ⓘ Minoisk kultur

Knossos

Knossos er det største arkeologiske stedet på Kreta, antagelig det seremonielle og politiske senteret til minoisk kultur. Det er et populært turistmål i dag, siden det ligger i nærheten av byen Heraklion og har blitt betydelig "gjenoppbygget", noe som gjør det tilgjengelig for tilfeldige besøkende på en måte som et arkeologisk felt av umerkede ruiner ikke er. Denne måten å rekonstruere ruiner på har man i arkeologien gått bort fra. Grunnen til det er at de nødvendigvis er basert på en teori om hvordan det en gang har sett ut.

Kykladisk sivilisasjon

Kykladisk sivilisasjon var en tidlig bronsealder-kultur på Kykladene i Egeerhavet, fra omtrent 3000 f.Kr. til 2000 f.Kr.

Zakros

Zakros er et arkeologisk sted på øya Kreta som inneholder ruiner fra minoisk kultur. Det er antatt å ha vært en av de fire viktigste administrasjonssentrene til minoerne, og dens beskyttede havn og strategiske plassering gjorde den til et viktig kommersielt senter for handelen østover. Byen ble dominert av palasset Zakros som opprinnelig ble bygget rundt 1900 f.Kr., gjenoppbygget rundt 1600 f.Kr. og ødelagt rundt 1450 f.Kr. sammen med de andre viktigste sentrene for minoisk sivilisasjon. Omfattende ruiner av palasset finnes fortsatt og er populære turistmål. Zakros er noen ganger delt inn ...

Mohenjo-Daro

Mohenjo-Daro er et arkeologisk sted som er lokalisert i den pakistanske regionen Sind. Oldtidsbyen ble bygd en gang rundt 2600 f.Kr. og var en av de aller største bosetningene i Induskulturen i oldtidens Indusdalen, og en av de tidligste betydelige urbane bosetninger. Den eksisterte på samme tid som sivilisasjonene i oldtidens Egypt, Mesopotamia, og Kreta. Mohenjo-daro ble forlatt en gang 1800-tallet f.Kr. og ble ikke oppdaget igjen før i 1922. Betydelige arkeologiske utgravninger har blitt utført ved stedet og stedet er blitt utpekt som Verdensarven av UNESCO i 1980. Byen hadde om lag 70 ...

Iraklio

Iraklio, tradisjonelt skrevet Heraklion, er hovedstad på den greske øya Kreta i Middelhavet og samtidig navnet på det største av de fire forvaltningsområdene eller provinsene som øya er delt inn i. Byen ligger som en havneby sentralt på øyas nordkyst 145 km øst for den nest største byen Khaniá. Iraklio har 275 000 innbyggere. Heraklion har et stort museum hvor funn fra den minoiske kulturen er utstilt. Det delvis restaurerte minoiske ruinpalasset i Knossos, som er lokalisert like utenfor byen, er i dag Kretas største turistattraksjon. Iraklio het fram til 1897 Candia.

Gortyn

Gortyn eller Gortyna er en kommune og et arkeologisk sted på sørsiden av Kreta, 45 km fra den moderne hovedstaden Heraklion. Setet for kommunen er landsbyen Agioi Deka. Gortyn, som var den romerske hovedstaden av provinsen Kreta, ble først bosatt en gang rundt 3200 f.Kr. og var en blomstrende minoisk by i tiden mellom 1600-1100 f.Kr. Den er lokalisert i dalen Messara sør for fjellet Psiloritis i de nåværende bosetningene til Metropolis og Agioi Deka, og nær kysten av Libyahavet i Middelhavet.

Helladisk

Helladisk er et moderne arkeologisk begrep ment til å identifisere en periode som karakteriserer kulturen på fastlandet i antikkens Hellas i løpet av gresk bronsealderen. Begrepet er vanligvis brukt innenfor arkeologi og kunsthistorie. Dets hensikt var å utfylle to parallelle begreper, kykladisk, som identifiserer omtrentlig den samme tidssekvensen med referanse til den egeisk bronsealder, og minoisk med referanse til sivilisasjonen på Kreta. Skjemaet benyttes hovedsakelig til keramikk og er et relativt dateringssystem. Keramikk ved et hvert funnsted kan typisk sett bli ordnet i "tidlig", ...

Festosdisken

Festosdisken er en sirkelrund skive av brent leire på omtrent 15 cm i diameter med innskrifter på begge sider. Det er i alt 241 tegn. 45 forskjellige, som er preget med stempler i en spiral, tilsynelatende utenfra og inn mot sentrum. Disken er antatt å komme fra det minoiske palasset på Festos og den antatte dateringen er fra midten til slutten av minoiske bronsealder. Diskens mening og formål samt det opprinnelige geografiske opphavet er omdiskutert, noe som gjør denne til en av arkeologiens mer berømte mysterier. Disken er stilt ut i det arkeologiske museum av Heraklion på Kreta, Hellas, ...

