ⓘ Helse Førde

Nærsjukehuset i Florø

Nærsjukehuset i Florø er i 2005 organisert i Klinikk for rehabilitering og kronisk sjukdom under Helse Førde. Det drives av Helse Førde i samarbeid med Flora og Bremanger kommuner. Det ble nedlagt 2008, etter protester.

Olav Helge Førde

Olav Helge Førde er norsk lege og professor ved forskningsgruppe for helsetjenesteforskning ved Universitetet i Tromsø. Han har også tidligere vært dekan ved det medisinske fakultet. Olav Helge Førde er oppvokst i Høyanger og er bror til Einar Førde. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1971 og flyttet til Tromsø 1971 i forbindelse med sin turnustjeneste som lege. Han deltok i utbyggingen av det nystartede medisinstudiet i Tromsø, og tok i 1979 den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Tromsø. Han ble professor i 1983 og tiltrådte fra 1987 et professoratet knytte ...

Reidun Førde

Reidun Førde er en norsk lege som er professor i medisinsk etikk Universitetet i Oslo. Hun har blant annet vært professor ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og mangeårig medlem for legeforeningens råd for legeetikk. Hun har vært engasjert i en rekke nasjonale utvalg med medisinsketiske tema. Hun var første vinner av Akademikerprisen i 2008 og ble i 2019 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Førde er søster til Einar Førde og Olav Helge Førde.

Mo og Øyrane videregående skole

Mo og Øyrane videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Førde i Sunnfjord kommune i Vestland fylke. Skolen ble etablert gjennom sammenslåing av tidligere Mo og Jølster videregående skole og Øyrane videregående skole i 2014. Hovedbygget på Øyrane i Førde sentrum er fra 1994.

Fjordane

Fjordane betegner de nordlige deler av Vestland fylke, mellom Sogn og Sunnmøre. Det skilles vanligvis mellom Sunnfjord i sør og Nordfjord i nord. Det opprinnelige navnet på området var Firdafylke, som var et eget fylke under Gulatinget. Distriktet omfatter 14 kommuner med til sammen 72 786 innbyggere og et areal på 7 948 km² som utgjør 66 % av folkemengden og 43 % av arealet fylket. Florø, Førde og Måløy har bystatus. Dialektene i Fjordane tilhører gruppen nordvestlandsk e-mål som også snakkes i Romsdal og på Sunnmøre.

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane var en av Norges studentsamskipnader. SISOF hadde til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. SISOF var service- og velferdsorganisasjonen for studentene i Sogn og Fjordane, og hadde velferdstilbud for studenter i Sogndal og Førde. SISOF ble lagt ned 31. desember 2016 og erstattet av Studentsamskipnaden på Vestlandet fra 2017.

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er et geografisk område, nåværende valgkrets til stortingsvalg og et tidligere fylke på Vestlandet i Norge, fra 2020 en del av Vestland fylke. Fylket Sogn og Fjordane grenset til Hordaland i sør, Møre og Romsdal i nord, Oppland i øst og Buskerud i sørøst. I vest har Sogn og Fjordane en kyststripe mot Norskehavet. Sogn og Fjordane består av de to distriktene Sogn og Fjordane, som også er navnet på gamle fogderier. Sogn blir igjen inndelt i distriktene Indre Sogn og Ytre Sogn, og Fjordane består av Sunnfjord og Nordfjord. Hermansverk i Leikanger er administrasjonssentrum for ...

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane var en middels stor høgskole med omkring 3700 studenter og 300 ansatte, og studiesteder i Sogndal og Førde. HiSF, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Bergen gikk i 2016 inn for å slå seg sammen. Den sammenslåtte Høgskolen på Vestlandet ble opprettet 1. januar 2017.

Himanshu Gulati

Himanshu Gulati er en norsk politiker for Fremskrittspartiet, innvalgt på Stortinget for Akershus i perioden 2017-2021, der han er medlem av justiskomiteen. Han var statssekretær for statsminister Erna Solberg fra oktober 2014 til september 2017. Fra oktober 2013 til oktober 2014 var han statssekretær i Justisdepartementet i Erna Solbergs regjering, han ble dermed den yngste av statssekretærene i den nye regjeringen. Han har sittet som kommunestyrerepresentant i Skedsmo kommune. Han ble valgt til 1. nestformann på FpUs landsmøte i mars 2010, etter å ha vært internasjonal leder i FpU fra 20 ...

