ⓘ Politikk i Rana

Rana

Rana er en kommune i landskapet Helgeland i Nordland fylke. Rana har 26 083 innbyggere per 1. januar 2021, og er dermed den tredje største kommunen i Nord-Norge etter Tromsø og Bodø. I areal er Rana Norges fjerde største kommune og den største utenfor Finnmark. I areal er den også Norges største bykommune. Administrasjonssentrum er Mo i Rana, som ligger innerst i Ranfjorden, ved utløpet av Ranelva. Rana grenser i nord mot Meløy, Beiarn og Saltdal, i sør mot Hemnes og Leirfjord, i vest mot Nesna, Lurøy og Rødøy, og i øst mot Sverige Sorsele kommune og Storumans kommune i Västerbottens län, ...

Rana kommunestyre 2003−2007

31.8% av stemmene var den laveste oppslutning Det norske Arbeiderparti hadde hatt siden opprettelsen av Rana kommune i 1964. For første gang siden kommunereformen var Det norske Arbeiderparti ikke en gang det største politiske partiet. Ny ordfører ble Inge Myrvoll, mens Liv Hauknes ble varaordfører. Begge tilhørte Sosialistisk Venstreparti. Sosialistisk Venstreparti inngikk et valgsamarbeid med Høyre, Senterpartiet og Venstre. Det nye kommunestyret var således også et resultat av at de borgerlige partiene fant det nødvendig å bevise at et regjerende alternativ var mulig.

Mohammad Usman Rana

Mohammad Usman Rana er en norsk skribent og lege. Han er uteksaminert fra det medisinske fakultet ved UiO som cand.med i 2010 og er tidligere leder for Muslimsk Studentsamfunn.

Rana kommunestyre 1964−1967

Rana kommunestyre 1964−1967 er en oversikt over representanter og vararepresentanter i Rana kommunestyre, etter kommunestyrevalget i 1963. Dette var det første lokalvalget i Rana i forbindelse med sammenslåingen av de tidligere kommunene Mo, Nord-Rana, deler av Sør-Rana og deler av Nesna kommune. Valget ble avholdt høsten 1963, og det nye kommunestyret ble konstituert i 1964.

Kommunestyrevalg i Nord-Rana

Kommunestyrevalg i Nord-Rana er en oversikt over kommunestyrevalg i den tidligere kommunen Nord-Rana. Nord-Rana ble skilt ut fra Mo herred den 1. januar 1923. Det første valget ble holdt i 1925. Kommunen ble slått sammen med Mo bykommune, Sør-Rana og deler av Nesna i den 1. januar 1964. Det siste valget ble avholdt i 1959. I 1963 var det nemlig allerede klart at en kommunesammenslåing ville finne sted.

Rana kommunestyre 2007−2011

Rana kommunestyre 2007−2011 er en oversikt over representanter og vararepresentanter i Rana, og medlemmer av kommunale utvalg, kommunestyre etter kommunevalget 2007.

Rana kommunestyre 2011−2015

Rana kommunestyre 2011−2015 er en oversikt over representanter og vararepresentanter i Rana kommunestyre, og medlemmer av kommunale utvalg, etter kommunevalget 2011. Valget fant sted den 12. september 2011, og var historisk på to måter. Det norske Arbeiderparti og Sosialistisk Venstreparti gjorde samlet sitt dårligste valg noensinne. For første gang siden opprettelsen av storkommunen Rana i 1964, fikk kommunen dessuten en borgerlig ordfører og varaordfører. Den 18. oktober 2011 ble Kai Henning Henriksen fra Høyre ordfører, mens Allan Andreas Johansen fra Fremskrittspartiet ble ny varaordfø ...

Rana kommunestyre 1968−1971

Rana kommunestyre 1968−1971 er en oversikt over representanter og vararepresentanter i Rana kommunestyre, etter kommunestyrevalget i 1967.

Rana kommunestyre 1976−1979

Rana kommunestyre 1976−1979 er en oversikt over representanter og vararepresentanter i Rana kommunestyre, etter kommunestyrevalget i 1975.

Nord-Rana kommunestyre 1925–1928

Nord-Rana kommunestyre 1926−1928 er en oversikt over representanter i Nord-Rana kommunestyre, etter kommunestyrevalget 1925 i Nord-Rana. Dette var det første valget av kommunestyre i den nye kommunen etter at Mo herred ble delt i Nord-Rana og Mo bykommune den 1. januar 1923. Valget fant sted i oktober 1925, mens det nye kommunestyret ble sittende fra 1926 til 1928. Fem lister stilte til valg og ble representert i det nye kommunestyret. På venstresiden ble Norges kommunistiske parti NKP størst med 5 representanter; de stilte til valg under navnet Moskva-kommunistene. Arbeiderpartiet fikk 4 ...