Akrotiri (Santorini)

Akrotiri er en minoisk bronsealderbosetning på den vulkanske greske øya Santorini. Bosetningen ble ødelagt i en voldsom og eksplosiv vulkanutbrudd en gang rundt 1500 f.Kr. og gravlagt i vulkansk aske, noe som bevarte levninger av vakre freskoer og mange objekter og kunstverker. Bosetningen har blitt forslått som en mulig inspirasjon for Platons fortelling om Atlantis. Stedet har blitt undersøkt og arkeologisk utgravd siden 1967. Akrotiri er den eneste minoiske bosetning som er avdekket utenfor Kreta,

Megaron

Megaron, flertall megara, er en klassisk arkitektonisk grunnform eller plantype for palassbygninger fra minoisk-mykensk kultur. Det er et kvadratisk eller rektangulært rom, vanligvis med fire søyler som bærer taket og med sidevegger som skyter fram og danner en portal. Fronten var en åpen portal med to søyler og hadde en sentralt, åpent ildsted som ble ventelert gjennom et rundt vindu, koøye, i taket. Det er antatt at herskeren i området, kalt for en wánax, senere anax, hadde sin trone plassert i rommet med ildstedet. På grunn av dette er hovedrommet også kalt for "tronerommet". Det var sæ ...

Arthur Evans

Arthur John Evans var en britisk arkeolog som er mest kjent for å ha gravd ut palasset Knossos på den Greske øya Kreta og for å ha utviklet av konseptet om minoisk kultur fra strukturer og funn som er funnet der og andre steder i det østre middelhavet. Evans var den først som definerte de etokretiske skriptene Linear A og Linear B, i tillegg til tidligere piktografiske skrifter. Evans var sammen med Heinrich Schliemann en pioner innen studiet av den egeisk kulturen i bronsealderen. De to mennene kjente hverandre. Evans besøkte Schliemanns utgravninger. Schliemann hadde planlagt å utføre ut ...

Pithos

Pithos er det greske navnet et stort lagringskar i keramikk. Ordet ble opprinnelig brukt kun om greske kar, men har etter hvert blitt tatt i bruk om lignende kar fra andre kulturer og sivilisasjoner som grenset mot Middelhavet i neolittisk tid, bronsealderen, og den påfølgende jernalderen. De er ofte enkelt dekorert, gjerne med mønstre i relieff. Pithoi ble benyttet for masselagring, hovedsakelig for flytende innhold og korn; de var sammenlignbar med senere tider tønner. Andre kulturer har benyttet andre navn, eksempelvis het de harsi- på hettittisk. Kasserte pithoi har funnet annen bruk. ...

                                     

ⓘ Minoisk kultur

Minoisk kultur var en egeisk bronsealdersivilisasjon på øya Kreta og på andre øyer i Egeerhavet som blomstret i tiden 2600 til 1600 f.Kr. før sen periode med nedgang og som til sist endte rundt 1100 f.Kr. Den gikk forut den mykenske kultur på det greske fastlandet. Minoisk kultur ble gjenoppdaget på begynnelsen av 1900-tallet gjennom arbeidet til den britiske arkeologen Arthur Evans. Den har blitt beskrevet som den eldste av sitt slag i Europa, og hvor historikeren Will Durant kalte minoerne for "den første forbindelsen i den europeiske kjeden."

Betegnelsen "minoisk", som refererer til den mytiske kong Minos, opprinnelig beskrevet i keramikk for perioden. Minos var i gresk mytologi knyttet til labyrinten og Minotauros, som Evans identifiserte med stedet Knossos, den fremste minoiske palassbyen. I henhold til Homer hadde Kreta en gang 90 byer.

Minoisk sivilisasjon frambrakte en desentralisert kultur basert på overfloden av øyas naturlige ressurser, og omfattende handelsaktivitet. Selv om øya i dag er fullstendig avskoget, var tømmer i oldtiden en av de naturlige ressursene som ble utnyttet kommersielt og eksportert. Minoerne utviklet sjøfart og mange århundrer levde de i omfattende kontakt med andre sivilvisjoner. I den minoiske perioden var det handel mellom Kreta og bosetninger i Egeerhavet og østlige Middelhavet, særskilt Midtøsten. Gjennom deres handelsfolk og kunstnere nådde minoisk kulturinnflytelse utenfor Kreta og til Kykladene, Det gamle rike i Egypt, kobberindustrien på Kypros, Kanaan og kysten av Levanten, og i Anatolia. En del av de beste kunstverkene er bevart i byen Akrotiri på øya Santorini, som ble ødelagt av vulkanutbruddet på øya i ca 1450 f.Kr.

Selv om minoisk språk og skriftspråk Linear A ikke har blitt tolket og dechiffrert, og har forblitt et emne for akademisk diskusjon, hadde de åpenbart et språk som var helt og holdent forskjellig fra senere gresk. Årsakene for den langsomme nedgangen for den minoiske sivilisasjon, som begynte rundt 1550 f.Kr., er uklar; teorier omfatter mykenske invasjoner fra det greske fastlandet og til det store vulkanske utbruddet på Santorini.

