ⓘ Kirke og kultur

Kirke- og undervisningsdepartementet

Kirke- og undervisningsdepartementet var et norsk departement som ved. kgl. kunngjøring 17.11.1818 ble tillagt ansvar for "Alt hvad angaar Kirkevæsenet og Præsteskabet. Universitetet, Seminarer, Skoler, Musæer, Bibliotheker, lærde Selskaber, Kunstacademier m.v., Medisinalvæsenet, milde Stiftelser, Fattigforsørgelsen og de Geistligheden og offentlige indretninger beneficerede Jordegods". Kirkedelen av departementet ligger i dag under Kultur- og kirkedepartementet. Undervisningsdelen ligger i Kunnskapsdepartementet.

Den russisk-ortodokse kirke

Den russisk-ortodokse kirke eller Moskva-patriarkatet er i dag den største av de ortodokse kirker. Den har mer enn 80 millioner medlemmer, men noe eksakt medlemstall er umulig å angi. Frem til 1917 var den ortodokse kirke statskirke i Russland, og den har på en helt spesiell måte vært identifisert med russisk kultur og historie. Kirkens overhode, fra 2009 Kirill, bærer tittelen patriark av Moskva og hele Russland. Gudstjenester i russisk-ortodokse kirker er bemerkelsesverdige på flere måter, blant annet på grunn av lengden. Liturgien i gudstjenesten har blitt endret over tid, men tradisjon ...

Ordo Crucis

Ordo Crucis er en orden innenfor Den norske kirke. Ordenen er åpen for både kvinner og menn. Ordenen ble stiftet av teologiske studenter fra Det teologiske fakultet den 26.april 1933. Ordo Crucis ledes av et kollegium på tre. Kollegiets leder bærer tittelen prior. Ordo Crucis sin første prior var Hans N. H. Ording I Ordo Crucis sin spiritualitet står skriftemålet, tidebønnene og gjensidig forbønn sentralt. Ordo Crusis var i 1933 kun åpen for menn, og for teologistudenter og prester. Ordenen ble under krigen også åpen for lekmenn, senere for kvinner, og til sist også åpnet for medlemmer av ...

Jelling kirke

Jelling kirke er en kirke i Jelling på Jylland i Danmark. Den ligger mellom de store gravhaugene og er en del av Jellingmonumentene som ble tatt opp på UNESCOs verdensarvliste i 1994. Kirken er en kalkstenskirke hvor de eldste delene er fra 1100-tallet. Tårnet og våpenhuset er tilføyet senere. I 1978 ble det funnet en grav under kirken med rester av et skjelett av en mann som man antar kan være Gorm den gamle. Etter en årrekke på Nationalmuseet ble skjelettet gjenbegravet i kirken foran koret i 2000. Stedet er markert med et stykke sterlingsølv innsatt i dekorasjonen i gulvet.

Den georgiske ortodokse og apostoliske kirke

Den Georgiske kirke er en selvstendig del av Den ortodokse kirke. Kirken teller omkring 5 000 medlemmer og spiller en viktig rolle når det gjelder kultur og tradisjoner i Georgia. Kirken regnes for å være et av de eldste kristne samfunnene. En kvinne ved navn St. Nino sies å ha brakt kristendommen til området på 300-tallet. Kirken stod i begynnelsen under patriarkatet i Antiokia, men ble selvstendig på slutten av 400-tallet. Kirken var opprinnelig monofysittisk som den armenske, men forlot monofysittismen etter kirkemøtet i Kalkedon ved Konstantinopel. I år 506 brøt den ut og dannet en nas ...

Mosvik kirke

Mosvik kirke – i Mosvik i Trøndelag – ble oppført i 1884 i gotisk stil. Kirka har 360 sitteplasser og et krusifiks fra 1250 som er et av høygotikkens ypperste skulpturverker. Originalene er oppbevart i Vitenskapsmuseet i Trondheim, men en kopi er utstilt i kirka. Mosvik kirke har også et 15 stemmers orgel bygd av Brødrene Torkildsen i 1953. Kirka er bygd på grunn fra Vinje bruk.

Birkenes kirke

Birkenes kirke er en korskirke fra 1858 på Birkeneset ved Birkeland i Birkenes kommune, Agder fylke. Den ble vigslet av biskop Jacob von der Lippe 1. desember 1858. Byggingen skjedde i Andreas Solbergs ordførertid. Han var også nestleder i byggekomiteen. Byggverket er i tømmer i en bysantisk/romantisk stil og har 760 plasser. Kirken er bygd på samme sted som Birkenes gamle kirke, av byggmester Mikkel Mortensen. Altertavlen er fra 1908 50-årsjubileum og er malt av Lars Osa. Den viser "Kristi oppstandelse", malt som en kopi av Carl Blochs altertavle i Jakobskirken i København. Der står det e ...

