ⓘ Ok (ord)

OK

Ok, OK og O. K. kan blant annet vise til: Dialektal betegnelse på gjerdestolpe i en port "grindok" OK-jolle, populær dansk seilbåt for en person, konstruert i 1956 Gammel, dansk og svensk skriveform for åk, det vil si en bære- eller trekkstokk som kan legges over skuldrene på et dyr eller menneske Amerikansk forkortelse for delstaten Oklahoma i USA OK a.m.b.a. Ok kan også brukes som et nyere begrep for å være passiv aggressiv eller vise avstand i en samtale Ok fjell, et vulkansk fjell i Island 8 tall – tallet åtte på esperanto. OK!, et britisk kjendisblad Variant av utropsordet akk! OK ord ...

Li Jong-ok

Li Jong-ok var en nordkoreansk kommunistisk politiker. Han var bondesønn, og tok eksamen ved et teknisk institutt. Han var en nær medarbeider av Kim Il-sung, og deltok i sluttfasen av geriljakrigen mot den japanske okkupasjonsmakten. Etter 1948, da Den demokratiske folkerepublikken Korea Nord-Korea ble proklamert, satt Li i ulike posisjoner i statsapparatet og Arbeiderpartiet. Li var minister for småindustri 1951–1955, formann i komiteen for statsplanlegging 1956–1959, medlem av Arbeiderpartiets sentralkomité 1956–1970 og 1972–1999, visestatsminister 1960–1970 og 1976–1977, minister for me ...

Forth (programmeringsspråk)

Forth er et programmeringsspråk og utviklingsmiljø utviklet av Charles Moore på slutten av 1960-tallet / begynnelsen av 1970-tallet. Språket er sentrert rundt bruken av en stack, og er kanskje mest kjent for sin postfiks-notasjon – også kalt omvendt polsk notasjon. Forth bruker en blanding av kompilering og sanntidstolkning, og er i stand til å kompilere seg selv til en ny kompilator. Den grunnleggende enheten som kan utføres eller kjøres i et Forth-system er et ord. Ord er organisert i ordlister dictionaries, og man kan enkelt lage nye ord ved hjelp av eksisterende ord. Ord skilles med me ...

Samuel Columbus

Samuel Jonae Columbus var en svensk forfatter, språkteoretiker, språkforsker, salmedikter og amanuensis ved antikvitetskollegiet fra 1667 til 1670 og venn/lærling av Georg Stiernhielm. Etter Stiernhielms død dro Samuel Columbus i 1674 sammen med brødrene Reenstierna ut i Europa, som informator under deres internasjonale videreutdannelse. Også etter at de kom tilbake til Sverige ble han igjen i Europa. Sju måneder før sin død begynte han tilbakereisen til Sverige – en reise som tok han 3 måneder. Han var hele resten av sitt liv sterkt påvirket av en sykdom han hadde pådratt seg i sin studie ...

Genitiv

Genitiv er en kasus som betegner et forhold, først og fremst et eiendomsforhold, mellom et substantiv i genitiv og et annet substantiv.

T9

T9, som står for T ekst på 9 taster er en ordbokfunksjon som forenkler skriving av SMS på mobiltelefoner. Det ble utviklet i 1995 av det amerikanske selskapet Tegic Communications. Teknologien er ment å forenkle skriving av SMS ved at man kan skrive ord med et enkelt tastetrykk per bokstav. På eldre telefoner uten T9 måtte man velge bokstaver ut fra en bokstavgruppe på hver talltast og ofte trykke flere ganger på en tast for få fram riktig bokstav. Programvaren for T9 vil foreslå ord ut fra en forhåndsinstallert ordbok basert på kun et trykk per tast per bokstav. Dersom det finnes flere or ...

Brage den gamle

Brage den gamle eller Brage Boddason var en norsk skald, og levde sannsynligvis fra rundt 800 til 850. Han er den eldste skalden vi har overlevert skaldedikt fra. Han omtales i flere kilder, blant annet i Landnåmabok og hos Snorre Sturlason og knyttes til flere historiske eller mytiske konger på 800-tallet. På tross av noe usikre kilder regner forskerne det likevel som sannsynlig at han var en historisk person. Han er mest kjent for diktet Ragnarsdrápa som var tilegnet den legendariske kong Ragnar Lodbrok.