                                     

1. Etymologi

Betegnelsen "minoisk" refererer til den mytologiske kong Minos av Knossos. Dets opprinnelse er omdiskutert, men er vanligvis tilskrevet den britiske arkeologen Arthur Evans 1851–1941. Minos var i gresk mytologi assosiert med den kretiske labyrinten, som Evans identifiserte med stedet Knossos.

Imidlertid hadde den tyske historikeren Karl Hoeck allerede benyttet begrepet i tittelen av hans tobinds verk om Kreta: Das Minoische Kreta. Det synes å være den første kjente bruken av ordet "minoisk" i betydningen av "oldtidens Kreta". Evans hadde antagelig lest Hoecks bok, og fortsatte å bruke begrepet i sine skrifter og omtalen av sine funn: "For denne tidlige sivilisasjon på Kreta som helhet har jeg foreslått - og forslaget har blitt generelt benyttet av arkeologer for dette og andre land - å anvende navnet ’minoisk’." Uten en tanke om at arkeologiske Kreta eksisterte, hadde Hoeck i sine tanker om Kreta i mytologien. Selv om Evens hevdet i 1931 at begrepet var "ikke preget" unminted før han benyttet det, var det ham som ga det sin historiske og arkeologiske betydning.

                                     

2.1. Kronologi og historie Kronologi

Framfor å datere den minoiske perioden benytter arkeologene to systemer for relativ kronologi. Den første, opprettet av Evans og modifisert av senere arkeologer, er basert på keramikkstiler og importerte egyptiske objekter som kan bli innbyrdes forbundet med kronologien for oldtidens Egypt. Evans’ system delte den minoiske perioden inn i tre hovedtider: tidlig EM, midtre MM og sen LM. Disse periodene er underinndelt, eksempelvis tidlig minoisk I, II og III.

Et annen dateringssystem, foreslått av den greske arkeologen Nikolaos Platon, er basert på utviklingen av arkitektoniske komplekser kjent som "palasser" ved Knossos, Faistos, Mália og Kato Zakros. Platon delte den minoiske perioden inn før-, ur-, ny- og etter-palass med under perioder. Forholdet mellom systemene i tabellen inkluderer omtrentlige kalenderdatoer fra Warren & Hankey 1989.

Vulkanutbruddet på Santorini også kalt for Theraerupsjonen; Thera er et eldre navn for Santorini skjedde i løpet av en moden fase av perioden LM IA. Anstrengelser for å etablere den vulkanske erupsjonens dato har vært kontroversiell. Karbondatering har indikert en dato sent på 1600-tallet f.Kr.; det står konflikt med beregningene til arkeologene som synkroniserer utbruddet med konvensjonell egyptisk kronologi for en dato av 1525–1500 f.Kr.

                                     

2.2. Kronologi og historie Kretas forhistorie

Selv om det er avdekket redskaper gjort av stein kan hominini ha nådd Kreta så tidlig som 130 000 år siden, men bevis på det første tilstedeværelse av anatomisk moderne mennesker er datert til for 12 000–14 000 år siden. De eldste bevisene på moderne menneskers bosetning på Kreta er levninger fra før-keramisk neolittisk bondesamfunn som er datert til rundt 7 000 f.Kr. Det er lite informasjon om den aller eldste bosetningen før 2600 f.Kr., men det var utvikling av flere mindre bosetninger langs kysten og begynnelsen på begravelser i tholosgraver foruten i grotter rundt om på øya.

En komparativ undersøkelse av DNA-haplogrupper av moderne kretiske menn viste at en mannlig grunnleggergruppa kom fra Anatolia eller Levanten, og er delt med grekere. Den neolittiske befolkningen levde i åpne landsbyer. Fiskeres hytter ble funnet kysten, og det fruktbare Mesara-sletten ble brukt til jordbruk.

                                     

2.3. Kronologi og historie Tidlig minoisk tid

Tidlig bronsealder 3500 til 2100 f.Kr. har blitt beskrevet som å indikere et "løfte om storhet" i lys av senere utviklinger på øya. Bronsealderen begynte på Kreta rundt 3200 f.Kr. Sent på 2000-tallet f.Kr. var det flere steder på øya som utviklet seg til senter for handel og håndverk; det gjorde det mulig for øvre klasser å utøve lederskap og utvide sin innflytelse. Det er sannsynlig at de opprinnelige hierarkiene til de lokale elitene ble erstattet av monarkier, en betingelse for utvikling av palasskulturen.

                                     

2.4. Kronologi og historie Midtre minoisk tid

Ved slutten av perioden MMII 1700 f.Kr. var det en stor forstyrrelse på Kreta - antagelig forsaket av jordskjelv, men også muligens av en invasjon fra Anatolia. Palassene på Knossos, Faistos, Mália, og Kato Zakros ble ødelagt.

Ved begynnelsen av den ny-palassperioden hadde befolkningen økt igjen. Palassene ble gjenoppbygd i en større skala og nye bosetninger ble bygd over hele øya. Denne perioden, 1600- og 1500-tallet f.Kr. MM III, ny-palassperioden var høydepunktet for den minoiske sivilisasjon. Etter rundt 1700 f.Kr. nådde den materielle kulturen på det greske fastlandet en ny høyde grunnet minoisk innflytelse.

