ⓘ Historie

Historie

Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatter. I generell mening omfatter historie vitenskapelige og arkeologiske oppdagelser om fortiden. I senere tid har det blitt en økt interesse for muntlig fortellinger og tradisjoner som har blitt videreført fra generasjon til generasjon da annen dokumentasjon ikke foreligger. Ny teknologi som fotografi, lydopptak, og film er blitt dokumentasjon for ny ...

Samenes historie

Menneskene nådde Nord-Skandinavia for omtrent 10 – 11 000 år siden, da isen trakk seg tilbake etter siste istid. I likhet med alle andre kulturer i eldre steinalder i Europa kjenner man imidlertid ikke det etniske opphavet til denne befolkningen. Arkeologene kan imidlertid følge samisk kultur tilbake 2 000 – 2 500 år i historien. Hvorvidt samene har bodd her lengre, og om samene kan ha etniske eller kulturelle relasjoner til tidligere folkeslag i området, er ikke avklart. De samiske språkene utgjør den vestligste greina i den uralske språkfamilien, der de tre vestligste greinene samisk, øs ...

Hellas’ historie

Hellas historie går tilbake til grekernes ankomst i Europa en tid før 1500 f.Kr., selv om det bare har vært en uavhengig gresk stat kalt Hellas siden 1821. Hellas historie går imidlertid langt utenfor Hellas grenser. Så tidlig som det 7. århundre f.Kr. hadde grekerne kolonisert deler av det som nå er Tyrkia, Kypros, Italia og Libya. Erobringen av Aleksander den store i det 4. århundre f.Kr. ga grekerne styre over Anatolia, Egypt, Syria og Mesopotamia. Som deler av Det bysantinske rike var disse og andre områder deler av den greske verden i mange århundrer. Fra det 15. århundre levde nesten ...

Europas historie

Europas historie omhandler historien til verdensdelen Europa, som det moderne mennesket har bebodd i nesten 40 000 år. Området ble tidlig dominert av sivilisasjonsdannelser omkring Middelhavet, spesielt den greske og latinske. Senere har den politiske hovedtyngden blitt flyttet mellom flere stormaktsdannelser, men ingen klarte å opprettholde hegemoniet over lengre perioder. Rivalisering mellom stormaktene førte i første halvdel av 1900-tallet til to blodige verdenskriger. I nyere tid er det blitt satt i gang en omfattende prosess for å samle verdensdelens mange nasjonalstater til en økonom ...

Israels historie

Denne artikkelen handler om den moderne staten Israel. Se også Oldtidens Israels og Judeas historie, sionisme og Palestinas historie. Staten Israel ble opprettet i 1948 for å realisere målet til sionistbevegelsen om å opprette en jødisk nasjonalstat i Palestina-området.

Tysklands historie

Tysklands historie er en komplisert og omfattende historie, helt fra germanerne til dagens Tyskland. Som nasjonalstat oppstår Tyskland først med utropelsen av det tyske keiserrike i Versailles 1871, men navnet har vært brukt siden middelalderen for det tysk-romerske rike. Denne artikkelen skal kun kort tegne opp hver periode i den tyske historie, og detaljer vil bli presentert i de enkelte epokers artikler.

                                     

ⓘ Historie

  • film er blitt dokumentasjon for nyere historie I dagligspråket betyr historie enten fortelling eller fortid. Historie som fag er læren om det som har skjedd
  • Samenes historie handler om urbefolkningen samene i nordvestområdene av Europa og deres forhold til andre folkeslag i dette området. Menneskene nådde
  • Portaler: Historie Europas historie Europas historie omhandler historien til verdensdelen Europa, som det moderne mennesket har bebodd i nesten 40 000
  • moderne staten Israel. Se også Oldtidens Israels og Judeas historie sionisme og Palestinas historie Staten Israel hebraisk מדינת ישראל, Medinat Yisrael
  • Hellas historie går tilbake til grekernes ankomst i Europa en tid før 1500 f.Kr., selv om det bare har vært en uavhengig gresk stat kalt Hellas siden
  • Tysklands historie er en komplisert og omfattende historie helt fra germanerne til dagens Tyskland. Som nasjonalstat oppstår Tyskland først med utropelsen
  • Med USAs historie menes gjerne dette områdets nyere historie det vil si fra og med vestlige sjøfarere oppdaget de amerikanske kontinentene og koloniserte
  • borgerkrigen 1936 - 39. Historien omfatter fra de tidligste tider hele halvøya Iberias historie og går dermed noe over i Portugals historie da det ikke er
  • Sveriges historie er en beskrivelse av Sverige gjennom tidene. Hva som menes med Sveriges historie har dog skiftet gjennom tidene. Tradisjonelt har man
  • Nedskrevet historie kan defineres som historie som har blitt skrevet ned eller registrert ved hjelp av språk. Historie er et mer generelt ord som beskriver
                                     

Keltologi

Keltologi er en gren av vitenskap som beskjeftiger seg med studiet av keltiske folkegrupper, og deres kultur, språk og historie. Dette inkluderer fagfelt som filologi, litteraturvitenskap, historie og arkeologi, men et hovedfokus er studiet av keltisk språk. Keltisk språk er i dag levende i irsk, walisisk, skotsk-gælisk, mansk, bretonsk og kornisk.