ⓘ Nygård skole (Bergen)

Nygård (Bergen)

Nygård er et strøk i Bergen som har grenser fra Lille Lungegårdsvanns vestside gjennom Bergen kunstmuseum, gjennom Nygård skole, sørøst for St. Paul kirke gjennom kvartalet mellom Christies gate og Professor Keysers gate, gjennom Museumsbygningens søndre fløy til Joachim Frieles gate. Dette var bygrense før byutvidelsen i 1877. Derfra grenser strøket sørøstover gjennom Olaf Ryes vei til Wolffsgate og videre i sørøstlig retning til slutten av kvartalsbebyggelsen. Her har grensen en 90 graders vinkel sørvestover til Thormøhlens gate, langs denne frem til Høyteknologi-bygget, i linje bak det ...

Bergen maritime videregående skole og Bergen maritime fagskole

Bergen maritime videregående skole og Bergen maritime fagskole er en fylkeskommunal videregående skole og fagskole på Vestre Strømkaien i Bergen sentrum. Skolen ble 1. januar 2017 slått sammen med Bergen tekniske fagskole, og den sammenslåtte skolen har fått navnet Fagskolen i Hordaland. Fra høsten 2020 blir skolen også slått sammen med Laksevåg videregående skole. Navnet på den nye skolens videregående del blir Laksevåg og Bergen maritime videregående skole. Både denne og fagskolen skal på sikt samlokaliseres i et nytt bygg på Laksevåg som er under prosjektering. Tilbudene på videregående ...

Nygårdslien skole

Nygårdslien skole er en kommunal barneskole på Nygård i Laksevåg bydel i Bergen kommune. Skolen, som er tegnet av arkitektene Jon og Claus Lindstrøm og Kjartan Sverresøn Myklebust og åpnet i 1971, har plass til 350 elever fra 1. til 7. klassetrinn.

Møhlenpris skole

Møhlenpris skole er en kommunal barneskole på Møhlenpris i Bergen sentrum. Skolen ble tatt i bruk i 1912 etter en byggeperiode på 8 måneder. Da skolen ble bygget var den velutstyrt og moderne for sin tid med 21 klasserom fordelt over 3 etasjer, inkludert loft med bl.a tegnesal og naturfagsal. I tillegg rommet skolen lesesal, skolekjøkken, bad og svømmebasseng. Arkitekt var byarkitekt Kaspar Hassel. Skolen har plass til 350 elever fra 1. til 7. klassetrinn. I tillegg disponerer Nygård skole deler av skolebygningen. Pr. 2013 er skolen under totalrehabilitering. Barneskoleelevene er blitt for ...

Nygård (Laksevåg)

Nygård er et boligområde i Laksevåg bydel i Bergen, i dalføret mellom Damsgårdsfjellet i øst og Lyderhorn i vest. I sør ligger Lyngbø, i vest Gravdal, i nord Byfjorden, og i nordøst Kringsjå. Områdene i dette dalføret kalles ofte samlet for Ytre Laksevåg. Lyderhornsveien og Lyngbøveien er hovedveiene i området. På Nygård er det mest boligområder med blandet bebyggelse. Her ligger også Nygård kirke og kirkegård, og Nygårdslien skole. Nygård omfattes av grunnkretsene Nygårdsvik og Nygårdslien, med til sammen 2 060 innbyggere 1. januar 2014 og et samlet areal på 0.83 km², hvorav 0.02 km² er f ...