                                     

2.5. Kronologi og historie Sen-minoisk tid

En ny naturkatastrofe skjedde rundt 1600 f.Kr., muligens et vulkanutbrudd på øya Santorini nord for Kreta. Minoerne gjenoppbygget palassene med flere betydelige forskjeller i funksjon.

Rundt 1450 f.Kr. nådde den minoiske kulturen et vendepunkt grunnet en naturkatastrofe, muligens et jordskjelv. Selv om enda et utbrudd fra vulkan på Santorini har blitt knyttet til denne nedgangen, er dateringen og implikasjonene fra utbruddet omdiskutert. Flere betydningsfulle palasser, som Mália, Tylissos, Faistos, og Agia Triada, og alle bostedene ved Knossos ble ødelagt. Palasset på Knossos synes i stor grad å ha forblitt intakt, noe som resulterte i at monarkiet har kunne spre sin innflytelse over store deler av Kreta inntil det ble overkjørt av mykenske grekere.                                     

2.6. Kronologi og historie Utenlandsk innflytelse

Innflytelse fra minoisk kultur kan ble sett i minoisk håndverk på det greske fastlandet. Sjaktgravene ved Mykene hadde flere importerte kretiske gjenstander, slik som rhyton drikkekar med oksehode. Det antyder en framtredende rolle for minoisk symbolisme. Forbindelser mellom Egypt og Kreta er framtredende; minoisk keramikk er funnet i egyptiske byer, og minoerne importerte egyptiske varer, særlig papyrus. De tok også til seg kunstneriske og arkitektoniske tanker fra Egypt. Egyptiske hieroglyfer var modeller for minoisk piktorgrafisk skrift, og fra hvor skriftsystemene Linear A og Linear B utviklet seg. Arkeologen Hermann Bengtson har også avdekket minoisk innflytelse på gjenstander i Kanaan.

Minoiske palassområdene ble okkupert av mykenere som adopterte minoisk Linear A for sitt eget språk. Mykenerne tenderte å tilpasse seg framfor å fortrenge minoisk kultur, religion og kunst, og fortsatte det minoiske økonomiske system og byråkrati.

I løpet av sen-minoisk tid LMIIIA; 1400–1350 f.Kr. noterte farao Amenhotep III av Egypt stedet k-f-t-w Kaftor som en av "hemmelige land av nord av Asia" ved Kom el-Hatan. Også omtalt var kretiske byer som Amnisos, Faistos, Kydonia og Knossos, og topoynymiske rekonstruksjoner som i Kykladene eller på det greske fastlandet. Om verdien av disse egyptiske navnene er nøyaktige, da verdsatte ikke farao Knossos i LMIII ikke mer enn andre steder i regionen. Etter rundt et århundre med delvis gjenoppbygging, fikk de fleste kretiske byer og palasser nedgang i løpet av 1200-tallet f.Kr. LHIIIB-LMIIIB. Det siste arkivet med Linear A er datert til LMIIIA.

Knossos forble et administrativt senter fram til 1200 f.Kr. Det siste minoiske sted Karfi var en defensivt by i fjellene, øst på Kreta, og hvor levninger av den minoiske sivilisasjonen holdt ut fram til overgangen til jernalderen, sen minoisk tid LMIIIC, 1200–1000 f.Kr., og begynnelsen på de mørke århundrer i Hellas.                                     

3. Geografi

Kreta er lokalisert sentralt i midten av østlige Middelhavet. Det måler rundt 200 km fra øst til vest og mellom 12 til 58 km fra nord til sør ved det smaleste og bredeste, noe som gjør den til en av de største øya i Middelhavet. Kreta er et fjellrikt land med flere naturlige havner. Det er tegn på ødeleggelser fra jordskjelv ved mange minoiske steder, og klare tegn på land som har løftet seg og nedsenking av kystnære steder på grunn av tektoniske prosesser langs kysten.

Homer nedskrev en tradisjon om at Kreta i den heroiske tid hadde 90 byer, men selv i antikk tid kunne polis, bysamfunn, være ganske små. Det største stedet, Knossos, hadde en beregnet befolkning på mellom 1300 og 2000 innbyggere i 2500 f.Kr., noe som hadde økt til 18 000 i 2000 f.Kr., og det var økt til 20 000 til opp til 100 00 i 1600 f.Kr., og sank til rundt 30 000 innbyggere i 1360 f.Kr. Gortyn var også en betydelig minoisk bosetning, og eksisterte i heroisk tid grunnet omtalt av Homer, og var blant de byer på Kreta som blomstret og befestet med mur. Ved å studere stedene med palasser var Kreta antagelig inndelt i minst 8 politiske enheter på høyden av den minoiske perioden. Nord er antatt å ha vært styrt fra Knossos, sør fra Faistos, den sentraløstlige regionen fra Mália, den østlige enden fra Kato Zakros, og vest fra Khaniá. Mindre palasser har blitt funnet andre steder på øya.

