ⓘ Israels kultur

Liste over Israels utdanningsministre

Liste over Israels utdanningsministre omfatter alle israelske utdanningsministre siden Staten Israel ble erklært selvstendig i 1948 og det første valget ble holdt i 1949. Navnet på departementet og ministeren forbundet med det har blitt forandret flere ganger: Utdanningsminister 1999–2003, 2006– Utdannings- og kulturminister 1949–1977, 1984–1990, 1992–1993 Utdannings-, kultur- og sportsminister 1977–1984, 1990–1992, 1993–1999, 2003–2006 Den største forskjellen var i årene 1999–2003 og igjen fra 2006, da departementet ble delt i to: Utdanningsdepartementet og Kultur- og sportdepartementet. ...

Israels offentlige kringkastingsselskap

Israels offentlige kringkastingsselskap er Israels statlige kringkastingsselskap og driver åtte nasjonale radiokanaler og to tv-kanaler, blant dem hovedkanalen Kan 11. Selskapet ble etablert i 2014 og markedsføres som Kan. Selskapet erstattet den forrige statskringkasteren Israel Broadcasting Authority som følge av en lovendring. Kan begynte å kringkaste 15. mai 2017 og er medlem av Den europeiske kringkastingsunion.

Israels økonomi

Israels økonomi er preget av stor variasjon, stort statseierskap og en høyteknologisk sektor i hurtig utvikling. Landet er fattig på naturressurser, og er avhengig av import av råolje, kull, mat, uhuggede diamanter, andre produksjonstilførsler og militærutstyr. Landet har også mottatt stor økonomisk støtte fra USA, 1.2 milliarder USD pr. år siden midten av 70-tallet, selv om de regelmessige bidragene har avtatt med 120 millioner USD siden 1998. I 2007 var den direkte økonomiske støtten fra USA på rundt 3 milliarder USD, rundt 0.07 % av Israels BNP. Ifølge Det internasjonale pengefondet nåd ...

Israel-Nachrichten

Israel-Nachrichten er en tyskspråklig dagsavis som utgis i Tel Aviv i Israel, og en av Israels eldste aviser. Avisen ble grunnlagt av Siegfried Blumenthal, en jødisk bokhandler fra Berlin, i 1936 under navnet Blumenthals Neueste Nachrichten. Etterspørselen var fra begynnelsen stor, da det kom tusenvis av jøder fra Tyskland, Østerrike og Europa forøvrig som kunne lite eller ingenting hebraisk. Omkring 1950 var Israel-Nachrichten en av de største avisene i hele Israel. Berømte forfattere som Max Brod og Arnold Zweig skrev for avisen. Til dagens leserkrets hører de omkring 100 000 jødene med ...

Israelske sikkerhetsstyrker

Israelske sikkerhetsstyrker er flere organisasjoner som samlet er ansvarlige for Israels sikkerhet. Organisasjonene er uavhengige, men samarbeider med hverandre. Disse inkluderer militærvesen, etterretningstjenester, politi, offentlige representanter og sågar humanitære hjelpeorganisasjoner, som er styrt av sivile men assistert av Israel. Israelske statsborgere plikter å avtjene verneplikt i militær tjeneste; menn tjener i 36 måneder og kvinner i 21 måneder. Religiøse kvinner, slik som Sheirut Leumi, velger ofte alternative løsninger. Mange religiøse menn følger Hesder-programmet, som till ...

Midtøsten-konflikten

Midtøsten-konflikten, også kjent som den israelsk-arabiske konflikt, er en århundrelang pågående konflikt, til tross for at Israel ble etablert som en suveren stat først i 1948. Konflikten, som startet som politiske og nasjonalistiske konflikter over motstridende territorielle ambisjoner mellom den jødiske og den arabiske befolkningen i Palestina etter sammenbruddet av Det ottomanske riket, har skiftet gjennom årene fra den store regionale arabisk-israelske konflikten til den mer lokale israelsk-palestinske konflikten, selv om de fleste arabiske land og Israel fortsatt er i konflikt med hv ...