8 (tall)

8 er det naturlige tallet som kommer etter 7 og kommer før 9. Det er det sjette Fibonaccitallet, etter 5 og før 13. Det er det andre kubikktallet. Det norske ordet "åtte" har indoeuropeisk opphav. På sanskrit het det asta, fra den indoeuropeiske roten *oktou, en gammel dualisform med betydningen "2 x 4". Man regnet i firere, dvs. fingrene minus tommelfingeren. Håndens fingre danner en spiss, og ok- i *oktu betegner en spiss som i tysk Ecke = hjørne. Dette ses også i indoeuropeisk *ak-, som i Akropolis egentlig "byens spiss" og i "kornaks", samt i latin acutus = skarp, som er blitt til vårt ...

Ringo Rama

Ringo Rama er det 13. studioalbum med Ringo Starr. Albumet ble bare utgitt i USA. Albumet skulle være hardere i kantene enn forgjengeren Vertical Man. Albumet varierer fra pop til rock, og med enkelte spor med mye instrumentalisering. "Never Without You" ble singlen fra albumet. Sporet er skrevet til ære for George Harrison, som gikk bort i november 2001.

Drømte mig en drøm i nat

"Drømte mig en drøm i nat" skal visst nok være den eldste skånske folkesang som man kjenner notene til: "Drømde mik en drøm i nat, um silki ok ærlik pæl" Den er fra ca. år 1300 og er nedskrevet helt på slutten av runemanuskriptet Codex Runicus som gjengir Skånske lov. Betydningen av ordene "ærlik pæl" har vært omdiskutert, men den enkleste forklaringen er vel at det betyr en slags pelsjakke. Tonene ble i en årrekke brukt som pausesignal i Danmarks Radio.

Njorun

Njorun er i norrøn mytologi en av de mest perifere gudinner. Hun er såvidt attestert i Den yngre Edda, skrevet på 1200-tallet av Snorre Sturlason, og i flere kjenninger. Forskerne har teoretisert at Njorun kan representere jorda. En mulig etymologisk forbindelse til den norrøne guden Njord og den romerske gudinnen Nerio har vært foreslått.

Slaget ved Bråvalla

Slaget ved Bråvalla eller Bråvallaslaget er det største av alle slag i nordisk heltediktning. Fortellingen finnes i de islandske sagaer Hervors saga og Sögubrot, samt i Gesta Danorum.

                                     

ⓘ Ok (ord)

OK, også skrevet okay, okei eller oki etter henholdsvis den engelskspråklige og fornorskede uttalen, er et norsk adverb og ubøyd adjektiv som er et uformelt uttrykk for samtykke, istemming eller erkjennelse. Ok brukes altså synonymt med ordene "enig", "javel", "alt i orden", "fint", "bra" og så videre. Når ordet brukes for å beskrive en tings kvalitet, betyr det at tingen er egnet for formålet eller av en kvalitet som er akseptabel, men ikke ypperlig. Hvis brukt i dialog kan det bety medvillighet, enighet, et ønske om å avdramatisere en situasjon eller roe noen ned eller til og med som et formelt samtykke.

                                     

1. Opprinnelse

Ok er et forståelig uttrykk på de aller fleste språk i verden i dag. Ordet har spredt seg fra amerikansk slang, der det eldste belegget i en trykt tekst er fra en Boston-avis i mars 1839. Det egentlige opphavet er imidlertid usikkert, og ordet har blitt diskutert med stor iver, også i akademiske kretser. Det har blitt foreslått flere forklaringer til opprinnelsen:

  • OK skal ha bli brukt av tyske trykkere, forleggere og avisfolk i USA som forkortelse for ohne Korrektur, det vil si "uten korrektur", når en merket tekster som var i orden og ikke trengte retting.
  • OK kan være en forkortelse for oll kurrekt, en feilstavelse av det engelske all correct. Teorien ble lansert i 1964, men er omstridt.
  • OK ble brukt i gjenvalgskampanjen for den amerikanske presidenten Martin Van Buren i 1840, der ordet var en positiv forkortelse for kallenavnet hans Old Kinderhook.
  • OK kan ha kommet via slaver fra Afrika der flere språk inneholder liknende bekreftende småord, blant annet oke på mandingospråket i Gambia som betyr "det er rett".
  • OK kan være en militær slang for forkortelse brukt under rapportering: ingen drepte, 0k tallet null-killed.