ⓘ Runologi

Runologi

Runologi ble først påbegynt av Johannes Bureus 1568–1652 som var interessert i lingvistikken til det götiska språket, det vil si norrønt språk. Han anså også runer som hellige og magiske. Runestudiene ble fortsatt av Olof Rudbeck d.e. 1630–1702 og ble presentert i hans samling Atlantica. Fysikeren Anders Celsius 1701–1744 utvidet vitenskapen rundt runene og reiste rundt i hele Sverige for å studere de megalittiske monumentene nå kalt runesteiner. En annen tidlig fagbok om emnet var Runologia av Jón Ólafsson of Grunnavík i 1732.

Nordisk arkeologi

Nordisk arkeologi er den delen av arkeologien som omfatter studier av Norden og Nord-Europa for øvrig i perioden frem til reformasjonen. Dette er et område som imidlertid ikke kan ses isolert, men må studeres i relasjon til kulturutviklingen i resten av Europa, Asia og Nord-Afrika. Det tilgjengelige kildematerialet består hovedsakelig av synlige fornminner, boplassfunn, gravfunn, skatte- og løsfunn og helleristninger samt resultat fra andre vitenskapelige områder som palynologi, osteologi, geologi, stedsnavnforskning, runologi, numismatikk og historie. I senere tid har særlig nye naturvite ...

James E. Knirk

James Edward Knirk er en amerikansk-norsk runeforsker. Han er professor i runologi ved Runearkivet ved Universitetet i Oslo. Knirk vokste opp i USA, men har stort sett bodd i Norge siden 1974. Han studerte matematikk og tysk ved Michigan State University, siden germansk filologi ved Yale University der han tok doktorgrad i 1980 med Oratory in the Kings Sagas, en avhandling om sagalitteraturen om norske konger. Knirk underviste som lektor i tysk ved Yale 1972–1974 og i norsk ved University of Wisconsin, Madison, 1977–1978. Studiene hans omfattet også opphold i Freiburg im Breisgau i Tysklan ...

Michael Schulte

Michael Schultes forskningsinteresser innbefatter nordisk språkhistorie, runologi, skriftsystemer og ortografi, samt kognitiv grammatikk. Hans doktoravhandling har tittelen Grundfragen der Umlautphonemisierung og er utgitt som supplementbind 17 i Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Schulte har publisert mer enn 100 internasjonale bidrag i profilerte tidsskrifter innenfor runologi, germansk språkhistorie, historisk sosiolingvistikk og skriftsystemer se databasen CRIStin. Til 2018 arbeidet han med det nasjonale prosjektet" Norsk språkhistorie”, som ble utgitt i fire bind se nsh.novu ...

Lis Jacobsen

Elisabeth "Lis" Jacobsen var en dansk filolog. Lis Jacobsen var datter av nasjonalbankdirektør Marcus Rubin 1854–1923, og ble gift med filologen Jacob Peter Jacobsen 1869–1918. Hun tok lærereinneeksamen i 1903, og begynte deretter å studere nordisk filologi ved Københavns Universitet. Hun ble Danmarks første kvinne som tok doktorgraden i 1910. Hennes spesialområder var nordisk filologi og runologi. Hun var medlem av Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og fra 1915 fikk hun overdratt arbeidet med å utgi Ordbog over det danske Sprog. På grunn av sin jødiske avstamning måtte hun fra 1943 t ...

Arkeologiåret 1952

Utgravninger i Jeriko begynner ledet av Kathleen Kenyon fortsetter til 1958. Alberto Ruz Lhuillier åpner graven i Kinich Janaab Pakal i Palenque. Store utgravninger begynner på gravfeltet fra vikingtiden på Lindholm Høje. Håkon Christie begynner arkeologisk undersøkelse av Tenor kirkeruin i Eidsberg. Utgravninger ved Nestorpalasset i Pylos gjenopptar startet første gang i 1939 av Carl Blegen fortsatte til 1969. Oscar Broneer oppdager og begynner utgravningene ved Poseidontempelet i Isthmia.

                                     

Den eldre futharken

Den eldre futharken er den eldste formen av runealfabetet, brukt av germanske stammer for urnordisk og andre germanske dialekter fra 100-tallet og antagelig fram til 600-tallet i inskripsjoner på forskjellige gjenstander.

                                     

Kortkvistruner

Kortkvistruner, som også kalles stuttruner, svensk-norske runer og Rök-runer, er en av to hovedvarianter av runer i den yngre futhark. Den andre kalles langkvistruner. I tillegg finnes en rekke varianter av runer.

                                     

Langkvistruner

Langkvistruner, som også kalles danske runer, dansk-svenske runer, vanlige runer og normalruner, er en av to hovedvarianter av runer i den yngre futhark. Den andre kalles kortkvistruner. I tillegg finnes en rekke varianter av runer.