ⓘ Stavanger-dialekt

Stavanger

Stavanger er en by og kommune i Rogaland som ligger sørvest i Norge. Stavanger er Norges fjerde største bykommune med 142 034 innbyggere. 1. januar 2020 ble Finnøy kommune og Rennesøy kommune slått sammen med Stavanger til nye Stavanger kommune. Kommunen ligger på Nord-Jæren og utgjør sammen med Sandnes, Sola og Randaberg landets tredje største byområde med 242 819 innbyggere. Stavanger kommune grenser til Randaberg, Sandnes, Sola, og i nord til Bokn. Stavanger er administrasjonssenteret i Rogaland fylke og sete for fylkesmannen, fylkesadministrasjonen og Stavanger bispedømme. Byen er også ...

Andreas Jacobsen

Andreas Jacobsen var en norsk forfatter. Han skrev en rekke fortellinger på stavanger-dialekt og er kjent under kunstnernavnet "Ajax". Andreas ble født i Vinkelgaten 16, mellom Pedersgata og Fiskepiren i Stavanger. Her bodde han også til han ble fjorten år, da familien flyttet til Våland. Seksten år gammel startet han som bud i Det Stavangerske Dampskibsselskap, og han ble værende i selskapet fram til han gikk av med pensjon i 1976. Da var han personalsjef. Andreas ville egentlig bli tegner, men det var en umulig levevei i de harde trettiårene. De første artiklene sine illustrerte han selv ...

Mods

Denne artikkelen handler om den norske gruppen med dette navnet. Mods er også benevnelsen på en subkultur på 1960-tallet Mods var en norsk rock-/popgruppe fra Stavanger med opphav på Rennesøy i midten av 1970-årene. Bandet ga ut tre album i perioden 1981 til 1984, hvor debutalbumet Revansj som inneholdt låten "Tore Tang" solgte aller best. Bandets tekster på de to første albumene var på Stavanger-dialekt og sammen med blant andre Stavangerensemblet og Asfalt utgjorde de en stavangerbølge i norsk rock på begynnelsen av 80-tallet. Bandet er også kjent for å være det første bandet til Morten ...

Frode Rønli

Frode Rønli er en norsk musiker og vokalist i bandet Stavangerensemblet. Rønli er spesielt kjent for sin energiske opptreden på scenen og sin spesielle måte å fremføre og tolke tekster på, både tekster på Stavanger-dialekt og på engelsk. Rønli hadde erfaring fra flere lokale band da han ble hentet inn som vokalist av Stavangerensemblet rundt 1976. Blant annet var han kjent som energisk frontfigur i "Froddies Hot Five". Med Rønlis inntreden ble ensemblets musikkstil lagt om fra eksperimentell instrumentalmusikk til renere rock, og etter hvert til egenkomponert musikk på dialekt. I tillegg t ...

Den store stygge idrettsboka

Den store stygge idrettsboka er en bok av Per Inge Torkelsen. Boken er skrevet på Stavanger-dialekt og omtaler på en sarkastisk måte idrettens negative sider, som sløsing med penger, sponsorer, idrettsskader, doping og annet. Boken ble utgitt av Det Norske Samlaget i 1992. Per Dybvig har illustrert boken. Teksten i boken er skrevet i tre spalter, med illustrasjoner og 136 vitser innimellom.

Ryfylke

Ryfylke er et distrikt i den nordøstlige del av Rogaland. Ryfylkes sørligste kommune er Forsand og den nordligste er Sauda. Ryfylke omfatter også øykommunene sør i Boknafjorden. Tidligere hørte også Haugalandet til Ryfylke. Rygjafylket var opprinnelig navnet på det meste av Rogaland i middelalderen. I dag er Ryfylke en av fire regioner i Rogaland. Geografisk domineres det av fjellområdet Ryfylkeheiene mot øst. Ryfylke består av de åtte kommunene Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy, med et samlet areal på 4 546 km² og 33 908 innbyggere. Jørpeland og Sauda ...