Israel i Eurovision Song Contest

Israel debuterte i Eurovision Song Contest i 1973 og har deltatt 42 ganger. Landet har vunnet konkurransen fire ganger, i 1978, 1979, 1998 og 2018. I tillegg har Israel to andreplasser og en tredjeplass i konkurransen. Israel har aldri kommet sist i Eurovision Song Contest, men etter innføringen av semifinaler i 2004, har landet kvalifisert seg til finalen ved 10 av 16 anledninger. Israel har arrangert konkurransen tre ganger: i Jerusalem i 1979 og 1999, og i Tel Aviv i 2019. Selv om Israel ligger i Asia, kan landet delta i Eurovision Song Contest. Årsaken er at den israelske kringkasteren ...

Israel Ruong

Israel Ruong var en samisk språkforsker og professor i samisk språk og kultur ved Uppsala universitet. Israel Ruong ble født i Arjeplog og hadde pitesamisk som morsmål. Han tok lærerutdannelse i Luleå og doktorerte på avhandlingen Lappische Verbalableitung dargestellt auf Grundlage des Pitelappischen i 1943. Ruong ble professor i 1963. Ruong arbeidet med ulike sider av samisk språk, særlig med morfologi. Han publiserte også flere lærebøker, blant andre Min sámegiella, som setter sammen læreboklig pedagogisk progresjon med systematisk grammatikk til et hele. Ruong var også opptatt av prakti ...

Safed

Safed er en by i Norddistriktet i Israel. Den ligger på 990 meter over havet og er den høyestliggende byen i Galilea og i hele Israel. På grunn av høyden opplever byen varme somrer og kalde, tidvis snøfylte vintre. Grunnet Safeds vakre omgivelser med furuskoger og et mildt klima, har stedet blitt et feriested for både israelere og utenlandske turister. I henhold til Dommernes bok i Det gamle testamente tilhørte området som Safed ligger i til den israelittiske stammen til Naftali. Legendene vil ha det til at Safed ble grunnlagt av en sønn av Noah etter syndfloden. Byen ble et tilfluktssted ...

Liste over israelske medier

Engelske tidsskrifter Azure – fransk nettside om Israels økonomi Guysen News om Israel i Frankrike Arabiske tidsskrifter Al-Ittihad – arabisk dagsavis

Musikkåret 1998

28. februar: Lars A. Fredriksen vinner Melodi Grand Prix med låten "All I Ever Wanted Was You". Juni: VG og NRK arrangerer for første gang VG-lista Topp 20-konserten som årlig avholdes på Rådhusplassen i Oslo og andre utvalgte steder i Norge. 9. mai: Israel vinner Eurovision Song Contest i Birmingham med Dana International og låten "Diva". Norge blir nummer 8 av 25 deltakere.

Synagogen Kahal Zur Israel

Synagogen Kahal Zur Israel var den første synagogen i Amerika, konstruert i 1637 og dens første rabbiner var Isaac Aboab da Fonseca. De gamle ruinene har blitt møysommelig konservert og befinner seg i byen Recife i Pernambuco hvor det nå befinner seg et senter for jødisk kultur i Pernambuco. I samlingen befinner det seg informasjon om det jødiske folket i Pernambuco fra den nederlandske perioden 1630–1654 samt utgravde arkeologiske gjenstander fra synagogen. Når den nederlandske administrasjonen ble forvist av brasilianerne forverret klimaet seg for jødene og en del bestemte seg for å forl ...