Den bulgarske ortodokse kirke

Den bulgarske ortodokse kirke er en autokefal østlig ortodoks kirke med omkring 6.5 millioner medlemmer i Bulgaria og mellom 1.5 og 2.0 millioner medlemmer i flere europeiske land, i Nord- og Sør-Amerika og i Australia. Det bulgarske autokefale patriarkatet ble anerkjent av Konstantinopelpatriarkatet i 927, hvilket gjør den bulgarske ortodokse kirken til den eldste autokefale kirken i verden etter de fire østlige patriarkatene: Konstantinopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem. Kirken hevder å ha røtter helt tilbake til de første kristnes tid, siden Paulus skal ha forkynt i deler av det so ...

Den ortodokse kirke i Hellas

Den ortodokse kirke i Hellas er en av de femten selvstendige ortodokse kirker. Den har over 10 000 medlemmer. Kirken har hatt stor betydning for kulturen i Hellas og har siden 1864 vært landets statsreligion. Kirken var frem til 1800-tallet underlagt patriarkatet i Konstantinopel. Den erklærte seg som selvstendig i 1833, og ble offisielt anerkjent som det i 1850. Den ortodokse kirke i Hellas regnes som autokefal og er nært knyttet til den greske stat, men av respekt for patriarken i Konstantinopel har den ikke erklært seg som eget patriarkat. Kirken ledes av erkebiskopen av Athen. Kirken e ...

Våler kirke (1806-2009)

Våler kirke var en korskirke i Våler kommune, Innlandet fylke, som ble vigslet den 26. juni 1806. Kirken ble natt til fredag 29. mai 2009 totalskadet i brann. Nye Våler kirke ble innviet pinsen 2015. Byggverket var i tømmer og hadde 400 plasser. Døpefonten av gotlandsk kleberstein fra før 1180 og altertavlen med årstall 1697 kom fra den opprinnelige stavkirken på stedet og ble reddet. Et gravkapell ved kirken ble ikke skadd i brannen, og det ble heller ikke den fredete kirkestuen. Adkomst til stedet er via fylkesvei 508 og fylkesvei 496/ Riksvei 2.

Sandnes kirke (Bygland)

Sandnes kirke er en åttekantet kirke fra 1844 i Åraksbø i Bygland kommune i Agder. Byggverket er i tre og har 200 sitteplasser. Kirken ble bygget ved Anders Thorsen Syrtveit etter typetegninger av Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Den ble reist på Sandnes i Bygland og flyttet til Åraksbø i 1935. Kirken har vernestatus som automatisk listeført kirke. Både altertavlen, prekestolen og døpefonten er i tre. Altertavlen er skåret av Lars Olav Stedjan og har to motiver malt av Lars Osa; "Jesus i Emmaus" og "Den tronende Kristus".

Neiden kirke

I 1898 ble det gjort en henvendelse til Kirke- og undervisningsdepartementet fra 26 familiefedre i Neiden, om få oppført en kirke og anlagt en kirkegård i Neiden. Bare fire år senere sto kirken ferdig. Befolkningens ønske om få en kirke var sammenfallende med myndighetenes ønske om å trygge grenseområdene mot finsk-russisk ekspansjon. Arkitekt Karl Norum var svært opptatt av gamle norske stavkirker, og han laget et byggverk som skulle være et uttrykk for norsk kultur og nasjonal samhørighet i et grenseområde. Kapellet fikk 155 sitteplasser og ble levert av ferdighusfirmaet Jacob Digre i Tr ...

Bodø Internasjonale Orgelfestival

Bodø Internasjonale Orgelfestival er en årlig orgelfestival, siden 2003 arrangert som et samarbeid mellom sentrumskirkene i Bodø. I 2002 fikk Rønvik kirke nytt pipeorgel fra Ryde & Berg. Siden har festivalen blitt et samarbeid mellom Bodø domkirke, Bodin kirke og Rønvik kirke.

Kjellern

Kjellern er en kristen ungdomsklubb lokalisert til Fjellhamar kirke i Lørenskog kommune. Klubben har faste samlinger onsdagskveldene og arrangerer noen større arrangementer for ungdommer i Lørenskog prestegjeld.