Nyveiv

Nyveiv betegner først og fremst de norske bandene som oppsto i kjølvannet av punken. I noen sammenhenger brukes imidlertid også begrepet som en samlebetegnelse som også inkluderer punk-band som Kjøtt og Oslo Børs, og overgangen mellom punk og nyveiv er til tider uklar. Begrepet har aldri vært enerådende som betegnelse på denne typen musikk. The Aller Værste fikk Spellemannprisen i 1981 i klassen for nyrock.

Siddis

Siddis er et navn på personer fra Stavanger. Den første gangen en kan vise at ordet er brukt, er i en avisartikkel fra 1927. Ordet skal ikke ha kommet i vanlig bruk før omkring 1950. En er noenlunde samstemte om at ordet kommer fra det engelske "citizen" eller borger. I 1924 ble også ordet "Stavanger-Cittissen" brukt i samme betydning som ordet siddis. Reidar Kvammen skrev i 1949 at ordet kom fra det engelske "citizen". Trygve M Haldorsen fortalte i 1951 at ordet "sitizen" ble brukt av sjømenn fra Stavanger, da han var i USA i 1904. Karsten Skadberg i 1975, Reidar Frafjord i 2002, Arne Kvi ...

Jæren

Jæren er en region i Rogaland fylke som strekker seg om lag 65 kilometer fra Boknafjorden i nord og fram til Dalane i syd. Distriktet består av åtte kommuner som samlet utgjør et område på 1 642 km² med 313 889 innbyggere. Ofte skilles det mellom Nord-Jæren og Sør-Jæren. Stavanger 130 100 innbyggere, Sandnes 59 869 og Bryne 11 832 er de tre byene på Jæren. 68 % av befolkningen på Jæren bor i den sammenvokste tettbebyggelsen Stavanger/Sandnes som er landets tredje største etter Oslo og Bergen, med 213 313 innbyggere.

Mellomengelsk

Mellomengelsk er et begrep som omfatter det engelske språk fra omkring begynnelsen av 1100-tallet til slutten av det 1400-tallet. Perioden startet en tid etter normannernes erobring av England da den nye språkformen fordrev gammelengelsk eller angelsaksisk, og sluttet da Chancery Standard, en variant av London-engelsk, begynte å spre seg. Det var særlig innføringen av trykkpressen, som William Caxton sto for i 1470, som førte til at den nye standarden ble spredd. På den tiden ble en variant av den northumbriske dialekt, som var alminnelig i nordlige England, snakket i sørøstlige Skottland, ...

Rogaland

Rogaland er et norsk fylke på Vestlandet som grenser til Vestland i nord og til Vestfold og Telemark og Agder i øst. Rogaland er Norges fjerde største fylke etter innbyggertall og er utenom Oslo det minste fylket i areal. Det er 23 kommuner i Rogaland, og Stavanger er administrasjonsbyen. Rogaland utgjør en valgkrets til stortingsvalg.

Henry Imsland

Henry Imsland var en norsk tegner og illustratør. Fra 1921 til sin død var han avistegner i Stavanger Aftenblad, der han bidro med politiske karikaturtegninger, folkelige vittighetstegninger og andre illustrasjonsoppdrag. I 1924 grunnla han vittighetsbladet Molboposten, som levde i fire år. På 1930-tallet tegnet han tidvis også for Tidens Tegn og VG. Imsland har illustrer en lang rekke bøker, blant annet av Andreas Jacobsen, Theodor Dahl og Per Thomsen. Imsland ble tildelt Narvesenprisen for fremragende journalistikk i 1958. Han fikk Siddisprisen fra Stavanger Journalistlag i 1976.