Betydelige minoiske arkeologiske steder er:

 • Vasiliki – tidlig østlige minoisk sted som har gitt sitt navn til en særskilt keramisk vare.
 • Galatas – bekreftet som et palassområde tidlig på 1900-tallet.
 • Agia Triada – administrativt senter i nærheten av Faistos.
 • Kato Zakros – palasssted utgrav av greske arkeologer helt øst på øya.
 • Fournou Korfi – sørlig sted.
 • Faistos – det nest største området, palassbyning, utgravd av Den italienske skole kort tid etter Knossos.
 • Pseira – by på øy med rituelle områder, voldelig ødelagt rundt 1550–1450 f.Kr.
 • Yioúktasfjellet – den største minoiske helligdom i fjellene, assosiert med palasset i Knossos.
 • Zominthos – berglendt by i den nordlige skråningen av Idafjellet Psilorítis.
 • Pyrgos – tidlig minoisk sted i sørlige Kreta.
 • Mália – palassområde, utforsket av franske arkeologer, gir innblikk i ur-palasstiden.
 • Arkalokhóri – et sted som ligger 3 km sør for palassområdet Galatas. I en grotte ble det funnet 20 kg med bronsegjenstader i 1912, blant annet en labrys dobbeløks i sølv.
 • Knossos – det største stedet. Området ble kjøpt av Evans den 6. mars 1900 for å kunne arkeologiske utgravninger.
 • Akrotiri – minoisk bosetninge på øya Santorini Thera, nær stedet for vulkanutbruddet.
 • Gournia – byområde undersøkt de første tiårene av 1900-tallet.
 • Karfi – et flyktningested, et av de siste minoiske steder.


                                     

4. Samfunn og kultur

Minoerne var primært et handelsfolk som drev med oversjøisk handel. Deres kultur viser fra 1700 f.Kr. av en høy grad av organisering.

Mange historikere og arkeologer tror at minoerne var involvert i bronsealderens viktige handel med tinn. Tinn blandet med kobber som antagelig kom fra Kypros, ble brukt til å lage bronse. Nedgangen til den minoiske kulturen og nedgangen i bruken av bronseverktøy til fordel for overlegne jernverktøy, ser ut til å være samtidige.

Den minoiske handelen med safran, som stammet fra området rundt Egeerhavet, har etterlatt få materielle rester. En fresko av safransankere ved Santorini er velkjent. Denne nedarvede handelen stammet fra tiden før den minoiske sivilisasjonen. Verdien av handelen kan sammenlignes med senere handel med røkelse og svart pepper. Arkeologer legger vanligvis mer vekt på mer hardføre handelsvarer som keramikk, kobber, tinn og dramatiske luksusvarer av gull og sølv.

Funn av gjenstander av minoisk opprinnelse antyder at det var et nettverk av handel med fastlandet i Hellas hovedsakelig Mykene, Kypros, Syria, Anatolia, Egypt, Mesopotamia og så langt vestover som kysten av Spania.

Minoiske menn gikk med lendeklede og kilter. Kvinnene gikk med drakter med korte ermer og lagdelte, rynkete skjørt. De var åpne til navlen, slik at brystene var blottet. Kvinnene hadde også muligheten til gå med korselett, det første formsydde klesplagget som er kjent i historien. Mønstrene på klærne la vekt på symmetrisk geometrisk form.

Statuene av prestinner i minoisk kultur og freskoene som viser menn og kvinner som deltar i de samme idrettene, vanligvis hopping på okser, leder noen arkeologer til å anta at menn og kvinner hadde lik sosial status og at arven kanskje kan ha fulgt kvinnene. Freskoene inkluderer mange avbildninger av mennesker hvor deres kjønn markeres med farger. Mennenes hud er rødbrun, mens kvinnenes er hvit.

                                     

4.1. Samfunn og kultur Språk og skrift

Kunnskapen om det muntlige og skriftlige språket til minoerne er sparsommelige på grunn av det lille antallet nedtegnelser som er funnet. Noen ganger blir det minoiske språket kalt etokretisk, men dette representerer en forveksling mellom språket som ble skrevet i Linear A og språket som ble skrevet i et alfabet med euboeisk opphav etter de mørke århundrene. Man antar at det etokretiske språket er en etterfølger av minoisk, men det finnes ikke nok kildemateriale i noen av språkene til å trekke sikre konklusjoner. Det vites heller ikke om språket som ble skrevet med kretiske hieroglyfer er minoisk. Det er ikke avkodet og dets fonetikk er ukjent.

Rundt 3000 tavler med skrift har blitt oppdaget så langt. Langt de fleste er i Linear B-skrift, og er antagelig opptellingslister over varer og ressurser. Siden de fleste av disse inskripsjonene er nøyaktige økonomiske nedtegnelser, forblir oversettelsen av minoisk en utfordring. Hieroglyfene ble brukt fra MMI og var i parallell bruk med det nye Linear A fra det 18. århundre f.Kr. MMII og forsvant på et tidspunkt rundt det 17. århundre f.Kr. MMIII.

