ⓘ Det Norske Samlaget

Norsk historie (Samlaget)

Norsk historie er et historieverk i seks bind om Norges historie utgitt av Det Norske Samlaget i 1999. Det som blei til bind fire, fem og seks i serien hadde tidligere blitt utgitt, men med ulik inndeling av tidsperioder. Verket er på nynorsk. I alt spenner verket over 2000 sider.

Olav Bø

Olav Jørundson Bø var professor i folkeminnevitskap ved Universitetet i Oslo. Etter eksamen artium på Hornnes landsgymnas i 1938 gikk han på befalsskolen i Kristiansand, men valgte etter krigen å studere filologi. Han tok hovedfagseksamen i norsk 1950 på en avhandling om Johannes Skar. I 1955 vant han den akademiske doktorgrad på avhandlingen Heilag Olav i norsk folketradisjon. Da Svale Solheim døde i 1970, overtok han professoratet i folkeminnevitskap. I 1983 fikk han Norges almenvitenskapelige forskningsråds pris for populærvitenskapelig innsats.

Tor Arve Røssland

Tor Arve Røssland er en norsk forfatter. Røssland er oppvokst på Husnes i Kvinnherad, og har siden bodd på Voss, i Trondheim og i Bergen. Han er nå bosatt på Halhjem i Os i Hordaland. Han er utdannet ved universitetet i Trondheim i fagene filmvitenskap hovedfag, litteraturvitenskap mellomfag og mediepedagogikk. Røssland har skrevet flere bøker både for barn, ungdom og voksne. Han har skrevet i mange ulike sjangrer, men de humoristiske bøkene om Pode og grøsserserien om Svarte-Mathilda er de mest fremtredende. Røssland sier om sine egne bøker at han vil unngå å moralisere og undervise barna ...

Samlag (andre betydninger)

Samlag betyr egentlig forening eller sammenslutning. Ordet kan ellers henvise til: Skyttersamlag, regionale avdelinger av Det frivillige Skyttervesen Det Norske Samlaget, et bokforlag Svensk uttrykk for kjønnslig omgang Forretningsform for alkoholomsetning før Vinmonopolets tid Samlag eller Samlaget

Geirdis Bjørlo

Geirdis Bjørlo er en norsk forfatter, skuespiller og regissør fra Vestnes. Hun har skrevet tre barnebøker og en roman for voksne. Alle er utgitt av Det norske Samlaget. Bjørlo er mor til politikeren Audun Lysbakken og bor på Nøstet i Bergen.

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, forkortet NBU, er en uavhengig forening for barne- og ungdomsbokforfattere. Den skal ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur. NBU finansieres hovedsakelig gjennom bibliotekvederlag og kopieringsvederlag som fordeles via Norsk Forfatter- og Oversetterfond. 1. januar 2016 hadde NBU 334 medlemmer. Omtrent 100 av medlemmene var også medlemmer i Den Norske Forfatterforening.

                                     

ⓘ Det Norske Samlaget

Det Norske Samlaget er et norsk forlag som utgir bøker og tidsskrift på nynorsk og norske dialekter. Selskapets formål er å utvikle, forvalte og spre nynorsk språk og litteratur. Forlaget har utgitt over 6000 boktitler siden 1868.

Det Norske Samlaget er nå delt i to institusjoner: Litteraturselskapet, som er en kulturpolitisk interesseorganisasjon, og forlaget som siden 1978 er en selveiende stiftelse og står for forretningsdriften. "Litteraturselskapet Det Norske Samlaget" er en kulturpolitisk interesseorganisajon som skal legge forholdene til rette for nynorsk bokutgivelse, og har også ansvaret for flere legater og prisutdelingar som for eksempel Melsom-prisen og Emma og Elias Blix legat. "Forlaget Det Norske Samlaget" er fra 1978 skilt ut som selveiende forretningsdrivende stiftelse. Forlaget gir ut tidsskriftet Syn og Segn, bokverk, historiske, biografiske og skjønnlitterære verker, barne- og ungdomsbøker, bøker for høyere utdanning, ordbøker, vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker på nynorsk. Forlaget utgir rundt 100 nye titler årlig og har utgitt 65 litterære debutanter på 2000-tallet.

Forlaget hadde i 2019 en omsetning på ca 61 millioner kroner. Hvorav boksalg utgjorde ca 41 millioner kroner, inkludert bøker kjøpt gjennom statlige støtteordninger. Selskapet fikk i tillegg ca 15 millioner kroner i direkte statsstøtte. To tredeler av forlagets omsetning var tidligere lærebøker til skolen på tidlig 2000-tall, men omsetningen i dette markedet var raskt fallende etter innføringen av Kunnskapsløftet. Dette førte til at Samlaget Utdanning ble solgt til Fagbokforlaget fra 1. mai 2012.

Edmund Austigard er forlagsdirektør, og Håkon Kolmannskog forlagssjef.

                                     

1. Historie

Forlaget ble stiftet 24. mars 1868 med formål å utgi bøker på landsmål. En av stifterne i tillegg til Werner Werenskjold og første formann var Hagbard Emanuel Berner, han var formann fram til 1877.

Det var en liten gruppe av målbevisste menn som kom sammen i Christiania i 1868 og dannet Det Norske Samlaget. Dette var et naturlig utløp av en bevegelse for målreising som gjorde seg gjeldende over hele Europa. På Island var Islands Bókmenntafélag stiftet og i Finland Finska litteratursällskapet, ellers var det målreising på gang blant annet på flamsk, provençalsk og slavisk. En debatt om en norsk språkreformasjon hadde på dette tidspunkt pågått i en mannsalder, og det var femten år siden Ivar Aasen hadde satt fram tanken om å gjenreise det norske folkemålet. Opp gjennom 1860-årene hadde det vært gjort forsøk på å organisere seg, men dette var tungt arbeid, og mye motstand møtte de tidlige målfolkene. Vestmannalaget ble etablert på samme tid og beskrives av Samlagets mangeårige formann Sigmund Skard som dets "bergenske førstefødte tvillingbror".

                                     

Aallejegaejsie

Aallejegaejsie er et fjell helt sør i Lierne kommune i Trøndelag, ved grensa til Sverige. Det har en høyde på 1 285 meter over havet og er det 12. høyeste fjellet i Nord-Trøndelag av fjellene med primærfaktor på minst 50 meter. Grenserøys nr. 180 ligger på fjellryggen 1.2 km sør for toppen. Fjellet ligger i det østre hjørnet av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Navnet er sørsamisk og betyr "Hellertind".