ⓘ Stasjonsfjellet skole

Stigengbakken (Oslo)

Stigengbakken er en gangvei på Høybråten i bydel Stovner i Oslo. Den går fra broen ved Høybråten stasjon og nordvestover til snuplass forbi Stasjonsfjellet skole.

Holmlia skole

Holmlia skole er en ungdomsskole sørøst i Oslo kommune. Skolen har ca. 420 elever og i overkant av 40 ansatte. Per 2009/2010 har skolen totalt 14 klasser. I tillegg har de en egen mottaksklasse, med klassenavn FA. Denne klassen fordyper seg spesielt innen språkopplæring. Skolen er blant et mindre antall i Norge som har tilbud om arabisk som 2. fremmedspråk i tillegg til de mer vanlige språkene fransk, spansk og tysk. Sammen med en del andre skoler er Holmlia skole med i satsningsprosjektet OsloSør-prosjektet og går under navnet "Gjennomføring og kvalifisering". Skolen var en av de første s ...

FutureBuilt

FutureBuilt er et tiårig program som skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere forbildeprosjekter med minimum 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk. FutureBuilt har forbildeprosjekter i Oslo, Bærum, Asker og Drammen og styres av et bredt partnerskap bestående av Oslo kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Programmet gå ...

Høybråten (Oslo)

Høybråten er et boligstrøk i Groruddalen i nordøstre Oslo med omkring 6 000 innbyggere. Bebyggelsen preges av villaer. Høybråten tilhører Stovner bydel, men deler av Høybråtenveien ligger i Alna bydel. Strøket grenser til Stovner og Haugenstua mot nord, Lørenskog mot øst, Ellingsrud mot syd og Furuset mot vest. Ruter har bussrute 64A som kjører fra Furuset stasjon over Høybråten til Stovner stasjon. Høybråten har også egen jernbanestasjon, som trafikkeres av Vys lokaltog mellom Asker og Lillestrøm. Langs Høybråtenveien ved Myrbakkveien ligger Høybråtenparken.

                                     

ⓘ Stasjonsfjellet skole

Skolen ble på sensommeren 2003 foreslått nedlagt innen 1. august 2004 med den begrunnelse at den var for liten og at det var plass til disse elevene på andre skoler i nærmiljøet. Byrådet trakk dette forslaget mandag 24. november 2003, blant annet etter en demonstrasjon i form av fakkeltog torsdag 30. oktober 2003.

Skolen har et pedagogisk samarbeid med Høybråten Barneskole, og tar i mot elever derfra.

I 2014 ble skolen utvidet med nytt bygg. De gamle byggene fikk samtidig rehabilitert fasade, tak og vinduer. Skolens kapasitet er etter ombyggingen gått fra 100 til 120 elever pr. årstrinn, totalt 360 elever ifølge Bydelsoverlegens godkjennelse