Rana kommunestyre 1972−1975

Rana kommunestyre 1972−1975 er en oversikt over representanter og vararepresentanter i Rana kommunestyre, etter kommunestyrevalget i 1971.

Rubina Rana

Rubina Rana var en norsk politiker fra Arbeiderpartiet. Hun vokste opp i Karachi og Lahore i Pakistan, og kom til Norge i 1978.

                                     

ⓘ Politikk i Rana

Politikk i Rana er en serie artikler som omfatter politikk i Rana kommune, og i de tidligere kommunene Mo i Rana, Nord-Rana og Sør-Rana.

Rana kommunestyre har siden kommunereformen i 1964 vært lokalisert i Rana rådhus, i Mo i Rana sentrum.

Kommunesammenslåingen i 1964 var en sammensmelting av tre regioner med tre ulike dominerende næringsveier.

I Mo bykommune var handelsbedrifter representert, primært gjennom Lars Aagaard Meyer, som fikk tillatelse til å drive handel av Kong Oscar II den 2. mai 1860. Sør-Rana var preget av primærnæringene landbruk og fiske. Nord-Rana ble tidlig industrialisert.

Den første industrialiseringen skjedde i regi av Bossmo Gruber og Dunderland Iron Ore Company D.I.O.C. Driften av D.I.O.C. var preget av flere avbrudd. Forholdet mellom arbeidsgiverne og arbeiderne var tidvis anstrengt og konfliktfylt. Oppsigelser, arbeidsledighet og nød blant arbeiderne, førte til en sterk fagorganisering og tidvis også streik.

Dette ga politiske utslag, og den første ordføreren i Nord-Rana representerte Norges Kommunistiske Parti. Det norske Arbeiderparti overtok senere rollen som Nord-Ranas ledende politiske parti. Ved tre kommunevalg i perioden 1945–1964 var likevel Norges Kommunistiske Parti det nest største partiet i Nord-Rana kommunestyre.

                                     
 • ordførere i Rana er en liste over ordførere og varaordførere i Rana og i de tre tidligere kommunene Mo, Nord - Rana og Sør - Rana Axel Coldevin: Rana Bygdebok
 • Rana er en kommune i landskapet Helgeland i Nordland fylke. Rana har 26 083 innbyggere per 1. januar 2021, og er dermed den tredje største kommunen i
 • Rana kommunestyre 1980 - 1987 er en oversikt over representanter og vararepresentanter i Rana kommunestyre mellom 1980 og 1987, fordelt på partier. I denne
 • hefte I sidene 26 - 27 Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1972, ISBN 8253702086 Utdypende artikkel: Rana kommunestyre 2015 2019 Utdypende artikkel: Rana kommunestyre
 • Kommunestyrevalg i Sør - Rana er en oversikt over kommunestyrevalg i den tidligere kommunen Sør - Rana i perioden 1934 1959. Sør - Rana kommune ble utskilt fra Hemnes i 1929
 • Rana kommunestyre er kommunestyreorganet i Rana kommune i Nordland. Kommunestyrets møtelokale befinner seg i Rana rådhus på Mo. Rana kommune har tradisjonelt
 • Rana - dynastiet satt som statsministre i Nepal i over 100 år. Grenen Rana Shamsher var eneveldige, arvelige herskere fra 1885 til 1951. I denne perioden
 • Rana kommunestyre 2003 2007 er en oversikt over representanter og vararepresentanter i Rana kommunestyre etter valget i 2003. 31, 8 av stemmene var den
 • Miljølisten Rana er en lokalpolitisk liste i Rana kommune i Helgeland i Nordland fylke. Listen stilte til valg under kommunevalgene i 2007 og 2011, og
 • Stortingsvalget 2013 i Rana ble avholdt 9. september 2013 i Rana kommune i Nordland. Den 8. september var det også mulig å stemme i Mo krets. Stemmeberettigede
 • Greveskogen videregående skole i Tønsberg med 5, 9 i snitt på vitnemålet. I 2008 vant Rana Aftenpostens kronikkonkurranse. Rana har markert seg som en talsmann