Nordnes skole

Nordnes skole er en kommunal barneskole som ligger ved Nordnesparken på Nordnes i Bergen sentrum. Skolen ble åpnet 17. august 1903 med 1800 elever fordelt over 54 klasser. I dag er skolen innrettet for 300 ordinære elever fra 1. til 7. klassetrinn og en spesialavdeling for funksjonshemmede elever, samt Fredriksberg barnehage som holder til i den gamle vaktmesterboligen. Skolen har utarbeidet en egen sosial læreplan med følgende mål:

Nygårdsgaten (Bergen)

Nygårdsgaten er en gate i strøket Nygård i Bergen som strekker seg fra Olav Kyrres gate til rundkjøringen i krysset Solheimsgaten/Møllendalsveien. Nygårdsgaten er en forlengelse av Håkonsgaten og går sør for Grieghallen. I gaten finnes en rekke institusjoner, blant dem UiB og Grieghallen, dagligvarebutikker og andre forretninger. På hjørnet av Olav Kyrres gate ble det vist film på Eldorado kino fra rundt 1905, men fredag 13. november 1981 stengte Eldorado dørene for godt, og Stig Holmås skrev minneord. Gaten var tidligere en hovedferdselsåre med et sydende folkeliv. I dag er det for det me ...

Bergens Fotboldklub

Bergens Fotboldklub var Bergens første fotballklubb. Siden 1886 hadde fotball sporadisk forekommet som aktivitet i gymnastikkundervisningen ved byens "høyere skoler", og klubben ble stiftet av ungdom som ønsket å fortsette å drive idretten etter avsluttet skolegang. De fleste medlemmene var fra Nygård eller Møhlenpris, og klubben spilte på den nylig anlagte Møhlenpris lekeplads. Senere stortingspresident C.J. Hambro var i årene rundt 1900 aktiv som spiller, dommer og leder. Bergens Fotboldklub var fram til 1908 byens eneste fotballklubb og spilte kampene sine for det meste mot skolelag fra ...

Sydnes (Bergen)

Sydnes er et strøk i Bergen i bydelen Bergenhus. Det grenser til strøkene Nøstet, Engen, og Sentrum i øst, Nygård og Møhlenpris i sør, Jekteviken med Hurtigruteterminalen i nord og Puddefjorden i vest, med kontainerhavnen Dokkeskjærskaien.

Ny-Krohnborg skole

Ny-Krohnborg skole er en kommunal barne- og ungdomsskole på Solheim i Årstad bydel i Bergen. Skolen ble tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel og åpnet den 27. august 1924. Ungdomstrinnet mottar også elever med bakgrunn fra Minde barneskole som bor nærmere Ny Krohnborg enn Storetveit skole. Skolen har også en barnehage, og har gjennomgått en omfattende ombygging med blant annet kulturhus og idrettsanlegg.

Kringsjå (Laksevåg)

Kringsjå er et bolig-og næringsområde på Laksevågneset i Laksevåg bydel i Bergen. Hovedveien gjennom området er Kringsjåveien. Her ligger også Holen skole og Laksevåg senter, og omfattende industriområder langs Puddefjorden i øst. Området har som navnet indikerer svært god utsikt over Bergen sentrum og Byfjorden, og består for det meste av tettbebygde boligområder. Kringsjå ligger nord for Damsgård og øst for Nygård, ved nordenden av Damsgårdsfjellet. Her lå opprinnelig de tre gårdene Holen, Laksevåg og Laksevågsneset. Kringsjå omfattes av grunnkretsene Kringsjå og Laksevågsneset, med et s ...

                                     

ⓘ Nygård skole (Bergen)

Nygård skole er en kommunal grunnskole for voksne og voksenopplæringsskole i Bergen sentrum. Siden 1985 har skolen vært byens mottaksskole for alle nyankomne fremmedspråklige elever som skal ha sin første norskopplæring. Skolen har 2 avdelinger:

Grunnskolen for barn fra 1-10 klassetrinn, der elevene fikk grunnleggende norskferdigheter gjennom tospråklig opplæring, lærte å være elev i norsk skole, og fikk kartlagt sin fagkompetanse. Denne virksomheten ble avviklet i 2016, og grunnskoleelever blir nå sendt til mottaksskoler i kommunen.