I den mykenske perioden ble Linear A erstattet med Linear B, som ble brukt til å nedskrive en svært arkaisk versjon av det greske språket. Linear B ble avkodet av Michael Ventris i 1953, men de tidligere skriftspråkene forblir et mysterium. Det var kanskje i de mørke århundrene, en tid med økonomisk og sosialpolitisk sammenbrudd, at det minoiske språket ble utryddet, dersom etokretisk da ikke er dets etterkommer.                                     

4.2. Samfunn og kultur Kunst

Den store samlingen av minoisk kunst er i museet ved Heraklion nær Knossos på den nordlige kysten av Kreta. Minoisk kunst, sammen med andre rester av materiell kultur, særlig sekvensen av keramiske stilarter, har gjort det mulig for arkeologer å definere de tre fasene til minoisk kultur EM, MM, LM.

Siden treverk og tekstiler har forsvunnet, er de viktigste bevarte eksemplene på minoisk kunst minoisk keramikk, palassarkitekturen med sine freskomalerier som inkluderer landskaper, steinutskjæringer og seglsteiner.

I den tidlige minoiske perioden var keramikken karakterisert av lineære mønstre med spiraler, trekanter, buede linjer, kors, fiskebensmotiver og slikt. I mellom-minoisk periode var naturalistiske motiv som fisk, blekksprut, fugler og liljer vanlig. I den sene minoiske perioden var fremdeles blomster og dyr mest karakteristisk, men variasjonen hadde økt. Palasstilen i regionen rundt Knossos karakteriseres av en sterkt geometrisk forenkling av naturalistiske former og monokromatiske maleri. Det må nevnes at det finnes store likheter mellom kunsten i sen minoisk periode og mykensk kunst.

                                     

4.3. Samfunn og kultur Religion

Minoerne tilba gudinner. Selv om det finnes bevis for mannlige guder, er avbildninger av minoiske gudinner tallmessig overlegen det som kan regnes som en minoisk gud. Selv om noen av disse avbildningene av kvinner antas å være bilder av tilbedere, i motsetning til guddommen selv, ser der ut til å være flere gudinner, inkludert en modergudinne for fruktbarhet, en herskerinne over dyrene, beskytterinne av byene, hjemmene, avlingen og underverdenen med flere. Noen hevder at alle disse er ulike sider ved en enkelt modergudinne. De blir ofte representert av slanger, fugler, valmuer og en noe vag form av et dyr oppå hodet. Noen foreslår at gudinnen var forbundet til "jordskjelveren", en mannsperson representert av oksen og solen som døde hver høst og ble gjenfødt hver vår. Den berømte Minotauren med oksehodet er en rent gresk avbildning, men segl og avbildninger av segl viser guddommer med fuglehoder eller masker.

Walter Burkert advarer:

"I hvilken grad en kan og må differensiere mellom minoisk og mykensk religion, er et spørsmål som ennå ikke har funnet et konkluderende svar."

Han foreslår at brukbare paralleller vil finnes i forholdet mellom etruskisk og arkaisk gresk kultur og religion, eller mellom romersk og hellenistisk kultur. Minoisk religion har ikke blitt overlevert i et eget språk, og skrivekyndige grekeres senere bruk av bevarte kretiske mytemer, etter århundrer med rent muntlige overleveringer, har forandret de fattige kildene. Et eksempel på dette er den athenske synsvinkelen på legenden om Thesevs. Noen få kretiske navn er tatt vare på i gresk mytologi, men det er ingen måte å forbinde navnet med et eksisterende minoisk ikon som den velkjente slangegudinnen.

Funn av offerfigurer i metall og leire, dobbelthodede økser, fartøyer i miniatyr, modeller av kunstverk, dyr og menneskelige figurer, har identifisert kultsteder. Her var det tallrike små templer i det minoiske Kreta, og fjelltopper og svært tallrike huler over 300 har blitt utforsket var sentrum for en slags kult, men templer slik som grekerne utviklet var for dem ukjent. Innenfor palasskomplekset er det ikke gjenkjent noen sentrale kultrom, utenom det sentrale gårdsrommet hvor ungdommer av begge kjønn praktiserte ritualene med oksehopping. Det finnes ingen minoiske freskomalerier som avbilder guddommer.

Minoiske hellige symboler inkluderer oksen og dens hellige horn, labrysen, søylen, slangen, solskiven og treet.                                     

4.4. Samfunn og kultur Mulighetene for menneskeoffer

Bevis som antyder at minoerne kan ha utført menneskeoffer har blitt funnet ved tre steder: 1 Anemospilia, i en MMII-bygning nær fjellet Juktas, tolket som et tempel, 2 et EMII-tilfluktssted ved Fournou Korifi i det sørlige sentrale Kreta og 3 Knossos, i en LMIB-bygning kjent som det "nordlige hus".