                                     

ⓘ Stavanger-dialekt

Bokmål – stavanger-dialekt

Hva – ka

Hvor – kor

Hvem – kem/kenn/kim

Hvorfor – koffår/kaffår/keffår

Hvordan – koss/kossen

Når - når/ka ti

                                     

1. Andre kjennetegn

 • Spørsmålsformuleringer begynner ofte med ordet "om" Om du vett ka klåkkå e? Om eg kan få is?. Dette brukes både som høflig og hverdagslig tiltale.
 • Æ-lyden blir vanligvis byttet ut med en e-lyd
 • Skarre-r
 • Svarabhaktivokal på adjektiver, f.eks. ein fin e morgen, ei sød e jenta, ein grusomm e takling.
 • Vokalharmoni: I mårå" i stedet for i morgen.
 • -er blir til -år. I grammatikkseksjonen ser vi at flertallendelsen som på bokmål skrives -er ofte blir til -år i stavangersk. Dette gjelder ofte også for ord som slutter på -er, som "Stavanger" → "Stavangår", "minister" → "ministår", "der" → "dår", "Pedersen" → "Pedårsen".
 • Bløte konsonanter
 • Et annet kjennetegn, som dog ikke er like utbredt overalt, er segmentering, det vil si at doble konsonanter blir gjort ulike, som f. eks. "fjell" som blir til "fjedl" og "alle" som blir til "adle". Hvilke ord som segmenteres kan avhenge fra person til person, for eksempel kan en person si "adle", men ikke "fjedl".
 • Enkelte e-fuger blir gjort om til a-fuge, f.eks. barnetog blir til barn a tog, fantestreker blir til fant a stregår.
                                     

2. Sosiolekt

Det har tradisjonelt eksistert to bymål i Stavanger, såkalt "gadespråg" og "pent stavangersk". På pent stavangersk blir språket lagt om i retning av dansk språk. Denne sosiolekten har historisk sett vært knyttet til bydelen Eiganes eller Egenes, men dette er ikke lenger like tydelig. Eksempler på pent stavangersk er "ikke" i stedet for "ikkje", "je" i stedet for "eg", "frem" i stedet for "fram", "sne" i stedet for "snø", "gottene" i stedet for "guttane" og felleskjønn i stedet for hunnkjønn/hannkjønn: "hytten" i stedet for "hyttå".

                                     

3. Stavanger-dialekt og dialekt på Jæren

Stavanger-dialekten har et naturlig slektskap med dialektene i området rundt, men skiller seg likevel fra dialekten på Jæren på flere måter. En stor forskjell er at jærsk uttales "breiere". Mens man i Stavanger ser at æ ofte blir til e for eksempel blir Jæren til Jeren, har jærsk ofte den motsatte trenden at e blir æ: eg blir æg.

                                     

4. Stavanger-dialekt i skreven form

Flere forfattere fra Stavanger har valgt å skrive på Stavanger-dialekt. Av de mest kjente er:

 • forfatteren Andreas Jacobsen Ajax.
 • Leiv Isaksen skrev Stavangerstykket Maktå på Straen.
 • Theodor Dahl gjengav direkte tale på dialekt, for eksempel i boken Fru Grødaland me å vinne krigen 1945.
 • Erling Jensen skrev i 2009 dialektboka Ska sei! Boken kom ut i ny utgave i 2015.
 • Roalkvam, Gunnar M: Dikt i utvalg, 2008. M.fl.
 • Komikeren Per Inge Torkelsen har utgitt flere bøker skrevet på Stavanger-dialekt.
                                     

5. Referanser

 • Svendsen, Martin: Syntaksen i Stavanger bymål, Udg. af Bymålslaget, 1931.
 • Selmer Ernst Westerlund: Den musikalske aksent i Stavangermålet, 1927.
 • Berntsen, Mandius og Larsen, Amund B.: Stavanger Bymål, 1925.
 • Rasch, Jacob: Norsk ordsamling, Stavanger 1698, Serietitel: Skrifter fraa Norsk Maalførearkiv / 9, 1957.