Eksamensrettet Grunnskole - som tidligere het Grunnskolen for voksne, der elever uten grunnskolekompetanse får opplæring i skolefagene på tilsvarende nivå, enten direkte gjennom et eksamensrettet undervisningsforløp, eller via et forberedende skoleforløp som kvalifiserer til det eksamensrettede forløpet. Undervisningen her tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. Elevene tilbys også leksehjelp i samarbeid med Røde kors. Tilbudet er for elever over 16 år som skal avslutte med en norsk grunnskoleeksamen før de går videre til videregående skoler.

Norskopplæring for voksne, som er et tilbud for alle voksne innvandrere om opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap. Disse har både rett og plikt til denne opplæringen, og gis undervisning senest fra 3 måneder etter ankomst. Skolen tilbyr også norskundervisning utover obligatorisk nivå for dem som ønsker det. Elevene her varierer fra dem uten skrive- og leseferdigheter, til dem med fullført utdanning på høyere nivå i opprinnelseslandet.

                                     

1. Arkitektur

Skolen er tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel 1877–1962 og regnes som et av hans hovedverk. Stilmessig kan bygget karakteriseres som nordisk nybarokk. Skolen ble oppført i årene 1918-25, og fredet av Riksantikvaren 15. april 1993. Fredningen omfatter både skolegården, eksteriøret og to trapperom med korridorene mellom dem. Dette gjør en ombygging for tidsmessig skoledrift kostbar.

I skolegården står statuen "Fontenegutt" fra 1927, laget av billedhugger Sofus Madsen 1881–1977.

                                     

2. Historikk

Bygningen ble tatt i bruk som folkeskole fra 1921 til 1960, og som ungdomsskole fra 1960 til 1985. Bergen lærerhøgskole, som ble etablert i 1953, hadde sine lokaler i bygningen frem til 1955. Fra 1985 har den hatt sin nåværende funksjon som innføringsskole for fremmedspråklige, mens halve bygningen disponeres av Griegakademiet som flyttet inn i 1987. Kommunen har solgt hele bygningen til Universitetet i Bergen. Den kommunale skolevirksomheten her må derfor flyttes innen 2020. Det høye elevtallet gjør at skolen i dag også leier lokaler i Lars Hilles gate 16 og i Teatergaten 34 Folkets Hus.

                                     

3. Kommunal skoletannklinikk

Nygård skole var kjent for skoletannklinikken. I 1896 undersøkte tannlege Sigurd Henrichsen tannhelsen til 1.137 skoleelever i alderen 7-18 år, og konkluderte med en svært dårlig tannhelse. Kun én elev hadde helt friske tenner, og det var en gutt som nettopp var flyttet inn fra landet. I snitt hadde hver elev hull i nesten 8 tenner og fyllinger i 1.6 tenner, dvs. at det var eller hadde vært tannråte i omtrent hver fjerde tann. Funnene fra Henrichsens undersøkelse bidro vesentlig til opprettelsen av skoletannpleie i Bergen, men først i 1912 fikk Bergen sin første skoletannklinikk, da i Øvre Korskirkeallmenningen. Etter bybrannen i 1916 flyttet skoletannpleien inn i en brakke ved Permanenten, før den i 1929 flyttet inn på Nygård skole - som en foregangsklinikk i helt nye lokaler med det beste utstyret som fantes.

Bilder fra klinikken på Nygård skole ble vist frem på internasjonale tannhygienekongresser - i Brüssel i 1930 og i Paris i 1931. Skoletannlegens kontor fra den tiden er gjenskapt i andre etasje i Bergen skolemuseum.                                     

4. Forslag om å legge ned Nygård skole

15. mai 2012, ble det foreslått av Byrådet for oppvekst i Bergen kommune å nedlegge Nygård skole gjennom et forslag på desentralisering av skolen. Byrådet opplyste at desentraliseringen av den flerkulturelle og flerspråklige skole vil medføre frigjøring av leie for innleide lokaler og til at mange lærere skal miste arbeidsplassene sine.