Tempelet ved Anemospilia ble ødelagt ved et jordskjelv i MMII-perioden. Bygningen ser ut til å være et tredelt tempel, og føtter av terrakotta og noe karbonisert tre ble tolket av utgraverne som restene av en kultstatue. Fire menneskeskjelett ble funnet i dets ruiner. Det ene tilhørte en ung mann, og ble funnet i en uvanlig sammentrukket posisjon på en hevet plattform, noe som antyder at han hadde blitt bundet opp for ofring, omtrent som oksen i offerscenen på den mykenske Agia Triadha-sarkofagen. En bronsedolk ble funnet blant benene hans, og misfargingen av benene hans på en side av kroppen antyder at han døde av blodtap. Bronsekniven var 380 mm 15 lang og hadde bilder av et villsvin på hver side. Den hevede plattformen var i sentrum av det midterste rommet ved siden av en søyle med et trau ved sitt fundament.

Posisjonene til de andre tre skjelettene antyder at jordskjelvet overrasket dem. Skjelettet til en kvinne i slutten av tjueårene lå på ryggen i samme rom som den ofrede mannen. Ved siden av ofringsplattformen var skjelettet til en mann i slutten av tredveårene med brukkede ben. Armene hans var hevet som for å beskytte seg mot fallende gjenstander som antyder at hans ben ble brukket da bygningen kollapset. I forhallen i bygningen lå det fjerde skjelettet, men dette var for dårlig preservert til at en kunne bestemme alder eller kjønn. Nesten 105 fragmenter av en leirvase ble oppdaget, spredt i et mønster som antyder at den ble mistet av personen i forhallen da han/hun ble truffet av deler fra den kollapsende bygningen.

Dessverre har ikke utgraverne for dette stedet publisert en offisiell utgravningsrapport. Stedet er hovedsakelig kjent gjennom en artikkel i 1981 i National Geographic.

Ikke alle er enige i at dette var menneskeofring. Nanno Marinatos sier at mannen som skal ha blitt ofret faktisk døde i jordskjelvet. Hun bemerker at dette jordskjelvet ødela bygningen og drepte også de to minoerne som skal ha ofret ham. Hun hevder også at bygningen ikke var et tempel og at bevisene for offeret er "langt fra sikkert". Dennis Hughes er enig og hevder også at plattformen hvor mannen lå ikke nødvendigvis var et alter og at kniven antagelig var en spydspiss som kanskje ikke var lagt på den unge mannen, men kunne ha falt under jordskjelvet fra hyllene eller en annen etasje.

Ved tilfluktsstedet ved Fournou Korifi ble fragmenter av et menneskekranium funnet i samme rom som et lite ildsted, kokehull og kokeutstyr. Dette kraniet har blitt tolket som restene av et offer.

I det "nordlige huset" i Knossos ble benene etter minst fire barn som var ved god helse funnet. De bar tegn på at "de var slaktet på samme vis som minoerne slaktet sine sauer og geiter, noe som antyder at de var blitt ofret og spist. Den erfarne kretiske arkeologen Nicolas Platon var så forferdet av denne antydningen at han insisterte på at benene måtte være av aper, ikke mennesker."

Benene ble funnet av Peter Warren og dateres til MLIB 1580–1490, før mykenerne ankom i LMIIIA, ca. 1320-1200 ifølge Paul Rehak og John G. Younger. Dennis Hughes og Rodney Castleden hevder at disse benene var lagt som en sekundær begravelse. Sekundære begravelser er en ikke uvanlig praksis med å begrave den døde to ganger, umiddelbart etter døden og så igjen etter at alt kjøttet er borte fra skjelettet. Svakheten i dette argumentet er at det ikke forklarer kuttene og knivmerkene på benene.

                                     

5. Arkitektur

De minoiske byene ble forbundet med steindekkede veier laget av blokker som var skåret med bronsesager. Gatene var drenert, og vann og kloakkfasiliteter var tilgjengelig for overklassen gjennom rør av leire.

Minoiske bygninger hadde ofte tak med flate tak av fliser, gips, tre eller steingulv og var to eller tre etasjer høye. Vanligvis ble de nederste veggene bygget av stein og de øverste av murstein. Tømmersøyler holdt oppe takene.

                                     

5.1. Arkitektur Palass

De første palassene ble bygget på slutten av den tidlige minoiske perioden i det tredje årtusenet f.Kr. Malia. Mens det tidligere var antatt at grunnleggelsen av de første palassene var samtidige og hørte til de mellom minoiske perioden rundt 2000 f.Kr. tidspunktet for det første palasset ved Knossos, tror forskere nå at palasser ble bygget i en lengre tidsperiode på forskjellige steder som respons på lokal utvikling. De viktigste eldre palassene er Knossos, Malia og Faistos.

Palassene fylte en mengde funksjoner. De tjente som styresentre, administrative embeter, templer, verksted og lager f.eks. for korn. Disse inndelingene i funksjoner kan ha sett kunstige ut for minoerne.

