ⓘ Natur

Natur

Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker. Det kan bli brukt som motsetning til kultur. Ordet kommer fra latin natura, som betyr fødsel. Det ble opprinnelig brukt om egenskapene som var medfødt i hver en person eller nedfelt i hver en ting, men i dag blir begrepet natur helst brukt om den utemmede verden rundt oss. De voldsomme kreftene som styrer jord og hav, liv og klima, blir gjerne kalt for naturkrefter. I mange samfunn har en fryktet disse kreftene og sett på dem som ondskapsfulle eller likegyldige. Først i nyere tid, med den romantiske kulturretningen, tok en til å akte og e ...

Natur og Ungdom

Natur og Ungdom er en norsk miljøvernorganisasjon for ungdom som arbeider for lavere klimagassutslipp og bevaring av norsk natur. NU er ungdomsorganisasjonen til Norges Naturvernforbund og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har over 9000 medlemmer fordelt på over 60 lokallag, som jobber med lokale miljøsaker. Viktige politiske saker for organisasjonen er oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, kollektivtrafikk, jernbane, køprising/rushtidsavgift, naturmangfold, sjødeponi og vindkraft. NUs arbeidsmetoder omfatter blant annet aksjoner, pressevirksomhet og sivil ulydighet.

Natur & miljø

Natur & miljø er et norsk tidsskrift, utgitt av Naturvernforbundet. Det fungerer som medlemsmagasin, og kommer ut to ganger i året. Magasinet distribueres til alle medlemmer, i tillegg til abonnenter. Opplaget for 2019 var 22 782. Tidsskriftet regner sin historie fra 1965, da Norges Naturvernforbund startet medlemsbladet Norsk natur. Fra 1965 til 1974 kom dette bladet fire ganger i året. Ragnar Frislid var det meste av tiden redaktør og en drivkraft bak utgivelsene de første par tiårene. I 1989 ble tidsskriftet slått sammen med bladet Miljømagasinet, som siden 1972 hadde kommet ut som en f ...

Natur videregående skole

Natur videregående skole er en friskole på Furuset i Oslo. Skolen ble opprettet i 1886 under navnet Vinterlandbruksskolen. Det er den eneste videregående skolen i Oslo innen utdanningsprogrammet naturbruk; den eies av en privat stiftelse. Skolen bygger på læring gjennom praksis og at teori og praksis er tett knyttet sammen. Formålet er å tilby yrkesfaglig og studieforberedende utdanning, samt å fremme forståelsen i samfunnet for en helhetlig forvaltning av landbruk, natur og miljø. Ved skolen kan elevene få yrkeskompetanse innen landbruk, gartneri og heste- og hovslagerfag samt spesiell st ...

Naturlov

En naturlov er en sammenheng i naturen som gjelder overalt, alltid og nødvendigvis, men som logisk sett ikke hadde trengt å gjelde. Naturlover formuleres ofte som utsagn av formen "alle A er B". Noen vitenskapsfilosofer betrakter også statistiske lover som naturlover, altså utsagn av typen "de fleste A er B", eller "etter lang nok tid vil A bli B". Å oppdage naturlover er de nomotetiske vitenskapenes fremste mål. Det finnes fire fundamentalkrefter som kan brukes for å beskrive fysiske lover. Det er tyngdekraft, fargekraft, elektromagnetisme og svak kjernekraft.

Naturlig seleksjon

Naturlig seleksjon er en viktig faktor som er ansvarlig for evolusjon. Dette skjer ved at de best tilpassede individene innen en populasjon til enhver tid har en større sjanse for å etterlate seg nye avkom enn et gjennomsnittlig individ. Resultatet av en slik seleksjonsprosess er tilpasninger i arten. Naturlig seleksjon var en av hovedhypotesene som Charles Darwin la frem i sin bok Artenes opprinnelse 1859. Hypotesen har fått mye støtte gjennom evolusjonsbiologisk forskning gjennom de siste over 100 år, og er i dag en viktig bærebjelke i evolusjonsteorien. Mange evolusjonsbiologer mener at ...

                                     

ⓘ Natur

  • Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker. Det kan bli brukt som motsetning til kultur. Ordet kommer fra latin natura som betyr fødsel Det
  • Natur og Ungdom NU er en norsk miljøvernorganisasjon for ungdom som arbeider for lavere klimagassutslipp og bevaring av norsk natur NU er ungdomsorganisasjonen
  • Natur & miljø er et norsk tidsskrift, utgitt av Naturvernforbundet. Det fungerer som medlemsmagasin, og kommer ut to ganger i året. Magasinet distribueres
  • Natur & Kultur er et svensk forlag. Hovedkontoret er i Skogsindustrihuset i krysset Villagatan Karlavägen på Östermalm i Stockholm. Forlaget har en omfattende
  • En naturlov er en sammenheng i naturen som gjelder overalt, alltid og nødvendigvis, men som logisk sett ikke hadde trengt å gjelde. Naturlover formuleres
  • Natur videregående skole er en friskole på Furuset i Oslo. Skolen ble opprettet i 1886 under navnet Vinterlandbruksskolen. Det er den eneste videregående
  • Naturlig seleksjon eller det naturlige utvalg er en viktig faktor som er ansvarlig for evolusjon. Dette skjer ved at de best tilpassede individene innen
  • Nature er et britisk naturvitenskapelig tidsskrift med høyt renommé. Tidsskriftet utkom første gang 4. november 1869. Det kommer ut ukentlig, og publiserer
  • integrere respekten for natur og miljø i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for naturen og miljøet Organisasjoner
                                     

Viasat Nature/Crime

Viasat Nature, er en TV-kanal som eies av Viasat og ble lansert opprinnelig i 1994. Tidligere har kanalen hatt navnet Viasat Nature/Action i tiden 2002 til 2005. Fra 2005 til 2015 som Viasat Nature/Crime. Viasat Nature viser natur- og dyre- programmer hver dag mellom 06.00 til 00.00. Tidligere fra kl. 20.00 til 00.00 ble det vist krimserier. I oktober 2015 ble Crime delen nedlagt, og noe serier fra dette fortsetter på Viasat Series.