum

Gjestestuene på Norsk Folkemuseum

Gjestestuene selskapslokaler på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo ble tegnet av arkitekt Magnus Poulsson i 1917. Bygningen er oppført i den nasjonalromantiske stilen som var populær på begynnelsen av 1900-tallet. Selskapslokalene fungerte i mange år som museets restaurant, og gjenåpnet i 2005 dørene etter en omfattende restaureringsprosess. I dag leies stedet ut til en rekke formål, som julebord, sommerfester, konferanser og bryllupsfeiringer. Gjestestuene huser fire distinkte rom; Østerdalsstua med blyglassvinduer og tømmerpanel, Folkestuen med staffert panel i treverk og rustrøde toner, ...

Bygningene i friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum

Artikkelen Bygningene i friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum på Lokalhistoriewiki Mork, Paal red., "Norsk Folkemuseum - Friluftsmuseet", By og Bygd 43, Norsk Folkemuseum, 2010

Trøndelag Folkemuseum

Trøndelag Folkemuseum, ofte omtalt som Sverresborg, er et stort kulturhistorisk museum på Sverresborg i Trondheim. Friluftsmuseet har en bygdeavdeling og en byavdeling, Gammelbyen, med bygninger fra Trondheim sentrum. Museet ble lagt til området i 1914. I 1999 åpnet det store publikumsbygget.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er en norsk museumsstiftelse med hovedkontor på Bygdøy i Oslo. Stiftelsen er Norges største kulturhistoriske museum med en årlig omsetning ca. 300 millioner kroner, rundt 220 årsverk og årlig over 600 000 besøkende gjester. Stiftelsens museer forvalter, forsker på og formidler sentrale deler av norsk kulturarv fra reformasjonen til våre dager. I tråd med statens initiativ om sammenslåing av museer i Norge, konsoliderte en gruppe museer og attraksjoner seg til stiftelsen Norsk Folkemuseum i løpet av noen år på 2000- og 2010-tallet. Siste tilskudd var Norsk Marit ...

Norsk Folkemuseums dansegruppe

Norsk Folkemuseums dansegruppe er en folkedansgruppe spesielt for barn og unge. Gruppen ble stiftet 1953 av Signe Kjellberg og er tilknyttet Norsk Folkemuseum i Oslo. Repertoaret omfatter primært norske folkedanser og bygdedanser. Gruppen opptrer regelmessig på Norsk Folkemuseum, og har turnert i en rekke land i Europa, samt Japan og USA.

Nordfjord Folkemuseum

Nordfjord Folkemuseum er regionmuseum for Nordfjord og en del av Musea i Sogn og Fjordane. Museet ligger i området Jølet, nær Sandane sentrum i Gloppen kommune. Samlinga til museet omfatter 44 antikvariske bygninger, ei stor jekt og ca. 25 000 gjenstander fra de ytterse kystbygdene til de innerste jordbruksbygdene i Nordfjord. I hovedbygget er det fast og skiftende utstilling, museumsbutikk og enkel kafé. Friluftsmuseet består av bygninger fra 1600-, 1700- og 1800-tallet, og inneholder både stover og stabbur, eldhus, låver og fjøs, stall og støyl, hunde- og hønsehus, samt ei skolestue og e ...

                                     

ⓘ Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum er et kulturhistorisk museum på Bygdøy i Oslo som viser hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Her presenteres dagliglivet i byene og på landet i et av Europas største friluftsmuseer. Museet har samlinger fra hele landet, i hovedsak fra tiden etter reformasjonen. Det meste av museumsområdet består av friluftsmuseet med tilflyttede bygninger fra norske bygder og en "Gamleby" med byhus, hovedsakelig fra Oslo. I tillegg har museet store utstillingsarealer.