Bruken av begrepet palass for de eldre palassene, som betyr en dynastisk bolig og maktsete, har nylig blitt kritisert, og begrepet hoffbygning har blitt foreslått i stedet. Men det opprinnelige begrepet er antagelig for innarbeidet til å bli erstattet. Arkitektoniske trekk som kvadersteinsmurer, ortostater, søyler, åpne gårdsrom, trapper som forutsetter øvre etasjer og nærværet av forskjellige vanntanker har blitt brukt til å definere palassarkitekturen.

Ofte har sammensetningen av bedre kjente og yngre palasser blitt brukt for å rekonstruere de eldre, men denne praksisen kan gjemme fundamentale forskjeller. De fleste eldre palassene hadde bare en etasje og ingen representativ fasade. De var u-formede med en stort sentralt gårdsrom og generelt mindre enn senere palasser. Sene palasser er karakterisert av bygninger med flere etasjer. Den vestlige fasaden hadde kvadersteinsmurer. Knossos er det mest velkjente eksempelet.

                                     

5.2. Arkitektur Søyler

Et av de mest betydelige minoiske bidraget til arkitekturen er deres unike søyler som var bredere på toppen enn på bunnen. De kalles ofte omvendte søyler på grunn av at de greske søylene er bredere i bunnen, noe som skaper en illusjon av større høyde. Søylene var også laget av tre i motsetning til stein, og var vanligvis malte røde. De ble montert på et enkelt steinfundament og hadde en putelignenede rundt stykke øverst.

                                     

6. Landbruk

Minoerne hadde storfe, sauer, griser og geiter, dyrket hvete, bygg, vikker og kikert, kultiverte druer, fiken, oliven og dyrket valmuer for valmuefrø og kanskje opium. Minoerne holdt bier og adopterte granatepler og kveder fra Midtøsten, men ikke sitroner og appelsiner som ofte antas. De utviklet middelhavsk flerkultur, praksisen med å dyrke mer enn en avling om gangen. Resultatet av deres mer varierte og sunnere diett var at befolkningen økte.

Bøndene brukte treploger som hadde trehåndtak festet med lær og som ble trukket av par av esler eller okser.

                                     

7.1. Teorier om minoenes undergang Theras utbrudd

Thera er den største øya i Santorini, en liten øygruppe av vulkansk fragmenter rundt 100 km fra Kreta. Utbruddet til Thera som er antatt til å ha vært styrke seks på Vulkansk Eksplosivitets Indeks, har blitt identifisert gjennom askenedfall i det østlige Kreta og i kjerner fra de egeiske og østlige middelhavsområdene. Det massive utbruddet til Thera førte til at en vulkan kollapset til en undersjøisk caldera som førte til tsunamier som ødela marineinstallasjoner og bosetninger nær kysten. Påvirkningen på den minoiske sivilisasjonen fra dette utbruddet er omdiskutert.

Det er hevdet at aske som falt over den østlige delen av Kreta kan ha kvalt plantelivet og ført til hungersnød. Det ble hevdet at 7–11 cm med aske falt over Kato Zakro, mens 0.5 cm falt over Knossos. Men da feltundersøkelser ble utført, ble denne teorien oppgitt da det viste seg at det ikke hadde falt mer enn 0.5 mm noe sted på Kreta.

Tidligere historikere og arkeologer ser ut til å ha vært lurt av dybden på nedfall på havets bunn, men det har blitt fastslått at dette rant ut av en sprekk i vulkanen under vannoverflaten.

Tidspunktet for dette utbruddet er omdiskutert. Mange arkeologer at synkronisering med Egypt krever en dato rundt 1500 f.Kr. Radiokarbon setter derimot tidspunktet til sent i det 17. århundre f.Kr.

Utbruddet knyttes noen ganger til legenden om Atlantis hvor enten Thera eller den minoiske kultur knyttes til stedet i fabelen.

                                     

7.2. Teorier om minoenes undergang Andre

Der er bevis for at handelsnettverket kollapset og at minoiske byer forsvant gjennom hungersnød. Minoernes lagre av korn er antatt å ha kommet fra gårder langs kysten av Svartehavet.

Mange forskere antar at antikke handelsimperier var i konstant fare fra handel med mat og råmaterialer som ikke hadde samme relative verdi som luksusvarer siden regnskapsførsel ikke var utviklet. Resultatet kunne bli hungersnød og nedgang i befolkningen.

En teori rundt minoernes kollaps er at økende bruk av jernverktøy ødela bronsehandelen og ruinerte de minoiske handelsmennene. Da handelsnettverket falt bort, kunne ikke lenger regional hungersnød forhindres gjennom handel.

En annen mulighet ligger nordvest for fastlandet hvor den mykenske sivilisasjon blomstret. Mange historikere antar at de erobret minoerne relativt enkelt siden der ikke var murer som beskyttet folket på Kreta siden de antok at deres flåte kunne beskytte dem. Dersom mykenerne klarte gå i land, ville de ha møtt lite motstand.

                                     

8. Eksterne lenker

 • Palassene til minoisk sivilisasjon
 • en Minoan civilization – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
 • Minoan Civilization Encarta
 • Myths of Crete & Pre-Hellenic Europe, av Donald A. MacKenzie, 1917, omfattende, men udatert
 • Thera Foundation