                                     

ⓘ Israels kultur

Israels kultur var i utvikling lenge før grunnleggelsen av Staten Israel i 1948, og er en kombinasjon av sekulært liv og religiøs arv. Mye av mangfoldet i Israels kultur synes å komme fra mangfoldet av jøder som tilsammen utgjør Israel. Med opprinnelse fra hele verden bringer nye immigranter individuelle, kulturelle elementer fra deres land med seg, og bidrar til en vedvarende utvikling av israelsk kultur som følger kulturelle endringer ut igjennom verden. Kulturen er i stor grad basert på historien til jødene som har utviklet seg på forskjellige måter over de hundrevis av år som jødene har utvandret. Ideologien bak sionisme-bevegelsen som begynte sent i det 19. århundre har helt klart avgjørende for å forstå moderne israelsk kultur.

                                     

1.1. Historie Før etableringen av staten

Utviklingen av den israelske kulturen kan assosieres med innvandringsutviklingen fra forskjellige land med forskjellige kulturelle bakgrunner. I Israels første år under kolonisering var hovedpåvirkningen på bosetningskulturene hovedsakelig fra Shtetler jødiske byer, hvor de fleste innvandrerne kom. Fransk og tysk kultur hadde også påvirkning, og ble mer populær etter at mange bidrag kom fra den jødisk-franske filantropbaronen Edmond James de Rothschild.

Den russiske kulturen hadde en unektelig poetisk, musikalsk og teatralsk effekt inntil 1950-tallet. Poeter som Rachel Bluwstein, Nathan Alterman, Leah Goldberg og Alexander Penn; teaterfolk som Hanna Rovina eller Shimon Finkel; og musikere som Sasha Argov uttrykte dette på en veldig utpreget måte. "Habima-teateret" som originalt var laget i Russland immigrerte til Israel og tok oppholdt seg i teatre hovedsakelig påvirket av russisk og hiddischk kultur.

                                     

1.2. Historie 1930- og 1940-tallet

På 1930- og 1940-tallet begynte Israel å utvikle en "autentisk" israelsk kultur, som stammet fra israelskfødte innbyggere. Denne kulturen var overveiende påvirket av den arabisk-palestinske kulturen, spesielt folkeminnene, måten de kledde seg, dansingen, måten de snakket og oppførte seg på. En mer sammensatt effekt var i musikken som adopterte mye østlige elementer i sanger.

En markant effekt disse årene kom også fra Palestinamandatet. Elementer fra deres kultur og livsstil ble absorbert av deler av den rike borgerskapen i Israel. En annen viktig inspirasjonskilde var den tyske kulturen, spesielt da den ble importert til Israel ved tyske innvandrere. For eksempel er mange hus i Tel Aviv og utformingen på gatene inspirert av Bauhaus-bevegelsen og ligner hovedgatene i Berlin.

                                     

1.3. Historie 1950-, 1960- og 1970-tallet

Poesien og den hebraiske litteraturen de tre første tiårene av staten er ansett av mange som de mest prisverdige oppnåelsene innen israelsk kultur, spesielt 1950- og 1960-tallet, når moderne hebraisk ble dannet, i kontrast med poesien som var skrevet tidligere, som det av Nathan Alterman, Avraham Shlonsky og Leah Goldberg eller til den litterære stilen til en hvilken som helst av de største hebraiske forfatterne, Samuel Josef Agnon. De sentrale skikkelsene innen moderne poesi de første tiårene var Yehuda Amichai, Nathan Zach og David Avidan. Innen litteraturfeltet så var noen av de mest fremtredende personene Moshe Shamir og Aharon Megged og etter dem Amos Oz, Abraham B. Yehoshua, Meir Shalev og mange flere.

Etter etableringen av staten i 1948 så strømmet en mengde innvandrere til Israel fra forskjellige land, men deres influens på den israelske kulturen kom kun gradvis og relativt. På 1950-tallet så var de fremtredende effektene på Israel hovedsakelig fra kulturene i England, Frankrike og Amerikas forente stater. Siden begynnelsen av 1960-tallet og mer fremtredende på 1970-tallet, har ytterligere dominerende effekter begynte å vise seg. Innen teater begynte den russiske dominansen å svekkes gradvis, og andre effekter begynte gjøre seg gjeldende, spesielt av det europeiske teateret Bertolt Brecht. Innen musikk, til tross for den oppholdende franske effekten, begynte den å svekkes. Istedenfor den kom en mer bred variasjon av påvirkninger, slik som britisk musikk spesielt The Beatles og gresk musikk og den fortsettende påvirkningen fra mer oppdatert russisk kultur.