Norsk Folkemuseum tar vare på store samlinger av gjenstander, bilder og arkivalia fra hele Norge. Utstillingene viser folkekunst, folkedrakter, kirkekunst og samisk kultur. I tillegg vises utstillinger om aktuelle temaer. Museet er åpent hele året og har et rikt programtilbud. Museet hadde 312 266 besøkendene i 2018. Kong Oscar IIs Samling, som regnes som verdens første friluftsmuseum, er en del av Norsk Folkemuseum.

Fra Norsk Folkemuseum ble etablert i 1894 har museet hatt som mål å gi et bredt bilde av dagliglivet i Norge, og å vise samspill mellom samfunn, kultur og natur. En sentral oppgave for museet er å belyse spørsmål knyttet til hva det vil si å være norsk og til hva som konstituerer det norske i takt med endringer i samfunnet. Ikke minst er dette blitt aktualisert gjennom de siste tiårenes endringer i befolkningssammensetning.

                                     

1. Historie

Folkemuseet ble stiftet 19. desember 1894 i Kristiania, etter initiativ fra bibliotekar og museumsmann Hans Aall 1869–1946, og ble anlagt på større deler av lystgården Dronninghavn; museet kjøpte først 50 mål av Dronninghavn og utvidet senere arealet gjennom ytterligere oppkjøp av Dronninghavns areal. Forbildet var Nordiska museet i Stockholm, som ble stiftet i 1873, fikk sitt nåværende navn i 1880, og ble utvidet med friluftsmuseet Skansen i 1891. Hans Aall samarbeidet med Moltke Moe og sammen lanserte de ideen om et museum som skulle samle og utstille "alt, som belyser det norske Folks Culturliv". Alle materielle spor av menneskers liv og virke i bygd og by skulle innsamles, bevares, utforskes og formidles gjennom utstillinger og publikasjoner.

Formålsparagrafens begrep "det norske folk" ble etter hvert problematisert. I 1951 utvidet museet sitt arbeid til å omfatte også samisk kultur, da den samiske samlingen ved Universitetets Etnografiske Museum ble overført til Norsk Folkemuseum. I 1989 ble museets formålsparagraf endret til å gjelde "liv og levekår i Norge". Fra 1990-tallet ble det en økende bevissthet om ansvaret for å inkludere også andre minoriteter og ikke minst nyere innvandring i museets arbeid.

                                     

2. Samlinger og utstillinger

Museet åpnet sin første utstilling i en leilighet i Christian IVs gate 13 i 1896. I 1898 kjøpte museet en tomt på Bygdøy og begynte gjenreisningen av flere hus fra bygdene som var innkjøpt for det planlagte friluftsmuseet.

Det sentrale området nærmest hovedinngangen ble leid ut til Den kulturhistoriske utstilling i 1901. Bygningene som ble reist for dette formålet kunne etterpå overtas av Folkemuseet, som åpnet sine innendørs utstillinger og sitt friluftsmuseum i 1902. I 1907 kunne museet innlemme Kong Oscars samlinger med bl.a. stavkirken fra Gol.

                                     

2.1. Samlinger og utstillinger Oscar IIs samlinger

Det var viktig for valget av tomt at området var nærmeste nabo til Oscar IIs Samling, grunnlagt i 1881 som verdens første friluftsmuseum. Kongens bygningssamling besto av tre stuer og to loft er en bygning over to etasjer og forveksles ofte med stabbur som skulle vise utviklingen av norsk byggeskikk fra middelalderen til 1700-årene. Sentralt i anlegget sto Gol stavkirke ferdig gjenreist i 1885. Etter unionsoppløsningen i 1905 ga Oscar II samlingene til Den norske stat.

                                     

2.2. Samlinger og utstillinger Thaulow-museet

I 1913 ble Thaulow-museet opprettet som en egen stiftelse under Norsk Folkemuseum ved gavebrev fra søstrene Aimée, Jeanette og Christiane Thaulow. Gaven omfattet store samlinger av portretter, møbler og gjenstander med tilknytning til slekten Thaulow. Søstrene finansierte samtidig flytting og gjenreisning i friluftsmuseet av Leikanger prestegård for å huse Thaulow-samlingen. Museet skal ifølge gavebrevet ha separat økonomi og ledes av et familiedominert styre med Folkemuseets direktør som medlem.