Molde kirkegård

Molde kirkegård ligger sentralt i Molde. Kirkegården er byens eldste i og er delt i Øvre kirkegård og Nedre kirkegård av Margareta Dahls gate. På Nedre kirkegård står et kapell som ikke lenger er i bruk. Blant gravminnene er minnesmerker over amtmann Hilmar Meincke Krohg og bladmannen Isak R. Sæther Kirkegården ligger nær sentrum av byen og har bare plass for nye urne-graver. Kister kan kun settes ned i eldre familiegraver.

                                     

ⓘ Kirke og kultur

Kirke og kultur er et norsk kulturtidsskrift som utgis av Universitetsforlaget. Tidsskriftet har vært utgitt siden 1894 og ble grunnlagt av Christopher Bruun og Thorvald Klaveness. Tidligere redaktører inkluderer Inge Lønning.

Tidsskriftet som fra 2010 har hatt undertittelen "Religion og samfunn" inneholder artikler om samfunns-, kultur- og verdispørsmål, litteratur, etikk og filosofi. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norsk kulturråd. Kirke og kultur ble kåret til "årets tidsskrift" av Norsk tidsskriftforening i 2007, for sin "evne til å gjøre sitt eget felt relevant for lesere som ikke nødvendigvis bekjenner seg til de spørsmål tidsskriftet kretser om". Tidsskriftet er allmenkulturelt, men trykker også vitenskapelige artikler.

Ved inngangen til 2020 består redaksjonen av: Anne Veiteberg redaktør, Elisabeth Tveito Johnsen vitenskapelig redaktør, Vebjørn Horsfjord, Kjartan Leer-Salvesen, Carl Petter Opsahl, Øystein Dahle, Gina Lende og Eleni Maria Stene redaksjonssekretær.

                                     

1. Tidligere redaksjonsmedlemmer

Inge Lønning redaktør, Dag Kullerud redaktør, Oddbjørn Leirvik vitenskapelig redaktør, Kjetil Hafstad, Rolv Nøtvik Jakobsen, Mette Elisabeth Nergård, Kristin Gunleiksrud Raaum, Petter Skippervold og Inger Vederhus. Redaksjonssekretær Runa Torp Vivé.

                                     

2. Eksterne lenker

 • Tidsskriftets hjemmeside
 • idunn.no Artikler siden 2001 i fulltekst krever abonnement eller tilknytning til bibliotek med abonnement
 • Årets tidsskrift, 2007
 • Søk i artikler siden 1894 i Norart
 • Inge Lønning om tidsskriftet i Morgenbladet
                                     
 • Kirke - og undervisningsdepartementet var et norsk departement som ved. kgl. kunngjøring 17.11.1818 ble tillagt ansvar for Alt hvad angaar Kirkevæsenet
 • 1982, under navnet Kultur - og vitenskapsdepartementet. Før dette lå kultursakene under Kirke - og undervisningsdepartementet. Kirke - og undervisningsdepartementet
 • lenger kirkens formelle leder. Kongen er likevel pålagt å tilhøre Den norske kirke I Grunnloven 16 er det videre bestemt at Den norske kirke forblir
 • fellesskap i vår kirke av Gunnar Østenstad. Kirke og Kultur Årgang 1983, Nr 06 sidene 322 - 333 Fornyelses Troskap av Per Lønning. Kirke og Kultur Årgang 1983
 • den ortodokse kirke statskirke i Russland, og den har på en helt spesiell måte vært identifisert med russisk kultur og historie. Kirkens overhode, fra
 • tidligere Kirke - og undervisningsdepartementet bestemt splittet i Utdannings - og forskningsdepartementet statsråd Einar Steensnæs og Kirke - og kulturdepartementet
 • Jelling kirke er en kirke i Jelling på Jylland i Danmark. Den ligger mellom de store gravhaugene og er en del av Jellingmonumentene som ble tatt opp på
 • Den Georgiske kirke er en selvstendig del av Den ortodokse kirke Kirken teller omkring 5 000 000 medlemmer 82  av Georgias befolkning og spiller en viktig
 • 1993 Mosvik kirke Våre kirker Norsk kirkeleksikon. Kirkenær: Vanebo forlag. s. 223. ISBN 82 - 75 - 27022 - 7. Jorolf Nyborg. Kultur og sosialt samvær
 • altertavlens liljer og fra navnet som har gitt opphav til kommunen. Minnesbauta for Gunder Guttormsoen ved Birkenes kirke Eldre bilde av Birkenes kirke Foto: Christian
 • kirke bulgarsk: Българска православна църква er en autokefal østlig ortodoks kirke med omkring 6, 5 millioner medlemmer i Bulgaria og mellom 1, 5 og 2