Påvirkningen av mizrahisk jødedom på israelsk kultur var anselig, men inntil slutten av 1970-tallet ble den generelt ytt av "mellommenn". For eksempel var fremtredende representanter for mizrahisk kultur på scenene "HaGashash HaHiver", mens filmene som hadde å gjøre med mizrahi jødenes verden "Bourekasfilmer" var nesten alltid regissert av ikke-mizrahiske jøder Ephraim Kishon, Boaz Davidson og Menahem Golan og skuespillerne i disse filmene, som spilte mizrahi jøder, var heller ikke mizrahi jøder.

I noen sammenhenger, som én med Zohar Argov, så van skapelsene anerkjennelse ved tilbakeblikk. I andre tilfeller ble den sene anerkjennelsen fulgt av mobbing, som for eksempel med filmene Zeev Revach, som oppnådde israelsk kultstatus, men som fortsatt anses som dårlig når det angår innhold og kinematografi. I andre sammenhenger, for eksempel ved George Ovadias filmer de fleste av dem var kopiert fra iransk, tyrkisk og indiske drama var det ingen sen anerkjennelse av kvaliteten.

                                     

1.4. Historie 1980-, 1990- og tidlig 2000-tallet

Siden begynnelsen av midten på 1980-tallet ble den israelske kulturarenaen mer åpen og variert i forhold til tidligere år. Innen feltet musikk, spesielt populærmusikken, var hovedpåvirkningen fra Storbritannia, Europa og Sør-Amerika i tillegg til at tyrkisk, gresk og arabisk musikk begynte å bli viktigere, gradvis; innen plastisk kunst var påvirkningen hovedsakelig amerikansk; innen scenekunsten var den en bred variasjon av påvirkninger, med spesiell plass for de fornyede, russiske påvirkningene, på grunn av betydelig innvandring fra Russland. Innen litteratur-feltet ble skapere som Gabriel García Márquez synlige.

En større, ytterligere forandring forekom ved sendingen av den israelske reklamefinansierte TV-kanalen "Channel 2". Denne utviklingen ledet til en veldig betydelig fremgang innen det økende antallet høy-kvalitetsdramaer og skapelsen av israelsk fjernsyn. Det israelske fjernsynet, som i begynnelsen ble kontrollert hovedsakelig av dramaer, komedier og viktige serier fra England og spesielt fra Amerikas forente stater i begynnelsen, utviklet iløpet av flere år lokal TV som forserte alle de viktige seriene fra beste sendetid fra de store, populære kanalene til de mindre kanalene og kabel-kanalene.

                                     

2. Moderne israelsk kultur

Israelsk kultur er uensartet, dynamisk og veldig vanskelig å definere. Anselige deler av de sekulære, kulturelle kreasjonene er situert i Tel Aviv-området, selv om mange av de offisielle kulturelle institusjonene er situert i Jerusalem. Men uten tvil dukker mesteparten av israelsk kultur opp i disse områdene, med hovedtyngde på Tel Aviv. På grunn av en befolkning komponert av innvandrere fra fem forskjellige kontinenter og mer enn 100 forskjellige land, og på grunn av betydelige subkulturer som palestinerne, russerne og de ortodokse, så alle av dem teller ca. en million mennesker og har selvstendige samfunn, inkludert deres egne aviser og nettverk hvor de distribuerer deres egne produkter og kultur, er israelsk kultur ualminnelig ved siden rikdom og brede variasjon.