                                     

2.3. Samlinger og utstillinger Museet vokser

For å gi plass til voksende samlinger av gjenstander og bygninger ble tomten utvidet og en ny museumsbygning reist i 1914. Samtidig begynte innsamlingen av byhus til "Gamlebyen" i friluftsmuseet. Etter en arkitektkonkurranse i 1919 ble det store anlegget rundt museets torg reist i årene 1934–38. I de følgende årene ble friluftsmuseet kraftig utbygget med ambisjonen om å vise komplette gårdstun fra 15 regioner i Norge, en plan som aldri ble fullført.

Etter Hans Aalls død var Reidar Kjellberg direktør fra 1946 til 1975. Gjenstandssamlingene og friluftsmuseet fortsatte å vokse i etterkrigstiden, og "Gamlebyen" fikk stor tilvekst av bygninger som måtte vike for byfornyelsen i Oslo. Siste tilskudd er leiegården fra Wessels gate 15, gjenreist og innredet fra 1999 til 2009.

I 1990 overtok museet store deler av de norske samlingene fra Nordiska Museet. Ved 100-årsjubileet i 1994 kunne museet ta i bruk et nytt besøkssenter og nye magasiner. Thaulow-museet, Norsk Farmasihistorisk Museum og Ibsenmuseet i Arbins gate 1 / Henrik Ibsens gate 26 inngår i Norsk Folkemuseum. Museet forvalter også bygningene og parken på Bogstad gård i Sørkedalen gjennom en egen stiftelse.

I 1993 ble Norsk Folkemuseum av Kulturdepartementet bedt om å flytte Henrik Ibsens arbeidsværelse tilbake til Arbins gate 1, hvor dikteren bodde i sine siste leveår. Samtidig ble Norsk Folkemuseum ansvarlig for driften av det nye Ibsenmuseet, som i dag er gjort til en seksjon av Norsk Folkemuseum.

I 2004 overtok Norsk Folkemuseum forvaltningen av Bygdøy kongsgård, landskapsparken, jordveien og driftsbygningene, men ikke gårdens hovedbygning og kongefamiliens private park. Norsk etnologisk gransking ble lagt inn under Norsk Folkemuseum fra 2005. Som en følge av den nasjonale museumsreformen er stiftelsen Eidsvoll 1814 som forvalter Eidsvollsbygningen fra 1. juli 2009 slått sammen med Norsk Folkemuseum og utgjør en avdeling innenfor dette museet. Fra 2015 er Norsk Folkemuseum også konsolidert med Norsk Maritimt Museum.

Norsk Folkemuseum var fra starten eid av en medlemsforening, men ble i 1990 organisert som en selveiende stiftelse med venneforening. Det finansieres hovedsakelig med statstilskudd. Besøkstallet i 2004 var 266 176. Samlingene omfattet 155 antikvariske bygninger fra middelalderen til moderne tid og ca. 155 000 gjenstander. Museet har siden 1943 utgitt årboken "By og Bygd". Venneforeningen har omkring 2 000 medlemmer.

Fra 2016 er Norsk Folkemuseum en avdeling i Stiftelsen Norsk Folkemuseum hvis øvrige avdelinger er Bygdø Kongsgård, Bogstad Gård, Eidsvoll 1814 og Norsk Maritimt Museum. Avdelingsdirektør for Norsk Folkemuseum er Inger Jensen.                                     

2.4. Samlinger og utstillinger Attraksjoner

Gol stavkirke fra ca. 1200, Raulandstua fra 1300-tallet, Setesdal 1739, Trøndelag 1959, Enerhaugen og Kristiania-bygården Wessels gate 15 fra 1865, som viser leiligheter frav1879 til 2002, er blant hovedattraksjonene på museet.                                     

