ⓘ Sigurd Agrell

John Landquist

John Landquist var en svensk litteraturkritiker samt professor i pedagogikk og psykologi ved Lunds universitet 1936–46. Som student ved Uppsala universitet var Landquist medlem i den litterære studentkretsen Les quatre diables, som også Sven Lidman, Sigurd Agrell og Harald Brising tilhørte. Landquist engasjerte seg litterært allerede i Strindbergfeiden og gav siden ut Strindbergs samlede skrifter. Han gav også ut en Frödingmonografi i 1916, der han var tidlig ute med å introdusere freudiansk teoridannelse i svensk litteraturvitenskap. Landquist var 1910–22 gift med Elin Wägner og senere fr ...

Sven Lidman

Carl Hindrik Sven Rudolphsson Lidman var en svensk forfatter og lederskikkelse innen pinsebevegelsen i Sverige.

                                     

ⓘ Sigurd Agrell

Sigurd Agrell var en svensk dikter, runolog og slavist.

Agrell underviste i slaviske språk ved universitetet i Lund fra 1908 og ble professor i 1921. Han oversatte flere bøker, blant annet Ivan Bunins noveller og Tolstojs Anna Karenina. Ved siden av studiene i slaviske språk var han opptatt av runologi, og utga en rekke arbeider om dette emnet.

Agrell begynte sin dikteriske løpebane med oversettelser og egne dikt i tidsskriftet Lingvo internacia, som ble utgitt på esperanto. Som student i Uppsala var han medlem av den litterære kretsen Les quatre diables, sammen med Sven Lidman, John Landquist og Harald Brising. Diktningen hans er symbolistisk.

                                     
  • 1800 - 1881 Benjamin Fillon 1819 - 1881 Auguste Mariette 1821 1881 Sigurd Agrell 1881 - 1937 Thompson, M. W. 1977 General Pitt - Rivers: evolution
  • arkeolog født 1853 November Anathon Bjørn, norsk arkeolog født 1897 Sigurd Agrell 1881 - 1937 Ofer Bar - Yosef 1937 - 2020 Hassall, Tom 1987 Oxford:
  • Hafvets stjärna av Vilhelm Ekelund Hundra och en sonett, diktsamling av Sigurd Agrell Nils Holgerssons forunderlige reise gjennom Sverige Nils Holgerssons
  • litterære studentkretsen Les quatre diables, som også Sven Lidman, Sigurd Agrell og Harald Brising tilhørte. Landquist engasjerte seg litterært allerede
  • Oversatt tittel: Ensomhet av Víctor Català Solitudo poesi av Sigurd Agrell Stridende Liv novellesamling av Knut Hamsun Østenfor Sol, vestenfor
  • Oversettelse av tittel: Sendemennene av Henry James Arabesker, poesi, Sigurd Agrell debut Avgrunnens folk The People of The Abyss Jack London Denkwürdigkeiten
  • hybelen Norrtullsligan av Elin Wägner Den dolda örtagården, poesi, Sigurd Agrell Den lykkelige alder av Sigrid Undset Det suser i sivet The Wind in
  • Maria Remarque Ukiut 300 - ngornerat av Augo Lynge Valda dikter, poesi, Sigurd Agrell Bølgene The Waves Virginia Woolf When the Daltons Rode, Emmett Dalton