Nå til dags støtter de israelske styresmaktene kunsten mindre og mindre. Mengden finansiell støtte er lavere enn hva som er gjennomsnittlig i de fleste vestlige land og mindre enn et halv prosent kommer fra landets budsjett. Israels filharmoniske orkester har konserter rundt om i landet og spiller noen ganger utenlands. Det israelske kringkastingsorkesteret fremfører konserter rundt om i verden også. For de lokale myndighetene er mange små orkestre, hvor de som spiller som regel kommer fra tidligere Sovjet. Israel er kjent over hele verden for sin betydning innen moderne dans, med musikkgrupper som Batsheva og Batdor som holder forestillinger over hele verden.

Habima Theatre, Cameri Theater, Beit Lessin Theater, Gesher Theater som fremfører på hebraisk og russisk, Haifa Theater og Beersheba Theater er ansett som de viktigste i Israel. Deres repertoar dekker en variasjon av opptredener innen klassisk og moderne drama, og det samme med skuespill av israelske skuespillforfattere. Det nasjonale teateret er Habima Theatre, som var grunnlagt i 1917.

Kunstnersamfunn finnes i Safed, Jaffa og Ein Hod, men er ansatt som mindre attraktive nå til dags. Israelske malere og skulptører selger sine verker rundt om i verden. I byene Tel Aviv, Herzlia og Jerusalem er det kunstmuseer, og i mange byer og kibbutzimer er det mindre museer. Israel Museum innen kunst i Jerusalem består av dødehavsrullene og en omfattende samling av jødisk religiøs kunst og populærkunst.

Israelere er ivrige avislesere. Hovedavisene er på hebraisk, arabisk, russisk og engelsk. Det er mindre aviser på fransk, polsk, jiddisch, ungarsk og tysk. Likeledes er det mange lokale aviser i mange byer og kulturelle magasiner.

Siden 1980-tallet har en godt utviklet alternativ israelsk kultur utviklet seg i Israel innen feltene musikk, dans, komedie, poesi, kunst etc.

                                     

3.1. Innflytelsesrike årsaker Smeltedigelen

Den første israelske statsministeren, David Ben-Gurion, ledet en trend for å blande de mange innvandrerne som ankom i statens første år, fra Europa, Nord-Afrika, Asia inn i smeltedigelen, som ikke ville gjøre forskjell på gamle innbyggere i landet og innvandrere. Den originale grunnen var for å forene innvandrerne med Israel-veteranene for å skape en enhetlig israelsk kultur, for å bygge en ny nasjon i det nye landet.

De to sentrale verktøyene som var bestemt for denne effekten var Israels forsvar og utdanningssystem.

 • Israels forsvar – den forvandling til å bli nasjonens hær som vil innstifte enighet mellom sivile i landet hvor enn de er.
 • Utdanningssystemet – for det første en metode for enhetlig utdanning, som følge av opphevingen av den løpende metoden for et samlende utdanningssystem under utdanningslover, for at forskjellige studenter fra forskjellige sektorer vil studere sammen på de samme skolene.

Under gradvis fremgang ble det israelske samfunnet mer pluralistiske og smeltedigelen ble ledd av med tiden.

                                     

3.2. Innflytelsesrike årsaker Kritikk av smeltedigelen

Det er noen som anser smeltedigelen for å være en nødvendighet under statens første år for å bygge et innbyrdes samfunn. Nå mener de at det ikke lenger er nødvendig med dette og at det ikke er nødvendig for det israelske samfunnet å muliggjøre det for folket å uttrykke forskjellene og sin avvisende holdning for strøm og sektor.

Andre, mest blant mizrahiske jøder og blant deler av de overlevende av holocaust i Europa, kritiserer sterkt den tidlige smeltedigelprosessen. Ifølge dem var de tvunget til å gi opp eller skjule deres originale arv og kultur, som de brakte med fra hjemlandet, og å adoptere en ny "sabra" -kultur.