Øystein Bjørdal

Øystein Bjørdal er en norsk prest, forfatter og salmedikter. Han har arbeidet mye med liturgikk og kirkemusikk, og var i tidsrommet 2002-2013 domprost i Molde. Han er utdannet fra Menighetsfakultetet MF, hvor han var ferdig i 1976. Deretter har han jobbet som res.kap i Førde, sokneprest i Lilleborg i Oslo og amanuensis i Praktisk teologi på MF. Han har også vært studierektor på Liturgisk senter i Trondheim i tre år. Han var også en av fem nominerte til stillingen som biskop i Stavanger bispedømme i 2009. Av frivillige verv har han vært leder i Norges kirkesangforbund og i Nemnd for gudsten ...

Stine Loe Jenssen

Hun vokste opp i Førde i Sogn og Fjordane sammen med sin mor, far, eldre søster og yngre bror. Fotograf Olai Fauske 1887-1944, som drev atelier "O. Fauske" i Førde mellom 1912 og 1944, var hennes grandonkel. Etter Olais død forandret hennes besteforeldre, Ingrid Fauske Grov og John Grov, firmanavnet til "Førde Fotoatelier", og drev det til 1961. Arven etter O. Fauske og besteforeldrenes atelier, ble starten på interessen for fotografi.

COWI

COWI er en nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca. 6 300 medarbeidere. Konsernet leverer tjenester over hele verden innen ingeniørteknikk, miljø og samfunnsøkonomi, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge satser COWI spesielt på å bli en foretrukket klimarådgiver, samt videreutvikle og styrke posisjonen som en av Norges største rådgivere innen helsebygg.

                                     

ⓘ Helse Førde

Helse Førde HF administrerer sykehus og institusjoner i Sogn og Fjordane, og eies av det statlige Helse Vest.

Helse Førde ble opprettet i 2002, og overtok ansvaret for sykehusene og de psykiatriske institusjonene fra Sogn og Fjordane fylkeskommune i forbindelse med den nasjonale helsereformen.

Helseforetaket har ansvaret for de offentlige spesialisthelsetjenestene i Sogn og Fjordane. Det omfatter seks klinikker og en divisjon, fordelt på fire sykehus og andre somatiske og psykiatriske institusjoner i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. I tillegg har det ansvaret for ambulansetjenesten i fylket.

Helse Førde hadde i 2005 omkring 2 300 ansatte og et samlet budsjett på 1.4 milliarder kroner. Administrasjonen holder til ved Førde sentralsykehus, som er den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane.

                                     

1. Sykehus og institusjoner

 • Nordfjord sjukehus
 • Førde sentralsjukehus
 • Indre Sogn psykiatrisenter ISP
 • Nordfjord BUP
 • Ungdomspsykiatrisk helsevern UPH
 • Nærsjukehuset i Florø
 • Sogndal BUP
 • Førde BUP
 • Nordfjord psykiatrisenter NSP
 • Lærdal sjukehus
                                     
 • Førde sentralsjukehus er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane i Vestland fylke. Sykehuset eies av Helse Førde og ligger på Vie i Førde
 • De fire andre lokale helseforetakene er Helse Førde Helse Fonna, Helse Bergen og Sjukehusapoteka Vest. Helse Stavanger HF er det juridiske navnet på
 • privatpraktiserende spesialister. Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Sjukehusapoteka Vest Helse Vest IKT: 100 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS:
 • De fire andre lokale helseforetakene er Helse Førde Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest. Helse Bergen HF er det juridiske navnet på foretaket
 • Helse Vest IKT AS HVI er leverandør av IKT - tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Helse Vest IKT ble etablert i 2005 da IKT - avdelinger
 • organisert i Klinikk for rehabilitering og kronisk sjukdom under Helse Førde Det drives av Helse Førde i samarbeid med Flora og Bremanger kommuner. Det ble nedlagt
 • Helse Vest Innkjøp HF var et helseforetak eiet av Helse Vest. Det ble stiftet 7. april 2015 og hadde ansvar for anskaffelse av varer og tjenester. Den
 • områdestyreleder for medisin og helse i Norges forskningsråd. Han var første styreleder for Helse Nord fra 2001 til 2005. Førde er spesialist i samfunnsmedisinsk
 • kommandør av St. Olavs Orden. Førde er søster til Einar Førde og Olav Helge Førde www.allkunne.no a b c Reidun Førde - Allkunne www.allkunne.no
 • det har også vært utbygging der i 1976 og i 1987. Det drives i dag av Helse Førde Den kjente barnelegen Ole Sverre Haga har jobbet ved Nordfjord sjukehus