ⓘ Teknologi

Teknologi

Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon. Det kan også referere til bearbeidelse av råvarer og anvendelse av vitenskapelig resultater for å oppnå bestemte mål, foruten til en samling av redskaper, maskineri og prosedyrer. Teknologi har betydelig innvirkning på mennesker foruten også andre levende veseners mulighet til å kontrollere og tilpasse seg deres naturlige miljø. Menneskers bruk av teknologi begynte med omformingen ...

Notam – norsk senter for teknologi i musikk og kunst

Notam – norsk senter for teknologi i musikk og kunst jobber med utvikling og nyskapende bruk av teknologi i musikk og kunst. Ble etablert i 1992 som NoTAM - Norsk nettverk for teknologi, akustikk og musikk, et elektroakustisk musikksenter for komponister og for utvikling av ny teknologi under UiO. Gikk over til selvstendig stiftelse i 2001. Notam er nå et produksjonssted og ressurssenter for lyd- og datateknologi for kunstnere. Notam har flere studioer, utvikler elektronikk og lydmateriale til kunstneriske prosjekter, utvikler teori og praktisk kunnskap om bruk av teknologi i musikk og kun ...

Beste tilgjengelige teknologi

Beste tilgjengelige teknologi eller best tilgjengelig teknikk er et uttrykk som er brukt i miljøavtaler, ved fastsettelse av miljøkrav eller miljøstandarder. At produsenter eller andre aktører pålegges eller selv vedtar å bruke best tilgjengelige teknologi, betyr at de i sin virksomhet skal bruke den teknologien som er kjent å gi minst belastninger på det ytre miljø, og at utstyret skal monteres, vedlikeholdes og driftes på en slik måte at utslipp og virkninger på miljøet blir minst mulig. Valg av teknologi har en kostnad, og eventuelle kostnadsbegrensninger ved anvendelsen av BAT blir utt ...

Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi, tidligere Institutt for matematiske realfag og teknologi, er teknologifakultetet på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og holder til i TF-kvartalet lengst øst på campus. Fakultetet har omkring 130 fast ansatte og har rundt 1100 studenter. REALTEK utdanner lektorer i realfag, ingeniører og sivilingeniører, og har ansvaret for om lag 20 undervisnings- og forskningslaboratorier, mekanisk verksted, fiskefjøs og NMBUs biometeorologiske målestasjon.

Fyrstinnen av Asturias pris for naturvitenskap og teknologi

Fyrstinnen av Asturias pris for naturvitenskap og teknologi er en pris som siden 1981 årlig tildeles for innsats innen naturvitenskap og teknologi. Den er en del av en Fyrstinnen av Asturias-prisene. De deles ut årlig i Oviedo. Prisen ble etablert i 1981 av Fundación Princesa de Asturias og har navn etter tittelen til Spanias kronprinsesse. Den var først kjent som Fyrsten av Asturias-prisen, men etter at Felipe i 2014 ble konge og datteren Leonor ble kronprinsesse med tittelen fyrstinne av Asturias, skiftet navnet til Fyrstinnen av Asturias-prisen. Stiftelsen endret samtidig navn til Funda ...

Haptisk teknologi

Haptisk teknologi er en tilbakemeldingsteknologi basert på haptikk, læren om berøring og om kommunikasjon ved berøring, særlig hvordan man bruker hender og fingrer for å utforske omgivelsene, og om hvordan man bruker følesansen når man håndterer redskaper og objekter i omverdenen. Haptisk teknologi kan bruke vibrasjon, bevegelse, motstand eller lignende mekanisk simulering for å bistå i opprettelse og kontroll av virtuelle objekter.

                                     

ⓘ Teknologi

  • Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den
  • Notam norsk senter for teknologi i musikk og kunst jobber med utvikling og nyskapende bruk av teknologi i musikk og kunst. Ble etablert i 1992 som NoTAM
  • Beste tilgjengelige teknologi eller best tilgjengelig teknikk engelsk: best available technology eller best available technique BAT er et uttrykk
  • Fakultet for realfag og teknologi REALTEK tidligere Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT er teknologifakultetet på Norges miljø - og
  • Fyrstinnen av Asturias pris for naturvitenskap og teknologi spansk: Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica er en pris som
  • naturvitenskap og teknologi NENT skal som sitt ansvarsområde ha den forskningsetiske virksomhet innen naturvitenskap og teknologi industri - landbruks
  • Haptisk teknologi er en tilbakemeldingsteknologi basert på haptikk, læren om berøring og om kommunikasjon ved berøring, særlig hvordan man bruker hender
  • Norsk Teknologi TELFO, tidligere Tekniske Entreprenørers Landsforening var en landsforening i NHO, og representerte bedrifter innen elektro, automatisering
  • Institutt for fysikk og teknologi er ett av åtte institutter ved Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Instituttet er
                                     

Kinas universitet for vitenskap og teknologi

Kinas universitet for vitenskap og teknologi er et universitet i Folkerepublikken Kina. Det ble grunnlagt i 1958 av Folkerepublikkens Academia Sinica. Det anses som et av Kinas toppuniversiteter. Universitetet har hovedcampus i Hefei, har ni fakulteter og 23 fagområder, ca. 16 000 studenter og ca. 1 100 professorer og dosenter.

                                     

Audioteknologi

Audioteknologi er en tverrfaglig vitenskap, som tar opp i seg elementer fra fysikk, matematikk, romakustikk, psykoakustikk, elektronikk, signalbehandling, kommunikasjon, programvare, etc. Fagområdet handlar om teknologien som ligger til grunn for opptak, dristribusjon og lydgjengivelse.