                                     

4. Musikk

Israelsk musikk er veldig mangfoldig og kombinerer elementer fra både vestlig og østlig musikk. Den virker til å være veldig bredt sammensatt og inneholder en bred variasjon av påvirkninger fra Diasporaen og mer moderne, kulturelle viktighet: hasidiske sanger, asiatisk og arabisk pop, spesielt jemenittiske sangere, og israelsk hiphop eller heavy metal.

Israel er også hjem for flere verdensomspennende klassiske musikkforsamlinger, slik som Israel Philharmonic, Den nye israelske operaen etc.

Også former for elektronisk musikk er populært, inkludert men ikke avgrenset til trance, hard-trance og goa-trance. Merkbare artister fra Israel som er populære innen området er begrenset, men et kjent eksempel vil være goa-trance-duoen Infected Mushroom.

                                     

5. Dans

Den tradisjonelle folkedansen i Israel er hora, originalt fra en østeuropeisk sirkeldans. Dagens israelske folkedans er koreografert for rekreasjons- så vel som forestillingsdansegrupper.

Den palestinske befolkningens folkedans er Dabke, en fellesskapsdans, ofte oppført ved brylluper og andre mindre anledninger, med forskjellige versjoner i forskjellige landsbyer og byer.

Moderne dans i Israel er et blomstrende felt, og flere israelske koreografer, slik som Ohad Naharin, er ansett som en av de mest allsidige og originale internasjonale kreatørene som er i arbeid i dag. Kjente israelske firmaer inkluderer Batsheva Dance Company og Bat-Dor Dance Company.

Folk kommer fra hele Israel og mange andre nasjoner for den årlige dansefestivalen i Karmiel, som oftest satt opp i juli. Den ble holdt for første gang i 1988 og er den største dansefeiringen i Israel, og inneholder tre eller fire dansedager og -netter med 5 000 eller flere dansere og en kvart million tilskuere i hovedstaden av Galilea. Det begynte som et israelsk folkedanseevent, men festlighetene inkluderer nå fremføringer, workshops og åpen-dans-sesjoner for en variasjon av danseformer og nasjonaliteter. Koreograf Yonatan Karmon dannet Karmiel dansefestival for å fortsette tradisjonen til Gurit Kadmans Dalia festival for israelsk dans, som hadde sitt endelikt på 1960-tallet.

                                     
 • generelle jødiske befolkningen i Israel Utdypende artikler: Israels demografi, Israelske jøder og Israelske arabere Ifølge Israels statistiske sentralbyrå i
 • skulle betegne Israels borgere, ved en formell kunngjøring av utenriksministeren Moshe Sharett. Utdypende artikkel: Israels geografi Israel ligger i Sørvest - Asia
 • historie, Israels historie, Israels land, Antikkens Israels og Judeas historie Dagens Israel er lokalisert på omtrent på samme sted som Oldtidens Israel selv
 • Israels rettsvesen eller Israels juridiske system utgjør den dømmende myndigheten i Israel og er uavhengig av regjeringen. Rettssystemet omfatter både
 • Israels utenriks - og sikkerhetspolitikk begynner idet Israel blir erklært som en selvstendig stat i 1948 og tilsluttet FN året etter. I dag har Israel
 • Asjera er en del av Israels kanaaneiske arv, og prosessen som førte fram til den israelittiske monoteisme hadde sin årsak i Israels brudd med sin egen
 • med formål å forsvare staten Israels eksistens, territoriale integritet og suverenitet, dessuten å beskytte staten Israels innbyggere, og å bekjempe alle
 • Israels president hebraisk: נשיא המדינה Nesi HaMedina, ordrett: Statens president er Israels statsoverhode. Før 17. februar 1949 var tittelen Formann
 • Israels statsminister er lederen i den israelske regjeringen og den mektigste politiske embetsmannen i Israel Israels president har en symbolsk rolle
 • Palestina - området. Se også: Israels land, Oldtidens Israels og Judeas historie og Jødisk historie Arkeologiske funn tyder på at det bodde jøder i Israel - området for 3 400