ⓘ Allkunne

Årøy I kraftverk

Årøy I kraftverk er et vannkraftverk i enden av Sogndalsfjorden i Sogndal kommune i Vestland. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 130 meter i Årøyelvi. Installert effekt er 4 MW fra en francisturbin. Kraftverket er eid av Sognekraft. Årøy I ble bygget under krigen. I 1983 ble det mye større Årøy kraftverk tatt i bruk.

Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane

Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane, tidligere NRK Sogn og Fjordane fylkesleksikon, er et lokalleksikon for Sogn og Fjordane som ble produsert av NRKs distriktskontor NRK Sogn og Fjordane. Leksikonet har et betydelig fokus på beskrivende lokale historier i fylket. I mars 2010 inneholdt det i underkant av 7000 artikler. Redaktør for lokalleksikonet er Ottar Starheim. Starheim fikk sammen med Arild Nybø Sogn og Fjordane journalistlags pressepris i 2002 for å ha bygget opp fylkesleksikonet. 11. februar 2015 overtok nynorskleksikonet Allkunne redaktøransvaret for fylkesleksikonet.

Arve Helle

Arve Helle er en norsk lokalpolitiker som representerer Arbeiderpartiet. Han var ordfører i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane fra 2003 til 2015. Helle var en tid journalist i avisen Firda, inntil han i 1994 ble konsulent i Sogn og Fjordane Fotballkrets. I 2000 og 2001 var han politiske sekretær i Fiskeridepartementet. Etter endt engasjement gikk han tilbake til fotballkretsen inntil han ble valgt som ordfører i 2003.

Kristin Maurstad

Kristin Maurstad er en norsk politiker for Arbeiderpartiet. Hun er ordfører i Vågsøy kommune fra 2015. Fra desember 2012 til april 2013 var hun konstituert som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Maurstad har utdanning fra Høgskulen i Volda. Hun har arbeidd som lærer og som prosjektleder, blant annet i Fram Flora, Flora kommune sitt selskap for næringsutvikling.

Gerd Dvergsdal

Gerd Jofrid Aud Dvergsdal er en norsk lokalpolitiker fra Senterpartiet. Hun var ordfører i Jølster kommune i Sogn og Fjordane fra 1995 til 2011og var også første kvinnelige ordfører i Jølster. Gerd Dvergsdal er gårdbruker av yrke.

Ingvar Hjermann

Ingvar Jacob Hjermann er en norsk lege og forsker, dr.med. Han er kjent for sine studier av livsstilssykdommer og årsaker til hjerteinfarkt. Hans arbeider ved Ullevål sykehus ledet til en doktorgrad ved Universitetet i Oslo der han senere ble professor. Hjermanns viktigste konklusjoner var at endret livsstil er vel så viktig som medikamenter i forebygging av hjerteinfarktet. Han var professor ved Universitetet i Oslo. Hjermann har vært i styret for Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Norsk råd for hjerte- og karsykdommer. Han er gift med psykiater Veslemøy Hjermann og er far til tidliger ...

Bente Frøyen Steindal

Bente Frøyen Steindal er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet. Hun var ordfører i Flora kommune i Sogn og Fjordane fra 2002 til 2011. Steindal var første kvinnelige ordfører i Flora.

Dyrnesli kraftverk

Dyrnesli kraftverk er et vannkraftverk i Vadheim i Høyanger kommune i Vestland. Kraftverket utnytter fallet fra Bøvatn til Sognefjorden. Kraftverket ble utvidet og modifisert på begynnelsen av 2000-tallet. Det første kraftverket ble bygget i 1894 for å gi lys til en liten shoddyfabrikk. Et større kraftverk ble bygget i 1907 for å gi energi til produksjon av natrium. I 1911 ble det bygd et nytt kraftverk. Installert effekt er 6.5 MW. Kraftverket har totalt en midlere årsproduksjon på 47 GWh. Anlegget ble eid av Vadheim Elektrochemiske Fabrikker. I 2014 ble det overtatt av Sognekraft.

Masfjorden

Masfjorden er en kommune i Vestland. Den grenser i nordvest mot Gulen, i nordøst mot Høyanger, i øst mot Modalen og i sør mot Alver. Kommunen ligger rundt Masfjorden som nesten deler kommunen i to. En kabelferge går over fjorden. Kommuneadministrasjonen ligger på Masfjordnes, på sørsiden av fjorden. Kommunen er tredelt med egne skoler på Masfjordnes Sørsida, Hosteland Nordbygda og Matre Indrefjorden.

Kjartan Longva

Kjartan Longva er en norsk lokalpolitiker fra Arbeiderpartiet. Han var ordfører i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane fra 1996 til 2011. Longva var medlem av Høyanger kommunestyre fra 1980 til 2011 og medlem av Fylkestinget i Sogn og Fjordane fra 1988. Longva er lektor av utdannelse og var rektor ved Høyanger videregående skole fra 1985.

