ⓘ Helse

Senter for internasjonal helse

Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen ble etablert i 1988. Siden januar 2013 er senteret tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Senteret har som målsetting å forbedre helsetilstanden i fattige land og jobber for å bygge kapasitet innen høyere utdanning og forskning i lav- og mellominntektsland. Senteret har et utbredt nettverk av partnere i lav og middelinntektsland: Burkina Faso, Den demokratiske republikken Kongo, Etiopia, India, Kambodsja, Kenya, Malawi, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika, Sudan, Tanzania, Uganda, ...

Helse (Ditmarsken)

Helse er en kommune i kretsen Ditmarsken i delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland. Helse ligger i Marne-Nordsjøs amt, og i Marnelands amt inntil 1. januar 2008. 31. desember 2008 hadde kommunen 927 innbyggere. Kommunen består av stedene Darenwurth, Helse, Helserdeich, Hembüttel, Krumwehl, Norderlandsteig, Triangel, Vitt og Zippelkoog.

Institutt for helse- og omsorgsfag UiT

Institutt for helse- og omsorgsfag UiT er et institutt under Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Det ligger på universitetsområdet i Breivika i Medisin- og helsefagbygget. Instituttet har også desentraliserte utdanninger på Finnsnes, Bardufoss, Nordreisa og Skjervøy. Totalt har Institutt for helse- og omsorgsfag ca. 1000 studenter og 100 ansatte. Institutt for helse- og omsorgsfag tilbyr en rekke helsefaglige utdanninger på grunn- og videreutdanningsnivå samt masterstudier. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak t ...

Olaf Helset

Etter krigen ble han sjef for Hæren, men gikk av i 1948 etter en konflikt med regjeringen om forsvarspolitikken.

Forvaltningsbyrået for helse og forbrukere

Forvaltningsbyrået for helse og forbrukere er et EU-byrå direkte underlagt Europakommisjonen. Byrået gjennomfører EUs helse- og forbrukerprogram. Norge deltar i begge, samt initiativet for bedre opplæring om trygg mat. Byrået ble stiftet i 2005, og fikk sin nåværende form i 2014. EACH har fire løpende programmer: Forbruker: bistår forbrukerne til nå deres rettigheter i det indre marked Landbruksprodukter: Fremmer landbruksprodukter fra EU i et internasjonalt marked Sikrere mat: Bidrar til å holde høy kvalitet på matvarer og en felles holdning i matvareindustrien Helse: bidrar til å fremme ...

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som blir årlig markert over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober, og det er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. I 2018 var det over 1500 registrerte arrangementer landet rundt. Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health WFMH satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Dagen markeres i over 150 land jorden rundt. Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i ...

                                     

ⓘ Helse

Se Helse Ditmarsken for å lese om den tyske kommunen

Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Medisinsk er helse definert som organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. En form for forebygging er gode vaner, som oftest blir utført automatisk uten at personen er spesielt oppmerksom på det. Eksempler på gode helsevaner er å bruke bilbelte, spise regelmessig og mosjonere litt hver dag.

Den biomedisinske definisjonen av helse er fravær av sykdom. Definisjonen har blant annet blitt kritisert for å være for snever og for å ha for mye fokus på fysiske funksjoner. Som en reaksjon mot denne lagde Verdens helseorganisasjon WHO i 1948 denne definisjonen av helse: en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter. Innvendinger mot denne er at den har gjort sykdomsbegrepet vanskelig å avgrense, og at den er et eksempel på et uoppnåelig ideal.

                                     

1. Fysisk helse

Fysisk eller somatisk helse er god kroppslig helse som oppnås gjennom en god balanse mellom regelmessig mosjon, sunn diett og hvile. Psykisk helse henger tett sammen med fysisk helse i den forstand at dårlig psykisk helse kan påvirke den fysiske tilstanden hos en person negativt. For eksempel er feil balanse mellom krav og kontroll i dagliglivet assosiert med hjerte- og karsykdom. Omvendt kan fysiske sykdommer være opphav til psykiske lidelser i den forstand at alvorlige sykdommer ofte kan føre til personlige forstyrrelser hos pasienten for eksempel depresjon.

                                     

2. Psykisk helse

Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive og emosjonelle ferdigheter til å fungere i samfunnet og møte hverdagslige krav. Ifølge WHO finnes det ingen offisiell definisjon av psykisk helse. Kulturelle forskjeller, subjektive vurderinger og konkurrerende teorier påvirker hvordan psykisk helse skal defineres. Likevel er de fleste enige om at psykisk helse og psykisk sykdom ikke utfyller hverandre. Med andre ord vil ikke fravær av psykisk sykdom nødvendigvis være det samme som å ha god psykisk helse. En måte å tenke psykisk helse på kan være å se hvordan en person fungerer i hverdagen. Signaler om god psykisk helse er når personen klarer å takle normal mengde med stress, vedlikeholde vennskap og leve et selvstendig liv og klare å komme seg ut av emosjonelle ”fallgruver”.

Årsakene til psykiske sykdommer er ofte komplekse og sammensatte av genetikk/arv, sosiale forhold, fysisk helse, psykologiske mekanismer og kjemiske forhold i hjernen.

                                     

3. Å opprettholde god helse

Å opprettholde en god helse er en aktiv prosess. Effektive strategier for å holde en god helse er en sunn diett f.eks. fem om dagen, regelmessig mosjon, god hygiene, evnen til å takle stress og et tilbud om et godt helsevesen.

                                     

4. Hvor kunnskapen om helse kommer fra

Kunnskap om helse bygger primært på områder som biologi, kjemi, psykologi og fysikk, men også på andre områder som medisinsk sosiologi, biokjemi, epidemiologi og genetikk.

                                     

5. Eksterne lenker

  • forebygging.no Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid
  • Helsebiblioteket
  • Helseetaten, Oslo kommune: Helse
  • Statistisk sentralbyrå: Helse
  • WHO