3. Organisasjon

Direktører

 • Liv Hilde Boe 2000-2001
 • Erik Rudeng 1990-2000
 • Jon Birger Østby konstituert 1989-1990
 • Halvard Bjørkvik 1975-1989
 • Hans Aall 1894-1946
 • Olav Aaraas 2001-2020
 • Nina Refseth 2020-
 • Reidar Kjellberg 1946-1975

Styreledere

 • Magnus Olsen fung. 1945
 • Nils Olav Young Fearnley d.y. 1946–1947
 • Gabriel Gustafson 1904–1915
 • Jacob S. Worm-Müller 1926–1940
 • Nils Olav Young Fearnley 1920–1922
 • Magnus Olsen 1940–1945
 • Jacob Berle 1922–1926
 • Ola Geelmuyden fung. 1903
 • Augustin Paus 1945 død samme år
 • Gustav Storm 1894–1903
 • Carl Kierulf 1915–1920
                                     

4. Litteratur

 • Hegard, Tonte 1984: Romantikk og fortidsvern. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Den kulturhistoriske Udstilling paa Bygdø 1901 s. 90-93. Folkebladet No. 6. 31te Marts 1904.
 • Hegard, Tonte 1994: Hans Aall – mannen, visjonen og verket. Norsk Folkemuseum, Oslo.
 • Eirik Kristoffersen, "Med språk skal landet bygges" i Mer hus enn aker?, Novus forlag, Oslo 2019. ISBN 978-82-8390-022-4
 • Eirik Kristoffersen, Kampen om folkeminnesamlingen: Da folkeminnene ble et forskningsfelt og "folket" krevde dem tilbake, Scandianvian Academic Press, Oslo 2017. ISBN 9788230402054
                                     

5. Eksterne lenker

 • Offisielt nettsted
 • en Norsk Folkemuseum – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
 • Film med opptak fra Norsk Folkemuseum i perioden 1925 til 1949
                                     
 • Gjestestuene selskapslokaler på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo ble tegnet av arkitekt Magnus Poulsson i 1917. Bygningen er oppført i den nasjonalromantiske
 • friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum på Lokalhistoriewiki Mork, Paal red. Norsk Folkemuseum - Friluftsmuseet By og Bygd 43, Norsk Folkemuseum 2010
 • Trøndelag Folkemuseum ofte omtalt som Sverresborg, er et stort kulturhistorisk museum på Sverresborg i Trondheim. Friluftsmuseet har en bygdeavdeling
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum er en norsk museumsstiftelse med hovedkontor på Bygdøy i Oslo. Stiftelsen er Norges største kulturhistoriske museum med en
 • Norsk Folkemuseums dansegruppe er en folkedansgruppe spesielt for barn og unge. Gruppen ble stiftet 1953 av Signe Kjellberg og er tilknyttet Norsk Folkemuseum
 • Det ble stiftet i 1914 og har fra 2015 vært en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum Per 2020 ledes museet av Tove Wefald Pedersen. Museum ble stiftet
 • Holvikejekta et viktig maritimt kulturminne både i norsk og europeisk sammenheng. Nordfjord Folkemuseum ble grunnlagt av Nordfjord Sogelag 1915 og åpnet
 • stavkirke er en stavkirke fra Gol kommune i Buskerud som nå står på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo og tilhører den til enhver tid regjerende monark
 • monumentalmaleriet Eidsvold 1814 Eidsvoll 1814 er en avdeling i Norsk Folkemuseum som forvalter Eidsvollsbygningen og publikumsenteret Wergelands Hus
 • Voss Folkemuseum er et distriktsmuseum like ved Vossevangen i Voss kommune i Hordaland. Det ble etablert i 1917 for å ta vare på det gamle tunet på gården