ⓘ Norske ord og uttrykk

Maritime uttrykk

Maritime uttrykk er ord og vendinger med tilknytning til havet og sjøfart. I norsk er det en mengde slike ord. Lista under viser et lite utvalg av disse, og rommer både sjømannsuttrykk, fiskeriuttrykk og ord i tilknytning til arbeidsoperasjoner, båter og redskaper. Se forøvrig Kategori:Skipsterminologi.

Ord

Et ord er en språklig enhet som oppfattes å ha en egenbetydning, og som i tale skilles fra omgivelsene ved at det har selvstendig trykk. I skrift skilles ord ofte med mellomrom. Begrepet ord kan i tillegg til betydningen "enkeltord", også brukes om hele uttrykk og tekster.

Klin kokos

Klin kokos er et norsk slanguttrykk for å være noe mellom gal og dumdristig, og brukes for å beskrive en person som tar uvanlig store sjanser og utsetter seg selv for høy risiko. Handlingen vedkommende person utfører er utradisjonell, og vil normalt bli latterliggjort av massemediene.

Fy

Fy er et norsk kraftuttrykk for avsky eller klandring. Det kan benyttes til banning, for eksempel: Fy faen! En brukt variant av ordet er føy, og ordet er nærbeslektede uttrykket "tvi" "tvi vøre" er i seg selv et banneformular. Dette utropet finnes og i engelsk, som "fie" ofte bruken i skuespillene til William Shakespeare. Man regner med at dette er en språklig måte å uttrykke spytting på. Innenfor folketroen var spytting en måte å avverge vonde makter eller djevelen. Som uttrykk er fy tett tilsluttet tabuordene, som også er kalte "fy-ord". Ordet er assosiert med skam, noe som kommer tydeli ...

Fra arilds tid

Fra arilds tid er et uttrykk som betyr "for svært lenge siden". Begrepet har omtrent samme betydning som fra uminnelige tider. Uttrykket har ingen sammenheng med mannsnavnet Arild, men er sammensatt av de norrøne ordene ár, "tidlig", og alda, genitiv flertall av ǫld, "tid". På norrønt lød uttrykket "ár alda", på gammeldansk "arelde". Norske dialekter har brukt uttrykket "frå arals tid", med ordet tid som et tautologisk unødvendig tillegg. Uttrykket har vært utsatt for mange omtydninger, folk har knyttet uttrykket ikke bare til navnet Arild, men også navn som Orre, Ariel eller Aron. En delv ...

Ord og uttrykk i maskinering

Høvling Smiing Brotsjing, brukes til å lage hull med nøyaktig størrelse i metall. Brukes på hull som på forhånd er boret, rømmet eller dreid. To hovedkategorier: Maskinbrotsj og håndbrotsj. Fres, verktøy med roterende skjæreverktøy. Dreiestål, et utskiftbart verktøy med skjærende egg som brukes i dreiebenk. Ofte laget av enten hurtigstål eller hardmetall se nedenfor. Skraping Senkesmiing Dreiebenk, verktøy som roterer arbeidsstykket rundt en rotasjonsakse. Det finnes mange typer dreiing: Konusdreiing, langsdreiing, plandreiing. Rasping Lepping Polering Filing Sliping, kan utføres med benks ...

                                     

Ord og uttrykk i surfing

Glossary of Surfing Terms and Surf Slang - Wave Tribe | Share The Stoke cougartown.com - Surfin Slang Surfing Terms and Slang - Surf Lounge Surfing Waves - Surfing Terms, Talk, Phrases and Slang - Over 260 Entries!

                                     

Laurents Hallager

Laurents Hallager var en norsk lege som også drev språkstudier. Laurents Hallager stammet fra en dansk familie, men vokste opp i Bergen. Han studerte i København og tok medisinsk embetseksamen i 1804. Som student utarbeidet han en ordsamling over omtrent 6 000 norske ord og uttrykk, Norsk Ordsamling. Dette regnes i dag som den første norske dialektordboken. Hallager arbeidet senere som lege i Bergen.

                                     

Pionér (uttrykk)

Andre betydninger: Pioner Pionér er et begrep som på norsk først og fremst brukes om en person, en gruppe eller et selskap som har vært nyskapende, banebrytende og først ute på et bestemt område. Ordet pionér på norsk kommer fra tysk pionier og fransk pionnier, som betyr "fotsoldat" eller "nybygger", et ord i slekt med det latinske pes, det vil si "fot". Militære pionértropper er ofte ingeniørsoldater som anlegger veier, broer, skanser og skyttergraver.

                                     

Baksidevegen

Baksidevegen er en veg som går på baksida av dalen, altså den siden av dalen som får minst sol. Ettersom de fleste gårder ligger på solsida av en dal, er solsidevegen normalt hovedvegen gjennom dalen. Baksidevegen er veinavn for Fv319 Fylkesvei 319, på sørvestsiden av Gudbrandsdalslågen i Sør-Fron Fv436 Fylkesvei 436, på sørvestsiden av Otta i Våga

                                     

Bitte lille julaften

Bitte lille julaften eller dagen før lille julaften er et begrep som av og til brukes om den 22. desember, dagen før lille julaften, 23. desember. Bitte lille julaften er den dagen i året det handles mest. I den norske forsikringsbransjen kalles dagen også for "den store bulkedagen", siden det skjer spesielt mange kollisjoner denne dagen.

                                     

Brunevarer

Brunevarer eller brunvarer er en betegnelse for forbrukerelktronikk som fjernsynsanlegg, radio- og stereoanlegg og lignende. Uttrykket skal ses som en slags pendant til hvitevarer som kjøleskap, vaskemaskiner m.fl., disse har ofte hvit overflate. Tidligere var ofte radioer og TV bekledt med brunlige kabinetter av tre eller bakelitt.

                                     

Danse rundt gullkalven

Å danse rundt gullkalven er et uttrykk for en streben etter materiell rikdom og dyrking av Mammon eller penger. Gullkalven var et gudebilde beskrevet i Bibelens 2. Mosebok, kapittel 32. Gudebildet ble laget under Arons ledelse mens Moses var oppe på Sinaifjellet for å motta de ti bud.

                                     

Den må tidlig krøkes som god krok skal bli

Den må tidlig krøkes som god krok skal bli er et norsk og dansk ordtak som viser til at man allerede i ung alder trenger lærdom og erfaring, som av og til kan være smertefull – psykisk eller fysisk, for å modnes som menneske. Ordtaket kan ofte brukes i møte med et barn som utfører arbeid eller oppgaver som ellers helst ses blant voksne. En dansk ordspråkssamling fra 1506 er eldste historiske kilde for ordtaket.

                                     

Fjell og finne

Jakob Sande bruker det i diktet Fløyteljod, hvor han forteller om den gamle mannen som tenker tilbake på tiden da han sprang "berrføtt i fjell og finne". Sturla Brørs bruker uttrykket i diktet Vintersong

                                     

Forkrøpning

Forkrøpning er et faguttrykk fra bygg og rammemakeri, og beskriver prosessen med å tilpasse profilerte lister til gå rundt eller inne i hjørner der det enten er ett eller flere framspring på grunn av søyler og lignende, eller rammen omfatter flere enn fire vinkler. Arbeidet med å sage til listverk krever fortsatt omtanke, men er blitt lettere med moderne gjæringssager.