Per S. Hjermann

Per Severin Hjermann var en norsk bonde og politiker. Han var ordfører i Lærdal 1975-1979, og medlem av fylkestinget og fylkesutvalget i Sogn og Fjordane 1979-1983. Han hadde flere verv innenfor landbrukssamvirket og deltok som lekdommer i skjønnsretten i forbindelse med vannkraftutbygging blant annet for den omstridte Alta-utbyggingen. Hjermann var fylkesleder i Senterpartiet i Sogn og Fjordane 1978-1984. Han var sønn av Per Severin Hjermann og bror av Ingvar Hjermann. Hjermann var i mange år vertskap for kronprins og senere kong Harald på fiske i Lærdalselva der Harald har fisket siden 1953.

Årøy kraftverk

Årøy Kraftverk er et vannkraftverk i enden av Sogndalsfjorden i Sogndal kommune i Vestland. Inntaket, begge magasinene og nesten hele nedbørfeltet ligger derimot på Hafslo i Luster kommune. Kraftverket utnytter smeltevann fra Jostedalsbreen via innsjøene Veitastrondvatnet og Hafslovatnet. Utbyggingen har gjort Helvetesfossen ovenfor Årøy tilnærmet tørrlagt. Fallhøyden er 147 meter. Veitastrondsvatnet reguleres mellom 168 – 170.5 moh, magasinvolum er på 45 millioner m³ og nedslagsfeltet er på 385 km². Hafslovatnet reguleres mellom 167.2 – 168.5 moh, magasinvolumet er på 7.8 mill. m³ og neds ...

                                     

ⓘ Allkunne

Allkunne er et digitalt oppslagsverk på nynorsk, lansert i 2009. Nettstedet er drevet av Allkunne AS, opprinnelig eid av Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum, fra august 2012 kun av sistnevnte og finansiert gjennom tilskudd fra Kulturdepartementet. Sommeren 2020 kjøpte Store norske leksikon Allkunne. Grunnstammen av artikler på Allkunne omhandler nynorsk kulturhistorie, men disse har over tid blitt supplert av noen tusen artikler oversatt fra Caplex nettleksikon. Nettstedets redaktør fra 2010 til 2016 var Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Per Magnus Sandsmark er fra 2017 ansvarlig redaktør. Allkunne hadde i slutten av 2020 over 25 000 leksikonartikler på nynorsk.

                                     

1. Historie

På konferansen "nynorsk innhald på Internett" i november 2004 ble prosjektet om et nynorsk leksikon drøftet. I forprosjektet ble det lagt vekt på at det skal være en fast redaksjon som sikrer kvalitet og brukervennlige løsninger. Forlagene Det Norske Samlaget og Cappelen er med på samarbeidet, men man har kommet frem til at det trengs støtte i tillegg. Man regner med at et slikt leksikon vil være et økonomisk underskuddsprosjekt, men argumenterer for leksikonet med at prosjektet vil være kulturelt viktig.

Allkunne AS ble opprettet 20. august 2008 av Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum. Nettsiden allkunne.no ble offisielt åpnet for alle 20. oktober 2009.

Sommeren 2010 bestod leksikonet av litt over 350 biografiske artikler, 550 artikler med kronologi over hendelser av betydning for nynorskbevegelsen og 110 artikler om kommuner. I august 2012 hadde antall artikler vokst til om lag seks tusen. Allkunne passerer ti tusen artikler i 2013.

Finansiering til et nynorsk nettleksikon ble sikret i "Soria Moria-erklæringen", det politiske grunnlaget for Stoltenberg II-regjeringen. "Regjeringen vil. stimulere til økt bruk av nynorsk i media, og bidra til finansiering av et nettbasert nynorsk leksikon."

I 2006 og 2007 fikk Allkunnes forprosjekt 1.5 millioner i støtte årlig over statsbudsjettet. I 2008 fikk Allkunnes pilotprosjekt 1001 tekstar 1.62 millioner i statsstøtte gjennom øremerkede tilskudd til Samlaget for "produksjon av internettartiklar om nynorsk kulturhistorie". I 2009 er statsstøtten videreført som ikke øremerkede tilskudd. I august 2008 ble selskapet Allkunne AS "som skal gjennomføre prosjektet på ein måte som sikrar at pengane blir nytta effektivt". I 2010 og 2011 fikk Allkunne støtte på henholdsvis 1.75 og 1.8 millioner kroner

Ved årsskiftet 2009/2010 kjøpte Allkunne AS fra Cappelen Damm AS rettighetene til å publisere det meste av stoffet i det nå nedlagte Caplex nettleksikon. Dette leksikonet, som ble nedlagt 1. juni 2011, hadde på det meste 64 000 svært korte oppslagsord. Avtalen sikrer at Allkunne skal kunne utgi artikler fra Caplex etter at "alle tekstane ble vurdert og oppdatert av fagkonsulentar", og deretter oversatt fra bokmål til nynorsk.

I 2019 ble Allkunne nominert til Språkprisen.

Sommeren 2020 kjøpte Store norske leksikon Allkunne, og skal integrere deler av innholdet på egen platform.

                                     

1.1. Historie Offentlig omtale

I januar 2011 ble det kjent at Allkunne ved daglig leder og redaktør Audhild Gregoriusdotter Rotevatn hadde sendt et krav til Wikipedia på nynorsk om 75 000 kr for brudd på opphavsretten, da en artikkel på var ren avskrift fra Allkunne. Artikkelen ble slettet, men Rotevatn mente at dette var brudd på norsk lov og måtte få følger. Senere ble det bestemt at kravet ikke ville bli rettslig etterfulgt.